Automatické platby z kreditu

~ 0 min
2017-04-26 10:02

Funkci automatických plateb z kreditu můžete využít pro pohodlnější úhrady za služby na DOMENA.cz.

 
Funkci si aktivujete ve svém zákaznickém účtu v sekci Nastavení účtuNastavení a fakturační údaje- v části Způsob úhrady a nastavení autofakturace.

Po aktivaci funkce se budou všechny nově vystavené výzvy k platbě automaticky hradit z kreditu.
Pokud kredit nebude k úhradě výzvy dostačující, na kontaktní e-mail Vám zašleme zprávu o výšce zbylého kreditu a také která výzva nebyla uhrazena. Nezaplacenou výzvu je potřeba uhradit manuálně i po navýšení kreditu - buď v sekci Platby a fakturace - Výzvy k platbě zvolte u příslušné nazaplacené výzvy Zaplatit z kreditu, nebo jinými platebními metodami. Po navýšení kreditu budou všechny nově vystavené výzvy znovu automaticky uhrazeny z kreditu.

 

Průměrné hodnocení: 0 (0 hlasů)

K tomuto záznamu nemůžete připojit komentář.

Značky

DKIM