H

 • Hromadná platba
    Hromadnou platbou můžete uhradit například prodloužení více domén najednou.   Pro vystavení hromadné výzvy stačí ve Správa domén u konkrétní domény zvolit Prodloužit a následně odškrtnout pole ...
 • Hlavička emailu
    Hlavička emailu obsahuje důležité informace, ze kterých jde například zjistit kde se email zpozdil nebo jestli jej skutečně odeslala adresa, kterou běžně vidíte v položde ...
 • Hosts
    Soubor hosts umožňuje na klientském počítači přenastavit DNS záznamy.   V případě že k nám přesouváte doménu, hosting je již aktivní, ale doména ještě není přesunuta, potřebujete ...
 • Heslovaný přístup do adresářů
  Heslovaný přístup Na našich serverech můžete využít jednoduchý a spolehlivý systém pro zaheslování adresářů vašich virtuálních serverů – zavedený standard na platformě Linux/Apache a souborů htaccess/htpasswd. ...
 • HTTP/2
    HTTP/2 je druhá hlavní verze protokolu HTTP. Protokol HTTP je hlavním protokolem webu, je používán pro přenos webových stránek mezi webovým serverem a klientem (webovým prohlížečem). Díky HTTP/2 ...