.CO.HU - Maďarsko

~ 0 min
2018-05-23 10:08

 

Země: Maďarsko

Maďarsko, v letech 1989-2011 oficiálně Maďarská republika, je vnitrozemský stát ležící ve střední Evropě.

Kontinent: Evropa

Rozloha: 91 km²

Hlavní město: Budapešť

Centrální registr: NIC.HU

Pravidla domény:  http://www.domain.hu/domain/English/szabalyzat/szabalyzat.html

 

Doména .hu je národní internetovou doménou Maďarska.

 

Registrace

1 rok

Prodloužení

1 rok

Nejzazší den prodloužení domény

2 dny před datem expirace

 

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 2 a maximálně 40 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

Registrace domény

 • registraci lze provést na puvodni.domena.cz
 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • administrativní kontakt musí být z Maďarska (zajišťuje registrátor)
 • doménové jméno lze registrovat pouze na 1 rok
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do 30ti dnů

 

Upozornění (nutné sídlo v jedné ze zemí Evropské unie)

 • pro registraci doménového jména je nutné sídlo v jedné ze zemí Evropské unie. Zájemce musí při registraci uvést fyzickou nebo právnickou osobu sídlící v jedné ze zemí Evropské unie.

Upozornění (nutné nastavení DNS)

 • pro registraci .HU domény je nezbytné, aby v momentě odeslání registračního formuláře byly korektně nastavené DNS servery, na kterých bude zvolená .hu doména provozována. Jinak bude registrační proces správcem maďarské národní domény dočasně pozastaven do doby, než budou použité DNS servery vést záznam o doméně. Není-li konfigurace DNS serveru provedena do 14 dnů, je registrace správcem maďarské národní domény zcela zrušena bez nároku na vrácení finančních prostředků.
 • V případě, že při registraci použijete DNS servery IGNUM, s.r.o. (ns1.ignum.com a ns2.ignum.cz), budou všechny DNS záznamy nastaveny a zkonfigurovány automaticky systémem a registrace tak nemůže být nijak pozdržena.
 • otestování správného nastavení (konfiguraci) DNS můžete provést na adrese http://www.domain.hu/domain/English/regcheck/.
 • na registrované doméně .HU musí být již funkční email postmaster@vasedomena.hu (povolený relay na MX záznam)

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je 2 dny před datem expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno lze prodloužit pouze na 1 rok

 

Změna registrátora

 • změnu lze zahájit na puvodni.domena.cz
 • změna bude zahájena po úhradě poplatku
 • autorizace změny registrátora domény probíhá na základě faxového formuláře, který musí podepsat vlastník domény
 • při změně registrátora domény se prodlužuje platnost domény o jeden rok od data expirace
 • pro změnu registrátora .hu domény je nezbytné, aby byly korektně nastavené DNS servery. Otestování správného nastavení (konfiguraci) DNS můžete provést na adrese http://www.domain.hu/domain/English/regcheck/.

 

Změna DNS

 • o změnu DNS je nutné zažádat emailem na info@domena.cz . Změna bude provedena po autorizaci ze strany majitele domény (případně admin nebo tech kontaktu)
 • je nezbytné, aby DNS servery byly korektně nastavené. Otestování správného nastavení (konfiguraci) DNS můžete provést na adrese http://www.domain.hu/domain/English/regcheck/.

 

Změna údajů majitele domény

 • o změnu údajů požádejte na info@domena.cz , uveďte název domény a nové údaje
 • změnu je možné autorizovat přes email majitele domény popřípadě formulářem (ověřený podpis)

 

Změna majitele

  1. pod svým zákazníckým účtem na puvodni.domena.cz si v sekci Správa kontaktních osobzaregistruje Nový virtuální kontakt nového držitele domény
  2. napište žádost o změnu držitele domény na info@domena.cz, uveďte název domény, ID kontaktu nového držitele (viz bod 1)
  3. následně vám vygenerujeme formulář pro změnu majitele domény.
  4. podpisy na formuláři musí být úředně ověřené, originál pak zašlete na níže uvedenou adresu. V případě registrace na firmu je nutné zaslat také kopii výpisu z OR.
  5. změna bude provedena po obdržení formuláře do 24 hodin

 

IGNUM s.r.o., Vinohradská 190, 130 61  Praha 3

 

Nouzové obnovení domény

 • nejzazším dnem standardního prodloužení domény je 2 dny před datem expirace. Po tomto termínu je možné nouzové obnovení domény, o které můžete požádat na info@domena.cz . Cena je účtována dle aktuálního ceníku zákazníka.

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě
 • doménové jméno pak bude zrušeno automaticky po expiraci

 

Omezení

 • nutné sídlo majitele v jedné ze zemí Evropské unie
 • nutná správná konfigurace DNS záznamů domény

 

Průměrné hodnocení: 0 (0 hlasů)

K tomuto záznamu nemůžete připojit komentář.

Značky

DKIM