Editace SOA záznamů

~ 0 min
2016-01-22 14:03

 

SOA záznam je součástí každého zónového souboru

 

obsahuje zejména informace o platnosti DNS záznamu v síti Internet. Tyto hodnoty jsou užitečné při plánování změn ve směrování domény, jelikož se s jejich pomocí dá minimalizovat replikace DNS záznamu, tj. doba potřebná pro rozšíření změn do celého Internetu. Editace SOA záznamu je určena pouze pokročilým uživatelům a správcům sítí.

 

Refresh – po uplynutí této doby si sekundární DNS servery aktualizují záznamy o doméně z primárních DNS serverů, pokud byly změněny.


Retry – tato hodnota určuje periodu, po které zkouší opakovaně sekundární DNS servery stáhnout záznamy o doméně z primárních, pokud stažení neproběhlo korektně.


Expire – pokud nebyl zónový soubor úspěšně stažen na sekundární DNS server, určuje tato hodnota dobu, po kterou se snaží sekundární DNS server stáhnout opětovně zónový soubor z primárního DNS serveru.


TTL – doba, po kterou ostatní DNS servery ukládají do vyrovnávací paměti veškeré informace o doméně. Jakmile uplyne, zaktualizují si informace o doméně z autoritativního nameserveru.


Serial number – pořadové číslo zónového souboru. Pro jeho aktualizaci, se musí zvýšit hodnota čísla. Dle RFC má být ve formátu ‚YYYYMMDDxx‘, kde xx je pořadové číslo v rámci jednoho dne (DNS manažer toto, z bezpečnostních důvodů, neumožňuje definovat).

Průměrné hodnocení: 0 (0 hlasů)

K tomuto záznamu nemůžete připojit komentář.

Značky

DKIM