.CZ - Česká republika

~ 0 min
2019-12-11 09:50

 

Země: Česká republika

Hlavní město: Praha

Centrální registr: NIC.CZ

 

Doména .cz je národní internetovou doménou České republiky.

 

Registrace

10 let

Prodloužení

10 let

Nejzazší den prodloužení domény

datum expirace

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 1 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

Registrace domény

 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • doménové jméno může registrovat každý žadatel
 • doménové jméno se registruje vždy na celé násobky roku počínaje dnem registrace doménového jména, nejvýše však na 10 let
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do 5 minut

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je datum expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno se prodlužuje vždy na celé násobky roku počínaje dnem registrace doménového jména, nejvýše však na 10 let
 • Doména je po expiraci ještě 60 dní v ochranné lhůtě. Prvních 30 dní stále funguje. Poté dojde k jejímu znefunkčnění. 

 

Změna registrátora

 • autorizace změny registrátora domény probíhá na základě vložení AUTH-ID (autorizační řetězec), které Vám poskytne současný registrátor domény.
 • při změně registrátora domény se datum expirace nemění
 • změna registrátora domény je zdarma
 • změnu zahájíte ze zákazníckého účtu na puvodni.domena.cz

 

Změna DNS

https://napoveda.ignum.cz/content/17/33/cs/zm%C4%9Bna-nameserver%C5%AF-cz-domen.html

 

Změna majitele

 1. Prihlašte se do svého zákaznického účtu na puvodni.domena.cz - pokud jej nemáte, zvolte  Založit nový účet a vytvořte si jej
 2. Pokud doménu na tomto účtu nemáte, po přihlášení si doménu importujte do seznamu - odkaz Importovat doménu v sekci Pro odborníky.
 3. V sekci Správa kontaktních osob si buďto založte kontakt na nového vlastníka nebo importujte již existující kontakt
 4. Následně přejděte do Správa domén kde u vybrané domény zvolte Změnit vlastníka a vyberte požadovaný kontakt nového vlastníka. Jako způsob autorizace můžete zvolit:

 

  • Autorizace emailem (domény .CZ) - autorizační e-mail je zaslán současnému i budoucímu držiteli a obě strany jej musí potvrdit.
  • Notářská autorizace změny - ten je zaslán na emailovou adresu zadanou do pole Email pro zaslání formuláře. Formulář podepíše kontakt původního a nového vlastníka. Podpisy musí byt úředně ověřeny, ověřený formulář nám zašlete poštou. V případě právnické osoby připojte kopii výpisu z Obchodního rejstříku. Potvrzený formulář musí být doručen společnosti IGNUM nejpozději do 3 měsíců od data vygenerovaní objednávky. Po uplynutí lhůty 3 měsíců je objednávka automaticky stornována a formulář pozbývá platnosti.

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě
 • doménové jméno pak bude zrušeno automaticky po expiraci

 

 Různé

 

Průměrné hodnocení: 3.25 (4 hlasů)

K tomuto záznamu nemůžete připojit komentář.

Značky

DKIM