Editace DNS záznamů

~ 0 min
2016-01-22 14:02

 

Editací DNS záznamu provádíte pouze úpravu dat v databázi.

 

Úpravy nejsou ihned promítnuty na DNS server. Aby se projevily změny na DNS serverech, je nezbytné po skončení editace stisknout tlačítko Aktivovat/Aktualizovat, čímž právě editovanou zónu obnovíte na DNS serverech.

 

Popis jednotlivých typů DNS záznamu naleznete v sekci Slovníček pojmů

Editace DNS záznamu si nejlépe vysvětlíme na příkladech. Příklady níže neobsahují kompletní zónový soubor, který se ještě skládá ze SOA záznamu a NS záznamu. V příkladech je použita fiktivní doména "nejaka-domena.cz".

Příklad A:
Nejčastějším požadavkem na směrování domény je přesměrovaní domény pouze pro web na IP adresu Vašeho serveru, či IP adresu Vašeho poskytovatele hostingu.
Chcete směrovat nejaka-domena.cz a http://www.nejaka-domena.cz na IP adresu Vašeho serveru:

@ A 1.2.3.4
* CNAME vase-domena.cz.

Vysvětlení:
@ - nahrazuje samotné jméno domény, tedy např. "nejaka-domena.cz". Záznam typu @ určuje, kam bude směrovat doména 2. úrovně "nejaka-domena.cz".
* - znak, který "nahrazuje vše", co není dále v DNS záznamu definováno. Záznam typu "*" určuje, kam bude směrovat doména 3. úrovně, např.: http://www.nejaka-domena.cz, ftp.nejaka-domena.cz, atd. Záznam typu CNAME s hodnotou "nejaka-domena.cz" se přeloží na IP adresu 1.2.3.4, neboť doménový název "nejaka-domena.cz" je explicitně definován ve stejném zónovém souboru.

Příklad neobsahuje kompletní zónový soubor, který se ještě skládá ze SOA záznamu a NS záznamu.

Příklad B:
Chcete-li konkrétní doménu 3. úrovně, např. http://www.nejaka-domena.cz směrovat na jednu IP adresu, a jinou doménu 3. úrovně, např. ftp.nejaka-domena.cz na jinou IP adresu, můžete použít zápis:

www A 10.20.30.40
ftp A 20.30.40.50

Vysvětlení:
V zásadě nezáleží na tom, jestli použijete záznam typu A či CNAME, neboť doménový záznam je vždy možné přeložit na IP adresu. Výjimkou je MX záznam, kde se doporučuje jeho definování jako typ CNAME. MX záznam určuje, kam bude směrována pošta dané domény a má parametr priorita pro rozlišení primárního a sekundárního mailserveru (sekundární mailserver postu nedoručuje, pouze ji pozdrží v případě výpadku primárního mailserveru a následně ji doručí).

Příklad neobsahuje kompletní zónový soubor, který se ještě skládá ze SOA záznamu a NS záznamu.

Příklad C:
Chcete směrovat postu domény vase-domena.cz na Váš server mail.nejaka-domena.cz, který funguje také pod IP adresou 1.2.3.4, stejně jako web. Směrování provedete tak, že nejprve definujete záznam mail.nejaka-domena.cz, a ve stejném zónovém souboru na něj nasměrujete poštu. MX záznam by neměl směrovat na CNAME záznam, který je opět definován jako CNAME!

@ A 1.2.3.4
* CNAME nejaka-domena.cz.
mail CNAME nejaka-domena.cz.
@ MX 10 mail.nejaka-domena.cz.
@ MX 20 druhyserver.cz.

Průměrné hodnocení: 1.92 (24 hlasů)

K tomuto záznamu nemůžete připojit komentář.

Značky

DKIM