.IE - Irsko

~ 0 min
2018-05-23 10:44

 

Země: Irsko

Irsko je stát v severozápadní Evropě, zaujímající zhruba pět šestin povrchu stejnojmenného ostrova. Irsko sousedí na severu s částí Spojeného království – Severním Irskem.

Kontinent: Evropa

Hlavní město: Dublin

Centrální registr: IEDR

Pravidla domény:  https://www.iedr.ie/about-the-iedr/our-policies/ 

 

Doména .ie je internetovou doménou Irska.

 

Registrace

1 rok

Prodloužení

1 rok

Nejzazší den prodloužení domény

1 den před datem expirace

 

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 3 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

Registrace domény

 • registraci lze provést na puvodni.domena.cz
 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • doménové jméno lze registrovat pouze na 1 rok
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména trvá 1-2 týdny

 

 Upozornění / Podmínky pro získání domény

 • Pro získání domény IE bude po žadateli požadováno doložení nároku na zvolenou doménu.
 • všichni žadatelé, kteří nemají sídlo v žádném ze 32 hrabství Irska, musí doložit trvalý vztah k Irsku (např. pomocí kopií faktur, propagačních materiálů, potvrzení na hlavičkovém papíře od právního zástupce či bankovního úředníka)
 • pokud doménové jméno odpovídá jménu fyzické osoby je možné o něj žádat na základě doložení kopie cestovního pasu, rodného listu nebo řidičského průkazu
 • pokud doménové jméno odpovídá jménu firmy či společnosti nebo registrovanému obchodnímu jménu, pak je možné o něj žádat na základě obchodního čísla
 • pokud doménové jméno odpovídá znění ochranné známky, pak je třeba doložit kopii registračního certifikátu a číslo ochranné známky (pouze ochranné známky Irska, komunitní, Velké Británie a USA)
 • pokud doménové jméno odpovídá názvu státního úřadu, instituce nebo agentury není třeba doklad je-li taková instituce všeobecně známá
 • pokud doménové jméno odpovídá názvu publikace je třeba nárok doložit dokumentem dokazujícím vztah mezi žadatel a publikací
 • pokud doménové jméno odpovídá názvu školy, která není registrovaná pod Department of Education je třeba poslat dopis jménem školy
 • pokud doménové jméno je politické jméno je třeba nárok doložit hlavičkovým papírem potvrzujícím oprávněnost
 • pokud doménové jméno odpovídá obchodnímu jménu je třeba nárok doložit kopie úřední listiny dokazující obchodní styk s Irskem pod vybraným jménem
 • pokud doménové jméno nepatří do žádné výše uvedené kategorie je třeba nárok doložit dopisem popisujícím podrobné vztahy k názvu registrované domény

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je 1 den před datem expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno lze prodloužit pouze na 1 rok

 

Změna registrátora

 • transfer domény je možný, změna je zpoplatněná dle ceníku zákazníka, doména je prodloužena o 1 rok
 • změnu zahájíte pod svým zákaznickým účtem na puvodni.domena.cz
 • pro převod domény si připravte dopis v angličtině na hlavičkovém papíře organizace s žádostí o převod domény k našemu partnerskému registrátorovi Register365. Tento dokument musí podepsat majitel domény, na formuláři musí být razítko organizace, a spolu s kopií výpisu z OR formulář zašlete na adresu info@domena.cz
 • změnou registrátora se nemění ani technické nastavení domény, ani údaje v doméně

 

Změna DNS

 • o změnu DNS je nutné zažádat emailem na info@domena.cz . Změna bude provedena po autorizaci ze strany majitele domény (případně admin nebo tech kontaktu)

 

Změna údajů majitele domény

 • o změnu údajů požádejte na info@domena.cz , uveďte název domény a nové údaje
 • změnu je možné autorizovat přes email majitele domény popřípadě formulářem (ověřený podpis)

 

Změna majitele

  1. pod svým zákazníckým účtem na puvodni.domena.cz si v sekci Správa kontaktních osobzaregistruje Nový virtuální kontakt nového držitele domény
  2. napište žádost o změnu držitele domény na info@domena.cz, uveďte název domény, ID kontaktu nového držitele (viz bod 1)

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě
 • doménové jméno pak bude zrušeno automaticky po expiraci

 

Omezení

Žádné omezení

 

Průměrné hodnocení: 0 (0 hlasů)

K tomuto záznamu nemůžete připojit komentář.

Značky

DKIM