Nastavení programu Microsoft Entourage 2008

~ 0 min
2016-02-02 14:32

Nastavení programu Microsoft Entourage 2008


Emailové schránky je nejdříve nutné zřídit - pomocí autorizovaného požadavku na naší podporu. 

Po spuštění programu klikněte na Entourage > Account Settings > New > Mail.

104
 
Zvolte Exchange a klikněte na OK.

105
 
Do kolonky Account name vyplňte libovolný popis emailové schránky.
Do kolonky Name vyplňte jméno odesílatele, které bude uvedeno v záhlaví emailu.
Do kolonky E-mail address vyplňte emailovou adresu.
Do kolonky Account ID vyplňte identifikátor vaší emailové schránky. Formát je obvykle ve tvaru nazevschranky#cislo.
Do kolonky Domain vyplňte IGNUM.
Do kolonky Password vyplňte heslo.
Klikněte na záložku Advanced.

106
 
Do kolonky Search base doplňte OU=nazevdomeny,DC=IGNUM,DC=cz
Do kolonky Exchange server vyplňte https://exmail.ignum.cz/EWS/Exchange.asmx
Klikněte na tlačítko OK.

107
 
Pokud se zobrazí toto okno, zatrhněte volbu Always use... a stiskněte tlačítko Allow.

108
 
Pokud se zobrazí toto okno, zadejte opětovně heslo, zatrhněte volbu Save password... a stiskněte tlačítko OK.
Průměrné hodnocení: 0 (0 hlasů)

K tomuto záznamu nemůžete připojit komentář.

Značky

DKIM