Slovníček pojmů

~ 0 min
2016-01-22 14:05
DNS – Domain Name Systém – označení databázového systému, který překládá jména domén do numerických IP adres.

DNS server – server, kde jsou uloženy záznamy o doménách a jejich směrovaní. Server zajišťuje překlad slovního vyjádření (např.: domena.cz) na IP adresy (4 čísla oddělená tečkami) a zpět.

DNS záznam – záznam o směrování domény.

IP adresa – unikátní identifikace počítače v síti (4 čísla oddělená tečkami).
Ipv4 – aktuálně používaná forma IP adresy zapsaná ve formě čísel oddělených tečkou, např. 217.31.49.7.

Ipv6 – nová verze IP adresy, jež pro svůj větší rozsah postupně nahradí adresu Ipv4, např. 0204:76ff:fe4­7:8e81.


Co znamená A, CNAME, NS v DNS záznamu?
Typy záznamů určují, kam má směrovat doména pro web i pro poštu:

typ A
  – směruje doménu na IP adresu.
typ CNAME – CNAME (Canonical Name)
  směruje na doménové jméno. Tento typ záznamu musí být ukončen tečkou „.“.
typ MX
  – směruje na doménové jméno (může jít o doménu 3. úrovně definovanou jiným záznamem v témže zónovém souboru).
typ NS
  – určuje DNS servery, které obsahují zónu domény. NS záznamy se definují doménovým jménem. Tyto záznamy neměňte a nemažte!
typ AAAA
  – definuje se IP adresou nové generace Ipv6.
typ TXT
  – vkládá se do uvozovek, např. „DOMENA.CZ je doménový portál“
 

Funkční rozdělení:
  typy A, CNAME, AAAA – zajišťují směrování záznamů pro WWW, FTP, POP3, IMAP a další.
  typ MX – směrování pošty – SMTP
  typ NS – určuje DNS servery, které obsahují zónu domény.
   typ TXT – informační popisek o doméně.

 

 

 

Průměrné hodnocení: 0 (0 hlasů)

K tomuto záznamu nemůžete připojit komentář.

Značky

DKIM