Změna držitele (vlastníka) CZ domén

~ 0 min
2017-05-16 09:37

 

Touto změnou fyzicky změníte vlastníka domény na jiný subjekt.

Změna nelze uskutečnit bez autorizace současného vlastníka domény. Pokud tento subjekt již neexistuje (firma zanikla, osoba zemřela a doména není součástí dědického řízení), nelze změnu provést.

Pozor!
Změnou vlastníka zůstane původní plátce. Pro změnu plátce navštivte Změna plátce domény

  1. Přihlašte se do svého zákaznického účtu na puvodni.domena.cz - pokud jej nemáte, zvolte  Založit nový účet a vytvořte si jej
  2. Pokud doménu na tomto účtu nemáte, po přihlášení si doménu importujte do seznamu - odkaz Importovat doménu v sekci Pro odborníky.
  3. V sekci Správa kontaktních osob si buď založte kontakt na nového vlastníka nebo importujte již existující kontakt
  4. Následně přejděte do Správa domén,kde u vybrané domény zvolte Změnit vlastníka a vyberte požadovaný kontakt nového vlastníka. Jako způsob autorizace můžete zvolit:
    • Autorizace e-mailem (domény .CZ) - autorizační e-mail je zaslán současnému i budoucímu držiteli a obě strany jej musí potvrdit.
    • Notářská autorizace změny - ten je zaslán na e-mailovou adresu zadanou do pole E-mail pro zaslání formuláře. Formulář podepíše kontakt původního a nového vlastníka. Podpisy musí byt úředně ověřeny (ne nutně notářsky, postačí CzechPoint), ověřený formulář nám zašlete poštou. V případě právnické osoby připojte kopii výpisu z Obchodního rejstříku. Potvrzený formulář musí být doručen společnosti IGNUM nejpozději do 3 měsíců od data vygenerovaní objednávky. Po uplynutí lhůty 3 měsíců je objednávka automaticky stornována a formulář pozbývá platnosti.
Průměrné hodnocení: 4 (22 hlasů)

K tomuto záznamu nemůžete připojit komentář.

Značky

DKIM