.AM - Arménie

~ 0 min
2018-05-23 09:25

 

Země: Arménie

Arménie, oficiálním názvem Arménská republika, je stát ležící v Zakavkazsku v jihozápadní Asii, bez přístupu k moři

Hlavní město: Jerevan

Rozloha: 29 743 km²

Centrální registr: Armenia Network Information Centre

Pravidla: https://dot.am/policy/

Doména .am je národní internetovou doménou Arménie

 

Registrace

1 rok

Prodloužení

1 rok

Nejzazší den prodloužení domény

3 dny před datem expirace

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 3 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'.
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

Registrace domény

 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • registraci lze provést přes puvodni.domena.cz
 • doménové jméno může registrovat každý žadatel
 • doménové jméno lze registrovat pouze na 1 rok
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do 48 hodin

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je 3 dny před datem expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno lze prodloužit pouze na 1 rok

 

Změna registrátora

 • transfer domény je možný, změna je zpoplatněná dle ceníku zákazníka, doména je prodloužena po úspěšném transferu o 1 měsíc
 1.  pod svým zákazníckým účtem na puvodni.domena.cz si zažádejte o změnu pomocí tlačítka Změna registrátora
 2. změna bude zahájena po obdržení poplatku
 3. autorizace změny probíhá na základě písemného souhlasu ze strany držitele (v angličtině -> LoA - Letter of Authority) o který následně budete požádáni

 

Změna DNS

 • o změnu DNS je nutné zažádat emailem na info@domena.cz . Změna bude provedena po autorizaci ze strany majitele domény (případně admin nebo tech kontaktu)

 

Změna majitele a změna údajů majitele domény

  1. pod svým zákazníckým účtem na puvodni.domena.cz si v sekci Správa kontaktních osob zaregistruje Nový virtuální kontakt nového držitele domény
  2. vyplňte a podepište formulář pro změnu majitele domény, který naleznete níže
  3. napište žádost o změnu majitele domény na info@domena.cz Uveďte název domény, ID kontaktu nového držitele (viz bod 1), priložte k žádosti vyplněný a podepsaný formulář a kopii OP nebo pasu současného majitele domény (formát PDF, max velikost 2MB)

 

Nouzové obnovení domény

 • nejzazším dnem standardního prodloužení domény je 3 dny před datem expirace. Po tomto termínu je možné nouzové obnovení domény a to po dobu 14 dnů, o které můžete požádat na info@domena.cz . Cena je účtována dle aktuálního ceníku zákazníka.

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě
 • doménové jméno pak bude zrušeno automaticky po expiraci

 

Omezení

 • doména může mít maximálně 4 nameservery

 

připojené soubory::

Průměrné hodnocení: 0 (0 hlasů)

K tomuto záznamu nemůžete připojit komentář.

Značky

DKIM