Nápověda k vašim službámRozšířené vyhledávání

GeoTrust - True BusinessID

2018-02-05 09:22

 

GeoTrust patří mezi největší certifikační autority na světě. V roce 2006 byla společnost odkoupena  firmou VeriSign a dnes tak spadá do portfólia produktů společnosti Symantec.

 

ZÁKLADNÍ PARAMETRY:

Úroveň ověřováni: ověření společnosti (organization validation)
Úroveň SSL šifrování: 40-256 bitů
Doba vystavení certifikátu: 1-2 dny (podle ověření)
Perioda: 1 - 2 roky
Podpora prohlížečů více než 99,9%
Záruka poskytovaná certifikační autoritou: $250.000
Licence pro více serverů: ANO
Podpora pro Microsoft Exchange: ANO
Hloubka root certifikátu 2.048 bitů
SAN/UC: ANO


OBJEDNÁVKA SSL CERTIFIKÁTU: www.ignum.cz

CSR (Certificate Signing Request): veřejný klíč, který je nezbytný k vystavení SSL certifikátu. V případě že máte hosting u společnosti IGNUM s.r.o., pak generování CSR a následné nasazení certifikátu na server zařídí naše zákaznická podpora. Návod na vytvoření CSR (Certificate Signing Request) naleznete na adrese: http://www.geotrust.com/support/generate-csr/

Údaje pro generování CSR:

Common name: přesný název požadované domény (například puvodni.domena.cz)
Organization: název firmy
Organizational unit: jednotka, účel (například IT)
City/locality: město
State/province: stát
Country/region: kód země
Key Size: 2048 bit

Poznámka: v políčku "common name" je nutné zadat přesný název požadované domény, kde má být vystaven certifikát. Tedy například puvodni.domena.cz, nebo domena.cz

SAN/UC (Subject Alternative Name/Unified Communications)
Tento SSL certifikát podporuje technologii SAN/UC. Umožnuje tak chránit jedním SSL certifikátem více domén. Certifikát podporuje získat k základní doméně až 24 dalších domén. Lze objednat minimálně 4x SAN/UC.

Název SAN/UC může být pouze FQDN doména (plně kvalifikované doménové jméno), interní název serveru nebo privátní IP adresa!

Příklady SAN:

Může obsahovat:

- puvodni.domena.cz (FQDN - plně kvalifikované doménové jméno)
- mail.domena.cz (subdoména)
- autodiscover.domena.cz (Microsoft Exchange)
- owa.exchange.local (interní doménové jméno)
- EXCHANGE01 (interní název serveru / NetBIOS název)
- 10.0.0.1 (privátní IP adresa)


OVĚŘENÍ SSL CERTIFIKÁTU:
Proces vystavení SSL certifikátu je manuální. Certifikační autorita ověřuje údaje o majiteli domény, pro kterou bude SSL certifikát vystaven. Dále pak ověřuje společnost žadatele, ověřuje i telefonicky uvedenou kontaktní osobu. Informace o společnosti ověřují v obchodním rejstříku, ve veřejných telefonnich seznamech (např. Zlaté stránky), konečným ověřením je telefonický hovor s osobou, pro která je uvedena v objednávce.

Pokud CA (certifikační autorita) není schopna některé informace dohledat, vyžádá si dodatečné ověření pomocí formulářů. Vystavení certifikátu se pak v tomto případě může prodloužit.

Vystavení certifikátu trvá běžně několik pracovních dní.


INSTALACE CERTIFIKÁTU:
V případě že máte hosting u společnosti IGNUM s.r.o., pak generování CSR a následné nasazení certifikátu na server zařídí naše zákaznická podpora. Zde naleznete návod pro instalaci certifikátu https://knowledge.geotrust.com/support/knowledge-base/index?page=content&id=SO15065


KONTROLA INSTALACE SSL CERTIFIKATU:
Správnost instalace SSL certifikátu je možné zkontrolovat online zde https://knowledge.geotrust.com/support/knowledge-base/index?page=content&id=SO9557&actp=LIST

Průměrné hodnocení: 0 (0 hlasů)

K tomuto záznamu nemůžete připojit komentář.

Kontaktujte nás

info@domena.cz
603 111 111

Sledujte nás

Facebook Twitter