K

  • Konec podpory SHA-1
      SHA (Secure Hash Algoritm) - je rozšířená hašovací funkce, která vytváří ze vstupních dat výstup (otisk) fixní délky.   Konec podpory SHA-1 certifikátů Od 1.1.2016 nebude žádná certifikační ...
  • Konec vydávání SSL certifikátů s platností 3 roky
    Od 01.02.2018 všechny námi nabízené certifikační autority přestanou vystavovat SSL certifikáty s platností 3 roky. Nově budou vystavovány SSL certifikáty s platností nejvýše 27 měsíců ...