.DE - Německo

~ 0 min
2019-03-25 17:42

 

Země: Německo

Hlavní město: Berlín

Německo (oficiální název Spolková republika Německo, zkratka SRN) je středoevropský stát. Na severu sousedí s Dánskem, omývá jej Severní moře a Baltské moře, na východě sousedí s Polskem, na jihu s Rakouskem a Švýcarskem a na západě s Francií, Lucemburskem, Belgií a Nizozemskem. Česko je sousedem dvou spolkových zemí v Německu (Bavorsko a Sasko) a má hranice s ním na všechny čtyři světové strany.

Centrální registr: DENIC

Pravidla: https://www.denic.de/en/domains/de-domains/domain-terms-and-conditions/

Doména .de je národní internetovou doménou Německa.

 

Registrace

1 rok

Prodloužení

1 rok

Nejzazší den prodloužení domény

3 dny před datem expirace

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 3 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

 

Registrace domény

 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • doménové jméno může registrovat každý žadatel
 • doménové jméno lze registrovat pouze na 1 rok
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do 24 hodin
Upozornění (nutné nastavení DNS)
 • pro registraci .DE domény je nezbytné, aby v momentě odeslání registračního formuláře byly korektně nastavené DNS servery, na kterých bude zvolená .DE doména provozována. Jinak bude registrační proces správcem německé národní domény DENIC dočasně pozastaven do doby než budou použité DNS servery vést záznam o doméně. Není-li konfigurace DNS serveru provedena do 14 dnů, je registrace správcem německé národní domény DENIC zcela zrušena bez nároku na vrácení finančních prostředků.
 • V případě, že při registraci použijete DNS servery IGNUM, s.r.o. (ns1.ignum.com a ns2.ignum.cz), budou všechny DNS záznamy nastaveny a zkonfigurovány automaticky systémem a registrace tak nemůže být nijak pozdržena.
 • Otestování správného nastavení (konfiguraci) DNS můžete provést na adrese https://www.denic.de/en/service/tools/nast/

 

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je 3 dny před datem expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno lze prodloužit pouze na 1 rok

 

 

Změna registrátora

 • transfer domény zahájíte pod svým účtem na puvodni.domena.cz
 • změna je účtována dle aktuálního ceníku, doména se po úspěšném transferu prodlouží o 1 rok. Upozorňujeme, že po úspěšném transferu domény se předchozí předplacené období ztrácí
 • k převodu potřebujete auth-id, které získáte od stávajícího registrátora
 • po úhradě poplatku budete vyzváni k doplnění údajů o majiteli  - tato změna platí od 1.4.2019
 • změna trvá od zahájení 24 hodin

Auth-id

 •  povolené znaky pro auth-id jsou:
A, B, C, D, E‚ F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, m, n, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
+, -, /, *
 • nepovolené znaky
I , l , O , o , 0 (nula) a 1

 

Změna DNS

 • o změnu DNS je nutné zažádat emailem na info@domena.cz . Změna bude provedena po autorizaci ze strany majitele domény (případně admin nebo tech kontaktu)


Upozornění (nutné nastavení DNS)

 • Pro změnu DNS .DE domény je nezbytné, aby byly korektně nastavené DNS servery, na kterých bude zvolená .DE doména provozována. 
 • Otestování správného nastavení (konfiguraci) DNS můžete provést na adrese https://www.denic.de/en/service/tools/nast/

 

Změna majitele

  1. pod svým zákazníckým účtem na puvodni.domena.cz si v sekci Správa kontaktních osob zaregistruje Nový virtuální kontakt nového držitele domény
  2. napište žádost o změnu držitele domény na info@domena.cz, uveďte název domény, ID kontaktu nového držitele (viz bod 1)
  3. následně vám vygenerujeme formulář pro změnu majitele domény.
  4. podpisy na formuláři musí být úředně ověřené, originál pak zašlete na níže uvedenou adresu. V případě registrace na firmu je nutné zaslat také kopii výpisu z OR.
  5. změna bude provedena po obdržení formuláře do 24 hodin

    

   IGNUM s.r.o., Vinohradská 190, 130 61  Praha 3

    

Nouzové obnovení domény

 • nouzová obnova není možná. Pokud nezaplatíte doménu do nejzazšího dne prodloužení, doména se dostane do centrálního registru Denic a zpět k nám je možné ji převést pomocí změny registrátora
 • ke změně registrátora budete potřebovat auh-id pro převod. O auth-id si zažádáte pomocí  tohoto formuláře
 • ve formuláři vyplníte údaje o majiteli domény, nové minimálně 12 místné auth-id (pozor na povolené znaky) a podepsaný (případně s razítkem firmy) ho zašlete na info@denic.de .
 • jakmile obdržíte od Denic registru potvrzení o nastavení auth-id, pak o převod domény zažádejte prosím přes zákaznický účet https://puvodni.domena.cz   - v menu najdete položku Změnit registrátora
 • Pokud si nejste jistí jaké údaje jsou u majitele domény, nechte si je zaslat na email v registru a to po vyhledání domény v whois https://www.denic.de/webwhois-web20/en  v sekci Information about the domain holder vyplníte PSČ případně emailovou adresu majitele. Link s výpisem o údajích domény bude zaslán majiteli emailem. Platnost linku je 48 hodin. Údaje o majiteli domény nejsou veřejně přístupné

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě
 • pokud je doména v naší správě, pak je potřeba zrušení domény také nahlásit na info@domena.cz
 • není-li prodloužení doménového jména provedeno do 3 dnů před datem expirace, je doména automaticky vrácena do centrálního registru DENIC.DE. Pro smazání doménového jména je nezbytné využít formuláře, který naleznete na této stránce.

 

Různé

 • kompletní údaje o majiteli domény centrální registr zasílá na email majitele pomocí tohoto formuláře https://www.denic.de/webwhois/ . Platnost zaslaného linku je 12 hodin

 

Průměrné hodnocení: 5 (3 hlasů)

K tomuto záznamu nemůžete připojit komentář.

Značky

DKIM