FAQ Overview

Domény

!!! Předloha stylů !!!

Tento záznam není revize a nemůže být zobrazen.

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2014-07-03 12:11


Změna plátce domény

 

Změna plátce je proces v systému DOMENA.CZ, který převede doménu na jiný zákaznický účet. Z nového účtu bude možné doménu fakturovat a spravovat, tedy například i editovat její DNS záznamy (pokud má doména nastaveny DNS IGNUM).

 

Pro změnu plátce domény doporučujeme následující postup:

 1. Vytvořte si účet na puvodni.domena.cz, pokud ho ještě nemáte.
 2. Po vytvoření účtu nebo přihlášení k Vašemu stávajícímu účtu přejděte do sekce Správa domén, klepněte na tlačítko Importovat a vyplňte název Vaší domény a potvrďte.
 3. Po naimportování zůstaňte v sekci Správa domén, označte naimportovanou doménu a klepněte na tlačítko Změnit plátce. Do pole nového plátce vyplňte přihlašovací jméno Vašeho účtu na domena.cz, tedy účtu na který chcete doménu převést. Vyberte jednu ze dvou možnotí, jak změnu plátce autorizovat:
 • e-mailem – Na adresu původního plátce domény je odeslán e-mail s potvrzovacím odkazem.
 • Formulářem - Do pole níže vepište adresu, na kterou si přejete zaslat e-mail s formulářem. Podpisy musí byt úředně ověřeny (ne nutně notářsky, postačí CzechPoint), ověřený formulář nám zašlete poštou. V případě právnické osoby připojte kopii výpisu z Obchodního rejstříku. Potvrzený formulář musí být doručen společnosti IGNUM nejpozději do 3 měsíců od data vygenerovaní objednávky. Po uplynutí lhůty 3 měsíců je objednávka automaticky stornována a formulář pozbývá platnosti.

 

Po potvrzení žádosti bude doména převedena pod Váš účet a stanete se jejími plátci.

 

Autor: Daniel Totka
Aktualizováno: 2019-12-11 09:23


Editace DNS záznamů

 

Editací DNS záznamů můžete doménu nasměrovat na server hostující vaši webovou prezentaci, e-maily nebo jiné služby. 

Vedení DNS záznamů je pro zákazníky DOMENA.CZ a IGNUM zdarma.

Pokud Vaše doména nemá nastaveny DNS servery IGNUM, žádné změny provedené v sekci Editace DNS záznamů na DOMENA.CZ se na internetu neprojeví!

 
Pro změnu DNS záznamů použijte následující postup:

 1. Přihlaste se ke svému účtu na puvodni.domena.cz.
 2. V sekci Editace DNS záznamů vyberte aktivní zónový soubor pro danou doménu a zvolte Editovat
 3. Přidejte nebo editujte potřebné DNS záznamy a změny uložte.
 4. Zvolte Aktivovat/Aktualizovat , aby se provedené změny uložily na DNS servery.

K replikaci na další DNS servery dojte podle hodnoty TTL nastavené v zóně. Obvykle je to do hodiny, maximálně do 24 hodin.

To tedy znamená, že provedené změny se neprojeví na internetu ihned, ale až v řádu hodin (podle TTL).

Pokud byste raději, abychom úpravu DNS záznamů provedli za Vás, stačí nám zaslat autorizovaný požadavek přes Váš účet na DOMENA.CZ (volba Odeslat autorizovaný dotaz).

 

Typy záznamů:

A

Typ A slouží pro směrování jmenného názvu na IP adresu (verze 4). IP adresu tedy zadáte do pole hodnota a jmenný název do pole název. Jmenným názvem může být např. "www" (pro nasměrování www.vasedomena.cz) nebo "cokoliv" (pro nasměrování cokoliv.vasedomena.cz), případně znak "@" (pro nasměrování vasedomena.cz).

CNAME

Typ CNAME směruje jmenný název na jiný jmenný název, tvoří tedy zástupný název za jiný název. Do pole název se vkládá jmenný název, který chcete směrovat (podobně jako u typu A). Do pole hodnota vložte cílovou adresu/název např. "cokoliv.vasedomena.cz." (včetně tečky na konci).

MX

Typ MX se používá pro záznamy ke směrování e-mailu na poštovní server. V poli název se téměř výhradně uvádí znak "@". Do pole hodnota patří jmenný název mailserveru zakončený tečkou. Pole priorita určuje, na který server bude pošta posílána prioritně a který bude sloužit jako záložní. Prioritu vždy určuje kladné celé číslo, čím nižší, tím vyšší priorita.

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2015-04-24 15:05


Změna nameserverů

 

Změnou DNS serverů / nameserverů převedete správu DNS pro Vaši doménu k jinému poskytovateli. Pokud např. k doméně nastavíte DNS IGNUM, převedete správu DNS na DOMENA.CZ, naopak nastavíte-li DNS servery jiného poskytovatele, ne moci editovat DNS záznamy na DOMENA.CZ (resp. změny nastavené na DOMENA.CZ se neprojeví).

Se změnou DNS serverů se automaticky nepřevádí DNS záznamy od původního poskytovatele, ale je třeba si je nastavit u nového poskytovatele ručně.

 
Pro změnu nameserverů použijte následující postup:

 1. Přihlaste se na svůj účet na puvodni.domena.cz
 2. V případě, že chcete nastavit jiné DNS servery než IGNUM nebo Webcloud, přejděte do Správa nameserverů , jinak pokračujte k bodu 3.
  1. Pro CZ domény: Importujte existující sadu nameserverů přes možnost Importovat nebo vytvoříte novou přes tlačítko Nový.
  2. Pro jiné, než CZ domény: Vložte postupně jednotlivé servery přes volbu Nový.
 3. Přejděte do sekce Správa domén , kde vyberete doménu a zvolíte Editovat .
 4. Vyberete importovanou či založenou sadu nebo jednotlivé nameservery (podle typu domény) a zvolte autorizaci:
  1. E-mailem - Potvrzení přes odkaz v e-mailu, který bude zaslaný na kontakt vlastníka nebo administrativní kontakt.
  2. Formulářem - Na e-mail zadaný do pole Email pro formulář se zašle formulář, který bude muset podepsat vlastník domény a zaslat nám jej zpět naskenovaný e-mailem nebo faxem.

 

K replikaci následně dojte podle nastavené hodnoty TTL v původní zóně - maximálně do 24 hodin.

 

Pokud převedete správu k nám, můžete si následně editovat DNS záznamy v naší administraci, po přihlášení na puvodni.domena.cz.

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2015-04-24 17:22


Prodloužení domény

 

Prodloužením domény si zajistíte její vlastnictví na další období.

Prodloužení je nutné učinit před datem expirace, u některých domén dokonce ještě dříve - tyto informace najdete na domena.cz v informacích o doménách .

 

Pokud chcete prodloužit svou doménu, můžete tak učinit na puvodni.domena.cz a to i přesto, že nejste aktuálně její plátce a nemáte na domena.cz zatím založený žádný účet. Zde je postup jak můžete prodloužení docílit:

 

 1. Prihlašte se do svého zákaznického účtu na puvodni.domena.cz - pokud jej nemáte, můžete si ho založit
 2. Přejděte do Správa domén a pokud doménu na tomto účtu nemáte vložte si ji do seznamu přes tlačítko Importovat (zadáte název domény bez www)
 3. Následně opět ve Správa domén si doménu vyberete a zvolíte Prodloužit 
 4. Vyberte způsob platby kartou nebo online platbou, popřípadě bankovním převodem
 5. Doména bude prodloužena v okamžiku přijetí a spárování platby (musí mít správný VS).

 

Pro trvalé zařazení domény pod Váš účet (a tedy i pro trvalou fakturaci) zvolte  Správa domén , tam vyberte požadovanou doménu a vyberte  Změtit plátce . Následně zadáte přihlašovací jméno do Vašeho účtu na domena.cz a jako způsob autorizace můžete zvolit e-mail nebo formulář. V prvním případě je autorizační e-mail zaslán původnímu plátci, který ho musí potvrdit. V druhém je zaslán formulář na Vámi zadaný email, který musí podepsat vlastník domény. Formulář nám následně zašlete faxem či v naskenované podobě emailem na info@domena.cz .

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2015-12-11 18:29


Test by Thorsten

Tento záznam není revize a nemůže být zobrazen.

Autor: Thorsten
Aktualizováno: 2013-08-24 10:50


Změna nameserverů pro CZ domény

 

Změnou nameserverů převedete správu DNS domén k jinému poskytovateli. Pokud tedy například nastavíte naše nameservery, převedete správu DNS k nám. Pokud nastavíte nameservery jinam, budete mít správu DNS mimo nás a jakékoliv změny v zónovém souboru v naší administraci se tedy již neprojeví!

Převedením správy se nepřevádí DNS záznamy od původního poskytovatele! Je tedy potřeba si je nastavit znovu.

 
Pro změnu nameserverů použijte následující postup:

 1. Přihlaste se na svůj účet na puvodni.domena.cz
 2. V případě, že chcete nastavit cizí nameservery přejděte do Správa nameserverů a zde buďto importujte existující sadu nameserverů přes možnost Importovat nebo vytvoříte novou. Sada je určena pouze pro domény .CZ.
 3. Přejdete do Správa domén kde vyberete doménu a zvolíte Editovat 
 4. Vyberete importovanou či založenou sadu a vyberte autorizaci
 • a) emailem - budete ji muset potvrdit emailem z adresy, uvedené u kontaktu vlastníka, administrativního nebo technického kontaktu
 • b) formulářem - na email zadaný do pole Email pro formulář se zašle formulář, který  podepíše vlastník domény nebo admin či tech kontakt a bude potřeba ho zaslat zpět faxem či v naskenované podobě

 

Změna se projeví do 24 hodin

 

Poznámka: pokud převádíte DNS na IGNUM, pak je potřeba, aby jste si nejprve v sekci Editace DNS záznamů založili zonu pro danou doménu Následně si můžete editovat DNS záznamy v naší administraci, po přihlášení na puvodni.domena.cz.

 

Autor:
Aktualizováno: 2014-03-27 14:19


Doména zdarma k webhostingu

Nárok na doménu zdarma mají všichni zákazníci s ročním a delším platebním obdobím s následujícími ceníky:

 

 • Základní ceník
 • Ceník A
 • Ceník B
 • Ceník C


Doména zdarma se poskytuje webhostingovým variantám eCard, Mailbox, Lite, Medium a Full, a to na stejně dlouhé období, jako byla zaplacena webhostingová varianta. Také je možné ji získat k variantě Webcloud při doplnění depozitu o 1000Kč bez DPH.
Doména může být nově registrovaná nebo se může jednat o prodloužení stávající domény, registrátorem domény bude společnost IGNUM.

Nárok na doménu lze uplatnit dvěma způsoby:

 1. Využít na registraci/pro­dloužení domény související s předplacenou službou
 2. Využít kód pro registraci/pro­dloužení domény na http://puvodni.domena.cz zdarma


Doménu lze zvolit z TLD: .cz, .eu, .com, .net, .info, .biz, .org

 

 • Při prodloužení stávající domény musí být registrátorem domény společnost IGNUM, případný transfer si zařizuje zákazník samostatně předem. 
 • Doména bude zaregistrována/pro­dloužena po zaplacení hostingu. V případě prodloužení domény dojde k vlastnímu prodloužení až v době před expirací domény.
 • Prodlužovaná doména musí expirovat po dobu trvání hostingu. 
 • K jednomu hostingu lze nárokovat pouze jednu doménu zdarma, v průběhu období nelze měnit výběr domény.
 • Při nevyužití nároku na doménu zdarma do konce zaplaceného období nárok propadá, částečné využití služby se zákazníkovi nekompenzuje.
 • Při zrušení hostingu nárok na doménu zdarma zaniká.
 • Při zrušení hostingu nebo přechodu na variantu bez nároku na doménu zdarma je vrácená či kompenzovaná částka ve prospěch jiné varianty snížena o koncovou cenu domény dle ceníku platného v den registrace/pro­dloužení domény.
 • IGNUM si nárokuje pouze částku za skutečně provedenou registraci/pro­dloužení. V případě nevyužití nároku na doménu zdarma nebude vrácená či kompenzovaná částka ponížena o cenu domény.
 • IGNUM si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla akce nebo akci úplně zrušit bez udání důvodu a stanovení náhrady.

Autor: Tomáš Hora
Aktualizováno: 2014-01-30 14:25


Využití cookies

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, vás tímto informujeme, že servery (webové stránky) společnosti IGNUM využívají pro svoji činnost soubory cookies.

 

IGNUM nevyužívá cookies k jiným, než čistě technickým účelům. IGNUM nespojuje údaje získané díky nim s jakýmikoliv osobními údaji a neumožňujeme identifikovat konkrétní osoby.

Autor: Miroslav Semera
Aktualizováno: 2014-07-03 14:57


Přesměrování subdomény

Tento záznam není revize a nemůže být zobrazen.

Autor: Amin Shakery
Aktualizováno: 2019-02-25 16:45


TEST

Tento záznam není revize a nemůže být zobrazen.

Autor: Amin Shakery
Aktualizováno: 2016-04-22 10:21


Slovník pojmů

AUTH–ID, AUTH–INFO, heslo pro transfer domény
Jedinečné heslo potřebné pro převod domény k jinému registrátorovi. Heslo zasílá aktuální registrátor na e-mail držitele domény.

Administrativní kontakt
Administrativní kontakt  má právo měnit všechny údaje u domény, kromě vlastníka domény. Může tedy upravovat sady DNS serverů, měnit registrátora domény nebo údaje administrativního kontaktu. Tento kontakt je možné nastavit při registraci domény nebo jej následně upravit ve správě domény.

ccTLD (Country code Top Level Domain)
Národní doména nejvyššího stupně, nebo-li první úrovně. Sdružuje domény jednoho státu. Její název je dvoupísmenný (např. .CZ, .SK, .AT).

Centrální registr
Databáze doménových jmen s informacemi o jejich držitelích a dalších osobách. Databázi spravuje sdružení nebo organizace dle příslušného TLD. Např. databázi pro národní doménu .CZ vede sdružení CZ.NIC, pro doménu .EU ji spravuje EURid.

CZ.NIC
Zájmové sdružení právnických osob, jehož hlavní činností je provozování registru doménových jmen .CZ a 0.2.4.e164.arpa (domény ENUM), zabezpečení provozu domény nejvyšší úrovně CZ a osvěta v oblasti doménových jmen.

Delegované doménové jméno
Registrované doménové jméno, o němž CZ.NIC vede záznam na primárním jmenném serveru (tzv. zóně CZ). Registrované doménové jméno nemusí být delegováno. Zrušení delegace nemá vliv na registraci doménového jména.

Den expirace
Poslední den lhůty, na kterou bylo doménové jméno zaregistrováno.

Den registrace
Den, ve kterém dojde k zaregistrování doménového jména v centrálním registru pro správu příslušného TLD.

DNS (Domain Name System)
DNS je hierarchický systém doménových jmen realizovaný DNS servery a protokolem stejného jména, se kterým si vyměňují informace. Jeho hlavním úkolem jsou vzájemné převody doménových jmen a IP adres uzlů sítě. DNS má i další funkce, např. pro elektronickou poštu či IP telefonii a slouží jako distribuovaná databáze síťových informací.

DNSSEC (Domain Name System Security Extensions)
Je rozšíření systému doménových jmen (DNS), které zvyšuje jeho bezpečnost. DNSSEC poskytuje uživatelům jistotu, že informace, které z DNS získal, byly poskytnuty správným zdrojem, jsou úplné a jejich integrita nebyla při přenosu narušena. DNSSEC zajišťuje důvěryhodnost údajů, získaných z DNS.

DNS server (nameserver, jmenný server)
Server, který obsahuje všechny veřejné IP adresy a jejich přiřazené doménové jména a “překládá” je mezi sebou. Po zadání doménového jména se internetový prohlížeč dotazuje autoritativního DNS serveru na IP adresu dané domény. Pro domény .CZ jsou dané nameservery součástí celé sady nameserverů.

DNS záznam
Systém ukládání záznamů o doménových jménech do databáze a jejich párování s IP adresou serveru, kde se doménové jméno nachází. Tuto funkci zajišťují DNS servery.
Existuje několik různých typů záznamů, mezi základní patří záznam typu A, směrující na IP adresu, záznam typu CNAME, směrující na doménové jméno, nebo záznam typu MX, směrující na název e-mailového serveru.

Doména
Doménové jméno (také internetová doména) je doména druhého stupně, tedy název před TLD. Tvoří ji kombinace povolených znaků s maximální délkou. Pravidla, jak má doménové jméno vypadat, určují jednotliví správci TLD.

Doménový alias
Alias je doména bez vlastního webového prostoru směrující na web, ke kterému je tento alias zřízen a nastaven. Také doména pro alias musí být zaregistrována. Místo pojmu alias se také používá forwarding domény, tedy přesměrování domény na jiný server.

Držitel, vlastník
Fyzická nebo právnická osoba, která má pro sebe registrováno doménové jméno a je tím oprávněna jej užívat a nakládat s ním po dobu jeho registrace. Pokud není v záznamu o držiteli vyplněn název společnosti nebo organizace, považuje se za držitele osoba, která podala žádost o registraci doménového jména. Pokud je vyplněn název společnosti nebo organizace, pak se tato považuje za držitele domény.

E-mail na vlastní doméně
E-mailové služby zprovozněné na registrované doméně. E-mail může být součástí webového hostingu nebo jen samostatné e-mailové varianty. Výhodou je používání vlastního doménového jména v e-mailové adrese (to, co je za zavináčem).

EURid (The European Registry of Internet Domain Names)
Je sdružení vybrané Evropskou komisí pro správu internetové domény nejvyšší úrovně .EU dle podmínek stanovených nařízeními Evropské komise.

Generická doména, gTLD (generic TLD)
Obecná doména nespojená s konkrétním státem (například .ORG pro neziskové organizace, .COM, .INFO, .NET). Výjimkou jsou TLD .MIL a .GOV, které jsou z historických důvodů vyhrazeny pro vojenské, resp. vládní počítačové sítě v USA.

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure)
Umožňuje zabezpečenou komunikaci v počítačové síti. HTTPS je využíván především pro komunikaci webového prohlížeče s webovým serverem. Zajišťuje autentizaci, důvěryhodnost přenášených dat a jejich integritu.

IP adresa (Internet Protocol address)
Číselné nebo i písmenné označení, které slouží k jednoznačnému rozlišení síťových rozhraní připojených k počítačové síti. Pomocí IP protokolu spolu komunikují všechna zařízení v Internetu.

Kontakt
Záznam o konkrétní osobě (fyzické nebo právnické) vedený v centrálním registru. Kontakt může mít roli administrativní, technickou nebo může jít o držitele domény.

MojeID
Službu poskytuje sdružení CZ.NIC a spočívá v systému pro správu elektronické identity uživatele. Služba umožňuje uživateli používat jednotné identifikační údaje pro přístup k různým informačním systémům provozovaným různými poskytovateli.

Multihosting
Varianta webhostingu, ve které si zákazník založí a využívá několik hostingů pro více domén v rámci jednoho uceleného balíku. Fakturace probíhá hromadně za celkový využitý prostor všech hostingů.

MX záznam (mail exchange record)
Oznamuje adresu a prioritu serveru pro příjem elektronické pošty pro danou doménu. Uvádí se v něm priorita celou číselnou hodnotou a název e-mailového serveru. Čím je číselná hodnota menší, tím má záznam vyšší prioritu a na tento e-mailový server je pak pošta doručována primárně. Až v případě jeho výpadku je doručena na další e-mailový server s nižší prioritou.

NSSET (sada nameserverů)
Soubor záznamů obsahující nejméně 2 jmenné servery (nameservery) a nejméně jeden technický kontakt. NSSET je určen výhradně pro .CZ domény.

Office 365
Office 365 je produkt společnosti Microsoft, který poskytuje s různými plány předplatného nejnovější verze aplikací Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access, OneDrive a Skype). Aplikace je možné instalovat do různých zařízení.

Plátce, fakturační kontakt
Fyzická nebo právnická osoba, které jsou fakturovány objednané služby. Nemusí být nutně shodná s držitelem domény.

Pravidla alternativního řešení sporů
Dokument vydaný sdružením CZ.NIC obsahující rozhodčí veřejnou nabídku držitele, který tvoří nedílnou součást Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD .CZ.

Pravidla registrace
Každý centrální registr pro správu příslušného TLD má veřejně dostupný dokument, který vymezuje podmínky, práva a povinnosti pro registrace doménových jmen nebo pro žádosti o takové registrace.

Přesměrování domény
Přesměrování nebo také forwarding směruje doménu na vybraný server, kde má doména zřízen webový prostor či e-mailové služby.

Registrace domény
Zájemce o registraci domény si musí nejprve vybrat některého z akreditovaných registrátorů, prostřednictvím něhož bude řešit veškeré administrativní i finanční záležitosti. Majitelem domény se může stát jakákoliv fyzická i právnická osoba, musí však poskytnout svůj jednoznačný identifikační údaj (celé jméno držitele, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo a další informace dle pravidel příslušného TLD) a souhlasit s Pravidly registrace.

Registrátor
Subjekt oprávněný přistupovat definovaným způsobem k centrálnímu registru a zadávat požadavky na změny záznamů v něm vedených. Jakoukoliv změnu v centrálním registru lze provést pouze prostřednictvím registrátora.

Sada klíčů
Soubor záznamů obsahující nejméně jeden DNS klíč určený k zabezpečené delegaci doménového jména pomocí technologie DNSSEC a nejméně jeden technický kontakt.

SSL certifikát (Secure Sockets Layer)
Protokol, který poskytuje zabezpečenou a šifrovanou komunikaci mezi servery s webovou prezentací a internetovým prohlížečem pomocí HTTPS. SSL certifikát obsahuje šifrovací klíč, kterým jsou data bezpečně chráněna proti zneužití během přenosu po Internetu. Je ideální pro e-shopy a další stránky, které získávají od zákazníků osobní údaje. SSL certifikát je novou podmínkou při určování pozic ve vyhledávání v prohlížečích.

Subregistrátor
Partner oficiálního registrátora, který má přístup k jeho registračnímu systému.

TLD (Top Level Domain)
Doména nejvyššího řádu je internetová doména na nejvyšší úrovni stromu internetových domén. V doménovém jméně je uvedena na konci. TLD popisuje základní skupinu doménových jmen, např. všechna doménová jména daného státu. Domény nejvyššího řádu jsou pevně stanoveny internetovou standardizační organizací IANA.

Transfer
Převedení domény od jednoho registrátora k jinému. K úspěšnému převedení domény musí být splněny různé podmínky dle typu daného TLD.

Určený registrátor
Registrátor pro konkrétní doménové jméno, pro konkrétní kontakt, pro konkrétní sadu nameserverů, nebo pro konkrétní sadu klíčů. Každému registrovanému doménovému jménu, kontaktu, sadě nameserverů i sadě klíčů přísluší právě jeden určený registrátor.

Webhosting
Webhosting je pronájem prostoru na cizím serveru, kde jsou uloženy všechny soubory pro webové stránky. Pronajímatel serveru se také nazývá poskytovatelem webhostingu. Aby se uživatelé k obsahu webové prezentace dostali, je potřeba mít zaregistrovanou internetovou doménu.

WHOIS
Označení pro databázi (angl. Who is? Kdo je?), která slouží k evidenci údajů o držitelích internetových domén a IP adres. Každý správce národního TLD vede vlastní WHOIS server.

Wordpress
Redakční systém napsaný v PHP a MySQL. Umožňuje jednoduchou správu veškerého obsahu webových stránek pomocí aplikace, a to i bez znalosti programování. Lze jej využít pro účely firemní prezentace, osobního blogu nebo e-shopu.

Zóna domény (zónový soubor)
Je nezbytná pro správný chod každé domény. Obsahuje jednotlivé DNS záznamy, které určují, na jaké servery domény směrují.

Žadatel
Fyzická nebo právnická osoba podávající žádost o registraci doménového jména.

 

Autor: Miroslav Semera
Aktualizováno: 2017-06-29 15:15


EP

Tento záznam není revize a nemůže být zobrazen.

Autor: Lucie Vojtíková
Aktualizováno: 2017-06-26 13:58


Domény » Info k doménovým koncovkám

.AC -Ascension

 

Země: Ascension

Ascension je sopečný ostrov na jihu Atlantského oceánu vzdálený asi 1600 km od pobřeží Afriky. Je součástí britského zámořského území Svatá Helena, Ascension a Tristan da Cunha. Od ostrova sv. Heleny je vzdálen 1 287 km jihovýchodně.

Kontinent: Afrika

Rozloha: 91 km²

Hlavní město: Georgetown

Centrální registr: NIC.AC

Pravidla domény: http://www.nic.ac/dres.html

 

Doména .ac je národní internetovou doménou Ostrovů Ascension

 

Registrace

1 rok

Prodloužení

1 rok

Nejzazší den prodloužení domény

3 dny před datem expirace

 

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 3 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'.
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

Registrace domény

 • registraci lze provést přes puvodni.domena.cz
 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • doménové jméno může registrovat každý žadatel
 • doménové jméno lze registrovat pouze na 1 rok
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do 48 hodin

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je 3 dny před datem expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno lze prodloužit pouze na 1 rok

 

Změna registrátora

 • transfer domény je možný, změna je zpoplatněná dle ceníku zákazníka, doména je prodloužena o 1 rok
 • od stávajícího registrátora si vyžádejte auth-id
 • doména musí být odemčena pro transfer
 • napište na info@domena.cz žádost o převod domény, uveďte název domény, přihlašovací jméno plátce, auth-id

 

Změna DNS

 • o změnu DNS je nutné zažádat emailem na info@domena.cz . Změna bude provedena po autorizaci ze strany majitele domény (případně admin nebo tech kontaktu)

 

Změna údajů majitele domény

 • o změnu údajů požádejte na info@domena.cz , uveďte název domény a nové údaje
 • změnu je možné autorizovat přes email majitele domény popřípadě formulářem (ověřený podpis)

 

Změna majitele

  1. pod svým zákazníckým účtem na puvodni.domena.cz si v sekci Správa kontaktních osobzaregistruje Nový virtuální kontakt nového držitele domény
  2. napište žádost o změnu držitele domény na info@domena.cz, uveďte název domény, ID kontaktu nového držitele (viz bod 1)
  3. následně vám vygenerujeme formulář pro změnu majitele domény.
  4. podpisy na formuláři musí být úředně ověřené, originál pak zašlete na níže uvedenou adresu. V případě registrace na firmu je nutné zaslat také kopii výpisu z OR.
  5. změna bude provedena po obdržení formuláře do 24 hodin

 

IGNUM s.r.o., Vinohradská 190, 130 61  Praha 3

 

Nouzové obnovení domény

 • nejzazším dnem standardního prodloužení domény je 3 dny před datem expirace. Po tomto termínu je možné nouzové obnovení domény, o které můžete požádat na info@domena.cz . Cena je účtována dle aktuálního ceníku zákazníka.
 • nouzové obnovení je možné po dobu 90 dnů po datu expirace

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě
 • doménové jméno pak bude zrušeno automaticky po expiraci

 

Omezení

Žádné omezení

 

Autor:
Aktualizováno: 2016-01-28 11:11


.AG - Antigua a Barbuda

 

Země: Antigua a Barbuda

Antigua a Barbuda je ostrovní stát v Karibiku, který leží na třech ostrovech v Malých Antilách.

Hlavní město: Saint John's

Rozloha: 443 km²

Centrální registr: NIC.AG

Pravidla: http://www.nic.ag/terms.htm

 

Doména .ag je národní internetovou doménou Antigua a Barbuda

 

Registrace

1 rok

Prodloužení

1 rok

Nejzazší den prodloužení domény

3 dny před datem expirace

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 3 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'.
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

Registrace domény

 • registraci lze provést přes puvodni.domena.cz
 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • doménové jméno může registrovat každý žadatel
 • doménové jméno lze registrovat pouze na 1 rok
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do 48 hodin

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je 3 dny před datem expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno lze prodloužit pouze na 1 rok

 

Změna registrátora

 • transfer domény je možný, změna je zpoplatněná dle ceníku zákazníka, doména je prodloužena o 1 rok
 • od stávajícího registrátora si vyžádejte auth-id
 • doména musí být odemčena pro transfer
 • domény, u kterých neuplynulo 60 dní od data registrace nelze převádět
 • transfer domény zahajte po přihlášení ze zákazníckého účtu na puvodni.domena.cz pomocí volby Změna registrátora
 • transfer bude zahájen po obdržení platby, může trvat až 10 dnů

 

Změna DNS

 • o změnu DNS je nutné zažádat emailem na info@domena.cz . Změna bude provedena po autorizaci ze strany majitele domény (případně admin nebo tech kontaktu)

 

Změna údajů majitele domény

 • o změnu údajů požádejte na info@domena.cz , uveďte název domény a nové údaje
 • změnu je možné autorizovat přes email majitele domény popřípadě formulářem (ověřený podpis)

 

Změna majitele

  1. pod svým zákazníckým účtem na puvodni.domena.cz si v sekci Správa kontaktních osob zaregistruje Nový virtuální kontaktnového držitele domény
  2. napište žádost o změnu držitele domény na info@domena.cz, uveďte název domény, ID kontaktu nového držitele (viz bod 1)
  3. následně vám vygenerujeme formulář pro změnu majitele domény.
  4. podpisy na formuláři musí být úředně ověřené, originál pak zašlete na níže uvedenou adresu. V případě registrace na firmu je nutné zaslat také kopii výpisu z OR.
  5. změna bude provedena po obdržení formuláře do 24 hodin

 

IGNUM s.r.o., Vinohradská 190, 130 61  Praha 3

 

Nouzové obnovení domény

 • nejzazším dnem standardního prodloužení domény je 3 dny před datem expirace. Po tomto termínu je možné nouzové obnovení domény, o které můžete požádat na info@domena.cz . Cena je účtována dle aktuálního ceníku zákazníka.

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě
 • doménové jméno pak bude zrušeno automaticky po expiraci

 

Omezení

Žádné omezení

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2018-05-23 09:24


.AM - Arménie

 

Země: Arménie

Arménie, oficiálním názvem Arménská republika, je stát ležící v Zakavkazsku v jihozápadní Asii, bez přístupu k moři

Hlavní město: Jerevan

Rozloha: 29 743 km²

Centrální registr: Armenia Network Information Centre

Pravidla: https://dot.am/policy/

Doména .am je národní internetovou doménou Arménie

 

Registrace

1 rok

Prodloužení

1 rok

Nejzazší den prodloužení domény

3 dny před datem expirace

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 3 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'.
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

Registrace domény

 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • registraci lze provést přes puvodni.domena.cz
 • doménové jméno může registrovat každý žadatel
 • doménové jméno lze registrovat pouze na 1 rok
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do 48 hodin

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je 3 dny před datem expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno lze prodloužit pouze na 1 rok

 

Změna registrátora

 • transfer domény je možný, změna je zpoplatněná dle ceníku zákazníka, doména je prodloužena po úspěšném transferu o 1 měsíc
 1.  pod svým zákazníckým účtem na puvodni.domena.cz si zažádejte o změnu pomocí tlačítka Změna registrátora
 2. změna bude zahájena po obdržení poplatku
 3. autorizace změny probíhá na základě písemného souhlasu ze strany držitele (v angličtině -> LoA - Letter of Authority) o který následně budete požádáni

 

Změna DNS

 • o změnu DNS je nutné zažádat emailem na info@domena.cz . Změna bude provedena po autorizaci ze strany majitele domény (případně admin nebo tech kontaktu)

 

Změna majitele a změna údajů majitele domény

  1. pod svým zákazníckým účtem na puvodni.domena.cz si v sekci Správa kontaktních osob zaregistruje Nový virtuální kontakt nového držitele domény
  2. vyplňte a podepište formulář pro změnu majitele domény, který naleznete níže
  3. napište žádost o změnu majitele domény na info@domena.cz Uveďte název domény, ID kontaktu nového držitele (viz bod 1), priložte k žádosti vyplněný a podepsaný formulář a kopii OP nebo pasu současného majitele domény (formát PDF, max velikost 2MB)

 

Nouzové obnovení domény

 • nejzazším dnem standardního prodloužení domény je 3 dny před datem expirace. Po tomto termínu je možné nouzové obnovení domény a to po dobu 14 dnů, o které můžete požádat na info@domena.cz . Cena je účtována dle aktuálního ceníku zákazníka.

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě
 • doménové jméno pak bude zrušeno automaticky po expiraci

 

Omezení

 • doména může mít maximálně 4 nameservery

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2018-05-23 09:25


.AS - Americka Samoa

 

 

Země: Americka Samoa

Americká Samoa jsou 4 ostrovy v souostroví Samojských ostrovů, součást území USA a v jejich rámci nezačleněné území. Má rozlohu 199 km² a žije zde 70 000 obyvatel. Hlavním městem je Pago Pago, avšak úřad vlády se nachází ve Fagatogu

Hlavní město: Pago Pago

Rozloha: 199 km²

Centrální registr: AS Domain Registry

Pravidla: https://www.nic.as/policy.cfm

Doména .as je národní internetovou doménou státu Americka Samoa

 

Registrace

2 roky

Prodloužení

2 roky

Nejzazší den prodloužení domény

3 dny před datem expirace

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 3 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'.
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

Registrace domény

 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • registraci lze provést přes puvodni.domena.cz
 • doménové jméno může registrovat každý žadatel
 • doménové jméno lze registrovat na 2 roky
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do 48 hodin

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je 3 dny před datem expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno lze prodloužit na 2 roky

 

Změna registrátora

 • transfer domény je možný, změna je zdarma
 • u držitele domény nastavte email na jobot@ignum.cz
 • o převod domény požádejte na adrese  info@domena.cz
 • v žádosti uveďte login k zákaznickému účtu na puvodni.domena.cz

 

Změna DNS

 • o změnu DNS je nutné zažádat emailem na info@domena.cz . Změna bude provedena po autorizaci ze strany majitele domény (případně admin nebo tech kontaktu)

 

Změna údajů majitele domény

 • o změnu údajů požádejte na info@domena.cz , uveďte název domény a nové údaje
 • změnu je možné autorizovat přes email majitele domény popřípadě formulářem (ověřený podpis)

 

Změna majitele

  1. pod svým zákazníckým účtem na puvodni.domena.cz si v sekci Správa kontaktních osob zaregistruje Nový virtuální kontakt nového držitele domény
  2. napište žádost o změnu držitele domény na info@domena.cz, uveďte název domény, ID kontaktu nového držitele (viz bod 1)
  3. následně vám vygenerujeme formulář pro změnu majitele domény.
  4. Formulář podepisuje pouze stávající majitel, formulář je v angličtině. V případě registrace na firmu je nutné zaslat také kopii výpisu z OR. Nezapomeňte na dokument dát také razítko firmy. Vzor formuláře naleznete níže v příloze.
  5. změna bude provedena po obdržení formuláře do 72 hodin

 

IGNUM s.r.o., Vinohradská 190, 130 61  Praha 3

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě
 • doménové jméno pak bude zrušeno automaticky po expiraci

 

Omezení

Žádné omezení

 

Autor:
Aktualizováno: 2018-05-23 09:27


.AT - Rakousko

 

Země: Rakousko

Hlavní město: Vídeň

Centrální registr: NIC.AT

Pravidla: https://www.nic.at/en/terms

Doména .at je národní internetovou domény Rakouska

 

Registrace

1 rok

Prodloužení

1 rok

Nejzazší den prodloužení domény

32 dnů před datem expirace

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 3 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'.
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

Registrace domény

 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • registraci lze provést přes puvodni.domena.cz
 • doménové jméno může registrovat každý žadatel
 • doménové jméno lze registrovat pouze na 1 rok
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do 24 hodin
 • po registraci si můžete zdarma stáhnout certifikát o vlastnictví přímo z nic.at https://www.nic.at/ui/index.php/zertifikat/?lang=en-utf-8

Upozornění na nutné nastavení DNS

 • pro registraci .AT domény je nezbytné, aby v momentě odeslání registračního formuláře byly korektně nastavené DNS servery, na kterých bude zvolená .AT doména provozována. Jinak bude registrační proces správcem rakouské národní domény ATNIC dočasně pozastaven do doby než budou použité DNS servery vést záznam o doméně. Není-li konfigurace DNS serveru provedena do 14 dnů, je registrace správcem rakouské národní domény ATNIC zcela zrušena bez nároku na vrácení finančních prostředků.
 • V případě, že při registraci použijete DNS servery IGNUM, s.r.o. (ns1.ignum.com a ns2.ignum.cz), budou všechny DNS záznamy nastaveny a zkonfigurovány automaticky systémem a registrace tak nemůže být nijak pozdržena.
 • Otestování správného nastavení (konfiguraci) DNS můžete provést na adrese https://www.denic.de/en/service/tools/nast/

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je 32 dnů před datem expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno lze prodloužit pouze na 1 rok

 

Změna registrátora

Od října 2015 se transfer domén autorizuje pomocí auth-id. O auth-id požádejte stávajícího registrátora.

 

 • transfer domény zahájíte pod svým účtem na puvodni.domena.cz a to pomocí tlačítka Změna registrátora
 • změna je zdarma
 • transfer domény bude vyřízen do 24 hodin
 • transfer nelze provést po datu expirace domény

 

 

Změna DNS

 • o změnu DNS je nutné zažádat emailem na info@domena.cz . Změna bude provedena po autorizaci ze strany majitele domény (případně admin nebo tech kontaktu)
 • DNS musí být korektně nastaveny. Otestování správného nastavení (konfiguraci) DNS můžete provést na adrese https://www.denic.de/en/service/tools/nast/

 

Změna majitele

  1. pod svým zákazníckým účtem na puvodni.domena.cz si v sekci Správa kontaktních osob zaregistruje Nový virtuální kontakt nového držitele domény
  2. napište žádost o změnu držitele domény na info@domena.cz, uveďte název domény, ID kontaktu nového držitele (viz bod 1)
  3. následně vám vygenerujeme formulář pro změnu majitele domény.
  4. formulář spolu s podpisy, popřípadě razítkem společnosti a kopíí výpisu z OR zašlete na info@domena.cz popřípadě faxem na číslo, které bude uvedeno ve formuláři

 Od 27.8.2019 se mění proces změny majitele domény. Autorizace změny bude probíhat výhradně emailem. Po zahájení změny bude odeslán email na oba kontakty (původní i nový majitel) a změna bude provedena po autorizaci obou stran. 

Nouzové obnovení domény

 • nejzazším dnem standardního prodloužení domény je 32 dnů před datem expirace. Po tomto termínu je možné nouzové obnovení domény pouze do data expirace, o které můžete požádat na info@domena.cz . Cena je účtována dle aktuálního ceníku zákazníka.
 • PO DATU EXPIRACE je nutné prodloužení domény žádat přimo přes centrální registr. Doménu po úhradě můžete zpět převést k Ignum, bude potřeba získat tzv "token" - zde . Token (auth-id) bude zasláno na email majitele. Pak si z vašeho účtu na domena.cz požádáte o transfer domény Změna registrátora

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, pak nám napiště žádost o zrušení domény ze svého účtu na domena.cz a to formou autorizovaného požadavku - záložka Technická podpora
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě
 • doménu lze přes Ignum zrušit pouze tehdy, je-li doména stále pod naší správou. Pokud tomu tak již není, pak je potřeba zrušení nahlásit přímo centrálnímu registru pomocí formuláře, který naleznete ZDE . Pokud nenahlásíte zrušení domény nám nebo přímo nic.at pak vám centrální registr automaticky vystaví výzvu na další období, kterou je jim potřeba v každém případě uhradit!!!

 

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2019-08-14 15:53


.BE - Belgie

 

Země: Belgie

Belgie, oficiálně Belgické království, je federativní konstituční monarchie ležící v západní Evropě. Belgie hraničí s Francií na jihu, s Lucemburskem a Německem na východě a s Nizozemskem na severu. Ze severozápadu omývá Belgii Severní moře.

Rozloha: 91 km²

Hlavní město: Brusel

Centrální registr: DNS.BE

 Pravidla: https://www.dnsbelgium.be/en

Doména .be je národní internetovou doménou Belgie

 

Registrace

1 rok

Prodloužení

1 rok

Nejzazší den prodloužení domény

3 dny před datem expirace

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 3 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'.
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

Registrace domény

 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • registraci lze provést přes puvodni.domena.cz
 • doménové jméno může registrovat každý žadatel
 • doménové jméno lze registrovat pouze na 1 rok
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do 48 hodin

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je 3 dny před datem expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno lze prodloužit pouze na 1 rok

 

Změna registrátora

 • transfer domény je možný, změna je zpoplatněná dle ceníku zákazníka. Předchozí předplacené období se ztrácí, doména platí pak po dobu 1 roku
 • napište na info@domena.cz žádost o převod domény, uveďte název domény, přihlašovací jméno plátce
 • změna bude zahájena po úhradě poplatku
 • po úhradě poplatku zašleme na email majitele auth-id, které pak přepošlete na info@domena.cz pro dokončení transferu

 

Změna DNS

 • o změnu DNS je nutné zažádat emailem na info@domena.cz . Změna bude provedena po autorizaci ze strany majitele domény (případně admin nebo tech kontaktu)

 

Změna majitele

  1. pod svým zákazníckým účtem na puvodni.domena.cz si v sekci Správa kontaktních osob zaregistruje Nový virtuální kontakt nového držitele domény
  2. napište žádost o změnu držitele domény na info@domena.cz, uveďte název domény, ID kontaktu nového držitele (viz bod 1), přihlašovací jméno plátce domény
  3. změna je zpoplatněná a bude zahájena po obdržení poplatku
  4. po obdržení poplatku zašleme na email stávájícího majitele domény auth-id . Tento kód bude potřeba přeposlat na info@domena.cz .
  5. Touto změnou se předchozí předplacené období ztrácí, doména pak platí po dobu 1 roku

 

Nouzové obnovení domény

 • nejzazším dnem standardního prodloužení domény je 3 dny před datem expirace. Po tomto termínu je možné nouzové obnovení domény, o které můžete požádat na info@domena.cz . Cena je účtována dle aktuálního ceníku zákazníka.

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě
 • doménové jméno pak bude zrušeno automaticky po expiraci

 

Omezení

Žádné omezení

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2018-05-23 09:30


.MOBI - generická doména

 

Doména .mobi generická doména nejvyššího řádu určená pro prezentaci na mobilních zařízeních.

 

Centrální registr: dotMobi

 

Generická doména

 

Registrace

1 rok

Prodloužení

1 rok

Nejzazší den prodloužení domény

30 dní po datu expirace

 

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 3 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

Registrace domény

 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • doménové jméno může registrovat každý žadatel
 • doménové jméno lze registrovat pouze na 1 rok
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do 48 hodin

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je v den expirace domény
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno lze prodloužit pouze na 1 rok

 

Změna registrátora

 1. změnu registrátora zahájíte z účtu na puvodni.domena.cz pomocí tlačítkaZMĚNA REGISTRÁTORA
 2. změna bude zahájena po úhradě poplatku
 • autorizace změny registrátora domény probíhá na základě kliknutí na odkaz v potvrzovacím e-mailu zaslaným držiteli domény (vlastník a administrativní kontakt)
 • při změně registrátora domény se prodlužuje platnost domény o jeden rok od data expirace
 • změna registrátora je provedena do 5 dní

Podmínky změny registrátora

 • platné AUTH-ID domény získané od původního registrátora domény
 • doména nesmí být po ukončení doby platnosti (expirace domény)
 • doména nesmí být uzamčena proti transferu původním registrátorem
 • doména nesmí být mladší 60 dní

 

Změna DNS

 • o změnu DNS je nutné zažádat emailem na info@domena.cz . Změna bude provedena po autorizaci ze strany majitele domény (případně admin nebo tech kontaktu)

 

Změna údajů majitele domény

 • o změnu údajů je nutné zažádat emailem na info@domena.cz . Autorizace změny probíha emailem nebo formulářem (ověřený podpis)

 

Změna majitele domény

 1. pod svým zákazníckým účtem na puvodni.domena.cz si v sekci Správa kontaktních osobzaregistruje Nový virtuální kontakt nového držitele domény
 2. napište žádost o změnu držitele domény na info@domena.cz, uveďte název domény, ID kontaktu nového držitele (viz bod 1)
 3. následně vám vygenerujeme formulář pro změnu majitele domény.
 4. podpisy na formuláři musí být úředně ověřené, originál pak zašlete na níže uvedenou adresu. V případě registrace na firmu je nutné zaslat také kopii výpisu z OR.
 5. změna bude provedena po obdržení formuláře do 24 hodin

 

IGNUM s.r.o, Vinohradská 190, Praha 3, 130 61

 

Nouzové obnovení domény

 • nejzazším dnem prodloužení domény je den expirace. Pokud doména není uhrazena, pak dnem expirace je vyřazena ze zóny a není funkční
 • 30 dnů po datu expirace se doména dostane do tzv RGP (Redemption Grace Period). Doménu lze pak prodloužit po dobu 30 dnů za poplatek 2999 Kč bez DPH. Žádost o obnovu napište na info@domena.cz

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě
 • doménové jméno pak bude zrušeno automaticky po expiraci

 

Omezení

Žádné omezení

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2016-01-28 11:15


.COM - generická doména

 

Doména .com je generickou doménou a tedy nenáleží k žádnému konkrétnímu státu či republice.

 

Centrální registr: VERISIGN

Práva a povinnosti držitele v gTLD dle pravidel ICANN: https://www.icann.org/resources/pages/responsibilities-2014-03-14-en

Výhody a povinnosti držitele doménových jmen pro gTDL domény: https://www.icann.org/resources/pages/benefits-2013-09-16-en

Pravidla alternativních řešení sporů gTLD domén: https://www.icann.org/resources/pages/dndr-2012-02-25-en

Pravidla: https://www.verisign.com/en_US/legal-notices/index.xhtml

Generická doména

 

Registrace

10 let

Prodloužení

10 let

Nejzazší den prodloužení domény

30 dní po datu expirace

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 3 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'.
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou
 • doménové jméno může obsahovat diakritiku - IDN (Internationalized Domain Names)

IDN

 • Zkratka IDN reprezentuje anglický výraz Internationalised Domain Name. IDN jsou doménová jména, která obsahují znaky mimo ASCII. To jsou znaky s přízvuky, sedilami, ogonky, háčky a čárkami.
 • Příkladem jsou německé ü a znaky české abecedy.
 • Nelze zaměňovat jednotlivé skupiny znaků (např. latinku, cyrilici nebo čínské znaky) ve stejném IDN.
 • Doména nabízí podporu české diakritiky.

 

Registrace domény

 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • doménové jméno může registrovat každý žadatel
 • doménové jméno se registruje vždy na celé násobky roku počínaje dnem registrace doménového jména, nejvýše však na 10 let
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do 30 minut

 

 Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je datum expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno se prodlužuje vždy na celé násobky roku počínaje dnem registrace doménového jména, nejvýše však na 10 let

 

 Změna registrátora

 1. změnu registrátora zahájíte z účtu na puvodni.domena.cz pomocí tlačítkaZměna registrátora
 2. Vyplňte název domény,  doplňte auth-id a vyberte kontakt majitele .Pokud v seznamu nemáte vhodný kontakt, založte ho v sekci Správa kontaktních osob
 3. změna bude zahájena po úhradě poplatku
 • autorizace změny registrátora domény probíhá na základě kliknutí na odkaz v potvrzovacím e-mailu zaslaným držiteli domény (vlastník a administrativní kontakt) a to ze strany současného registrátora
 • při změně registrátora domény se prodlužuje platnost domény o jeden rok od data expirace
 • změna registrátora je provedena do 10 dní

Podmínky změny registrátora

 • platné AUTH-ID domény získané od původního registrátora domény
 • doména nesmí být po ukončení doby platnosti (expirace domény)
 • doména nesmí být uzamčena proti transferu původním registrátorem
 • doména nesmí být mladší 60 dní
 • transfer musí být potvrzen z emailu vlastníka domény

Poznámka: pokud je vaše doména registrována nyní u registrátora Joker, pak je nutné provést interní transfer domény. U stávajícího registrátora je zapotřebí změnit technický a platební kontakt na CCOM-19878 a zároveň aby správa domény byla předána uživateli dom-reg-joker@ignum.cz, [ID: 321]. Pro dokončení je pak potřeba napsat na info@domena.cz název domény a login plátce domény. Tato změna je zdarma.

 

Změna registrátora - odchozí transfer

Ke změně registrátora potřebujete auth-id a doménu odemknout. Pro auth-id si požádejte na info@domena.cz .

Auth-id nelze zaslat po datu expirace domény. Rovněž pokud dojde k prodloužení domény po expiraci a následně doménu převedete v ochranné lhůtě (45 dní po datu expirace) k jinému registrátorovi, pak je poplatek za prodloužení nevratný.

 

 Změna DNS

 1. https://napoveda.ignum.cz/content/17/34/cs/zm%C4%9Bna-nameserver%C5%AF-generick%C3%BDch-domen-com-net-org-info-biz.html

Změna údajů majitele domény

 • v případě, že chcete opravit údaje o majiteli domény, pak musíte postupovat stejně jako při změně majitele domény
 • v případě změny údajů administrativního kontaktu lze kontakt upravit pod zákaznickým účtem na puvodni.domena.cz v sekci Správa kontaktních osob (kontakt má tvar CCOM-12345)

 

Změna majitele domény

 1. Přihlaste se pod Váš účet na puvodni.domena.cz  Pokud doposud nemáte svůj účet, můžete si ho vytvořit ZDE
 2. Pokud nejste dosud plátcem domény, po přihlášení si doménu importujte do seznamu – odkaz v levém sloupci Správa domén - Importovat.
 3. Vytvořte kontaktní osobu, která se stane novým vlastníkem domény – odkaz Správa kontaktních osob - Nový generický kontakt .
 4. Po obdržení potvrzenÍ, že byla úspěšně vyřízena objednávka vytvoření kontaktu nového vlastníka, si můžete vygenerovat formulář pro změnu vlastníka domény.
 5. Opět klikněte v levém sloupci na Správa domén - vyberte Vaši doménu a klikněte na tlačítko Změnit vlastníka Jako nový kontakt vlastníka domény si vyberte kontakt, který jste si vytvořili.
 6. Formulář bude zaslán na Vámi zadanou emailovou adresu.

 

Formulář podepíše kontakt původního a nového vlastníka. Podpisy musí byt úředně ověřeny, ověřený formulář nám poté zašlete poštou. V případě právnické osoby připojte kopii výpisu z Obchodního rejstříku. Potvrzený formulář musí být doručen společnosti IGNUM nejpozději do 3 měsíců od data vygenerovaní objednávky. Po uplynutí lhůty 3 měsíců je objednávka automaticky stornována a formulář pozbývá platnosti.

IGNUM s.r.o., Vinohradská 190, 130 61  Praha 3

 

Nouzové obnovení domény

 • nejzazším dnem prodloužení domény je den expirace. Pokud doména není uhrazena, pak dnem expirace je vyřazena ze zóny a není funkční (v této fázi lze prodloužit za standardní poplatek)
 • 30 dnů po datu expirace se doména dostane do tzv RGP (Redemption Grace Period). Doménu lze pak prodloužit po dobu 30 dnů za poplatek 2999 Kč bez DPH. Žádost o obnovu napište na info@domena.cz

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě
 • doménové jméno pak bude zrušeno automaticky po expiraci

 

Omezení

Žádné omezení

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2019-12-11 09:53


.INFO - generická doména

 

Doména .info je generickou doménou a tedy nenáleží k žádnému konkrétnímu státu či republice.

 

Centrální registr: INFO

 

Generická doména

 

Registrace

10 let

Prodloužení

10 let

Nejzazší den prodloužení domény

30 dní po datu expirace

 

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 3 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'.
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou
 • doménové jméno může obsahovat diakritiku - IDN (Internationalized Domain Names)

IDN

 • Zkratka IDN reprezentuje anglický výraz Internationalised Domain Name. IDN jsou doménová jména, která obsahují znaky mimo ASCII. To jsou znaky s přízvuky, sedilami, ogonky, háčky a čárkami.
 • Příkladem je německé ü.
 • Nelze zaměňovat jednotlivé skupiny znaků (např. latinku, cyrilici nebo čínské znaky) ve stejném IDN.
 • Podpora české diakritiky není díky absenci implementace na straně koncového registrátora.

 

Registrace domény

 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • doménové jméno může registrovat každý žadatel
 • doménové jméno se registruje vždy na celé násobky roku počínaje dnem registrace doménového jména, nejvýše však na 10 let
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do 30 minut

 

 Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je datum expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno se prodlužuje vždy na celé násobky roku počínaje dnem registrace doménového jména, nejvýše však na 10 let

 

 Změna registrátora

  1. změnu registrátora zahájíte z účtu na puvodni.domena.cz pomocí tlačítkaZměna registrátora
  2. Vyplňte název domény,  doplňte auth-id a vyberte kontakt majitele .Pokud v seznamu nemáte vhodný kontakt, založte ho v sekci Správa kontaktních osob
  3. změna bude zahájena po úhradě poplatku
  • autorizace změny registrátora domény probíhá na základě kliknutí na odkaz v potvrzovacím e-mailu zaslaným držiteli domény (vlastník a administrativní kontakt) a to ze strany současného registrátora
  • při změně registrátora domény se prodlužuje platnost domény o jeden rok od data expirace
  • změna registrátora je provedena do 10 dní

Podmínky změny registrátora

 • platné AUTH-ID domény získané od původního registrátora domény
 • doména nesmí být po ukončení doby platnosti (expirace domény)
 • doména nesmí být uzamčena proti transferu původním registrátorem
 • doména nesmí být mladší 60 dní

Poznámka: pokud je vaše doména registrována nyní u registrátora Joker, pak je nutné provést interní transfer domény. U stávajícího registrátora je zapotřebí změnit technický a platební kontakt na CCOM-19878 a zároveň aby správa domény byla předána uživateli dom-reg-joker@ignum.cz, [ID: 321]. Pro dokončení je pak potřeba napsat na info@domena.cz název domény a login plátce domény. Tato změna je zdarma.

 

Změna registrátora - odchozí transfer

Ke změně registrátora potřebujete auth-id a doménu odemknout. Pro auth-id si požádejte na info@domena.cz .

Auth-id nelze zaslat po datu expirace domény. Rovněž pokud dojde k prodloužení domény po expiraci a následně doménu převedete v ochranné lhůtě (45 dní po datu expirace) k jinému registrátorovi, pak je poplatek za prodloužení nevratný.

 

 Změna DNS

https://napoveda.ignum.cz/content/17/34/cs/zm%C4%9Bna-nameserver%C5%AF-generick%C3%BDch-domen-com-net-org-info-biz.html

 

Změna údajů majitele domény

 • v případě, že chcete opravit údaje o majiteli domény, pak musíte postupovat stejně jako při změně majitele domény
 • v případě změny údajů administrativního kontaktu lze kontakt upravit pod zákaznickým účtem na puvodni.domena.cz v sekci Správa kontaktních osob (kontakt má tvar CAFI-12345)

 

Změna majitele domény

 1. Přihlaste se pod Váš účet na puvodni.domena.cz  Pokud doposud nemáte svůj účet, můžete si ho vytvořit ZDE
 2. Pokud nejste dosud plátcem domény, po přihlášení si doménu importujte do seznamu – odkaz v levém sloupci Správa domén - Importovat.
 3. Vytvořte kontaktní osobu, která se stane novým vlastníkem domény – odkaz Správa kontaktních osob - Nový generický kontakt .
 4. Po obdržení potvrzenÍ, že byla úspěšně vyřízena objednávka vytvoření kontaktu nového vlastníka, si můžete vygenerovat formulář pro změnu vlastníka domény.
 5. Opět klikněte v levém sloupci na Správa domén - vyberte Vaši doménu a klikněte na tlačítko Změnit vlastníka Jako nový kontakt vlastníka domény si vyberte kontakt, který jste si vytvořili.
 6. Formulář bude zaslán na Vámi zadanou emailovou adresu.

 

Formulář podepíše kontakt původního a nového vlastníka. Podpisy musí byt úředně ověřeny, ověřený formulář nám poté zašlete poštou. V případě právnické osoby připojte kopii výpisu z Obchodního rejstříku. Potvrzený formulář musí být doručen společnosti IGNUM nejpozději do 3 měsíců od data vygenerovaní objednávky. Po uplynutí lhůty 3 měsíců je objednávka automaticky stornována a formulář pozbývá platnosti.

IGNUM s.r.o., Vinohradská 190, 130 61  Praha 3

 

Nouzové obnovení domény

 • nejzazším dnem prodloužení domény je den expirace. Pokud doména není uhrazena, pak dnem expirace je vyřazena ze zóny a není funkční (v této fázi lze prodloužit za standardní poplatek)
 • 30 dnů po datu expirace se doména dostane do tzv RGP (Redemption Grace Period). Doménu lze pak prodloužit po dobu 30 dnů za poplatek 2999 Kč bez DPH. Žádost o obnovu napište na info@domena.cz

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě
 • doménové jméno pak bude zrušeno automaticky po expiraci

 

Omezení

Žádné omezení

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2019-12-11 10:04


.NET - generická doména

 

Doména .net je generickou doménou a tedy nenáleží k žádnému konkrétnímu státu či republice.

 

Centrální registr: VERISIGN

 

Generická doména

 

Registrace

10 let

Prodloužení

10 let

Nejzazší den prodloužení domény

30 dní po datu expirace

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 3 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'.
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou
 • doménové jméno může obsahovat diakritiku - IDN (Internationalized Domain Names)

IDN

 • Zkratka IDN reprezentuje anglický výraz Internationalised Domain Name. IDN jsou doménová jména, která obsahují znaky mimo ASCII. To jsou znaky s přízvuky, sedilami, ogonky, háčky a čárkami.
 • Příkladem jsou německé ü a znaky české abecedy.
 • Nelze zaměňovat jednotlivé skupiny znaků (např. latinku, cyrilici nebo čínské znaky) ve stejném IDN.
 • Doména nabízí podporu české diakritiky.

 

Registrace domény

 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • doménové jméno může registrovat každý žadatel
 • doménové jméno se registruje vždy na celé násobky roku počínaje dnem registrace doménového jména, nejvýše však na 10 let
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do 30 minut

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je datum expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno se prodlužuje vždy na celé násobky roku počínaje dnem registrace doménového jména, nejvýše však na 10 let

 

 Změna registrátora

  1. změnu registrátora zahájíte z účtu na puvodni.domena.cz pomocí tlačítkaZměna registrátora
  2. Vyplňte název domény,  doplňte auth-id a vyberte kontakt majitele .Pokud v seznamu nemáte vhodný kontakt, založte ho v sekci Správa kontaktních osob
  3. změna bude zahájena po úhradě poplatku
  • autorizace změny registrátora domény probíhá na základě kliknutí na odkaz v potvrzovacím e-mailu zaslaným držiteli domény (vlastník a administrativní kontakt) a to ze strany současného registrátora
  • při změně registrátora domény se prodlužuje platnost domény o jeden rok od data expirace
  • změna registrátora je provedena do 10 dní

Podmínky změny registrátora

 • platné AUTH-ID domény získané od původního registrátora domény
 • doména nesmí být po ukončení doby platnosti (expirace domény)
 • doména nesmí být uzamčena proti transferu původním registrátorem
 • doména nesmí být mladší 60 dní

 Poznámka: pokud je vaše doména registrována nyní u registrátora Joker, pak je nutné provést interní transfer domény. U stávajícího registrátora je zapotřebí změnit technický a platební kontakt na CCOM-19878 a zároveň aby správa domény byla předána uživateli dom-reg-joker@ignum.cz, [ID: 321]. Pro dokončení je pak potřeba napsat na info@domena.cz název domény a login plátce domény. Tato změna je zdarma.

 

Změna registrátora - odchozí transfer

Ke změně registrátora potřebujete auth-id a doménu odemknout. Pro auth-id si požádejte na info@domena.cz .

Auth-id nelze zaslat po datu expirace domény. Rovněž pokud dojde k prodloužení domény po expiraci a následně doménu převedete v ochranné lhůtě (45 dní po datu expirace) k jinému registrátorovi, pak je poplatek za prodloužení nevratný.

 

 Změna DNS

https://napoveda.ignum.cz/content/17/34/cs/zm%C4%9Bna-nameserver%C5%AF-generick%C3%BDch-domen-com-net-org-info-biz.html

Změna údajů majitele domény

 • v případě, že chcete opravit údaje o majiteli domény, pak musíte postupovat stejně jako při změně majitele domény
 • v případě změny údajů administrativního kontaktu lze kontakt upravit pod zákaznickým účtem na puvodni.domena.cz v sekci Správa kontaktních osob (kontakt má tvar CNET-12345)

 

Změna majitele domény

 1. Přihlaste se pod Váš účet na puvodni.domena.cz  Pokud doposud nemáte svůj účet, můžete si ho vytvořit ZDE
 2. Pokud nejste dosud plátcem domény, po přihlášení si doménu importujte do seznamu – odkaz v levém sloupci Správa domén - Importovat.
 3. Vytvořte kontaktní osobu, která se stane novým vlastníkem domény – odkaz Správa kontaktních osob - Nový generický kontakt .
 4. Po obdržení potvrzenÍ, že byla úspěšně vyřízena objednávka vytvoření kontaktu nového vlastníka, si můžete vygenerovat formulář pro změnu vlastníka domény.
 5. Opět klikněte v levém sloupci na Správa domén - vyberte Vaši doménu a klikněte na tlačítko Změnit vlastníka Jako nový kontakt vlastníka domény si vyberte kontakt, který jste si vytvořili.
 6. Formulář bude zaslán na Vámi zadanou emailovou adresu.

 

Formulář podepíše kontakt původního a nového vlastníka. Podpisy musí byt úředně ověřeny, ověřený formulář nám poté zašlete poštou. V případě právnické osoby připojte kopii výpisu z Obchodního rejstříku. Potvrzený formulář musí být doručen společnosti IGNUM nejpozději do 3 měsíců od data vygenerovaní objednávky. Po uplynutí lhůty 3 měsíců je objednávka automaticky stornována a formulář pozbývá platnosti.

IGNUM s.r.o., Vinohradská 190, 130 61  Praha 3

 

Nouzové obnovení domény

 • nejzazším dnem prodloužení domény je den expirace. Pokud doména není uhrazena, pak dnem expirace je vyřazena ze zóny a není funkční (v této fázi lze prodloužit za standardní poplatek)
 • 30 dnů po datu expirace se doména dostane do tzv RGP (Redemption Grace Period). Doménu lze pak prodloužit po dobu 30 dnů za poplatek 2999 Kč bez DPH. Žádost o obnovu napište na info@domena.cz

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě
 • doménové jméno pak bude zrušeno automaticky po expiraci

 

Omezení

Žádné omezení

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2019-12-11 09:54


.ORG - generická doména

 

Doména .org je generickou doménou a tedy nenáleží k žádnému konkrétnímu státu či republice.

 

Centrální registr: Public Interest Registry (PIR)

 

Generická doména

 

Registrace

10 let

Prodloužení

10 let

Nejzazší den prodloužení domény

30 dní po datu expirace

 

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 3 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'.
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou
 • doménové jméno může obsahovat diakritiku - IDN (Internationalized Domain Names)

IDN

 • Zkratka IDN reprezentuje anglický výraz Internationalised Domain Name. IDN jsou doménová jména, která obsahují znaky mimo ASCII. To jsou znaky s přízvuky, sedilami, ogonky, háčky a čárkami.
 • Příkladem je německé ü.
 • Nelze zaměňovat jednotlivé skupiny znaků (např. latinku, cyrilici nebo čínské znaky) ve stejném IDN.
 • Podpora české diakritiky není díky absenci implementace na straně koncového registrátora.

 

Registrace domény

 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • doménové jméno může registrovat každý žadatel
 • doménové jméno se registruje vždy na celé násobky roku počínaje dnem registrace doménového jména, nejvýše však na 10 let
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do 30 minut

 

 Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je datum expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno se prodlužuje vždy na celé násobky roku počínaje dnem registrace doménového jména, nejvýše však na 10 let

 

 Změna registrátora

 1. změnu registrátora zahájíte z účtu na puvodni.domena.cz pomocí tlačítkaZměna registrátora
 2. Vyplňte název domény,  doplňte auth-id a vyberte kontakt majitele .Pokud v seznamu nemáte vhodný kontakt, založte ho v sekci Správa kontaktních osob
 3. změna bude zahájena po úhradě poplatku
 • autorizace změny registrátora domény probíhá na základě kliknutí na odkaz v potvrzovacím e-mailu zaslaným držiteli domény (vlastník a administrativní kontakt) a to ze strany současného registrátora
 • při změně registrátora domény se prodlužuje platnost domény o jeden rok od data expirace
 • změna registrátora je provedena do 10 dní

Podmínky změny registrátora

 • platné AUTH-ID domény získané od původního registrátora domény
 • doména nesmí být po ukončení doby platnosti (expirace domény)
 • doména nesmí být uzamčena proti transferu původním registrátorem
 • doména nesmí být mladší 60 dní

Poznámka: pokud je vaše doména registrována nyní u registrátora Joker, pak je nutné provést interní transfer domény. U stávajícího registrátora je zapotřebí změnit technický a platební kontakt na CCOM-19878 a zároveň aby správa domény byla předána uživateli dom-reg-joker@ignum.cz, [ID: 321]. Pro dokončení je pak potřeba napsat na info@domena.cz název domény a login plátce domény. Tato změna je zdarma.

 

Změna registrátora - odchozí transfer

Ke změně registrátora potřebujete auth-id a doménu odemknout. Pro auth-id si požádejte na info@domena.cz .

Auth-id nelze zaslat po datu expirace domény. Rovněž pokud dojde k prodloužení domény po expiraci a následně doménu převedete v ochranné lhůtě (45 dní po datu expirace) k jinému registrátorovi, pak je poplatek za prodloužení nevratný.

 

 Změna DNS

https://napoveda.ignum.cz/content/17/34/cs/zm%C4%9Bna-nameserver%C5%AF-generick%C3%BDch-domen-com-net-org-info-biz.html

Změna údajů majitele domény

 • v případě, že chcete opravit údaje o majiteli domény, pak musíte postupovat stejně jako při změně majitele domény
 • v případě změny údajů administrativního kontaktu lze kontakt upravit pod zákaznickým účtem na puvodni.domena.cz v sekci Správa kontaktních osob (kontakt má tvar CORG-12345)

 

Změna majitele domény

 1. Přihlaste se pod Váš účet na puvodni.domena.cz  Pokud doposud nemáte svůj účet, můžete si ho vytvořit ZDE
 2. Pokud nejste dosud plátcem domény, po přihlášení si doménu importujte do seznamu – odkaz v levém sloupci Správa domén - Importovat.
 3. Vytvořte kontaktní osobu, která se stane novým vlastníkem domény – odkaz Správa kontaktních osob - NOový generický kontakt .
 4. Po obdržení potvrzenÍ, že byla úspěšně vyřízena objednávka vytvoření kontaktu nového vlastníka, si můžete vygenerovat formulář pro změnu vlastníka domény.
 5. Opět klikněte v levém sloupci na Správa domén - vyberte Vaši doménu a klikněte na tlačítko Změnit vlastníka Jako nový kontakt vlastníka domény si vyberte kontakt, který jste si vytvořili.
 6. Formulář bude zaslán na Vámi zadanou emailovou adresu.

 

Formulář podepíše kontakt původního a nového vlastníka. Podpisy musí byt úředně ověřeny, ověřený formulář nám poté zašlete poštou. V případě právnické osoby připojte kopii výpisu z Obchodního rejstříku. Potvrzený formulář musí být doručen společnosti IGNUM nejpozději do 3 měsíců od data vygenerovaní objednávky. Po uplynutí lhůty 3 měsíců je objednávka automaticky stornována a formulář pozbývá platnosti.

IGNUM s.r.o., Vinohradská 190, 130 61  Praha 3

 

Nouzové obnovení domény

 • nejzazším dnem prodloužení domény je den expirace. Pokud doména není uhrazena, pak dnem expirace je vyřazena ze zóny a není funkční (v této fázi lze prodloužit za standardní poplatek)
 • 30 dnů po datu expirace se doména dostane do tzv RGP (Redemption Grace Period). Doménu lze pak prodloužit po dobu 30 dnů za poplatek 2999 Kč bez DPH. Žádost o obnovu napište na info@domena.cz

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě
 • doménové jméno pak bude zrušeno automaticky po expiraci

 

Omezení

Žádné omezení

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2019-12-11 09:55


.NAME - generická doména

 

Doména .name je generickou doménou a tedy nenáleží k žádnému konkrétnímu státu či republice.

 

Centrální registr: VERISIGN

 

Generická doména

 

Registrace

1 rok

Prodloužení

1 rok

Nejzazší den prodloužení domény

30 dní po datu expirace

 

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 3 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

Registrace domény

 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • doménové jméno může registrovat každý žadatel
 • doménové jméno lze registrovat pouze na 1 rok
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do 48 hodin

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je 1 den před datem expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno lze prodloužit pouze na 1 rok

 

Změna registrátora

 1. změnu registrátora zahájíte z účtu na puvodni.domena.cz pomocí tlačítkaZměna registrátora
 2. změna bude zahájena po úhradě poplatku
 3. doména se prodlouží o 1 rok
 • autorizace změny registrátora domény probíhá na základě kliknutí na odkaz v potvrzovacím e-mailu zaslaným držiteli domény (vlastník a administrativní kontakt)
 • při změně registrátora domény se prodlužuje platnost domény o jeden rok od data expirace
 • změna registrátora je provedena do 10 dní

Podmínky změny registrátora

 • platné AUTH-ID domény získané od původního registrátora domény
 • doména nesmí být po ukončení doby platnosti (expirace domény)
 • doména nesmí být uzamčena proti transferu původním registrátorem
 • doména nesmí být mladší 60 dní

Poznámka: pokud je vaše doména registrována nyní u registrátora Joker, pak je nutné provést interní transfer domény. U stávajícího registrátora je zapotřebí změnit technický a platební kontakt na CCOM-19878 a zároveň aby správa domény byla předána uživateli dom-reg-joker@ignum.cz, [ID: 321]. Pro dokončení je pak potřeba napsat na info@domena.cz název domény a login plátce domény. Tato změna je zdarma.

 

 Změna DNS

 • o změnu je nutné zažádat na info@domena.cz. Změna bude provedena po autorizaci majitele domeny (popřípade admin nebo tech kontaktu)

 

Změna údajů majitele domény

 • v případě, že chcete opravit údaje o majiteli domény, pak musíte postupovat stejně jako při změně majitele domény

 

Změna majitele

  1. pod svým zákazníckým účtem na puvodni.domena.cz si v sekci Správa kontaktních osobzaregistruje Nový virtuální kontakt nového držitele domény
  2. napište žádost o změnu držitele domény na info@domena.cz, uveďte název domény, ID kontaktu nového držitele (viz bod 1)
  3. následně vám vygenerujeme formulář pro změnu majitele domény.
  4. podpisy na formuláři musí být úředně ověřené, originál pak zašlete na níže uvedenou adresu. V případě registrace na firmu je nutné zaslat také kopii výpisu z OR.
  5. změna bude provedena po obdržení formuláře do 24 hodin

IGNUM s.r.o., Vinohradská 190, 130 61  Praha 3

 

Nouzové obnovení domény

 • nejzazším dnem prodloužení domény je den expirace. Pokud doména není uhrazena, pak dnem expirace je vyřazena ze zóny a není funkční (v této fázi lze prodloužit za standardní poplatek)
 • 30 dnů po datu expirace se doména dostane do tzv RGP (Redemption Grace Period). Doménu lze pak prodloužit po dobu 30 dnů za poplatek 2999 Kč bez DPH. Žádost o obnovu napište na info@domena.cz

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě
 • doménové jméno pak bude zrušeno automaticky po expiraci

 

Omezení

Žádné omezení

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2016-01-28 11:16


.BIZ - generická doména

 

Doména .biz je generickou doménou a tedy nenáleží k žádnému konkrétnímu státu či republice.

 

Centrální registr: NEUSTAR

 Práva a povinnosti držitele v gTLD dle pravidel ICANN: https://www.icann.org/resources/pages/responsibilities-2014-03-14-en

 Výhody a povinnosti držitele doménových jmen pro gTDL domény: https://www.icann.org/resources/pages/benefits-2013-09-16-en

Pravidla alternativních řešení sporů gTLD domén:

https://www.icann.org/resources/pages/dndr-2012-02-25-en

Pravidla registrace ICANN:  https://www.icann.org/resources/pages/approved-with-specs-2013-09-17-en

 

Generická doména

 

Registrace

10 let

Prodloužení

10 let

Nejzazší den prodloužení domény

30 dní po datu expirace

 

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 3 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'.
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou
 • doménové jméno může obsahovat diakritiku - IDN (Internationalized Domain Names)

IDN

 • Zkratka IDN reprezentuje anglický výraz Internationalised Domain Name. IDN jsou doménová jména, která obsahují znaky mimo ASCII. To jsou znaky s přízvuky, sedilami, ogonky, háčky a čárkami.
 • Příkladem je německé ü.
 • Nelze zaměňovat jednotlivé skupiny znaků (např. latinku, cyrilici nebo čínské znaky) ve stejném IDN.
 • Podpora české diakritiky není díky absenci implementace na straně koncového registrátora.

 

Registrace domény

 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • doménové jméno může registrovat každý žadatel
 • doménové jméno se registruje vždy na celé násobky roku počínaje dnem registrace doménového jména, nejvýše však na 10 let
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do 30 minut

 

 Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je datum expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno se prodlužuje vždy na celé násobky roku počínaje dnem registrace doménového jména, nejvýše však na 10 let

 

 Změna registrátora

  1. změnu registrátora zahájíte z účtu na puvodni.domena.cz pomocí tlačítkaZměna registrátora
  2. Vyplňte název domény,  doplňte auth-id a vyberte kontakt majitele .Pokud v seznamu nemáte vhodný kontakt, založte ho v sekci Správa kontaktních osob
  3. změna bude zahájena po úhradě poplatku
  • autorizace změny registrátora domény probíhá na základě kliknutí na odkaz v potvrzovacím e-mailu zaslaným držiteli domény (vlastník a administrativní kontakt) a to ze strany současného registrátora
  • při změně registrátora domény se prodlužuje platnost domény o jeden rok od data expirace
  • změna registrátora je provedena do 10 dní

Podmínky změny registrátora

 • platné AUTH-ID domény získané od původního registrátora domény
 • doména nesmí být po ukončení doby platnosti (expirace domény)
 • doména nesmí být uzamčena proti transferu původním registrátorem
 • doména nesmí být mladší 60 dní

Poznámka: pokud je vaše doména registrována nyní u registrátora Joker, pak je nutné provést interní transfer domény. U stávajícího registrátora je zapotřebí změnit technický a platební kontakt na CCOM-19878 a zároveň aby správa domény byla předána uživateli dom-reg-joker@ignum.cz, [ID: 321]. Pro dokončení je pak potřeba napsat na info@domena.cz název domény a login plátce domény. Tato změna je zdarma.

 

Změna registrátora - odchozí transfer

Ke změně registrátora potřebujete auth-id a doménu odemknout. Pro auth-id si požádejte na info@domena.cz .

Auth-id nelze zaslat po datu expirace domény. Rovněž pokud dojde k prodloužení domény po expiraci a následně doménu převedete v ochranné lhůtě (45 dní po datu expirace) k jinému registrátorovi, pak je poplatek za prodloužení nevratný.

 

 Změna DNS

https://napoveda.ignum.cz/content/17/34/cs/zm%C4%9Bna-nameserver%C5%AF-generick%C3%BDch-domen-com-net-org-info-biz.html

 

Změna údajů majitele domény

 • v případě, že chcete opravit údaje o majiteli domény, pak musíte postupovat stejně jako při změně majitele domény
 • v případě změny údajů administrativního kontaktu lze kontakt upravit pod zákaznickým účtem na puvodni.domena.cz v sekci Správa kontaktních osob (kontakt má tvar CAFI-12345)

 

Změna majitele domény

 1. Přihlaste se pod Váš účet na puvodni.domena.cz  Pokud doposud nemáte svůj účet, můžete si ho vytvořit ZDE
 2. Pokud nejste dosud plátcem domény, po přihlášení si doménu importujte do seznamu – odkaz v levém sloupci Správa domén - Importovat.
 3. Vytvořte kontaktní osobu, která se stane novým vlastníkem domény – odkaz Správa kontaktních osob - Nový generický kontakt .
 4. Po obdržení potvrzenÍ, že byla úspěšně vyřízena objednávka vytvoření kontaktu nového vlastníka, si můžete vygenerovat formulář pro změnu vlastníka domény.
 5. Opět klikněte v levém sloupci na Správa domén - vyberte Vaši doménu a klikněte na tlačítko Změnit vlastníka Jako nový kontakt vlastníka domény si vyberte kontakt, který jste si vytvořili.
 6. Formulář bude zaslán na Vámi zadanou emailovou adresu.

 

Formulář podepíše kontakt původního a nového vlastníka. Podpisy musí byt úředně ověřeny, ověřený formulář nám poté zašlete poštou. V případě právnické osoby připojte kopii výpisu z Obchodního rejstříku. Potvrzený formulář musí být doručen společnosti IGNUM nejpozději do 3 měsíců od data vygenerovaní objednávky. Po uplynutí lhůty 3 měsíců je objednávka automaticky stornována a formulář pozbývá platnosti.

IGNUM s.r.o., Vinohradská 190, 130 61  Praha 3

 

Nouzové obnovení domény

 • nejzazším dnem prodloužení domény je den expirace. Pokud doména není uhrazena, pak dnem expirace je vyřazena ze zóny a není funkční (v této fázi lze prodloužit za standardní poplatek)
 • 30 dnů po datu expirace se doména dostane do tzv RGP (Redemption Grace Period). Doménu lze pak prodloužit po dobu 30 dnů za poplatek 2999 Kč bez DPH. Žádost o obnovu napište na info@domena.cz

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě
 • doménové jméno pak bude zrušeno automaticky po expiraci

 

Omezení

Žádné omezení

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2019-12-11 10:03


.PRO - generická doména

 

Doména .pro je generická doména nejvyšší úrovně určená pro profesionály, profesní sdružení apod..

 

Centrální registr: PRO

 

Generická doména

 

Registrace

1 rok

Prodloužení

1 rok

Nejzazší den prodloužení domény

30 dní po datu expirace

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 3 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

Registrace domény

 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • doménové jméno může registrovat pouze profesionál bez ohledu na národnost (po úhradě registrace bude zákazník požádán o doplnění informací o majiteli domény)
 • doménu mohou registrovat osoby nebo subjekty, které poskytují profesionální služby  licencované certifikačním orgánem uznávané státem, který pravidelně ověřuje správnost svých dat.
 • doménové jméno lze registrovat pouze na 1 rok
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do 48 hodin

Poznámka: centrální registr náhodně kontroluje údaje držitele domény, jakožto profesionálové je tedy nutné, aby firma byla zaregistrována u nějaké instituce nebo organizace (registrace, členství, diplomy, ...). Například máte-li ochrannou známku, pak uvedete číslo ochranné známky a vydavatelem je příslušný orgán, nebo lékaři jsou registrováni v lékařské komoře. Pouze IČO tedy není pro registraci domény dostačující

 

Změna: od 16.11.2015 si doménové jméno může zakoupit kokoliv bez dalšího omezení

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je den expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno lze prodloužit pouze na 1 rok

 

Změna registrátora

 1. změnu registrátora zahájíte z účtu na puvodni.domena.cz pomocí tlačítkaZměna registrátora
 2. změna bude zahájena po úhradě poplatku
 3. doména se prodlouží o 1 rok
 • při změně registrátora domény se prodlužuje platnost domény o jeden rok od data expirace
 • změna registrátora je provedena do 5 dní

Podmínky změny registrátora

 • platné AUTH-ID domény získané od původního registrátora domény
 • doména nesmí být po ukončení doby platnosti (expirace domény)
 • doména nesmí být uzamčena proti transferu původním registrátorem
 • doména nesmí být mladší 60 dní

 

Změna DNS

 • o změnu DNS je nutné zažádat emailem na info@domena.cz . Změna bude provedena po autorizaci ze strany majitele domény (případně admin nebo tech kontaktu)

 

Změna údajů majitele domény

 • o změnu údajů je nutné zažádat emailem na info@domena.cz . Autorizace změny probíha emailem nebo formulářem (ověřený podpis)

 

Změna majitele domény

 1. pod svým zákazníckým účtem na puvodni.domena.cz si v sekci Správa kontaktních osob zaregistruje Nový virtualní kontakt nového držitele domény
 2. napište žádost o změnu držitele domény na info@domena.cz, uveďte název domény, ID kontaktu nového držitele (viz bod 1)
 3. následně vám vygenerujeme formulář pro změnu majitele domény.
 4. podpisy na formuláři musí být úředně ověřené, originál pak zašlete na níže uvedenou adresu. V případě registrace na firmu je nutné zaslat také kopii výpisu z OR.
 5. změna bude provedena po obdržení formuláře do 24 hodin

 

IGNUM s.r.o, Vinohradská 190, Praha 3, 130 61

 

Nouzové obnovení domény

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě
 • doménové jméno pak bude zrušeno automaticky po expiraci

 

Omezení

Žádné omezení

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2016-01-28 11:17


.CZ - Česká republika

 

Země: Česká republika

Hlavní město: Praha

Centrální registr: NIC.CZ

 

Doména .cz je národní internetovou doménou České republiky.

 

Registrace

10 let

Prodloužení

10 let

Nejzazší den prodloužení domény

datum expirace

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 1 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

Registrace domény

 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • doménové jméno může registrovat každý žadatel
 • doménové jméno se registruje vždy na celé násobky roku počínaje dnem registrace doménového jména, nejvýše však na 10 let
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do 5 minut

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je datum expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno se prodlužuje vždy na celé násobky roku počínaje dnem registrace doménového jména, nejvýše však na 10 let
 • Doména je po expiraci ještě 60 dní v ochranné lhůtě. Prvních 30 dní stále funguje. Poté dojde k jejímu znefunkčnění. 

 

Změna registrátora

 • autorizace změny registrátora domény probíhá na základě vložení AUTH-ID (autorizační řetězec), které Vám poskytne současný registrátor domény.
 • při změně registrátora domény se datum expirace nemění
 • změna registrátora domény je zdarma
 • změnu zahájíte ze zákazníckého účtu na puvodni.domena.cz

 

Změna DNS

https://napoveda.ignum.cz/content/17/33/cs/zm%C4%9Bna-nameserver%C5%AF-cz-domen.html

 

Změna majitele

 1. Prihlašte se do svého zákaznického účtu na puvodni.domena.cz - pokud jej nemáte, zvolte  Založit nový účet a vytvořte si jej
 2. Pokud doménu na tomto účtu nemáte, po přihlášení si doménu importujte do seznamu - odkaz Importovat doménu v sekci Pro odborníky.
 3. V sekci Správa kontaktních osob si buďto založte kontakt na nového vlastníka nebo importujte již existující kontakt
 4. Následně přejděte do Správa domén kde u vybrané domény zvolte Změnit vlastníka a vyberte požadovaný kontakt nového vlastníka. Jako způsob autorizace můžete zvolit:

 

  • Autorizace emailem (domény .CZ) - autorizační e-mail je zaslán současnému i budoucímu držiteli a obě strany jej musí potvrdit.
  • Notářská autorizace změny - ten je zaslán na emailovou adresu zadanou do pole Email pro zaslání formuláře. Formulář podepíše kontakt původního a nového vlastníka. Podpisy musí byt úředně ověřeny, ověřený formulář nám zašlete poštou. V případě právnické osoby připojte kopii výpisu z Obchodního rejstříku. Potvrzený formulář musí být doručen společnosti IGNUM nejpozději do 3 měsíců od data vygenerovaní objednávky. Po uplynutí lhůty 3 měsíců je objednávka automaticky stornována a formulář pozbývá platnosti.

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě
 • doménové jméno pak bude zrušeno automaticky po expiraci

 

 Různé

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2019-12-11 09:50


.EU - Evropská unie

 

Evropská unie

 

Centrální registr: EURID

 

Doména .eu je internetovou doménou Evropské unie.

 

Registrace

10 let

Prodloužení

10 let

Nejzazší den prodloužení domény

40 dní po datu expirace

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • Doménové jméno může obsahovat minimálně 2 a maximálně 63 znaků.
 • Doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'.
 • Doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka).
 • Doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou.
 • Doménové jméno nesmí obsahovat znak '-' na 3. a 4. pozici.
 • Doménové jméno nesmí skládat z kódu země alfa-2, jak je stanoveno v Pravidlech všeobecné politiky.
 • Doménové jméno může obsahovat diakritiku - IDN (Internationalized Domain Names).

 IDN

 • Zkratka IDN reprezentuje anglický výraz Internationalised Domain Name. IDN jsou doménová jména, která obsahují znaky mimo ASCII. To jsou znaky s přízvuky, sedilami, ogonky, háčky a čárkami.
 • Příkladem jsou německé ü, znaky celé české, bulharské i řecké abecedy.
 • IDN jsou pro .eu obzvláště důležité, neboť Evropská unie má 27 členských států a 23 úředních jazyků. Mnohé z těchto jazyků obsahují ve svých abecedách znaky mimo ASCII.

 

TYPY KONTAKTŮ V WHOIS

Registrant (držitel)

Fyzická osoba, společnost nebo organizace, která je držitelem registrace doménového jména, nebo která vznesla požadavek nebo podala žádost o registraci doménového jména. 

Technical contact (technický kontakt registrátora)

Odkazuje na fyzickou nebo právnickou osobu, která má vztah k registrátorovi (např. IGNUM)  a která spravuje technické záležitosti týkající se doménového jména. Tento kontakt nelze držitelem změnit.

On site contact (admin a technický kontakt majitele)

Odkazuje na fyzickou nebo právnickou osobu, která nemá vztah k registrátorovi (např. IGNUM)  a která spravuje pro držitele technické záležitosti týkající se doménového jména nebo služeb spojených s doménovým jménem (hosting, email)

 

Registrace domény

 • Není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná.
 • Doménové jméno může registrovat každý žadatel mající trvalé sídlo v jedné z členských zemí Evropské unie.
 • Doménové jméno lze registrovat na 1-10 let.
 • Registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ).
 • Registrace doménového jména bude provedena do 30 minut.
 
Upozornění (nutné sídlo v jedné ze zemí Evropské unie)
 • Pro registraci doménového jména je nutné sídlo v jedné ze zemí Evropské unie. Tzn. zájemce musí při registraci uvést lokální kontaktní osobu nebo subjekt sídlící v jedné ze zemí Evropské unie.

 

Prodloužení domény

 • Nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je 40 den po datu expirace.
 • Prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ).
 • Doménové jméno lze prodloužit o 1-10 let.
 • Maximální předplacená lhůta, kterou nelze překročit, je 10 let.

 

Změna registrátora

 • Autorizace změny registrátora domény probíhá na základě AUTH-ID, které poskytuje vlastníkovi aktuální registrátor domény. Autorizační kód (auth-id) si můžete nechat zaslat také na extranetu koncového uživatele u centrálního registru EURID, pokud si doménu vyhledáte ve whois, kde je následně možnost "Zažádat o autorizační kód"
 • Při změně registrátora je doména prodloužena o 1 rok. Maximální předplacená lhůta, kterou nelze překročit, je 10 let.
 • Změna registrátora je provedena do 30 min. po úhradě.
 • změnu zahájíte ze zákazníckého účtu na puvodni.domena.cz v sekci Pro odborníky  Změna registrátora

 

Autorizační kód (auth-id):

 1.     Autorizační kód obsahuje celkem 16 písmen a číslic oddělených pomlčkami, a to v následujícím formátu: XXXX-AAAA-BBBB-CCCC.
 2.     Autorizační kódy platí pouze pro aktivní registrace a domény, které jsou v karanténě. Kódy nelze vydat k doménám, které jsou zablokovány, rezervovány, staženy nebo pod registračním zámkem. 
 3.     Autorizační kód má platnost 40 dní od data vystavení nebo dokud není použit, podle toho, co nastane dříve.

 

Změna DNS

https://napoveda.ignum.cz/content/17/36/cs/zm%C4%9Bna-nameserver%C5%AF-eu-domen.html

 

Změna majitele

 1. Prihlašte se do svého zákaznického účtu na puvodni.domena.cz - pokud jej nemáte, zvolte  Založit nový účet a vytvořte si jej
 2. Pokud doménu na tomto účtu nemáte, po přihlášení si doménu importujte do seznamu - odkaz Importovat doménu v sekci Pro odborníky
 3. V sekci Správa kontaktních osob si buďto založte kontakt na nového vlastníka Nový EU kontakt nebo importujte již existující kontakt
 4. K potvrzení změny, budete potřebovat auth-id, které si nechte zaslat ze sekce Správa domén možností  Zaslat AUTH-ID. To bude zasláno na email současného vlastníka
 5. Následně přejděte do Správa domén kde u vybrané domény zvolte Změnit vlastníka a vyberte požadovaný kontakt nového vlastníka. Do kolonky pro auth-id zadejte kód, který vám přišel
 6. Pokud jste zadali správné auth-id, pak bude změna provedena ihned po obdržení poplatku za změnu majitele domény

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě
 • doménové jméno pak bude zrušeno automaticky po expiraci

 

Různé

Kompletní údaje u kontaktu domény (včetně neveřejných) získá držitel po přihlášení do registru https://my.eurid.eu/  . Zde je potřeba zadat doménu + email, který se váže k doméně. Na ten obdrží majitel link (plastnost linku je 24 hodin)

 Zaslání nouzového auth-id

Pokud se Vám nedaří získat autorizační kód prostřednictvím registrátora nebo služby Moje .eu , můžete požádat o nouzový autorizační kód.:

 • Vyhledejte záznam dané domény v databázi WHOIS
 • Klikněte na odkaz "Zažádat o nouzový autorizační kód" pod výsledkem dotazu na Vaše doménové jméno v databázi WHOIS.
 • Vyplňte elektronický formulář podle instrukcí a uveďte důvod, proč jste nemohli získat autorizační kód od svého registrátora nebo prostřednictvím služby Můj účet .eu.
 • Vytiskněte formulář, podepište ho a zašlete nám na emailovou adresu authcoderequest@eurid.eu nebo faxem na číslo +32 (0) 2 401 27 52. Pokud žádost podává organizace, vytiskněte prosím formulář na hlavičkový papír nebo připojte otisk firemního razítka.

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2019-12-11 09:52


.TEL - generická doména

 

Doména .tel je jakousi variantou internetové vizitky

 

Centrální registr: TELNIC

 

Generická doména - tato doména není určena k zobrazování prezentací

 

Registrace

1 rok

Prodloužení

1 rok

Nejzazší den prodloužení domény

30 dní po datu expirace

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 3 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

 

Registrace domény

 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • doménové jméno může registrovat každý žadatel
 • doménové jméno lze registrovat pouze na 1 rok
 • doména není určená k zobrazování prezentací
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do 48 hodin
Specifikace
 • není určena k zobrazování prezentací
 • změna DNS není možná

Editace vizitky je po registraci domény možná zde . Přihlašovací údaje vám po registraci domény zašleme na zvolený email majitele domény.

 

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je datum expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno lze prodloužit pouze na 1 rok

 

 

 

Změna registrátora

 • změna registrátora domény je možná, zahájíte ji ze zákazníckého účtu na puvodni.domena.cz
 • k převodu potřebujete auth-id, které získáte od stávajícího registrátora
 • po dokončení transferu bude doména prodloužena o 1 rok
 • transfer trvá 5 dnů

 

Změna DNS

 • o změnu DNS je nutné zažádat emailem na info@domena.cz . Změna bude provedena po autorizaci ze strany majitele domény (případně admin nebo tech kontaktu)

 

Změna údajů majitele domény

 • NENÍ MOŽNÁ

 

Změna majitele domény

 1. pod svým zákazníckým účtem na puvodni.domena.cz si v sekci Správa kontaktních osob zaregistruje Nový virtualní kontakt nového držitele domény
 2. napište žádost o změnu držitele domény na info@domena.cz, uveďte název domény, ID kontaktu nového držitele (viz bod 1)
 3. následně vám vygenerujeme formulář pro změnu majitele domény.
 4. podpisy na formuláři musí být úředně ověřené, originál pak zašlete na níže uvedenou adresu. V případě registrace na firmu je nutné zaslat také kopii výpisu z OR.
 5. změna bude provedena po obdržení formuláře do 24 hodin

 

IGNUM s.r.o, Vinohradská 190, Praha 3, 130 61

 

Nouzové obnovení domény

 • pro nouzové obnovení domény prosím napište na info@domena.cz
 • obnova je možná po dobu 30 dnů od nejzazšího dne prodloužení domény

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě
 • doménové jméno pak bude zrušeno automaticky po expiraci

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2016-01-28 11:18


.CO.AT - Rakousko

 

Země: Rakousko

Hlavní město: Vídeň

Centrální registr: NIC.AT

Pravidla: https://www.nic.at/en/terms

 

Doména .co.at je národní internetovou domény Rakouska

 

Registrace

1 rok

Prodloužení

1 rok

Nejzazší den prodloužení domény

32 dnů před datem expirace

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 3 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'.
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

Registrace domény

 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • registraci lze provést přes puvodni.domena.cz
 • doménové jméno může registrovat každý žadatel
 • doménové jméno lze registrovat pouze na 1 rok
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do 24 hodin

Upozornění na nutné nastavení DNS

 • pro registraci .AT domény je nezbytné, aby v momentě odeslání registračního formuláře byly korektně nastavené DNS servery, na kterých bude zvolená .AT doména provozována. Jinak bude registrační proces správcem rakouské národní domény ATNIC dočasně pozastaven do doby než budou použité DNS servery vést záznam o doméně. Není-li konfigurace DNS serveru provedena do 14 dnů, je registrace správcem rakouské národní domény ATNIC zcela zrušena bez nároku na vrácení finančních prostředků.
 • V případě, že při registraci použijete DNS servery IGNUM, s.r.o. (ns1.ignum.com a ns2.ignum.cz), budou všechny DNS záznamy nastaveny a zkonfigurovány automaticky systémem a registrace tak nemůže být nijak pozdržena.
 • Otestování správného nastavení (konfiguraci) DNS můžete provést na adrese https://www.denic.de/en/service/tools/nast/

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je 32 dnů před datem expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno lze prodloužit pouze na 1 rok

 

Změna registrátora

 • transfer domény zahájíte pod svým účtem na puvodni.domena.cz
 • změna je zdarma
 • transfer bude dokončen okamžitě po souhlasu majitele domény (link s žádostí o potvrzení má platnost 21 dnů, pokud transfer nepotvrdíte, bude potřeba ho zahájit znovu - pak napište na info@domena.cz )

 

Změna DNS

 • o změnu DNS je nutné zažádat emailem na info@domena.cz . Změna bude provedena po autorizaci ze strany majitele domény (případně admin nebo tech kontaktu)
 • DNS musí být korektně nastaveny. Otestování správného nastavení (konfiguraci) DNS můžete provést na adrese https://www.denic.de/en/service/tools/nast/

 

Změna majitele

  1. pod svým zákazníckým účtem na puvodni.domena.cz si v sekci Správa kontaktních osob zaregistruje Nový virtuální kontakt nového držitele domény
  2. napište žádost o změnu držitele domény na info@domena.cz, uveďte název domény, ID kontaktu nového držitele (viz bod 1)
  3. následně vám vygenerujeme formulář pro změnu majitele domény.
  4. formulář spolu s podpisy, popřípadě razítkem společnosti a kopíí výpisu z OR zašlete na info@domena.cz popřípadě faxem na číslo, které bude uvedeno ve formuláři

 

Nouzové obnovení domény

 • nejzazším dnem standardního prodloužení domény je 32 dnů před datem expirace. Po tomto termínu je možné nouzové obnovení domény pouze do data expirace, o které můžete požádat na info@domena.cz . Cena je účtována dle aktuálního ceníku zákazníka.
 • PO DATU EXPIRACE je nutné prodloužení domény žádat přimo přes centrální registr

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě
 • !!! zrušení je nutné nahlásit na info@domena.cz popřípadě přímo centrálnímu registru pomocí formuláře, který naleznete ZDE (pokud nenahlásíte zrušení domény, centrální registr bude vymáhat poplatek za prodloužení domény)

 

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2018-05-23 10:07


.OR.AT - Rakousko

 

Země: Rakousko

Hlavní město: Vídeň

Centrální registr: NIC.AT

Pravidla: https://www.nic.at/en/terms

Doména .or.at je národní internetovou domény Rakouska

 

Registrace

1 rok

Prodloužení

1 rok

Nejzazší den prodloužení domény

32 dnů před datem expirace

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 3 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'.
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

Registrace domény

 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • registraci lze provést přes puvodni.domena.cz
 • doménové jméno může registrovat každý žadatel
 • doménové jméno lze registrovat pouze na 1 rok
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do 24 hodin

Upozornění na nutné nastavení DNS

 • pro registraci .AT domény je nezbytné, aby v momentě odeslání registračního formuláře byly korektně nastavené DNS servery, na kterých bude zvolená .AT doména provozována. Jinak bude registrační proces správcem rakouské národní domény ATNIC dočasně pozastaven do doby než budou použité DNS servery vést záznam o doméně. Není-li konfigurace DNS serveru provedena do 14 dnů, je registrace správcem rakouské národní domény ATNIC zcela zrušena bez nároku na vrácení finančních prostředků.
 • V případě, že při registraci použijete DNS servery IGNUM, s.r.o. (ns1.ignum.com a ns2.ignum.cz), budou všechny DNS záznamy nastaveny a zkonfigurovány automaticky systémem a registrace tak nemůže být nijak pozdržena.
 • Otestování správného nastavení (konfiguraci) DNS můžete provést na adrese https://www.denic.de/en/service/tools/nast/

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je 32 dnů před datem expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno lze prodloužit pouze na 1 rok

 

Změna registrátora

 • transfer domény zahájíte pod svým účtem na puvodni.domena.cz
 • změna je zdarma
 • transfer bude dokončen okamžitě po souhlasu majitele domény (link s žádostí o potvrzení má platnost 21 dnů, pokud transfer nepotvrdíte, bude potřeba ho zahájit znovu - pak napište na info@domena.cz )

 

Změna DNS

 • o změnu DNS je nutné zažádat emailem na info@domena.cz . Změna bude provedena po autorizaci ze strany majitele domény (případně admin nebo tech kontaktu)
 • DNS musí být korektně nastaveny. Otestování správného nastavení (konfiguraci) DNS můžete provést na adrese https://www.denic.de/en/service/tools/nast/

 

Změna majitele

  1. pod svým zákazníckým účtem na puvodni.domena.cz si v sekci Správa kontaktních osob zaregistruje Nový virtuální kontakt nového držitele domény
  2. napište žádost o změnu držitele domény na info@domena.cz, uveďte název domény, ID kontaktu nového držitele (viz bod 1)
  3. následně vám vygenerujeme formulář pro změnu majitele domény.
  4. formulář spolu s podpisy, popřípadě razítkem společnosti a kopíí výpisu z OR zašlete na info@domena.cz popřípadě faxem na číslo, které bude uvedeno ve formuláři

 

Nouzové obnovení domény

 • nejzazším dnem standardního prodloužení domény je 32 dnů před datem expirace. Po tomto termínu je možné nouzové obnovení domény pouze do data expirace, o které můžete požádat na info@domena.cz . Cena je účtována dle aktuálního ceníku zákazníka.
 • PO DATU EXPIRACE je nutné prodloužení domény žádat přimo přes centrální registr

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě
 • !!! zrušení je nutné nahlásit na info@domena.cz popřípadě přímo centrálnímu registru pomocí formuláře, který naleznete ZDE (pokud nenahlásíte zrušení domény, centrální registr bude vymáhat poplatek za prodloužení domény)

 

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2018-05-23 10:23


.XXX - generická doména

 

Doména .xxx je doména určená výhradně pro adult hosting

 

Centrální registr: ICMREGISTRY

 

Generická doména - určená výhradně pro adult hosting

 

Registrace

1 rok

Prodloužení

1 rok

Nejzazší den prodloužení domény

30 dní po datu expirace

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 3 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

 

Registrace domény

 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • existují dva typy registrací, aktivní (pouze pro členy tzv „Sponsored Community“) a blokace (jakýkoliv subjekt může požádat o blokaci domény, tak aby zabránil poškození svého intelektuálního vlastnictví, jména, firmy, apod
 • doménové jméno lze registrovat pouze na 1 rok
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do 48 hodin

 

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je datum expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno lze prodloužit pouze na 1 rok

 

 

Změna registrátora

 1. změnu registrátora zahájíte z účtu na puvodni.domena.cz pomocí tlačítkaZměna registrátora
 2. změna bude zahájena po úhradě poplatku
 • při změně registrátora domény se prodlužuje platnost domény o jeden rok od data expirace
 • změna registrátora je provedena do 5 dní

Podmínky změny registrátora

 • platné AUTH-ID domény získané od původního registrátora domény
 • doména nesmí být po ukončení doby platnosti (expirace domény)
 • doména nesmí být uzamčena proti transferu původním registrátorem
 • doména nesmí být mladší 60 dní

 

Změna DNS

 • o změnu DNS je nutné zažádat emailem na info@domena.cz . Změna bude provedena po autorizaci ze strany majitele domény (případně admin nebo tech kontaktu)

 

Změna údajů majitele domény

 • o změnu údajů je nutné zažádat emailem na info@domena.cz . Autorizace změny probíha emailem nebo formulářem (ověřený podpis)

 

Změna majitele domény

 1. pod svým zákazníckým účtem na puvodni.domena.cz si v sekci Správa kontaktních osob zaregistruje Nový virtualní kontakt nového držitele domény
 2. napište žádost o změnu držitele domény na info@domena.cz, uveďte název domény, ID kontaktu nového držitele (viz bod 1) a jestli nový majitel žádá o aktivní nebo blokovanou registraci (viz informace k registraci domény)
 3. následně vám vygenerujeme formulář pro změnu majitele domény.
 4. podpisy na formuláři musí být úředně ověřené, originál pak zašlete na níže uvedenou adresu. V případě registrace na firmu je nutné zaslat také kopii výpisu z OR.
 5. změna bude provedena po obdržení formuláře do 24 hodin

 

IGNUM s.r.o, Vinohradská 190, Praha 3, 130 61

 

Nouzové obnovení domény

 • pro nouzové obnovení domény prosím napište na info@domena.cz
 • obnova je možná po dobu 30 dní od nejzazšího dne prodloužení domény

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě
 • doménové jméno pak bude zrušeno automaticky po expiraci

 

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2016-01-28 11:19


.BZ - Belize

 

 

Země: Belize

Belize je malý stát na východním pobřeží Střední Ameriky. Na severozápadě sousedí s Mexikem a na západě a na jihu s Guatemalou.

Hlavní město: Belmopan

Centrální registr: BELIZENIC

Pravidla: https://afilias.info/legal-notices

Doména .bz je národní internetovou doménou Belize

 

Registrace

1 rok

Prodloužení

1 rok

Nejzazší den prodloužení domény

2 dny před datem expirace

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 3 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

Registrace domény

 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • doménové jméno může registrovat každý žadatel
 • registraci lze provést přes puvodni.domena.cz
 • doménové jméno lze registrovat pouze na 1 rok
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do 48 hodin

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je 2 dny před datem expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno lze prodloužit pouze na 1 rok

 

Změna registrátora

 • změna registrátora domény je možná a je možné ji zahájit na puvodni.domena.cz
 • doména bude prodloužena automaticky o 1 rok
 • k převodu potřebujete auth-id, které získáte od stávajícího registrátora
 • transfer trvá 5 dnů

 

Změna DNS

 • o změnu DNS je nutné zažádat emailem na info@domena.cz . Změna bude provedena po autorizaci ze strany majitele domény (případně admin nebo tech kontaktu)

 

Změna majitele

  1. pod svým zákazníckým účtem na puvodni.domena.cz si v sekci Správa kontaktních osob zaregistruje Nový virtuální kontaktnového držitele domény
  2. napište žádost o změnu držitele domény na info@domena.cz, uveďte název domény, ID kontaktu nového držitele (viz bod 1)
  3. následně vám vygenerujeme formulář pro změnu majitele domény.
  4. podpisy na formuláři musí být úředně ověřené, originál pak zašlete na níže uvedenou adresu. V případě registrace na firmu je nutné zaslat také kopii výpisu z OR.
  5. změna bude provedena po obdržení formuláře do 24 hodin

 

IGNUM s.r.o., Vinohradská 190, 130 61  Praha 3

 

Nouzové obnovení domény

 • nejzazším dnem standardního prodloužení domény je 2 dny před datem expirace. Po tomto termínu je možné nouzové obnovení domény, o které můžete požádat na info@domena.cz . Cena je účtována dle aktuálního ceníku zákazníka.
 • nouzové obnovení je možné po dobu 30 dní od nejzazšího data prodloužení domény

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě
 • doménové jméno pak bude zrušeno automaticky po expiraci

 

Omezení

Žádné omezení

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2018-05-23 09:56


.PL - Polsko

 

Země: Polsko

Hlavní město: Varšava

Polsko, oficiální název Polská republika, je stát ležící ve střední Evropě. Polsko hraničí s Německem na západě, s Českem a Slovenskem na jihu, Běloruskem a Ukrajinou na východě a s Litvou a Ruskem na severu.

Centrální registr: NASK

Pravidla:  https://www.dns.pl/english/regulations.html

Doména .pl je národní internetovou doménou Polska.

 

Registrace

1 rok

Prodloužení

1 rok

Nejzazší den prodloužení domény

3 dny před datem expirace

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 4 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

Registrace domény

 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • doménové jméno může registrovat každý žadatel
 • doménové jméno lze registrovat pouze na 1 rok
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do 48 hodin
 • po registraci je nutné, aby majitel domény vyplnil a podepsal tzv. ".PL Appendix No 4x" a tento dokument zaslal na info@domena.cz

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména jsou 3 dny před datem expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno lze prodloužit pouze na 1 rok

 

Změna registrátora

 • transfer domény zahájíte pod svým účtem na puvodni.domena.cz
 • změna je zdarma
 • k převodu potřebujete auth-id, které získáte od stávajícího registrátora
 • po zahájení transferu je na email vlastníka domény zaslána žádost o potvrzení změny registrátora (zaslaná ze strany registru NASK)
 • změna může trva až 5 dní

 

Změna DNS

 • o změnu DNS je nutné zažádat emailem na info@domena.cz . Změna bude provedena po autorizaci ze strany majitele domény (případně admin nebo tech kontaktu)

 

Změna majitele

  1. pod svým zákaznickým účtem na puvodni.domena.cz si v sekci Správa kontaktních osobzaregistruje Nový virtuální kontakt nového držitele domény
  2. napište žádost o změnu držitele domény na info@domena.cz, uveďte název domény, ID kontaktu nového držitele (viz bod 1)
  3. následně vám vygenerujeme formulář pro změnu majitele domény.
  4. podpisy na formuláři musí být úředně ověřené, originál pak zašlete na níže uvedenou adresu. V případě registrace na firmu je nutné zaslat také kopii výpisu z OR.
  5. změna bude provedena po obdržení formuláře do 24 hodin

 

IGNUM s.r.o., Vinohradská 190, 130 61  Praha 3


Nouzové obnovení domény

 • nejzazším dnem standardního prodloužení domény je 3 dny před datem expirace. Po tomto termínu je možné nouzové obnovení domény o které můžete požádat na info@domena.cz . Cena je účtována dle aktuálního ceníku zákazníka.

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě

 

Cyklus .pl domény

 

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2019-09-03 08:01


.WAW.PL - Polsko

 

Země: Polsko

Hlavní město: Varšava

Polsko, oficiální název Polská republika, je stát ležící ve střední Evropě. Polsko hraničí s Německem na západě, s Českem a Slovenskem na jihu, Běloruskem a Ukrajinou na východě a s Litvou a Ruskem na severu.

Centrální registr: NASK

Pravidla:  https://www.dns.pl/english/regulations.html

Doména .pl je národní internetovou doménou Polska.

 

Registrace

1 rok

Prodloužení

1 rok

Nejzazší den prodloužení domény

3 dny před datem expirace

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 4 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

Registrace domény

 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • doménové jméno může registrovat každý žadatel
 • doménové jméno lze registrovat pouze na 1 rok
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do 48 hodin

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména jsou 2 dny před datem expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno lze prodloužit pouze na 1 rok

 

Změna registrátora

 • transfer domény zahájíte pod svým účtem na puvodni.domena.cz
 • změna je zdarma
 • k převodu potřebujete auth-id, které získáte od stávajícího registrátora
 • po zahájení transferu je na email vlastníka domény zaslána žádost o potvrzení změny registrátora
 • změna může trva až 5 dnů

 

Změna DNS

 • o změnu DNS je nutné zažádat emailem na info@domena.cz . Změna bude provedena po autorizaci ze strany majitele domény (případně admin nebo tech kontaktu)

 

Změna majitele

  1. pod svým zákazníckým účtem na puvodni.domena.cz si v sekci Správa kontaktních osobzaregistruje Nový virtuální kontakt nového držitele domény
  2. napište žádost o změnu držitele domény na info@domena.cz, uveďte název domény, ID kontaktu nového držitele (viz bod 1)
  3. následně vám vygenerujeme formulář pro změnu majitele domény.
  4. podpisy na formuláři musí být úředně ověřené, originál pak zašlete na níže uvedenou adresu. V případě registrace na firmu je nutné zaslat také kopii výpisu z OR.
  5. změna bude provedena po obdržení formuláře do 24 hodin

 

IGNUM s.r.o., Vinohradská 190, 130 61  Praha 3


Nouzové obnovení domény

 • nejzazším dnem standardního prodloužení domény je 2 dny před datem expirace. Po tomto termínu je možné nouzové obnovení domény o které můžete požádat na info@domena.cz . Cena je účtována dle aktuálního ceníku zákazníka.

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě

 

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2018-05-23 10:21


.ORG.PL - Polsko

 

Země: Polsko

Hlavní město: Varšava

Polsko, oficiální název Polská republika, je stát ležící ve střední Evropě. Polsko hraničí s Německem na západě, s Českem a Slovenskem na jihu, Běloruskem a Ukrajinou na východě a s Litvou a Ruskem na severu.

Centrální registr: NASK

Pravidla:  https://www.dns.pl/english/regulations.html

Doména .pl je národní internetovou doménou Polska.

 

Registrace

1 rok

Prodloužení

1 rok

Nejzazší den prodloužení domény

3 dny před datem expirace

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 4 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

Registrace domény

 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • doménové jméno může registrovat každý žadatel
 • doménové jméno lze registrovat pouze na 1 rok
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do 48 hodin

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména jsou 2 dny před datem expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno lze prodloužit pouze na 1 rok

 

Změna registrátora

 • transfer domény zahájíte pod svým účtem na puvodni.domena.cz
 • změna je zdarma
 • k převodu potřebujete auth-id, které získáte od stávajícího registrátora
 • po zahájení transferu je na email vlastníka domény zaslána žádost o potvrzení změny registrátora
 • změna může trva až 5 dnů

 

Změna DNS

 • o změnu DNS je nutné zažádat emailem na info@domena.cz . Změna bude provedena po autorizaci ze strany majitele domény (případně admin nebo tech kontaktu)

 

Změna majitele

  1. pod svým zákazníckým účtem na puvodni.domena.cz si v sekci Správa kontaktních osobzaregistruje Nový virtuální kontakt nového držitele domény
  2. napište žádost o změnu držitele domény na info@domena.cz, uveďte název domény, ID kontaktu nového držitele (viz bod 1)
  3. následně vám vygenerujeme formulář pro změnu majitele domény.
  4. podpisy na formuláři musí být úředně ověřené, originál pak zašlete na níže uvedenou adresu. V případě registrace na firmu je nutné zaslat také kopii výpisu z OR.
  5. změna bude provedena po obdržení formuláře do 24 hodin

 

IGNUM s.r.o., Vinohradská 190, 130 61  Praha 3


Nouzové obnovení domény

 • nejzazším dnem standardního prodloužení domény je 2 dny před datem expirace. Po tomto termínu je možné nouzové obnovení domény o které můžete požádat na info@domena.cz . Cena je účtována dle aktuálního ceníku zákazníka.

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě

 

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2018-05-23 10:20


.NET.PL - Polsko

 

Země: Polsko

Hlavní město: Varšava

Polsko, oficiální název Polská republika, je stát ležící ve střední Evropě. Polsko hraničí s Německem na západě, s Českem a Slovenskem na jihu, Běloruskem a Ukrajinou na východě a s Litvou a Ruskem na severu.

Centrální registr: NASK

Pravidla:  https://www.dns.pl/english/regulations.html

Doména .pl je národní internetovou doménou Polska.

 

Registrace

1 rok

Prodloužení

1 rok

Nejzazší den prodloužení domény

3 dny před datem expirace

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 4 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

Registrace domény

 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • doménové jméno může registrovat každý žadatel
 • doménové jméno lze registrovat pouze na 1 rok
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do 48 hodin

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména jsou 2 dny před datem expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno lze prodloužit pouze na 1 rok

 

Změna registrátora

 • transfer domény zahájíte pod svým účtem na puvodni.domena.cz
 • změna je zdarma
 • k převodu potřebujete auth-id, které získáte od stávajícího registrátora
 • po zahájení transferu je na email vlastníka domény zaslána žádost o potvrzení změny registrátora
 • změna může trva až 5 dnů

 

Změna DNS

 • o změnu DNS je nutné zažádat emailem na info@domena.cz . Změna bude provedena po autorizaci ze strany majitele domény (případně admin nebo tech kontaktu)

 

Změna majitele

  1. pod svým zákazníckým účtem na puvodni.domena.cz si v sekci Správa kontaktních osobzaregistruje Nový virtuální kontakt nového držitele domény
  2. napište žádost o změnu držitele domény na info@domena.cz, uveďte název domény, ID kontaktu nového držitele (viz bod 1)
  3. následně vám vygenerujeme formulář pro změnu majitele domény.
  4. podpisy na formuláři musí být úředně ověřené, originál pak zašlete na níže uvedenou adresu. V případě registrace na firmu je nutné zaslat také kopii výpisu z OR.
  5. změna bude provedena po obdržení formuláře do 24 hodin

 

IGNUM s.r.o., Vinohradská 190, 130 61  Praha 3


Nouzové obnovení domény

 • nejzazším dnem standardního prodloužení domény je 2 dny před datem expirace. Po tomto termínu je možné nouzové obnovení domény o které můžete požádat na info@domena.cz . Cena je účtována dle aktuálního ceníku zákazníka.

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě

 

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2018-05-23 10:20


.INFO.PL - Polsko

 

Země: Polsko

Hlavní město: Varšava

Polsko, oficiální název Polská republika, je stát ležící ve střední Evropě. Polsko hraničí s Německem na západě, s Českem a Slovenskem na jihu, Běloruskem a Ukrajinou na východě a s Litvou a Ruskem na severu.

Centrální registr: NASK

Pravidla: https://www.dns.pl/english/regulations.html 

Pravidla:  https://www.dns.pl/english/regulations.html

Pravidla:  https://www.dns.pl/english/regulations.html

Pravidla:  https://www.dns.pl/english/regulations.html

Doména .pl je národní internetovou doménou Polska.

 

Registrace

1 rok

Prodloužení

1 rok

Nejzazší den prodloužení domény

3 dny před datem expirace

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 4 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

Registrace domény

 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • doménové jméno může registrovat každý žadatel
 • doménové jméno lze registrovat pouze na 1 rok
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do 48 hodin

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména jsou 2 dny před datem expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno lze prodloužit pouze na 1 rok

 

Změna registrátora

 • transfer domény zahájíte pod svým účtem na puvodni.domena.cz
 • změna je zdarma
 • k převodu potřebujete auth-id, které získáte od stávajícího registrátora
 • po zahájení transferu je na email vlastníka domény zaslána žádost o potvrzení změny registrátora
 • změna může trva až 5 dnů

 

Změna DNS

 • o změnu DNS je nutné zažádat emailem na info@domena.cz . Změna bude provedena po autorizaci ze strany majitele domény (případně admin nebo tech kontaktu)

 

Změna majitele

  1. pod svým zákazníckým účtem na puvodni.domena.cz si v sekci Správa kontaktních osobzaregistruje Nový virtuální kontakt nového držitele domény
  2. napište žádost o změnu držitele domény na info@domena.cz, uveďte název domény, ID kontaktu nového držitele (viz bod 1)
  3. následně vám vygenerujeme formulář pro změnu majitele domény.
  4. podpisy na formuláři musí být úředně ověřené, originál pak zašlete na níže uvedenou adresu. V případě registrace na firmu je nutné zaslat také kopii výpisu z OR.
  5. změna bude provedena po obdržení formuláře do 24 hodin

 

IGNUM s.r.o., Vinohradská 190, 130 61  Praha 3

 

Nouzové obnovení domény

 • nejzazším dnem standardního prodloužení domény je 2 dny před datem expirace. Po tomto termínu je možné nouzové obnovení domény o které můžete požádat na info@domena.cz . Cena je účtována dle aktuálního ceníku zákazníka.

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě

 

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2018-05-23 10:19


.COM.PL - Polsko

 

Země: Polsko

Hlavní město: Varšava

Polsko, oficiální název Polská republika, je stát ležící ve střední Evropě. Polsko hraničí s Německem na západě, s Českem a Slovenskem na jihu, Běloruskem a Ukrajinou na východě a s Litvou a Ruskem na severu.

Centrální registr: NASK

Pravidla:  https://www.dns.pl/english/regulations.html

Doména .pl je národní internetovou doménou Polska.

 

Registrace

1 rok

Prodloužení

1 rok

Nejzazší den prodloužení domény

3 dny před datem expirace

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 4 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

Registrace domény

 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • doménové jméno může registrovat každý žadatel
 • doménové jméno lze registrovat pouze na 1 rok
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do 48 hodin

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména jsou 2 dny před datem expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno lze prodloužit pouze na 1 rok

 

Změna registrátora

 • transfer domény zahájíte pod svým účtem na puvodni.domena.cz
 • změna je zdarma
 • k převodu potřebujete auth-id, které získáte od stávajícího registrátora
 • po zahájení transferu je na email vlastníka domény zaslána žádost o potvrzení změny registrátora
 • změna může trva až 5 dnů

 

Změna DNS

 • o změnu DNS je nutné zažádat emailem na info@domena.cz . Změna bude provedena po autorizaci ze strany majitele domény (případně admin nebo tech kontaktu)

 

Změna majitele

  1. pod svým zákazníckým účtem na puvodni.domena.cz si v sekci Správa kontaktních osobzaregistruje Nový virtuální kontakt nového držitele domény
  2. napište žádost o změnu držitele domény na info@domena.cz, uveďte název domény, ID kontaktu nového držitele (viz bod 1)
  3. následně vám vygenerujeme formulář pro změnu majitele domény.
  4. podpisy na formuláři musí být úředně ověřené, originál pak zašlete na níže uvedenou adresu. V případě registrace na firmu je nutné zaslat také kopii výpisu z OR.
  5. změna bude provedena po obdržení formuláře do 24 hodin

 

IGNUM s.r.o., Vinohradská 190, 130 61  Praha 3


Nouzové obnovení domény

 • nejzazším dnem standardního prodloužení domény je 3 dny před datem expirace. Po tomto termínu je možné nouzové obnovení domény o které můžete požádat na info@domena.cz . Cena je účtována dle aktuálního ceníku zákazníka.

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě

 

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2018-05-23 10:18


.BIZ.PL - Polsko

 

Země: Polsko

Hlavní město: Varšava

Polsko, oficiální název Polská republika, je stát ležící ve střední Evropě. Polsko hraničí s Německem na západě, s Českem a Slovenskem na jihu, Běloruskem a Ukrajinou na východě a s Litvou a Ruskem na severu.

Centrální registr: NASK

Pravidla:  https://www.dns.pl/english/regulations.html

Doména .pl je národní internetovou doménou Polska.

 

Registrace

1 rok

Prodloužení

1 rok

Nejzazší den prodloužení domény

3 dny před datem expirace

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 4 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

Registrace domény

 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • doménové jméno může registrovat každý žadatel
 • doménové jméno lze registrovat pouze na 1 rok
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do 48 hodin

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména jsou 2 dny před datem expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno lze prodloužit pouze na 1 rok

 

Změna registrátora

 • transfer domény zahájíte pod svým účtem na puvodni.domena.cz
 • změna je zdarma
 • k převodu potřebujete auth-id, které získáte od stávajícího registrátora
 • po zahájení transferu je na email vlastníka domény zaslána žádost o potvrzení změny registrátora
 • změna může trva až 5 dnů

 

Změna DNS

 • o změnu DNS je nutné zažádat emailem na info@domena.cz . Změna bude provedena po autorizaci ze strany majitele domény (případně admin nebo tech kontaktu)

 

Změna majitele

  1. pod svým zákazníckým účtem na puvodni.domena.cz si v sekci Správa kontaktních osobzaregistruje Nový virtuální kontakt nového držitele domény
  2. napište žádost o změnu držitele domény na info@domena.cz, uveďte název domény, ID kontaktu nového držitele (viz bod 1)
  3. následně vám vygenerujeme formulář pro změnu majitele domény.
  4. podpisy na formuláři musí být úředně ověřené, originál pak zašlete na níže uvedenou adresu. V případě registrace na firmu je nutné zaslat také kopii výpisu z OR.
  5. změna bude provedena po obdržení formuláře do 24 hodin

 

IGNUM s.r.o., Vinohradská 190, 130 61  Praha 3


Nouzové obnovení domény

 • nejzazším dnem standardního prodloužení domény je 2 dny před datem expirace. Po tomto termínu je možné nouzové obnovení domény o které můžete požádat na info@domena.cz . Cena je účtována dle aktuálního ceníku zákazníka.

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě

 

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2018-05-23 09:55


.CA - Kanada

 

Země: Kanada

Hlavní město: Ottawa

Kanada je rozlohou druhá největší země světa, rozkládající se v severní části Severní Ameriky. Hraničí se Severním ledovým oceánem, Atlantikem, USA a Tichým oceánem

Centrální registr: CIRA

 Pravidla: https://cira.ca/website-terms-use

 

Doména .ca je národní internetovou doménou Kanady.

 

Registrace

1 rok

Prodloužení

1 rok

Nejzazší den prodloužení domény

1 den před datem expirace

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 3 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

Registrace domény

 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • doménové jméno může registrovat každý žadatel
 • doménové jméno lze registrovat pouze na 1 rok
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do 48 hodin
Upozornění (nutné sídlo v zemi)
 • pro registraci doménového jména je nutné sídlo v Kanadě. Tzn. zájemce musí při registraci uvést lokální kontaktní osobu, tedy osobu nebo subjekt sídlící v zemi národního správce.
 • Pokud jej neuvede bude doména zaregistrována na lokální kontakt IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ).

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je 1 den před datem expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno lze prodloužit pouze na 1 rok

 

Změna registrátora

 • autorizace změny registrátora domény probíhá na základě AUTH-ID (autorizační řetězec), které Vám poskytne současný registrátor domény, ujistěte se, že doména je odemčená pro transfer
 • změna registrátora je zpoplatněná jako registrace/prodloužení
 • žádost o transfer domény napište formou autorizovaného požadavku z vašeho zákaznického účtu na puvodni.domena.cz

 

Změna DNS

 • o změnu DNS je nutné zažádat emailem na info@domena.cz . Změna bude provedena po autorizaci ze strany majitele domény (případně admin nebo tech kontaktu)

 

Změna majitele

Změna vlastníka domény v naší interní databázi vlastníků CA domén:

 1. pod svým zákazníckým účtem na puvodni.domena.cz si v sekci Správa kontaktních osob zaregistruje Nový virtuální kontakt nového držitele domény
 2. napište žádost o změnu držitele domény na info@domena.cz, uveďte název domény, ID kontaktu nového držitele (viz bod 1)
 3. následně vám vygenerujeme formulář pro změnu majitele domény.
 4. podpisy na formuláři musí být úředně ověřené, originál pak zašlete na níže uvedenou adresu. V případě registrace na firmu je nutné zaslat také kopii výpisu z OR.
 5. změna bude provedena po obdržení formuláře do 24 hodin

IGNUM s.r.o., Vinohradská 190, 130 61  Praha 3

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě
 • doménové jméno pak bude zrušeno automaticky po expiraci

 

Nouzové obnovení domény

 • nejzazším dnem standardního prodloužení domény je 1 den před datem expirace. Po tomto termínu je možné nouzové obnovení domény, o které můžete požádat na info@domena.cz . Cena je účtována dle aktuálního ceníku zákazníka.

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2019-06-27 12:15


.CC - Kokosové ostrovy

 

Země: Kokosové ostrovy

Kokosové ostrovy tvoří dva atoly a 27 korálových ostrovů. Nachází se v Indickém oceánu na 12° 7′ j. š., 96° 54′ v. d., 1100 km jihozápadně od Sumatry, 2200 km severozápadně od Austrálie a 2600 km jihovýchodně od Srí Lanky. Patří k Austrálii.

Hlavní město: West Island

Centrální registr: VERISIGN

Pravidla: https://www.verisign.com/en_US/legal-notices/index.xhtml 

Doména .cc je internetovou národní doménou Kokosových ostrovů.

 

Registrace

1 rok

Prodloužení

1 rok

Nejzazší den prodloužení domény

1 den před datem expirace

 

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 3 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'.
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

Registrace domény

 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • registraci lze provést přes puvodni.domena.cz
 • doménové jméno může registrovat každý žadatel
 • doménové jméno lze registrovat pouze na 1 rok
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do 48 hodin

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je 1 den před datem expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno lze prodloužit pouze na 1 rok

 

Změna registrátora

 • transfer domény je možný, změna je zpoplatněná dle ceníku zákazníka, doména je prodloužena o 1 rok
 • od stávajícího registrátora si vyžádejte auth-id
 • doména musí být odemčena pro transfer
 • změnu registrátora zahájíte z účtu na puvodni.domena.cz pomocí tlačítkaZměna registrátora
 • změna je zpoplatněná, transfer bude zahájen po obdržení poplatku
 • transfer může trvat až 5 dnů

Poznámka: doména nesmí být mladší 60 dní

 

Změna DNS

 • o změnu DNS je nutné zažádat emailem na info@domena.cz . Změna bude provedena po autorizaci ze strany majitele domény (případně admin nebo tech kontaktu)

 

Změna údajů majitele domény

 • o změnu údajů požádejte na info@domena.cz , uveďte název domény a nové údaje
 • změnu je možné autorizovat přes email majitele domény popřípadě formulářem (ověřený podpis)

 

Změna majitele

  1. pod svým zákazníckým účtem na puvodni.domena.cz si v sekci Správa kontaktních osobzaregistruje Nový virtuální kontakt nového držitele domény
  2. napište žádost o změnu držitele domény na info@domena.cz, uveďte název domény, ID kontaktu nového držitele (viz bod 1)
  3. následně vám vygenerujeme formulář pro změnu majitele domény.
  4. podpisy na formuláři musí být úředně ověřené, originál pak zašlete na níže uvedenou adresu. V případě registrace na firmu je nutné zaslat také kopii výpisu z OR.
  5. změna bude provedena po obdržení formuláře do 24 hodin

 

IGNUM s.r.o., Vinohradská 190, 130 61  Praha 3

 

Nouzové obnovení domény

 • nejzazším dnem standardního prodloužení domény je 1 den před datem expirace. Po tomto termínu je možné nouzové obnovení domény, o které můžete požádat na info@domena.cz . Cena je účtována dle aktuálního ceníku zákazníka.

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě
 • doménové jméno pak bude zrušeno automaticky po expiraci

 

Omezení

Žádné omezení

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2018-05-23 09:59


.CN - Čína

 

Země: Čína

Čínská lidová republika je nejlidnatější stát světa. Země je od roku 1949 vedena Komunistickou stranou Číny. Čínská lidová republika si dělá nárok i na ostrov Tchaj-wan a několik dalších menších území, tyto oblasti jsou však spravovány vládou Čínské republiky.

Hlavní město: Peking

Centrální registr: CNNIC

Pravidla: http://cnnic.com.cn/IS/CNym/cnzcfg/

Doména .cn je národní internetovou doménou Číny.

 

Registrace

1 rok

Prodloužení

1 rok

Nejzazší den prodloužení domény

2 dny před datem expirace

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 3 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

Registrace domény

 • v tuto chvíli registrace není možná online. V případě zájmu o registraci prosím napište na  info@domena.cz
 • pro registraci domény nám zašlete tyto údaje:
 1. název domény
 2. virtuální kontakt nového vlastníka domény (registraci provedete pod puvodni.domena.cz v sekci  Správa kontaktních osob)
 3. přihlašovací jméno plátce domény
 4. DNS domény
 5. v případě registrace na fyzickou osobu kopii pasu nebo OP, v případě registrace na firmu kopii výpisu z OR (zasílejte elektronicky ve formátu .jpg, .png, .gif or .jpeg., max 1MB)

 

 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • doménové jméno může registrovat každý žadatel
 • doménové jméno lze registrovat pouze na 1 rok
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je 1 den před datem expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno lze prodloužit pouze na 1 rok

 

Změna registrátora

 • transfer domény je možný, změna je zpoplatněná dle ceníku zákazníka, doména je prodloužena o 1 rok
 • od stávajícího registrátora si vyžádejte auth-id
 • doména musí být odemčena pro transfer
 • doménové jméno nesmí být po expiraci, transfer je nutné zahájit nejpozději 30 dnů před datem expirace
 • změna je zpoplatněná, transfer bude zahájen po obdržení poplatku
 • o změnu registrátora požádejte autorizovaným požadavkem ze zákazníckého účtu na puvodni.domena.cz

 

Změna DNS

 • o změnu DNS je nutné zažádat emailem na info@domena.cz . Změna bude provedena po autorizaci ze strany majitele domény (případně admin nebo tech kontaktu)

 

Změna majitele

  1. pod svým zákazníckým účtem na puvodni.domena.cz si v sekci Správa kontaktních osobzaregistruje Nový virtuální kontakt nového držitele domény
  2. napište žádost o změnu držitele domény na info@domena.cz, uveďte název domény, ID kontaktu nového držitele (viz bod 1)
  3. následně vám vygenerujeme formulář pro změnu majitele domény.
  4. podpisy na formuláři musí být úředně ověřené, originál pak zašlete na níže uvedenou adresu. V případě registrace na firmu je nutné zaslat také kopii výpisu z OR, v případě registrace na fyzickou osobu kopii pasu nebo OP
  5. změna bude provedena po obdržení formuláře do 24 hodin

 

IGNUM s.r.o., Vinohradská 190, 130 61  Praha 3

 

Nouzové obnovení domény

 • nejzazším dnem standardního prodloužení domény je 2 dny před datem expirace. Po tomto termínu je možné nouzové obnovení domény, o které můžete požádat na info@domena.cz . Cena je účtována dle aktuálního ceníku zákazníka.

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě
 • doménové jméno pak bude zrušeno automaticky po expiraci

 

Omezení

Registrace prozatím není možná online.

Podmínky registrace

 • jméno majitele (nebo firma) musí souhlasit se zaslanými dokumenty pro registraci

China Internet Domain Name Regulations:

http://www1.cnnic.cn/PublicS/fwzxxgzcfg/201208/t20120830_35734.htm

CNNIC Domain Name Dispute Resolution Policy:

http://www1.cnnic.cn/PublicS/fwzxxgzcfg/201208/t20120830_35737.htm

CNNIC Domain Name Dispute Resolution Policy Rules:

http://www1.cnnic.cn/PublicS/fwzxxgzcfg/201208/t20120830_35740.htm

 

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2018-05-23 10:03


.CO - Kolumbie

 

Země: Kolumbie

Kolumbie je stát v Jižní Americe, který je součástí Karibské Jižní Ameriky. Jako jediná země Jižní Ameriky se rozkládá u obou oceánů, Atlantského oceánu a Tichého oceánu.

Kontinent: Jižní Amerika

Hlavní město: Bogotá

Centrální registr: GO.CO

Pravidla domény:  http://www.go.co/company/domain-management/registration-policies 

 

Doména .co je národní internetovou doménou Kolumbie

 

Registrace

1 rok

Prodloužení

1 rok

Nejzazší den prodloužení domény

3 dny před datem expirace

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 3 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

Registrace domény

 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • registraci lze provést přes puvodni.domena.cz
 • doménové jméno může registrovat každý žadatel
 • doménové jméno lze registrovat pouze na 1 rok
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do 48 hodin

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je 2 dny před datem expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno lze prodloužit pouze na 1 rok

 

Změna registrátora

 • změna registrátora není možná po dobu 60 dní od data registrace, nebo 60 dní po předchozí změně registrátora
 • transfer domény je možný, změna je zpoplatněná dle ceníku zákazníka, doména je prodloužena o 1 rok
 • od stávajícího registrátora si vyžádejte auth-id
 • doména musí být odemčena pro transfer
 • transfer domény zahájíte pod svým účtem na puvodni.domena.cz
 • po zahájení změny registrátora požádejte původního registrátora o potvrzení transferu

 

Změna DNS

 • o změnu DNS je nutné zažádat emailem na info@domena.cz . Změna bude provedena po autorizaci ze strany majitele domény (případně admin nebo tech kontaktu)

 

Změna údajů majitele domény

 • o změnu údajů požádejte na info@domena.cz , uveďte název domény a nové údaje
 • změnu je možné autorizovat přes email majitele domény popřípadě formulářem (ověřený podpis)

 

Změna majitele

  1. pod svým zákazníckým účtem na puvodni.domena.cz si v sekci Správa kontaktních osobzaregistruje Nový virtuální kontakt nového držitele domény
  2. napište žádost o změnu držitele domény na info@domena.cz, uveďte název domény, ID kontaktu nového držitele (viz bod 1)
  3. následně vám vygenerujeme formulář pro změnu majitele domény.
  4. podpisy na formuláři musí být úředně ověřené, originál pak zašlete na níže uvedenou adresu. V případě registrace na firmu je nutné zaslat také kopii výpisu z OR.
  5. změna bude provedena po obdržení formuláře do 24 hodin

 

IGNUM s.r.o., Vinohradská 190, 130 61  Praha 3

 

Nouzové obnovení domény

 • nejzazším dnem standardního prodloužení domény je 3 dny před datem expirace. Po tomto termínu je možné nouzové obnovení domény, o které můžete požádat na info@domena.cz . Cena je účtována dle aktuálního ceníku zákazníka.
 • nouzové obnovení je možné po dobu 90 dnů po datu expirace

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě
 • doménové jméno pak bude zrušeno automaticky po expiraci

 

Omezení

Žádné omezení

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2018-05-23 10:06


.CX - Vánoční ostrov

 

Země: Vánoční ostrov

Vánoční ostrov je zámořským územím Austrálie bez vlastní vlády. Nachází se v Indickém oceánu, 2360 km severozápadně od Perthu v Západní Austrálii a 500 km jižně od Jakarty v Indonésii.

Kontinent: Austrálie

Hlavní město: Flying Fish Cove

Centrální registr: NIC.CX

Pravidla: https://cxda.org.cx/#policy

Doména .cx je internetovou národní doménou Vánočních ostrovů.

 

Registrace

1 rok

Prodloužení

1 rok

Nejzazší den prodloužení domény

2 dny před datem expirace

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 3 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

Registrace domény

 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • registraci lze provést přes puvodni.domena.cz
 • doménové jméno může registrovat každý žadatel
 • doménové jméno lze registrovat pouze na 1 rok
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do 48 hodin

Upozornění:

Od 7.11.2011 při registraci/změně majitele domény majitel domény obdrží od centrálního registru dva emaily. První email je přivítání (welcome email) a druhý je aktivační email. V aktivačním emailu je nutné, aby majitel potvrdil:

a.) accept the TLD Registrant Agreement and AUP policy
b.) confirm the validity of contact details.

 

Pří obnovení domény, nebo změně registrátora musí být podmínky rovněž znovu potvrzeny a to do 21 dnů, v opačném případě bude doména pozastavena.

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je 1 den před datem expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno lze prodloužit pouze na 1 rok

 

Změna registrátora

 • transfer domény je možný, změna je zpoplatněná dle ceníku zákazníka, doména je prodloužena o 1 rok
 • od stávajícího registrátora si vyžádejte auth-id
 • doména musí být odemčena pro transfer
 • transfer domény zahájíte pod svým účtem na puvodni.domena.cz

Změna DNS

 • o změnu DNS je nutné zažádat emailem na info@domena.cz . Změna bude provedena po autorizaci ze strany majitele domény (případně admin nebo tech kontaktu)

 

Změna údajů majitele domény

 • o změnu údajů požádejte na info@domena.cz , uveďte název domény a nové údaje
 • změnu je možné autorizovat přes email majitele domény popřípadě formulářem (ověřený podpis)

 

Změna majitele

  1. pod svým zákazníckým účtem na puvodni.domena.cz si v sekci Správa kontaktních osobzaregistruje Nový virtuální kontakt nového držitele domény
  2. napište žádost o změnu držitele domény na info@domena.cz, uveďte název domény, ID kontaktu nového držitele (viz bod 1)
  3. následně vám vygenerujeme formulář pro změnu majitele domény.
  4. podpisy na formuláři musí být úředně ověřené, originál pak zašlete na níže uvedenou adresu. V případě registrace na firmu je nutné zaslat také kopii výpisu z OR.
  5. změna bude provedena po obdržení formuláře do 24 hodin

 IGNUM s.r.o., Vinohradská 190, 130 61  Praha 3

Upozornění: po zahájení musí majitel domény potvrdit pravidla a to do 21 dnů, jinak bude změna zrušena

 

Nouzové obnovení domény

 • nejzazším dnem standardního prodloužení domény je 3 dny před datem expirace. Po tomto termínu je možné nouzové obnovení domény, o které můžete požádat na info@domena.cz . Cena je účtována dle aktuálního ceníku zákazníka.
 • nouzové obnovení je možné po dobu 90 dnů po datu expirace

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě
 • doménové jméno pak bude zrušeno automaticky po expiraci

 

Omezení

Od 7.11.2011 při registraci/změně majitele domény majitel domény obdrží od centrálního registru dva emaily. První email je přivítání (welcome email) a druhý je aktivační email. V aktivačním emailu je nutné, aby majitel potvrdil:

a.) accept the TLD Registrant Agreement and AUP policy
b.) confirm the validity of contact details.

Pří obnovení domény, nebo změně registrátora musí být podmínky rovněž znovu potvrzeny a to do 21 dnů, v opačném případě bude doména pozastavena.

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2018-05-23 10:27


.DE - Německo

 

Země: Německo

Hlavní město: Berlín

Německo (oficiální název Spolková republika Německo, zkratka SRN) je středoevropský stát. Na severu sousedí s Dánskem, omývá jej Severní moře a Baltské moře, na východě sousedí s Polskem, na jihu s Rakouskem a Švýcarskem a na západě s Francií, Lucemburskem, Belgií a Nizozemskem. Česko je sousedem dvou spolkových zemí v Německu (Bavorsko a Sasko) a má hranice s ním na všechny čtyři světové strany.

Centrální registr: DENIC

Pravidla: https://www.denic.de/en/domains/de-domains/domain-terms-and-conditions/

Doména .de je národní internetovou doménou Německa.

 

Registrace

1 rok

Prodloužení

1 rok

Nejzazší den prodloužení domény

3 dny před datem expirace

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 3 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

 

Registrace domény

 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • doménové jméno může registrovat každý žadatel
 • doménové jméno lze registrovat pouze na 1 rok
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do 24 hodin
Upozornění (nutné nastavení DNS)
 • pro registraci .DE domény je nezbytné, aby v momentě odeslání registračního formuláře byly korektně nastavené DNS servery, na kterých bude zvolená .DE doména provozována. Jinak bude registrační proces správcem německé národní domény DENIC dočasně pozastaven do doby než budou použité DNS servery vést záznam o doméně. Není-li konfigurace DNS serveru provedena do 14 dnů, je registrace správcem německé národní domény DENIC zcela zrušena bez nároku na vrácení finančních prostředků.
 • V případě, že při registraci použijete DNS servery IGNUM, s.r.o. (ns1.ignum.com a ns2.ignum.cz), budou všechny DNS záznamy nastaveny a zkonfigurovány automaticky systémem a registrace tak nemůže být nijak pozdržena.
 • Otestování správného nastavení (konfiguraci) DNS můžete provést na adrese https://www.denic.de/en/service/tools/nast/

 

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je 3 dny před datem expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno lze prodloužit pouze na 1 rok

 

 

Změna registrátora

 • transfer domény zahájíte pod svým účtem na puvodni.domena.cz
 • změna je účtována dle aktuálního ceníku, doména se po úspěšném transferu prodlouží o 1 rok. Upozorňujeme, že po úspěšném transferu domény se předchozí předplacené období ztrácí
 • k převodu potřebujete auth-id, které získáte od stávajícího registrátora
 • po úhradě poplatku budete vyzváni k doplnění údajů o majiteli  - tato změna platí od 1.4.2019
 • změna trvá od zahájení 24 hodin

Auth-id

 •  povolené znaky pro auth-id jsou:
A, B, C, D, E‚ F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, m, n, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
+, -, /, *
 • nepovolené znaky
I , l , O , o , 0 (nula) a 1

 

Změna DNS

 • o změnu DNS je nutné zažádat emailem na info@domena.cz . Změna bude provedena po autorizaci ze strany majitele domény (případně admin nebo tech kontaktu)


Upozornění (nutné nastavení DNS)

 • Pro změnu DNS .DE domény je nezbytné, aby byly korektně nastavené DNS servery, na kterých bude zvolená .DE doména provozována. 
 • Otestování správného nastavení (konfiguraci) DNS můžete provést na adrese https://www.denic.de/en/service/tools/nast/

 

Změna majitele

  1. pod svým zákazníckým účtem na puvodni.domena.cz si v sekci Správa kontaktních osob zaregistruje Nový virtuální kontakt nového držitele domény
  2. napište žádost o změnu držitele domény na info@domena.cz, uveďte název domény, ID kontaktu nového držitele (viz bod 1)
  3. následně vám vygenerujeme formulář pro změnu majitele domény.
  4. podpisy na formuláři musí být úředně ověřené, originál pak zašlete na níže uvedenou adresu. V případě registrace na firmu je nutné zaslat také kopii výpisu z OR.
  5. změna bude provedena po obdržení formuláře do 24 hodin

    

   IGNUM s.r.o., Vinohradská 190, 130 61  Praha 3

    

Nouzové obnovení domény

 • nouzová obnova není možná. Pokud nezaplatíte doménu do nejzazšího dne prodloužení, doména se dostane do centrálního registru Denic a zpět k nám je možné ji převést pomocí změny registrátora
 • ke změně registrátora budete potřebovat auh-id pro převod. O auth-id si zažádáte pomocí  tohoto formuláře
 • ve formuláři vyplníte údaje o majiteli domény, nové minimálně 12 místné auth-id (pozor na povolené znaky) a podepsaný (případně s razítkem firmy) ho zašlete na info@denic.de .
 • jakmile obdržíte od Denic registru potvrzení o nastavení auth-id, pak o převod domény zažádejte prosím přes zákaznický účet https://puvodni.domena.cz   - v menu najdete položku Změnit registrátora
 • Pokud si nejste jistí jaké údaje jsou u majitele domény, nechte si je zaslat na email v registru a to po vyhledání domény v whois https://www.denic.de/webwhois-web20/en  v sekci Information about the domain holder vyplníte PSČ případně emailovou adresu majitele. Link s výpisem o údajích domény bude zaslán majiteli emailem. Platnost linku je 48 hodin. Údaje o majiteli domény nejsou veřejně přístupné

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě
 • pokud je doména v naší správě, pak je potřeba zrušení domény také nahlásit na info@domena.cz
 • není-li prodloužení doménového jména provedeno do 3 dnů před datem expirace, je doména automaticky vrácena do centrálního registru DENIC.DE. Pro smazání doménového jména je nezbytné využít formuláře, který naleznete na této stránce.

 

Různé

 • kompletní údaje o majiteli domény centrální registr zasílá na email majitele pomocí tohoto formuláře https://www.denic.de/webwhois/ . Platnost zaslaného linku je 12 hodin

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2019-03-25 17:42


.DK - Dánsko

 

Země: Dánsko

Hlavní město: Kodaň

Dánsko je země ležící v severní Evropě. Spolu s Grónskem a Faerskými ostrovy tvoří státní celek Dánské království. Dánsko je nejmenší ze severských zemí, neleží však na Skandinávském poloostrově.

Centrální registr: DK-HOSTMASTER

 Pravidla: https://www.dk-hostmaster.dk/en/terms-and-conditions-right-use-dk-domain-name

Doména .dk je národní internetovou doménou Dánska.

 

Registrace

1 rok

Prodloužení

1 rok

Nejzazší den prodloužení domény

35 dnů před datem expirace

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 3 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

Registrace domény

 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • doménové jméno může registrovat každý žadatel
 • doménové jméno lze registrovat pouze na 1 rok
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do 72 hodin
Upozornění (nutné nastavení DNS)
 
 • pro registraci .DK domény je nezbytné, aby nameservery byly zaregistrované u národního správce .DK domény DK Hostmaster A/S.
 • V případě, že při registraci použijete DNS servery IGNUM, s.r.o. (ns1.ignum.com a ns2.ignum.cz), budou všechny DNS záznamy nastaveny a zkonfigurovány automaticky systémem a registrace tak nemůže být nijak pozdržena.

 

Aktivace domény

Bezrostředně po registraci je doména ve stavu "Reserved". Pro aktivaci domény je nezbytné přihlašení ze strany vlastníka domény na centrální registr http://www.dk-hostmaster.dk/ a provést aktivaci. Přístupové údaje (login ID a pin code) budou zaslány ihned po registraci centrálním registrem na emailovou adresu držitele domény. Pokud nebude domena aktivována, pak bude automaticky smazána a to 4 dnů po registraci a to bez náhrady registračního poplatku. 

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je 45. den před datem expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno lze prodloužit pouze na 1 rok

 

Změna registrátora

 • změna je zdarma
 • o změnu registrátora je nutné zažádat na info@domena.cz
 • změna bude provedena do 24 hodin

 

Změna DNS

 

Změna majitele

 

Nouzové obnovení domény

 • nouzové obnovení přes puvodni.domena.cz není možné
 • nejzazším dnem standardního prodloužení domény je 45 dnů před datem expirace. Po tomto termínu je nutné doménu prodloužit nouzově a přímo u centrálního registru https://www.dk-hostmaster.dk
 • následně pak prověst změnu registrátora domény

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě
 • informaci kdy bude doména suspendována a následně zrušena najdete na centrálním registru https://www.dk-hostmaster.dk/english/self-service/warning/

 

 

Autor:
Aktualizováno: 2019-06-10 12:08


.ES - Španělsko

 

Země: Španělsko

Hlavní město: Madrid

Španělsko, oficiálně Španělské království je stát ležící na Pyrenejském poloostrově. Na západě hraničí s Portugalskem, na severovýchodě s Andorrou a Francií a na jihu s Gibraltarem

Centrální registr: DOMINIOS

 Pravidla: http://www.dominios.es/sites/dominios/files/files/T%C3%A9rminos%20y%20condiciones%20del%20_es%20(ingl%C3%A9s).pdf 

Doména .es je internetovou doménou Španělska.

 

Registrace

1 rok

Prodloužení

1 rok

Nejzazší den prodloužení domény

9 dnů před datem expirace

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 3 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

 Registrace domény

 • registraci lze provést na puvodni.domena.cz
 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • doménové jméno může registrovat každý žadatel
 • doménové jméno lze registrovat pouze na 1 rok
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do 48 hodin
 • nově budete požádání o doložení čísla OP nebo pasu zvoleného admin kontaktu

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je 18. den před datem expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno lze prodloužit pouze na 1 rok

 

Změna registrátora

 • transfer domény zahájíte pod svým účtem na puvodni.domena.cz
 • změna je zdarma
 • po zahájení transferu admin-c (PCA) obdrží emailem od registru žádost o potvrzení/zamítnutí transferu
 • žádost musí být potvrzena do 10 dnů od zahájení
 • po potvrzení bude změna registrátora provedena do 24 hodin

 

Změna DNS

 • o změnu DNS je nutné zažádat emailem na info@domena.cz . Změna bude provedena po autorizaci ze strany majitele domény (případně admin nebo tech kontaktu)

 

Změna majitele

 

Nouzové obnovení domény

 • nejzazším dnem standardního prodloužení domény je 18 dnů před datem expirace. Po tomto termínu je možné nouzové obnovení domény o které můžete požádat na info@domena.cz . Cena je účtována dle aktuálního ceníku zákazníka.

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě
 • v případě, že doména není včas uhrazena, je zrušena 11 den po datu expirace

 

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2018-05-23 10:35


.ORG.ES - Španělsko

 

Země: Španělsko

Hlavní město: Madrid

Španělsko, oficiálně Španělské království je stát ležící na Pyrenejském poloostrově. Na západě hraničí s Portugalskem, na severovýchodě s Andorrou a Francií a na jihu s Gibraltarem

Centrální registr: DOMINIOS

 Pravidla: http://www.dominios.es/sites/dominios/files/files/T%C3%A9rminos%20y%20condiciones%20del%20_es%20(ingl%C3%A9s).pdf  

Doména .es je internetovou doménou Španělska.

 

Registrace

1 rok

Prodloužení

1 rok

Nejzazší den prodloužení domény

9 dnů před datem expirace

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 3 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

 Registrace domény

 • registraci lze provést na puvodni.domena.cz
 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • doménové jméno může registrovat každý žadatel
 • doménové jméno lze registrovat pouze na 1 rok
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do 48 hodin
 • nově budete požádání o doložení čísla OP nebo pasu zvoleného admin kontaktu

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je 18. den před datem expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno lze prodloužit pouze na 1 rok

 

Změna registrátora

 • transfer domény zahájíte pod svým účtem na puvodni.domena.cz
 • změna je zdarma
 • po zahájení transferu admin-c (PCA) obdrží emailem od registru žádost o potvrzení/zamítnutí transferu
 • žádost musí být potvrzena do 10 dnů od zahájení
 • po potvrzení bude změna registrátora provedena do 24 hodin

 

Změna DNS

 • o změnu DNS je nutné zažádat emailem na info@domena.cz . Změna bude provedena po autorizaci ze strany majitele domény (případně admin nebo tech kontaktu)

 

Změna majitele

 

Nouzové obnovení domény

 • nejzazším dnem standardního prodloužení domény je 18 dnů před datem expirace. Po tomto termínu je možné nouzové obnovení domény o které můžete požádat na info@domena.cz . Cena je účtována dle aktuálního ceníku zákazníka.

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě

 

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2018-05-23 10:34


.NOM.ES - Španělsko

 

Země: Španělsko

Hlavní město: Madrid

Španělsko, oficiálně Španělské království je stát ležící na Pyrenejském poloostrově. Na západě hraničí s Portugalskem, na severovýchodě s Andorrou a Francií a na jihu s Gibraltarem

Centrální registr: DOMINIOS

 Pravidla: Pravidla: http://www.dominios.es/sites/dominios/files/files/T%C3%A9rminos%20y%20condiciones%20del%20_es%20(ingl%C3%A9s).pdf

Doména .es je internetovou doménou Španělska.

 

Registrace

1 rok

Prodloužení

1 rok

Nejzazší den prodloužení domény

9 dnů před datem expirace

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 3 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

 Registrace domény

 • registraci lze provést na puvodni.domena.cz
 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • doménové jméno může registrovat každý žadatel
 • doménové jméno lze registrovat pouze na 1 rok
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do 48 hodin
 • nově budete požádání o doložení čísla OP nebo pasu zvoleného admin kontaktu

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je 18. den před datem expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno lze prodloužit pouze na 1 rok

 

Změna registrátora

 • transfer domény zahájíte pod svým účtem na puvodni.domena.cz
 • změna je zdarma
 • po zahájení transferu admin-c (PCA) obdrží emailem od registru žádost o potvrzení/zamítnutí transferu
 • žádost musí být potvrzena do 10 dnů od zahájení
 • po potvrzení bude změna registrátora provedena do 24 hodin

 

Změna DNS

 • o změnu DNS je nutné zažádat emailem na info@domena.cz . Změna bude provedena po autorizaci ze strany majitele domény (případně admin nebo tech kontaktu)

 

Změna majitele

 

Nouzové obnovení domény

 • nejzazším dnem standardního prodloužení domény je 18 dnů před datem expirace. Po tomto termínu je možné nouzové obnovení domény o které můžete požádat na info@domena.cz . Cena je účtována dle aktuálního ceníku zákazníka.

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě

 

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2018-05-23 10:34


.COM.ES - Španělsko

 

Země: Španělsko

Hlavní město: Madrid

Španělsko, oficiálně Španělské království je stát ležící na Pyrenejském poloostrově. Na západě hraničí s Portugalskem, na severovýchodě s Andorrou a Francií a na jihu s Gibraltarem

Centrální registr: DOMINIOS

 Pravidla: http://www.dominios.es/sites/dominios/files/files/T%C3%A9rminos%20y%20condiciones%20del%20_es%20(ingl%C3%A9s).pdf

Doména .es je internetovou doménou Španělska.

 

Registrace

1 rok

Prodloužení

1 rok

Nejzazší den prodloužení domény

9 dnů před datem expirace

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 3 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

 Registrace domény

 • registraci lze provést na puvodni.domena.cz
 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • doménové jméno může registrovat každý žadatel
 • doménové jméno lze registrovat pouze na 1 rok
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do 48 hodin
 • nově budete požádání o doložení čísla OP nebo pasu zvoleného admin kontaktu

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je 18. den před datem expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno lze prodloužit pouze na 1 rok

 

Změna registrátora

 • transfer domény zahájíte pod svým účtem na puvodni.domena.cz
 • změna je zdarma
 • po zahájení transferu admin-c (PCA) obdrží emailem od registru žádost o potvrzení/zamítnutí transferu
 • žádost musí být potvrzena do 10 dnů od zahájení
 • po potvrzení bude změna registrátora provedena do 24 hodin

 

Změna DNS

 • o změnu DNS je nutné zažádat emailem na info@domena.cz . Změna bude provedena po autorizaci ze strany majitele domény (případně admin nebo tech kontaktu)

 

Změna majitele

 

Nouzové obnovení domény

 • nejzazším dnem standardního prodloužení domény je 18 dnů před datem expirace. Po tomto termínu je možné nouzové obnovení domény o které můžete požádat na info@domena.cz . Cena je účtována dle aktuálního ceníku zákazníka.

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě

 

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2018-05-23 10:16


.DJ - Džibutsko

 

Země: Džibutsko

Džibutsko je stát v Africe. Jeho sousedy jsou Eritrea na severu, Etiopie na západě a jihu a Somálsko na jihovýchodě.

Kontinent: Afrika

Hlavní město: Džíbútí

Centrální registr: Djibouti Telecom S.A

 

Doména .dj je internetovou doménou republiky Djibouti, která se nachází na východě Afriky.

 

Registrace

1 rok

Prodloužení

1 rok

Nejzazší den prodloužení domény

2 dny před datem expirace

 

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 3 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

 

Registrace domény

 • registraci lze provést na puvodni.domena.cz
 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • doménové jméno může registrovat každý žadatel
 • doménové jméno lze registrovat pouze na 1 rok
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do 72 hodin

 

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je 2 dny před datem expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno lze prodloužit pouze na 1 rok

 

 

Změna registrátora

 • transfer domény je možný, změna je zdarma
 • napište svou žádost na info@domena.cz žádost o převod domény, uveďte název domény, přihlašovací jméno plátce

 

Změna DNS

 • o změnu DNS je nutné zažádat emailem na info@domena.cz . Změna bude provedena po autorizaci ze strany majitele domény (případně admin nebo tech kontaktu)

 

Nouzové obnovení domény

 • v současné chvíli není možné

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě
 • doménové jméno pak bude zrušeno automaticky po expiraci

 

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2016-01-28 11:24


.FM - Federativní státy Mikronésie

 

Země: Federativní státy Mikronésie

Federativní státy Mikronésie jsou federativní republika, suverénní stát ve volném společenství se Spojenými státy americkými, nacházejícím se severovýchodně od Papuy-Nové Guineje v Tichém oceánu.

Hlavní město: Palikir

Centrální registr: DOT.FM

 Pravidla: http://www.dot.fm/policy.cfm

Doména .fm je národní internetovou doménou federálních států Mikronézie

 

Registrace

1 rok

Prodloužení

1 rok

Nejzazší den prodloužení domény

2 dny před datem expirace

 

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 3 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

Registrace domény

 • registraci lze provést na puvodni.domena.cz
 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • doménové jméno může registrovat každý žadatel
 • doménové jméno lze registrovat pouze na 1 rok
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do 48 hodin

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je 2 dny před datem expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno lze prodloužit pouze na 1 rok

 

Změna registrátora

 • transfer domény je možný, změna je zpoplatněná dle ceníku zákazníka, doména je prodloužena po úspěšném transferu o 1 měsíc
 • od stávajícího registrátora si vyžádejte auth-id

 

 1. transfer domény zahájíte pod svým účtem na puvodni.domena.cz pomocí tlačítka Změna registrátora
 2. změna bude zahájena po obdržení platby
 3. změna může trvat až 5 dnů

 

Změna DNS

 • o změnu DNS je nutné zažádat emailem na info@domena.cz . Změna bude provedena po autorizaci ze strany majitele domény (případně admin nebo tech kontaktu)

 

Změna údajů majitele domény

 • o změnu údajů požádejte na info@domena.cz , uveďte název domény a nové údaje
 • změnu je možné autorizovat přes email majitele domény popřípadě formulářem (ověřený podpis)

 

Změna majitele

  1. pod svým zákazníckým účtem na puvodni.domena.cz si v sekci Správa kontaktních osobzaregistruje Nový virtuální kontakt nového držitele domény
  2. napište žádost o změnu držitele domény na info@domena.cz, uveďte název domény, ID kontaktu nového držitele (viz bod 1)
  3. následně vám vygenerujeme formulář pro změnu majitele domény.
  4. podpisy na formuláři musí být úředně ověřené, originál pak zašlete na níže uvedenou adresu. V případě registrace na firmu je nutné zaslat také kopii výpisu z OR.
  5. změna bude provedena po obdržení formuláře do 24 hodin

 

IGNUM s.r.o., Vinohradská 190, 130 61  Praha 3

 

Nouzové obnovení domény

 • nejzazším dnem standardního prodloužení domény je 2 dny před datem expirace. Po tomto termínu je možné nouzové obnovení domény, o které můžete požádat na info@domena.cz . Cena je účtována dle aktuálního ceníku zákazníka.

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě
 • doménové jméno pak bude zrušeno automaticky po expiraci

 

Omezení

Žádné omezení

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2018-05-23 10:36


.FR - Francie

 

Země: Francie

Francie, oficiální název Francouzská republika je demokratický stát, jehož většina území se nachází v západní Evropě. Francouzskou republiku tvoří i tzv. Zámořská Francie, která zahrnuje území v Karibiku, Severní a Jižní Americe, v Indickém oceánu a Oceánii.

Kontinent: Evropa

Hlavní město: Paříž

Centrální registr: AFNIC

Pravidla domény:  https://www.afnic.fr/fr/ressources/documents-de-reference/chartes/termes-soumis-a-examen-prealable/

 

Doména .fr je národní internetovou doménou Francie

 

Registrace

1 rok

Prodloužení

1 rok

Nejzazší den prodloužení domény

2 dny před datem expirace

 

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 3 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'.
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

Registrace domény

 • registraci lze provést přes puvodni.domena.cz
 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • doménové jméno může registrovat pouze žadatel se sídlem v EU
 • doménové jméno lze registrovat pouze na 1 rok
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do 48 hodin

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je 2 dny před datem expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno lze prodloužit pouze na 1 rok

 

Změna registrátora

 • transfer domény je možný, změna je zpoplatněná dle ceníku zákazníka, předchozí předplacené období se ztrácí a doména je platná po dobu 1 roku
 • od stávajícího registrátora si vyžádejte auth-id
 • připravte si údaje admin kontaktu, včetně data narození, místa narození (nutné sídlo v EU)
 • transfer domény zahájíte pod svým účtem na puvodni.domena.cz pomocí tlačítka Změna registrátora
 • změna může trva až 10 dnů

 

Změna DNS

 • o změnu DNS je nutné zažádat emailem na info@domena.cz . Změna bude provedena po autorizaci ze strany majitele domény (případně admin nebo tech kontaktu)

 

Změna majitele nebo změna údajů majitele

  1. pod svým zákazníckým účtem na puvodni.domena.cz si v sekci Správa kontaktních osobzaregistruje Nový virtuální kontakt nového držitele domény
  2. napište žádost o změnu držitele domény na info@domena.cz, uveďte název domény, ID kontaktu nového držitele (viz bod 1)
  3. následně vám vygenerujeme formulář pro změnu majitele domény.
  4. podpisy na formuláři musí být úředně ověřené, originál pak zašlete na níže uvedenou adresu. V případě registrace na firmu je nutné zaslat také kopii výpisu z OR.
  5. změna bude provedena po obdržení formuláře do 24 hodin

    

   IGNUM s.r.o., Vinohradská 190, 130 61  Praha 3

 

Nouzové obnovení domény

 • nejzazším dnem standardního prodloužení domény je 2 dny před datem expirace. Po tomto termínu je možné nouzové obnovení domény, o které můžete požádat na info@domena.cz . Cena je účtována dle aktuálního ceníku zákazníka.
 • nouzové obnovení je možné po dobu 30 dnů od nejzazšího dne prodloužení domény

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě
 • doménové jméno pak bude zrušeno automaticky po expiraci

 

Omezení

 • doménové jméno může registrovat pouze žadatel se sídlem v EU

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2018-05-23 10:37


.IN - Indie

 

Země: Indie

Indie, oficiálním názvem Indická republika. Je sedmá největší a s více než miliardou obyvatel druhá nejlidnatější země na světě, rozkládající se na Indickém subkontinentu v jižní Asii.

Kontinent: Asie

Hlavní město: Nové Dillí

Centrální registr: National Internet Exchange of India

Pravidla: https://registry.in/Policies

Doména .in je internetovou doménou Indie.

 

Registrace

1 rok

Prodloužení

1 rok

Nejzazší den prodloužení domény

2 dny před datem expirace

 

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 3 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'.
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

Registrace domény

 • registraci lze provést přes puvodni.domena.cz
 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • doménové jméno může registrovat každý žadatel
 • doménové jméno lze registrovat pouze na 1 rok
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do 48 hodin

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je 2 dny před datem expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno lze prodloužit pouze na 1 rok

 

Změna registrátora

 • transfer domény je možný, změna je zpoplatněná dle ceníku zákazníka, doména je prodloužena o 1 rok
 • od stávajícího registrátora si vyžádejte auth-id
 • doména musí být odemčena pro transfer
 • doména nesmí být mladší 60 dní
 • změnu lze zahájit ze zákaznického účtu na puvodni.domena.cz
 • změna bude zahájena po úhradě poplatku
 • změna může trvat až 10 dnů

 

Změna DNS

 • o změnu DNS je nutné zažádat emailem na info@domena.cz . Změna bude provedena po autorizaci ze strany majitele domény (případně admin nebo tech kontaktu)

 

Změna údajů majitele domény

 • o změnu údajů požádejte na info@domena.cz , uveďte název domény a nové údaje
 • změnu je možné autorizovat přes email majitele domény popřípadě formulářem (ověřený podpis)

 

Změna majitele

  1. pod svým zákazníckým účtem na puvodni.domena.cz si v sekci Správa kontaktních osobzaregistruje Nový virtuální kontakt nového držitele domény
  2. napište žádost o změnu držitele domény na info@domena.cz, uveďte název domény, ID kontaktu nového držitele (viz bod 1)
  3. následně vám vygenerujeme formulář pro změnu majitele domény.
  4. podpisy na formuláři musí být úředně ověřené, originál pak zašlete na níže uvedenou adresu. V případě registrace na firmu je nutné zaslat také kopii výpisu z OR.
  5. změna bude provedena po obdržení formuláře do 24 hodin

 

IGNUM s.r.o., Vinohradská 190, 130 61  Praha 3

 

Nouzové obnovení domény

 • nejzazším dnem standardního prodloužení domény je 2 dny před datem expirace. Po tomto termínu je možné nouzové obnovení domény, o které můžete požádat na info@domena.cz . Cena je účtována dle aktuálního ceníku zákazníka.
 • nouzová obnova je možná maximálně 75 dnů po datu expirace

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě
 • doménové jméno pak bude zrušeno automaticky po expiraci

 

Omezení

Žádné omezení

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2018-10-23 09:05


.ORG.IN - Indie

 

Země: Indie

Indie, oficiálním názvem Indická republika. Je sedmá největší a s více než miliardou obyvatel druhá nejlidnatější země na světě, rozkládající se na Indickém subkontinentu v jižní Asii.

Kontinent: Asie

Hlavní město: Nové Dillí

Centrální registr: National Internet Exchange of India

Pravidla: https://registry.in/Policies

Doména .in je internetovou doménou Indie.

 

Registrace

1 rok

Prodloužení

1 rok

Nejzazší den prodloužení domény

2 dny před datem expirace

 

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 3 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'.
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

Registrace domény

 • registraci lze provést přes puvodni.domena.cz
 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • doménové jméno může registrovat každý žadatel
 • doménové jméno lze registrovat pouze na 1 rok
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do 48 hodin

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je 2 dny před datem expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno lze prodloužit pouze na 1 rok

 

Změna registrátora

 • transfer domény je možný, změna je zpoplatněná dle ceníku zákazníka, doména je prodloužena o 1 rok
 • od stávajícího registrátora si vyžádejte auth-id
 • doména musí být odemčena pro transfer
 • doména nesmí být mladší 60 dní
 • změnu lze zahájit ze zákaznického účtu na puvodni.domena.cz
 • změna bude zahájena po úhradě poplatku
 • změna může trvat až 10 dnů

 

Změna DNS

 • o změnu DNS je nutné zažádat emailem na info@domena.cz . Změna bude provedena po autorizaci ze strany majitele domény (případně admin nebo tech kontaktu)

 

Změna údajů majitele domény

 • o změnu údajů požádejte na info@domena.cz , uveďte název domény a nové údaje
 • změnu je možné autorizovat přes email majitele domény popřípadě formulářem (ověřený podpis)

 

Změna majitele

  1. pod svým zákazníckým účtem na puvodni.domena.cz si v sekci Správa kontaktních osobzaregistruje Nový virtuální kontakt nového držitele domény
  2. napište žádost o změnu držitele domény na info@domena.cz, uveďte název domény, ID kontaktu nového držitele (viz bod 1)
  3. následně vám vygenerujeme formulář pro změnu majitele domény.
  4. podpisy na formuláři musí být úředně ověřené, originál pak zašlete na níže uvedenou adresu. V případě registrace na firmu je nutné zaslat také kopii výpisu z OR.
  5. změna bude provedena po obdržení formuláře do 24 hodin

 

IGNUM s.r.o., Vinohradská 190, 130 61  Praha 3

 

Nouzové obnovení domény

 • nejzazším dnem standardního prodloužení domény je 2 dny před datem expirace. Po tomto termínu je možné nouzové obnovení domény, o které můžete požádat na info@domena.cz . Cena je účtována dle aktuálního ceníku zákazníka.

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě
 • doménové jméno pak bude zrušeno automaticky po expiraci

 

Omezení

Žádné omezení

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2018-05-23 10:47


.NET.IN - Indie

 

Země: Indie

Indie, oficiálním názvem Indická republika. Je sedmá největší a s více než miliardou obyvatel druhá nejlidnatější země na světě, rozkládající se na Indickém subkontinentu v jižní Asii.

Kontinent: Asie

Hlavní město: Nové Dillí

Centrální registr: National Internet Exchange of India

Pravidla: https://registry.in/Policies

Doména .in je internetovou doménou Indie.

 

Registrace

1 rok

Prodloužení

1 rok

Nejzazší den prodloužení domény

2 dny před datem expirace

 

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 3 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'.
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

Registrace domény

 • registraci lze provést přes puvodni.domena.cz
 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • doménové jméno může registrovat každý žadatel
 • doménové jméno lze registrovat pouze na 1 rok
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do 48 hodin

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je 2 dny před datem expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno lze prodloužit pouze na 1 rok

 

Změna registrátora

 • transfer domény je možný, změna je zpoplatněná dle ceníku zákazníka, doména je prodloužena o 1 rok
 • od stávajícího registrátora si vyžádejte auth-id
 • doména musí být odemčena pro transfer
 • doména nesmí být mladší 60 dní
 • změnu lze zahájit ze zákaznického účtu na puvodni.domena.cz
 • změna bude zahájena po úhradě poplatku
 • změna může trvat až 10 dnů

 

Změna DNS

 • o změnu DNS je nutné zažádat emailem na info@domena.cz . Změna bude provedena po autorizaci ze strany majitele domény (případně admin nebo tech kontaktu)

 

Změna údajů majitele domény

 • o změnu údajů požádejte na info@domena.cz , uveďte název domény a nové údaje
 • změnu je možné autorizovat přes email majitele domény popřípadě formulářem (ověřený podpis)

 

Změna majitele

  1. pod svým zákazníckým účtem na puvodni.domena.cz si v sekci Správa kontaktních osobzaregistruje Nový virtuální kontakt nového držitele domény
  2. napište žádost o změnu držitele domény na info@domena.cz, uveďte název domény, ID kontaktu nového držitele (viz bod 1)
  3. následně vám vygenerujeme formulář pro změnu majitele domény.
  4. podpisy na formuláři musí být úředně ověřené, originál pak zašlete na níže uvedenou adresu. V případě registrace na firmu je nutné zaslat také kopii výpisu z OR.
  5. změna bude provedena po obdržení formuláře do 24 hodin

 

IGNUM s.r.o., Vinohradská 190, 130 61  Praha 3

 

Nouzové obnovení domény

 • nejzazším dnem standardního prodloužení domény je 2 dny před datem expirace. Po tomto termínu je možné nouzové obnovení domény, o které můžete požádat na info@domena.cz . Cena je účtována dle aktuálního ceníku zákazníka.

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě
 • doménové jméno pak bude zrušeno automaticky po expiraci

 

Omezení

Žádné omezení

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2018-05-23 10:47


.IND.IN - Indie

 

Země: Indie

Indie, oficiálním názvem Indická republika. Je sedmá největší a s více než miliardou obyvatel druhá nejlidnatější země na světě, rozkládající se na Indickém subkontinentu v jižní Asii.

Kontinent: Asie

Hlavní město: Nové Dillí

Centrální registr: National Internet Exchange of India

Pravidla: https://registry.in/Policies

Doména .in je internetovou doménou Indie.

 

Registrace

1 rok

Prodloužení

1 rok

Nejzazší den prodloužení domény

2 dny před datem expirace

 

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 3 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'.
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

Registrace domény

 • registraci lze provést přes puvodni.domena.cz
 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • doménové jméno může registrovat každý žadatel
 • doménové jméno lze registrovat pouze na 1 rok
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do 48 hodin

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je 2 dny před datem expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno lze prodloužit pouze na 1 rok

 

Změna registrátora

 • transfer domény je možný, změna je zpoplatněná dle ceníku zákazníka, doména je prodloužena o 1 rok
 • od stávajícího registrátora si vyžádejte auth-id
 • doména musí být odemčena pro transfer
 • doména nesmí být mladší 60 dní
 • změnu lze zahájit ze zákaznického účtu na puvodni.domena.cz
 • změna bude zahájena po úhradě poplatku
 • změna může trvat až 10 dnů

 

Změna DNS

 • o změnu DNS je nutné zažádat emailem na info@domena.cz . Změna bude provedena po autorizaci ze strany majitele domény (případně admin nebo tech kontaktu)

 

Změna údajů majitele domény

 • o změnu údajů požádejte na info@domena.cz , uveďte název domény a nové údaje
 • změnu je možné autorizovat přes email majitele domény popřípadě formulářem (ověřený podpis)

 

Změna majitele

  1. pod svým zákazníckým účtem na puvodni.domena.cz si v sekci Správa kontaktních osobzaregistruje Nový virtuální kontakt nového držitele domény
  2. napište žádost o změnu držitele domény na info@domena.cz, uveďte název domény, ID kontaktu nového držitele (viz bod 1)
  3. následně vám vygenerujeme formulář pro změnu majitele domény.
  4. podpisy na formuláři musí být úředně ověřené, originál pak zašlete na níže uvedenou adresu. V případě registrace na firmu je nutné zaslat také kopii výpisu z OR.
  5. změna bude provedena po obdržení formuláře do 24 hodin

 

IGNUM s.r.o., Vinohradská 190, 130 61  Praha 3

 

Nouzové obnovení domény

 • nejzazším dnem standardního prodloužení domény je 2 dny před datem expirace. Po tomto termínu je možné nouzové obnovení domény, o které můžete požádat na info@domena.cz . Cena je účtována dle aktuálního ceníku zákazníka.

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě
 • doménové jméno pak bude zrušeno automaticky po expiraci

 

Omezení

Žádné omezení

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2018-05-23 10:46


.GEN.IN - Indie

 

Země: Indie

Indie, oficiálním názvem Indická republika. Je sedmá největší a s více než miliardou obyvatel druhá nejlidnatější země na světě, rozkládající se na Indickém subkontinentu v jižní Asii.

Kontinent: Asie

Hlavní město: Nové Dillí

Centrální registr: National Internet Exchange of India

Pravidla: https://registry.in/Policies

Doména .in je internetovou doménou Indie.

 

Registrace

1 rok

Prodloužení

1 rok

Nejzazší den prodloužení domény

2 dny před datem expirace

 

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 3 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'.
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

Registrace domény

 • registraci lze provést přes puvodni.domena.cz
 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • doménové jméno může registrovat každý žadatel
 • doménové jméno lze registrovat pouze na 1 rok
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do 48 hodin

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je 2 dny před datem expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno lze prodloužit pouze na 1 rok

 

Změna registrátora

 • transfer domény je možný, změna je zpoplatněná dle ceníku zákazníka, doména je prodloužena o 1 rok
 • od stávajícího registrátora si vyžádejte auth-id
 • doména musí být odemčena pro transfer
 • doména nesmí být mladší 60 dní
 • změnu lze zahájit ze zákaznického účtu na puvodni.domena.cz
 • změna bude zahájena po úhradě poplatku
 • změna může trvat až 10 dnů

 

Změna DNS

 • o změnu DNS je nutné zažádat emailem na info@domena.cz . Změna bude provedena po autorizaci ze strany majitele domény (případně admin nebo tech kontaktu)

 

Změna údajů majitele domény

 • o změnu údajů požádejte na info@domena.cz , uveďte název domény a nové údaje
 • změnu je možné autorizovat přes email majitele domény popřípadě formulářem (ověřený podpis)

 

Změna majitele

  1. pod svým zákazníckým účtem na puvodni.domena.cz si v sekci Správa kontaktních osobzaregistruje Nový virtuální kontakt nového držitele domény
  2. napište žádost o změnu držitele domény na info@domena.cz, uveďte název domény, ID kontaktu nového držitele (viz bod 1)
  3. následně vám vygenerujeme formulář pro změnu majitele domény.
  4. podpisy na formuláři musí být úředně ověřené, originál pak zašlete na níže uvedenou adresu. V případě registrace na firmu je nutné zaslat také kopii výpisu z OR.
  5. změna bude provedena po obdržení formuláře do 24 hodin

 

IGNUM s.r.o., Vinohradská 190, 130 61  Praha 3

 

Nouzové obnovení domény

 • nejzazším dnem standardního prodloužení domény je 2 dny před datem expirace. Po tomto termínu je možné nouzové obnovení domény, o které můžete požádat na info@domena.cz . Cena je účtována dle aktuálního ceníku zákazníka.

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě
 • doménové jméno pak bude zrušeno automaticky po expiraci

 

Omezení

Žádné omezení

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2018-05-23 10:46


.FIRM.IN - Indie

 

Země: Indie

Indie, oficiálním názvem Indická republika. Je sedmá největší a s více než miliardou obyvatel druhá nejlidnatější země na světě, rozkládající se na Indickém subkontinentu v jižní Asii.

Kontinent: Asie

Hlavní město: Nové Dillí

Centrální registr: National Internet Exchange of India

Pravidla: https://registry.in/Policies

Doména .in je internetovou doménou Indie.

 

Registrace

1 rok

Prodloužení

1 rok

Nejzazší den prodloužení domény

2 dny před datem expirace

 

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 3 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'.
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

Registrace domény

 • registraci lze provést přes puvodni.domena.cz
 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • doménové jméno může registrovat každý žadatel
 • doménové jméno lze registrovat pouze na 1 rok
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do 48 hodin

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je 2 dny před datem expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno lze prodloužit pouze na 1 rok

 

Změna registrátora

 • transfer domény je možný, změna je zpoplatněná dle ceníku zákazníka, doména je prodloužena o 1 rok
 • od stávajícího registrátora si vyžádejte auth-id
 • doména musí být odemčena pro transfer
 • doména nesmí být mladší 60 dní
 • změnu lze zahájit ze zákaznického účtu na puvodni.domena.cz
 • změna bude zahájena po úhradě poplatku
 • změna může trvat až 10 dnů

 

Změna DNS

 • o změnu DNS je nutné zažádat emailem na info@domena.cz . Změna bude provedena po autorizaci ze strany majitele domény (případně admin nebo tech kontaktu)

 

Změna údajů majitele domény

 • o změnu údajů požádejte na info@domena.cz , uveďte název domény a nové údaje
 • změnu je možné autorizovat přes email majitele domény popřípadě formulářem (ověřený podpis)

 

Změna majitele

  1. pod svým zákazníckým účtem na puvodni.domena.cz si v sekci Správa kontaktních osobzaregistruje Nový virtuální kontakt nového držitele domény
  2. napište žádost o změnu držitele domény na info@domena.cz, uveďte název domény, ID kontaktu nového držitele (viz bod 1)
  3. následně vám vygenerujeme formulář pro změnu majitele domény.
  4. podpisy na formuláři musí být úředně ověřené, originál pak zašlete na níže uvedenou adresu. V případě registrace na firmu je nutné zaslat také kopii výpisu z OR.
  5. změna bude provedena po obdržení formuláře do 24 hodin

 

IGNUM s.r.o., Vinohradská 190, 130 61  Praha 3

 

Nouzové obnovení domény

 • nejzazším dnem standardního prodloužení domény je 2 dny před datem expirace. Po tomto termínu je možné nouzové obnovení domény, o které můžete požádat na info@domena.cz . Cena je účtována dle aktuálního ceníku zákazníka.

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě
 • doménové jméno pak bude zrušeno automaticky po expiraci

 

Omezení

Žádné omezení

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2018-05-23 10:46


.CO.IN - Indie

 

Země: Indie

Indie, oficiálním názvem Indická republika. Je sedmá největší a s více než miliardou obyvatel druhá nejlidnatější země na světě, rozkládající se na Indickém subkontinentu v jižní Asii.

Kontinent: Asie

Hlavní město: Nové Dillí

Centrální registr: National Internet Exchange of India

Pravidla: https://registry.in/Policies

Doména .in je internetovou doménou Indie.

 

Registrace

1 rok

Prodloužení

1 rok

Nejzazší den prodloužení domény

2 dny před datem expirace

 

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 3 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'.
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

Registrace domény

 • registraci lze provést přes puvodni.domena.cz
 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • doménové jméno může registrovat každý žadatel
 • doménové jméno lze registrovat pouze na 1 rok
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do 48 hodin

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je 2 dny před datem expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno lze prodloužit pouze na 1 rok

 

Změna registrátora

 • transfer domény je možný, změna je zpoplatněná dle ceníku zákazníka, doména je prodloužena o 1 rok
 • od stávajícího registrátora si vyžádejte auth-id
 • doména musí být odemčena pro transfer
 • doména nesmí být mladší 60 dní
 • změnu lze zahájit ze zákaznického účtu na puvodni.domena.cz
 • změna bude zahájena po úhradě poplatku
 • změna může trvat až 10 dnů

 

Změna DNS

 • o změnu DNS je nutné zažádat emailem na info@domena.cz . Změna bude provedena po autorizaci ze strany majitele domény (případně admin nebo tech kontaktu)

 

Změna údajů majitele domény

 • o změnu údajů požádejte na info@domena.cz , uveďte název domény a nové údaje
 • změnu je možné autorizovat přes email majitele domény popřípadě formulářem (ověřený podpis)

 

Změna majitele

  1. pod svým zákazníckým účtem na puvodni.domena.cz si v sekci Správa kontaktních osobzaregistruje Nový virtuální kontakt nového držitele domény
  2. napište žádost o změnu držitele domény na info@domena.cz, uveďte název domény, ID kontaktu nového držitele (viz bod 1)
  3. následně vám vygenerujeme formulář pro změnu majitele domény.
  4. podpisy na formuláři musí být úředně ověřené, originál pak zašlete na níže uvedenou adresu. V případě registrace na firmu je nutné zaslat také kopii výpisu z OR.
  5. změna bude provedena po obdržení formuláře do 24 hodin

 

IGNUM s.r.o., Vinohradská 190, 130 61  Praha 3

 

Nouzové obnovení domény

 • nejzazším dnem standardního prodloužení domény je 2 dny před datem expirace. Po tomto termínu je možné nouzové obnovení domény, o které můžete požádat na info@domena.cz . Cena je účtována dle aktuálního ceníku zákazníka.

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě
 • doménové jméno pak bude zrušeno automaticky po expiraci

 

Omezení

Žádné omezení

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2018-05-23 10:10


.GD - Grenada

 

Země: Grenada

Grenada je ostrovní stát v Karibském moři v Malých Antilách. Nachází se v jižní části Návětrných ostrovů severozápadně od státu Trinidad a Tobago a jihozápadně od státu Svatý Vincenc a Grenadiny nedaleko venezuelského pobřeží.

Kontinent: Jižní Amerika

Hlavní město: Saint George's

Centrální registr: AdamsNames

Pravidla: http://nic.gd/terms.php

Doména .gd je národní internetovou doménou Grenady

 

Registrace

1 rok

Prodloužení

1 rok

Nejzazší den prodloužení domény

3 dny před datem expirace

 

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 3 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'.
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

Registrace domény

 • registraci domény lze provést na puvodni.domena.cz
 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • doménové jméno může registrovat každý žadatel
 • doménové jméno lze registrovat pouze na 1 rok
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do 48 hodin

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je 3 dny před datem expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno lze prodloužit pouze na 1 rok

 

Změna registrátora

 • transfer domény je možný, změna je zpoplatněná dle ceníku zákazníka, doména je prodloužena o 1 rok
 • od stávajícího registrátora si vyžádejte auth-id
 • doména musí být odemčena pro transfer
 • změnu registrátora zahájíte z účtu na puvodni.domena.cz pomocí tlačítkaZměna registrátora

 

Změna DNS

 • o změnu DNS je nutné zažádat emailem na info@domena.cz . Změna bude provedena po autorizaci ze strany majitele domény (případně admin nebo tech kontaktu)

 

Změna údajů majitele domény

 • o změnu údajů požádejte na info@domena.cz , uveďte název domény a nové údaje
 • změnu je možné autorizovat přes email majitele domény popřípadě formulářem (ověřený podpis)

 

Změna majitele

  1. pod svým zákazníckým účtem na puvodni.domena.cz si v sekci Správa kontaktních osobzaregistruje Nový virtuální kontakt nového držitele domény
  2. napište žádost o změnu držitele domény na info@domena.cz, uveďte název domény, ID kontaktu nového držitele (viz bod 1)
  3. následně vám vygenerujeme formulář pro změnu majitele domény.
  4. podpisy na formuláři musí být úředně ověřené, originál pak zašlete na níže uvedenou adresu. V případě registrace na firmu je nutné zaslat také kopii výpisu z OR.
  5. změna bude provedena po obdržení formuláře do 24 hodin

 

IGNUM s.r.o., Vinohradská 190, 130 61  Praha 3

 

Nouzové obnovení domény

 • nejzazším dnem standardního prodloužení domény je 3 dny před datem expirace. Po tomto termínu je možné nouzové obnovení domény, o které můžete požádat na info@domena.cz . Cena je účtována dle aktuálního ceníku zákazníka.

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě
 • doménové jméno pak bude zrušeno automaticky po expiraci

 

Omezení

Žádné omezení

 

Autor:
Aktualizováno: 2018-05-23 10:38


.HN - Honduras

 

Země: Honduras

Honduras je stát v Střední Americe. Jeho sousedy jsou Guatemala na severozápadě, Salvador na jihozápadě a Nikaragua na jihovýchodě. Jih země je omýván vodami Pacifiku, z druhé strany je obklopen Atlantickým oceánem

Hlavní město: Tegucigalpa

Centrální registr: NIC.HN

Pravidla domény: http://nic.hn/english/politicas/ 

 

Doména .hn je národní internetovou doménou Hondurasu

 

Registrace

1 rok

Prodloužení

1 rok

Nejzazší den prodloužení domény

2 dny před datem expirace

 

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 3 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'.
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

Registrace domény

 

 • registraci domény lze provést na puvodni.domena.cz
 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • doménové jméno může registrovat každý žadatel
 • doménové jméno lze registrovat pouze na 1 rok
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do 48 hodin

 

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je 2 dny před datem expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno lze prodloužit pouze na 1 rok

 

 

Změna registrátora

 • transfer domény je možný, změna je zpoplatněná dle ceníku zákazníka, doména je prodloužena o 1 rok
 • od stávajícího registrátora si vyžádejte auth-id
 • doména musí být odemčena pro transfer
 • změnu registrátora zahájíte z účtu na puvodni.domena.cz pomocí tlačítkaZměna registrátora
 • změna registrátora může trvat až 10 dní

 

Změna DNS

 • o změnu DNS je nutné zažádat emailem na info@domena.cz . Změna bude provedena po autorizaci ze strany majitele domény (případně admin nebo tech kontaktu)

 

Změna údajů majitele domény

 • o změnu údajů požádejte na info@domena.cz , uveďte název domény a nové údaje
 • změnu je možné autorizovat přes email majitele domény popřípadě formulářem (ověřený podpis)

 

Změna majitele

  1. pod svým zákazníckým účtem na puvodni.domena.cz si v sekci Správa kontaktních osobzaregistruje Nový virtuální kontakt nového držitele domény
  2. napište žádost o změnu držitele domény na info@domena.cz, uveďte název domény, ID kontaktu nového držitele (viz bod 1)
  3. následně vám vygenerujeme formulář pro změnu majitele domény.
  4. podpisy na formuláři musí být úředně ověřené, originál pak zašlete na níže uvedenou adresu. V případě registrace na firmu je nutné zaslat také kopii výpisu z OR.
  5. změna bude provedena po obdržení formuláře do 24 hodin

 

IGNUM s.r.o., Vinohradská 190, 130 61  Praha 3

 

Nouzové obnovení domény

 • nejzazším dnem standardního prodloužení domény je 3 dny před datem expirace. Po tomto termínu je možné nouzové obnovení domény, o které můžete požádat na info@domena.cz . Cena je účtována dle aktuálního ceníku zákazníka.
 • nouzové obnovení je možné po dobu 90 dnů po datu expirace

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě
 • doménové jméno pak bude zrušeno automaticky po expiraci

 

Omezení

Žádné omezení

 

Autor:
Aktualizováno: 2018-05-23 10:41


.CH - Švýcarsko

 

Země: Švýcarsko

Švýcarsko leží mezi Bodamským jezerem na severovýchodě, Ženevským jezerem na západě, Horním a Alpským Rýnem na východě a Rýnem na severu, Jurou na severu a jižními Alpami. Švýcarsko sousedí s následujícími státy, se kterými má suchozemské hranice: s Itálií je 734,2 km, s Francií 571,8 km, s Německem 345,7 km, s Rakouskem 165,1 km (přerušena Lichtenštejnskem) a s Lichtenštejnskem 41,1 km; celkem 1857,9 km.

Kontinent: Evropa

Hlavní město: Bern

Centrální registr: SWITCH

Pravidla domény: zde

 

Doména .ch je národní internetovou doménou Švýcarska.

 

Registrace

1 rok

Prodloužení

1 rok

Nejzazší den prodloužení domény

2 dny před datem expirace

 

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 3 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'.
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

Registrace domény

 • doménu můžete registrovat na puvodni.domena.cz
 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • doménové jméno může registrovat fyzická osoba nebo firma se sídlem ve Švýcarsku, popřípadě firma, která má v dané zemi obchodní vztahy
 • doménové jméno lze registrovat pouze na 1 rok
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do 48 hodin

 

Rádi bychom upozornili, přestože že u registrace není vyžadováno, aby byl uveden kontakt s lokální adresou, ve vyjimečných případech si centrální registr od majitele může vyžádat doplnění o korespondenční adresu ve Švýcarsku. Tuto adresu je pak nutné poskytnout do 30 dnů od vyžádání, jinak doménové jméno může být smazáno. 

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je 2. dny před datem expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno lze prodloužit pouze na 1 rok

 

Změna registrátora

 • transfer domény je možný, změna je zdarma
 • od stávajícího registrátora si vyžádejte auth-id
 • doména musí být odemčena pro transfer
 • změnu registrátora zahájíte z účtu na puvodni.domena.cz pomocí tlačítkaZměna registrátora
 • změna registrátora může trvat až 1 den

 

Změna DNS

 • o změnu DNS je nutné zažádat emailem na info@domena.cz . Změna bude provedena po autorizaci ze strany majitele domény (případně admin nebo tech kontaktu)

 

Změna údajů majitele domény

 • o změnu údajů požádejte na info@domena.cz , uveďte název domény a nové údaje
 • změnu je možné autorizovat přes email majitele domény popřípadě formulářem (ověřený podpis)

 

Změna majitele

  1. pod svým zákazníckým účtem na puvodni.domena.cz si v sekci Správa kontaktních osobzaregistruje Nový virtuální kontakt nového držitele domény
  2. napište žádost o změnu držitele domény na info@domena.cz, uveďte název domény, ID kontaktu nového držitele (viz bod 1)
  3. následně vám vygenerujeme formulář pro změnu majitele domény.
  4. podpisy na formuláři musí být úředně ověřené, originál pak zašlete na níže uvedenou adresu. V případě registrace na firmu je nutné zaslat také kopii výpisu z OR.
  5. změna bude provedena po obdržení formuláře do 24 hodin

 

IGNUM s.r.o., Vinohradská 190, 130 61  Praha 3

 

Nouzové obnovení domény

 • nejzazším dnem standardního prodloužení domény je 2 dny před datem expirace. Po tomto termínu je možné nouzové obnovení domény, o které můžete požádat na info@domena.cz . Cena je účtována dle aktuálního ceníku zákazníka.
 • nouzové obnovení je možné po dobu 14 dnů po nejzazším dni prodloužení domény

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě
 • doménové jméno pak bude zrušeno automaticky po expiraci

 

Omezení

Žádné omezení

 

Autor:
Aktualizováno: 2016-01-28 11:27


.HK - Hong Kong

 

Oblast: Hong Kong, nadřazený celek: Čínská lidová republika

Hongkong je čínské město a region ležící na pobřeží Jihočínského moře. Hongkong je významné ekonomické a obchodní centrum. Patří mezi nejhustěji osídlené oblasti světa

Kontinent: Asie

Rozloha: 1 104 km²

Centrální registr: HKDNR

Pravidla domény: https://www.hkdnr.hk/pdf/HKDNR-Registration_Agreement_13.08.15_v1.1(Eng).pdf

 

Doména .hk je internetovou doménou Hong Kongu.

 

Registrace

1 rok

Prodloužení

1 rok

Nejzazší den prodloužení domény

1 den před datem expirace

 

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 3 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

Registrace domény

 • registraci lze provést na puvodni.domena.cz
 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • doménové jméno může registrovat každý žadatel
 • doménové jméno lze registrovat pouze na 1 rok
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do sedmi dnů

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je 1 den před datem expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno lze prodloužit pouze na 1 rok

 

Změna registrátora

 • od stávajícího registrátora si vyžádejte auth-id
 • žádost o změnu registrátora napište na info@domena.cz

 

Změna DNS

 • o změnu DNS je nutné zažádat emailem na info@domena.cz . Změna bude provedena po autorizaci ze strany majitele domény (případně admin nebo tech kontaktu)

 

Změna údajů majitele domény

 • o změnu údajů požádejte na info@domena.cz , uveďte název domény a nové údaje
 • změnu je možné autorizovat přes email majitele domény popřípadě formulářem (ověřený podpis)

 

Změna majitele

  1. pod svým zákazníckým účtem na puvodni.domena.cz si v sekci Správa kontaktních osobzaregistruje Nový virtuální kontakt nového držitele domény
  2. napište žádost o změnu držitele domény na info@domena.cz, uveďte název domény, ID kontaktu nového držitele (viz bod 1)
  3. následně vám vygenerujeme formulář pro změnu majitele domény.
  4. podpisy na formuláři musí být úředně ověřené, originál pak zašlete na níže uvedenou adresu. V případě registrace na firmu je nutné zaslat také kopii výpisu z OR.
  5. změna bude provedena po obdržení formuláře do 24 hodin

 

IGNUM s.r.o., Vinohradská 190, 130 61  Praha 3

 

Nouzové obnovení domény

 • nejzazším dnem standardního prodloužení domény je 1 den před datem expirace. Po tomto termínu je možné nouzové obnovení domény, o které můžete požádat na info@domena.cz . Cena je účtována dle aktuálního ceníku zákazníka.

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě
 • doménové jméno pak bude zrušeno automaticky po expiraci

 

Omezení

Žádné omezení

 

Autor:
Aktualizováno: 2018-05-23 10:39


.HU - Maďarsko

 

Země: Maďarsko

Maďarsko, v letech 1989-2011 oficiálně Maďarská republika, je vnitrozemský stát ležící ve střední Evropě.

Kontinent: Evropa

Rozloha: 91 km²

Hlavní město: Budapešť

Centrální registr: NIC.HU

Pravidla domény: http://www.domain.hu/domain/English/szabalyzat/szabalyzat.html

 

Doména .hu je národní internetovou doménou Maďarska.

 

Registrace

1 rok

Prodloužení

1 rok

Nejzazší den prodloužení domény

2 dny před datem expirace

 

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 2 a maximálně 40 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

Registrace domény

 • registraci lze provést na puvodni.domena.cz
 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • administrativní kontakt musí být z Maďarska (zajišťuje registrátor)
 • doménové jméno lze registrovat pouze na 1 rok
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do 30 dnů

 

Upozornění (nutné sídlo v jedné ze zemí Evropské unie)

 • pro registraci doménového jména je nutné sídlo v jedné ze zemí Evropské unie. Zájemce musí při registraci uvést fyzickou nebo právnickou osobu sídlící v jedné ze zemí Evropské unie.

Upozornění (nutné nastavení DNS)

 • pro registraci .HU domény je nezbytné, aby v momentě odeslání registračního formuláře byly korektně nastavené DNS servery, na kterých bude zvolená .hu doména provozována. Jinak bude registrační proces správcem maďarské národní domény dočasně pozastaven do doby, než budou použité DNS servery vést záznam o doméně. Není-li konfigurace DNS serveru provedena do 14 dnů, je registrace správcem maďarské národní domény zcela zrušena bez nároku na vrácení finančních prostředků.
 • V případě, že při registraci použijete DNS servery IGNUM, s.r.o. (ns1.ignum.com a ns2.ignum.cz), budou všechny DNS záznamy nastaveny a zkonfigurovány automaticky systémem a registrace tak nemůže být nijak pozdržena.
 • otestování správného nastavení (konfiguraci) DNS můžete provést na adrese http://www.domain.hu/domain/English/regcheck/.
 • na registrované doméně .HU musí být již funkční email postmaster@vasedomena.hu (povolený relay na MX záznam)

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je 2 dny před datem expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno lze prodloužit pouze na 1 rok

 

Změna registrátora

 • změnu lze zahájit na puvodni.domena.cz
 • změna bude zahájena po úhradě poplatku
 • autorizace změny registrátora domény probíhá na základě faxového formuláře, který musí podepsat vlastník domény
 • při změně registrátora domény se prodlužuje platnost domény o jeden rok od data expirace
 • pro změnu registrátora .hu domény je nezbytné, aby byly korektně nastavené DNS servery. Otestování správného nastavení (konfiguraci) DNS můžete provést na adrese http://www.domain.hu/domain/English/regcheck/.

 

Změna DNS

 • o změnu DNS je nutné zažádat emailem na info@domena.cz . Změna bude provedena po autorizaci ze strany majitele domény (případně admin nebo tech kontaktu)
 • je nezbytné, aby DNS servery byly korektně nastavené. Otestování správného nastavení (konfiguraci) DNS můžete provést na adrese http://www.domain.hu/domain/English/regcheck/.

 

Změna údajů majitele domény

 • o změnu údajů požádejte na info@domena.cz , uveďte název domény a nové údaje
 • změnu je možné autorizovat přes email majitele domény popřípadě formulářem (ověřený podpis)

 

Změna majitele

  1. pod svým zákazníckým účtem na puvodni.domena.cz si v sekci Správa kontaktních osobzaregistruje Nový virtuální kontakt nového držitele domény
  2. napište žádost o změnu držitele domény na info@domena.cz, uveďte název domény, ID kontaktu nového držitele (viz bod 1), a login k účtu na domena.cz, kdo bude službu hradit
  3. po úhradě poplatku Vám následně vygenerujeme formulář pro změnu majitele domény.
  4. podpisy na formuláři musí být úředně ověřené, originál pak zašlete na níže uvedenou adresu. V případě registrace na firmu je nutné zaslat také kopii výpisu z OR.
  5. změna bude provedena po obdržení formuláře do 24 hodin

 

IGNUM s.r.o., Vinohradská 190, 130 61  Praha 3

 

Nouzové obnovení domény

 • nejzazším dnem standardního prodloužení domény je 2 dny před datem expirace. Po tomto termínu je možné nouzové obnovení domény, o které můžete požádat na info@domena.cz . Cena je účtována dle aktuálního ceníku zákazníka.

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě
 • doménové jméno pak bude zrušeno automaticky po expiraci

 

Omezení

 • nutné sídlo majitele v jedné ze zemí Evropské unie
 • nutná správná konfigurace DNS záznamů domény

 

Autor:
Aktualizováno: 2018-05-23 10:42


.CO.HU - Maďarsko

 

Země: Maďarsko

Maďarsko, v letech 1989-2011 oficiálně Maďarská republika, je vnitrozemský stát ležící ve střední Evropě.

Kontinent: Evropa

Rozloha: 91 km²

Hlavní město: Budapešť

Centrální registr: NIC.HU

Pravidla domény:  http://www.domain.hu/domain/English/szabalyzat/szabalyzat.html

 

Doména .hu je národní internetovou doménou Maďarska.

 

Registrace

1 rok

Prodloužení

1 rok

Nejzazší den prodloužení domény

2 dny před datem expirace

 

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 2 a maximálně 40 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

Registrace domény

 • registraci lze provést na puvodni.domena.cz
 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • administrativní kontakt musí být z Maďarska (zajišťuje registrátor)
 • doménové jméno lze registrovat pouze na 1 rok
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do 30ti dnů

 

Upozornění (nutné sídlo v jedné ze zemí Evropské unie)

 • pro registraci doménového jména je nutné sídlo v jedné ze zemí Evropské unie. Zájemce musí při registraci uvést fyzickou nebo právnickou osobu sídlící v jedné ze zemí Evropské unie.

Upozornění (nutné nastavení DNS)

 • pro registraci .HU domény je nezbytné, aby v momentě odeslání registračního formuláře byly korektně nastavené DNS servery, na kterých bude zvolená .hu doména provozována. Jinak bude registrační proces správcem maďarské národní domény dočasně pozastaven do doby, než budou použité DNS servery vést záznam o doméně. Není-li konfigurace DNS serveru provedena do 14 dnů, je registrace správcem maďarské národní domény zcela zrušena bez nároku na vrácení finančních prostředků.
 • V případě, že při registraci použijete DNS servery IGNUM, s.r.o. (ns1.ignum.com a ns2.ignum.cz), budou všechny DNS záznamy nastaveny a zkonfigurovány automaticky systémem a registrace tak nemůže být nijak pozdržena.
 • otestování správného nastavení (konfiguraci) DNS můžete provést na adrese http://www.domain.hu/domain/English/regcheck/.
 • na registrované doméně .HU musí být již funkční email postmaster@vasedomena.hu (povolený relay na MX záznam)

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je 2 dny před datem expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno lze prodloužit pouze na 1 rok

 

Změna registrátora

 • změnu lze zahájit na puvodni.domena.cz
 • změna bude zahájena po úhradě poplatku
 • autorizace změny registrátora domény probíhá na základě faxového formuláře, který musí podepsat vlastník domény
 • při změně registrátora domény se prodlužuje platnost domény o jeden rok od data expirace
 • pro změnu registrátora .hu domény je nezbytné, aby byly korektně nastavené DNS servery. Otestování správného nastavení (konfiguraci) DNS můžete provést na adrese http://www.domain.hu/domain/English/regcheck/.

 

Změna DNS

 • o změnu DNS je nutné zažádat emailem na info@domena.cz . Změna bude provedena po autorizaci ze strany majitele domény (případně admin nebo tech kontaktu)
 • je nezbytné, aby DNS servery byly korektně nastavené. Otestování správného nastavení (konfiguraci) DNS můžete provést na adrese http://www.domain.hu/domain/English/regcheck/.

 

Změna údajů majitele domény

 • o změnu údajů požádejte na info@domena.cz , uveďte název domény a nové údaje
 • změnu je možné autorizovat přes email majitele domény popřípadě formulářem (ověřený podpis)

 

Změna majitele

  1. pod svým zákazníckým účtem na puvodni.domena.cz si v sekci Správa kontaktních osobzaregistruje Nový virtuální kontakt nového držitele domény
  2. napište žádost o změnu držitele domény na info@domena.cz, uveďte název domény, ID kontaktu nového držitele (viz bod 1)
  3. následně vám vygenerujeme formulář pro změnu majitele domény.
  4. podpisy na formuláři musí být úředně ověřené, originál pak zašlete na níže uvedenou adresu. V případě registrace na firmu je nutné zaslat také kopii výpisu z OR.
  5. změna bude provedena po obdržení formuláře do 24 hodin

 

IGNUM s.r.o., Vinohradská 190, 130 61  Praha 3

 

Nouzové obnovení domény

 • nejzazším dnem standardního prodloužení domény je 2 dny před datem expirace. Po tomto termínu je možné nouzové obnovení domény, o které můžete požádat na info@domena.cz . Cena je účtována dle aktuálního ceníku zákazníka.

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě
 • doménové jméno pak bude zrušeno automaticky po expiraci

 

Omezení

 • nutné sídlo majitele v jedné ze zemí Evropské unie
 • nutná správná konfigurace DNS záznamů domény

 

Autor:
Aktualizováno: 2018-05-23 10:08


.IE - Irsko

 

Země: Irsko

Irsko je stát v severozápadní Evropě, zaujímající zhruba pět šestin povrchu stejnojmenného ostrova. Irsko sousedí na severu s částí Spojeného království – Severním Irskem.

Kontinent: Evropa

Hlavní město: Dublin

Centrální registr: IEDR

Pravidla domény:  https://www.iedr.ie/about-the-iedr/our-policies/ 

 

Doména .ie je internetovou doménou Irska.

 

Registrace

1 rok

Prodloužení

1 rok

Nejzazší den prodloužení domény

1 den před datem expirace

 

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 3 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

Registrace domény

 • registraci lze provést na puvodni.domena.cz
 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • doménové jméno lze registrovat pouze na 1 rok
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména trvá 1-2 týdny

 

 Upozornění / Podmínky pro získání domény

 • Pro získání domény IE bude po žadateli požadováno doložení nároku na zvolenou doménu.
 • všichni žadatelé, kteří nemají sídlo v žádném ze 32 hrabství Irska, musí doložit trvalý vztah k Irsku (např. pomocí kopií faktur, propagačních materiálů, potvrzení na hlavičkovém papíře od právního zástupce či bankovního úředníka)
 • pokud doménové jméno odpovídá jménu fyzické osoby je možné o něj žádat na základě doložení kopie cestovního pasu, rodného listu nebo řidičského průkazu
 • pokud doménové jméno odpovídá jménu firmy či společnosti nebo registrovanému obchodnímu jménu, pak je možné o něj žádat na základě obchodního čísla
 • pokud doménové jméno odpovídá znění ochranné známky, pak je třeba doložit kopii registračního certifikátu a číslo ochranné známky (pouze ochranné známky Irska, komunitní, Velké Británie a USA)
 • pokud doménové jméno odpovídá názvu státního úřadu, instituce nebo agentury není třeba doklad je-li taková instituce všeobecně známá
 • pokud doménové jméno odpovídá názvu publikace je třeba nárok doložit dokumentem dokazujícím vztah mezi žadatel a publikací
 • pokud doménové jméno odpovídá názvu školy, která není registrovaná pod Department of Education je třeba poslat dopis jménem školy
 • pokud doménové jméno je politické jméno je třeba nárok doložit hlavičkovým papírem potvrzujícím oprávněnost
 • pokud doménové jméno odpovídá obchodnímu jménu je třeba nárok doložit kopie úřední listiny dokazující obchodní styk s Irskem pod vybraným jménem
 • pokud doménové jméno nepatří do žádné výše uvedené kategorie je třeba nárok doložit dopisem popisujícím podrobné vztahy k názvu registrované domény

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je 1 den před datem expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno lze prodloužit pouze na 1 rok

 

Změna registrátora

 • transfer domény je možný, změna je zpoplatněná dle ceníku zákazníka, doména je prodloužena o 1 rok
 • změnu zahájíte pod svým zákaznickým účtem na puvodni.domena.cz
 • pro převod domény si připravte dopis v angličtině na hlavičkovém papíře organizace s žádostí o převod domény k našemu partnerskému registrátorovi Register365. Tento dokument musí podepsat majitel domény, na formuláři musí být razítko organizace, a spolu s kopií výpisu z OR formulář zašlete na adresu info@domena.cz
 • změnou registrátora se nemění ani technické nastavení domény, ani údaje v doméně

 

Změna DNS

 • o změnu DNS je nutné zažádat emailem na info@domena.cz . Změna bude provedena po autorizaci ze strany majitele domény (případně admin nebo tech kontaktu)

 

Změna údajů majitele domény

 • o změnu údajů požádejte na info@domena.cz , uveďte název domény a nové údaje
 • změnu je možné autorizovat přes email majitele domény popřípadě formulářem (ověřený podpis)

 

Změna majitele

  1. pod svým zákazníckým účtem na puvodni.domena.cz si v sekci Správa kontaktních osobzaregistruje Nový virtuální kontakt nového držitele domény
  2. napište žádost o změnu držitele domény na info@domena.cz, uveďte název domény, ID kontaktu nového držitele (viz bod 1)

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě
 • doménové jméno pak bude zrušeno automaticky po expiraci

 

Omezení

Žádné omezení

 

Autor:
Aktualizováno: 2018-05-23 10:44


.CO.IL - Izrael

 

Země: Izrael

Izrael, oficiálně Stát Izrael, je stát na Blízkém východě v oblasti jihozápadní Asie, kde leží při východním pobřeží Středozemního moře. Na severu sousedí s Libanonem, na severovýchodě se Sýrií, na východě s Jordánskem a na jihozápadě s Egyptem

Hlavní město: Jeruzalém

Centrální registr: ASOC-IL

Pravidla domény: http://www.isoc.org.il/domains/ildrp.html

 

Doména .co.il je internetovou doménou Izraele.

 

Registrace

1 rok

Prodloužení

1 rok

Nejzazší den prodloužení domény

15 dní před datem expirace

 

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 3 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

Registrace domény

 • registraci lze provést přes puvodni.domena.cz
 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • doménové jméno může registrovat každý žadatel
 • doménové jméno lze registrovat pouze na 1 rok
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do 1 týdne

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je 15 dní před datem expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno lze prodloužit pouze na 1 rok

 

 Změna DNS

 • o změnu DNS je nutné zažádat emailem na info@domena.cz . Změna bude provedena po autorizaci ze strany majitele domény (případně admin nebo tech kontaktu)

 

Změna údajů majitele domény

 • o změnu údajů požádejte na info@domena.cz , uveďte název domény a nové údaje
 • změnu je možné autorizovat přes email majitele domény popřípadě formulářem (ověřený podpis)

 

Změna majitele

  1. pod svým zákazníckým účtem na puvodni.domena.cz si v sekci Správa kontaktních osobzaregistruje Nový virtuální kontakt nového držitele domény
  2. napište žádost o změnu držitele domény na info@domena.cz, uveďte název domény, ID kontaktu nového držitele (viz bod 1)

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě
 • doménové jméno pak bude zrušeno automaticky po expiraci

 

Omezení

Žádné omezení

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2020-03-03 15:33


.ORG.IL - Izrael

 

Země: Izrael

Izrael, oficiálně Stát Izrael, je stát na Blízkém východě v oblasti jihozápadní Asie, kde leží při východním pobřeží Středozemního moře. Na severu sousedí s Libanonem, na severovýchodě se Sýrií, na východě s Jordánskem a na jihozápadě s Egyptem

Hlavní město: Jeruzalém

Centrální registr: ASOC-IL

Pravidla domény: http://www.isoc.org.il/domains/ildrp.html

 

Doména .co.il je internetovou doménou Izraele.

 

Registrace

1 rok

Prodloužení

1 rok

Nejzazší den prodloužení domény

15 dní před datem expirace

 

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 3 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

Registrace domény

 • registraci lze provést přes puvodni.domena.cz
 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • doménové jméno může registrovat každý žadatel
 • doménové jméno lze registrovat pouze na 1 rok
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do 1 týdne

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je 15 dní před datem expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno lze prodloužit pouze na 1 rok

 

 Změna DNS

 • o změnu DNS je nutné zažádat emailem na info@domena.cz . Změna bude provedena po autorizaci ze strany majitele domény (případně admin nebo tech kontaktu)

 

Změna údajů majitele domény

 • o změnu údajů požádejte na info@domena.cz , uveďte název domény a nové údaje
 • změnu je možné autorizovat přes email majitele domény popřípadě formulářem (ověřený podpis)

 

Změna majitele

  1. pod svým zákazníckým účtem na puvodni.domena.cz si v sekci Správa kontaktních osobzaregistruje Nový virtuální kontakt nového držitele domény
  2. napište žádost o změnu držitele domény na info@domena.cz, uveďte název domény, ID kontaktu nového držitele (viz bod 1)

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě
 • doménové jméno pak bude zrušeno automaticky po expiraci

 

Omezení

Žádné omezení

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2020-03-03 15:29


.IT - Itálie

 

Země: Itálie

Itálie je stát ležící v jižní Evropě na Apeninském poloostrově. Na severu hraničí s Francií, Švýcarskem, Rakouskem a Slovinskem. Uvnitř Itálie leží dva městské státy: Vatikán a San Marino

Kontinent: Evropa

Hlavní město: Řím

Centrální registr: NIC.IT

Pravidla domény: http://www.nic.it/en/views/docs

 

Doména .it je národní internetovou doménou Itálie.

 

Registrace

1 rok

Prodloužení

1 rok

Nejzazší den prodloužení domény

2 dny před datem expirace

 

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 3 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

Registrace domény

 • registraci domény lze provést na puvodni.domena.cz
 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • doménové jméno může registrovat každý žadatel mající trvalé sídlo v jedné z členských zemí Evropské unie
 • nutné korektní nastavení DNS, pokud zóna nebude korektně nastavena, pak bude 30 dnů po registraci smazána
 • doménové jméno lze registrovat pouze na 1 rok
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do 72 hodin

Upozornění (registrační údaje)

Pro registraci domény bude vyžadováno:

 • daňové identifikační číslo (DIČ)
 • v případě registrace na fyzickou osobu pak ID OP nebo pasu

Upozornění (nutné nastavení DNS)

 • V případě, že při registraci použijete DNS servery IGNUM, s.r.o. (ns1.ignum.com a ns2.ignum.cz), budou všechny DNS záznamy nastaveny a zkonfigurovány automaticky systémem a registrace tak nemůže být nijak pozdržena.
 • zóna musí být korektně nastavena, registr provádí kontroly a to po dobu 30 dnů od registrace, pokud zóna nebude korektně nastavena, pak registr doménu po 30 dnech zruší
 • kontrolu nastavení můžete provést zde http://dns-check.nic.it/

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je 2 dny před datem expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno lze prodloužit pouze na 1 rok

 

Změna registrátora

 • změna je zpoplatněná, po úspěšném převodu se předchozí předplacené období zaniká, doména pak platí po dobu 1 roku
 • u stávájícího registrátora si zažádejte o auth-id

 

 1. změnu zahájíte ze zákazníckého účtu na puvodni.domena.cz pomocí Změna registrátora
 2. transfer domény bude zahájen po obdržení poplatku
 3. transfer domény může trvat až 5 dnů
 4. pro urychlení převodu je možné požádat po zahájení transferu původního registrátora o povolení k transferu

 

Změna DNS

 • o změnu DNS je nutné zažádat emailem na info@domena.cz . Změna bude provedena po autorizaci ze strany majitele domény (případně admin nebo tech kontaktu)

 

Změna majitele

  1. pod svým zákazníckým účtem na puvodni.domena.cz si v sekci Správa kontaktních osobzaregistruje Nový virtuální kontakt nového držitele domény
  2. napište žádost o změnu držitele domény na info@domena.cz, uveďte název domény, ID kontaktu nového držitele (viz bod 1)
  3. následně vám vygenerujeme formulář pro změnu majitele domény.
  4. podpisy na formuláři musí být úředně ověřené, originál pak zašlete na níže uvedenou adresu. V případě registrace na firmu je nutné zaslat také kopii výpisu z OR.
  5. změna bude provedena po obdržení formuláře do 24 hodin

 

IGNUM s.r.o., Vinohradská 190, 130 61  Praha 3

 

Nouzové obnovení domény

 • nejzazším dnem standardního prodloužení domény je 2 dny před datem expirace. Po tomto termínu je možné nouzové obnovení domény, o které můžete požádat na info@domena.cz . Cena je účtována dle aktuálního ceníku zákazníka.

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě
 • doménové jméno pak bude zrušeno automaticky po expiraci

 

Omezení

 • doménové jméno může registrovat každý žadatel mající trvalé sídlo v jedné z členských zemí Evropské unie
 • nutné korektní nastavení DNS, pokud zóna nebude korektně nastavena, pak bude 30 dnů po registraci smazána

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2016-03-08 17:34


.JP - Japonsko

 

Země: Japonsko

Japonsko je císařský ostrovní stát ve východní Asii. Na západě ho Korejský průliv odděluje od pobřeží Koreje, Japonské moře ho odděluje od Severní Koreje a Ruska.

Kontinent: Asie

Hlavní město: Tokyo

Centrální registr: JPRS

Pravidla domény: http://jprs.jp/registrar/info/udrp/

 

Doména .jp je internetovou doménou Japonska

 

Registrace

1 rok

Prodloužení

1 rok

Nejzazší den prodloužení domény

20 dnů před datem expirace

 

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 3 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

Registrace domény

 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • doménové jméno může registrovat každý žadatel
 • doménové jméno lze registrovat pouze na 1 rok
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do 72 hodin

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je 20. den před datem expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno lze prodloužit pouze na 1 rok

 

Změna registrátora

 • transfer domény je možný, změna je zdarma
 • od stávajícího registrátora si vyžádejte auth-id (REG-XX-XXXX-XXXX)
 • napište na info@domena.cz žádost o převod domény, uveďte název domény, přihlašovací jméno plátce, auth-id a údaje o držiteli domény
 • po zahájení transferu je na email admin kontaktu zaslán email s žádostí o potvrzení převodu
 • transfer domény není možný 30 dní před datem expirace
 • transfer může trvat až 5 dnů

 

Změna DNS

 • o změnu DNS je nutné zažádat emailem na info@domena.cz . Změna bude provedena po autorizaci ze strany majitele domény (případně admin nebo tech kontaktu)

 

Změna údajů majitele domény

 • o změnu údajů požádejte na info@domena.cz , uveďte název domény a nové údaje
 • změnu je možné autorizovat přes email majitele domény popřípadě formulářem (ověřený podpis)

 

Změna majitele

  1. pod svým zákazníckým účtem na puvodni.domena.cz si v sekci Správa kontaktních osobzaregistruje Nový virtuální kontakt nového držitele domény
  2. napište žádost o změnu držitele domény na info@domena.cz, uveďte název domény, ID kontaktu nového držitele (viz bod 1)
  3. následně vám vygenerujeme formulář pro změnu majitele domény.
  4. podpisy na formuláři musí být úředně ověřené, originál pak zašlete na níže uvedenou adresu. V případě registrace na firmu je nutné zaslat také kopii výpisu z OR.
  5. změna bude provedena po obdržení formuláře do 24 hodin

 

IGNUM s.r.o., Vinohradská 190, 130 61  Praha 3

 

Nouzové obnovení domény

 • nejzazším dnem standardního prodloužení domény je 20 dní před datem expirace. Po tomto termínu je možné nouzové obnovení domény, o které můžete požádat na info@domena.cz . Cena je účtována dle aktuálního ceníku zákazníka.

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě
 • doménové jméno pak bude zrušeno automaticky po expiraci

 

Omezení

Žádné omezení

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2016-09-12 12:07


.LC - Svatá Lucie

 

Země: Svaté Lucie

Ascension je sopečný ostrov na jihu Atlantského oceánu vzdálený asi 1600 km od pobřeží Afriky. Je součástí britského zámořského území Svatá Helena, Ascension a Tristan da Cunha. Od ostrova sv. Heleny je vzdálen 1 287 km jihovýchodně.

Kontinent: Severní Amerika

Hlavní město: Castries

Centrální registr: NIC.LC

Pravidla domény: http://www.nic.lc/rules.htm

 

Doména .lc je národní internetovou doménou Svaté Lucie

 

Registrace

1 rok

Prodloužení

1 rok

Nejzazší den prodloužení domény

2 dny před datem expirace

 

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 1 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

 

Registrace domény

 • registraci lze provést přes puvodni.domena.cz
 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • doménové jméno může registrovat každý žadatel
 • doménové jméno lze registrovat pouze na 1 rok
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do 48 hodin

 

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je 2 dny před datem expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno lze prodloužit pouze na 1 rok

 

Změna registrátora

 • transfer domény je možný, změna je zpoplatněná dle ceníku zákazníka, doména nebude prodloužena
 • od stávajícího registrátora si vyžádejte auth-id
 • doména musí být odemčena pro transfer
 • napište na info@domena.cz žádost o převod domény, uveďte název domény, přihlašovací jméno plátce, auth-id

 

Změna DNS

 • o změnu DNS je nutné zažádat emailem na info@domena.cz . Změna bude provedena po autorizaci ze strany majitele domény (případně admin nebo tech kontaktu)

 

Změna údajů majitele domény

 • o změnu údajů požádejte na info@domena.cz , uveďte název domény a nové údaje
 • změnu je možné autorizovat přes email majitele domény popřípadě formulářem (ověřený podpis)

 

Změna majitele

  1. pod svým zákazníckým účtem na puvodni.domena.cz si v sekci Správa kontaktních osobzaregistruje Nový virtuální kontakt nového držitele domény
  2. napište žádost o změnu držitele domény na info@domena.cz, uveďte název domény, ID kontaktu nového držitele (viz bod 1)
  3. následně vám vygenerujeme formulář pro změnu majitele domény.
  4. podpisy na formuláři musí být úředně ověřené, originál pak zašlete na níže uvedenou adresu. V případě registrace na firmu je nutné zaslat také kopii výpisu z OR.
  5. změna bude provedena po obdržení formuláře do 24 hodin

 

IGNUM s.r.o., Vinohradská 190, 130 61  Praha 3

 

Nouzové obnovení domény

 • nejzazším dnem standardního prodloužení domény je 3 dny před datem expirace. Po tomto termínu je možné nouzové obnovení domény, o které můžete požádat na info@domena.cz . Cena je účtována dle aktuálního ceníku zákazníka.
 • nouzové obnovení je možné po dobu 30 dnů po datu expirace

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě
 • doménové jméno pak bude zrušeno automaticky po expiraci

 

Omezení

 • pokud bude doménové jméno shledáno centrálním registrem za urážlivé, pak může být taková doména zrušena

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2016-01-28 11:29


.LI - Lichtenštejnsko

 

Země: Lichtenštejnsko

Lichtenštejnsko, německy úředně Fürstentum Liechtenstein, je jeden z nejmenších států Evropy, který leží na svazích Alp a v údolí Rýna.

Kontinent: Evropa

Hlavní město: Vaduz

Centrální registr: SWITCH

 Pravidla: https://www.nic.ch/de/terms/

Doména .li je národní internetovou doménou Lichtenštejnska.

 

Registrace

1 rok

Prodloužení

1 rok

Nejzazší den prodloužení domény

3 dny před datem expirace

 

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 3 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

Registrace domény

 • registraci lze provést na puvodni.domena.cz
 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • doménové jméno může registrovat každý žadatel
 • doménové jméno lze registrovat pouze na 1 rok
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do 48 hodin

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je 31. den před datem expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno lze prodloužit pouze na 1 rok

 

Změna registrátora

 • transfer domény je možný, změna je zdarma
 • od stávajícího registrátora si vyžádejte auth-id
 • změnu zahájíte ze zákaznického účtu na puvodni.domena.cz přes Změnit registrátora
 • změna registrátra bude provedena do 24 hodin

 

Změna DNS

 • o změnu DNS je nutné zažádat emailem na info@domena.cz . Změna bude provedena po autorizaci ze strany majitele domény (případně admin nebo tech kontaktu)

 

Změna údajů majitele domény

 • o změnu údajů požádejte na info@domena.cz , uveďte název domény a nové údaje
 • změnu je možné autorizovat přes email majitele domény popřípadě formulářem (ověřený podpis)

 

Změna majitele

  1. pod svým zákazníckým účtem na puvodni.domena.cz si v sekci Správa kontaktních osobzaregistruje Nový virtuální kontakt nového držitele domény
  2. napište žádost o změnu držitele domény na info@domena.cz, uveďte název domény, ID kontaktu nového držitele (viz bod 1)
  3. následně vám vygenerujeme formulář pro změnu majitele domény.
  4. podpisy na formuláři musí být úředně ověřené, originál pak zašlete na níže uvedenou adresu. V případě registrace na firmu je nutné zaslat také kopii výpisu z OR.
  5. změna bude provedena po obdržení formuláře do 24 hodin

 

IGNUM s.r.o., Vinohradská 190, 130 61  Praha 3

 

Nouzové obnovení domény

 • nejzazším dnem standardního prodloužení domény je 3 dny před datem expirace. Po tomto termínu je možné nouzové obnovení domény, o které můžete požádat na info@domena.cz . Cena je účtována dle aktuálního ceníku zákazníka.
 • nouzové obnovení je možné po dobu 17 dnů od nejzazšího dne prodloužení domény

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě
 • doménové jméno pak bude zrušeno automaticky po expiraci

 

Omezení

Žádné omezení

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2018-05-23 10:53


.LT - Litva

 

Země: Litva

Litva je nejjižnější a největší ze tří pobaltských zemí. Hraničí s Lotyšskem na severu, s Běloruskem na jihovýchodě, s Polskem a ruskou Kaliningradskou oblastí na jihozápadě.

Kontinent: Evropa

Hlavní město: Vilnius

Centrální registr: DOMREG

Pravidla domény: http://www.domreg.lt/static/doc/public/procedural_regulation-en.pdf

 

Doména .lt je internetovou doménou Litvy

 

Registrace

1 rok

Prodloužení

1 rok

Nejzazší den prodloužení domény

25 dení po datu expirace

 

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 4 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

Registrace domény

 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • doménové jméno může registrovat každý žadatel
 • doménové jméno lze registrovat pouze na 1 rok
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do 7 dnů

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je 1 den před datem expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno lze prodloužit pouze na 1 rok

 

Změna registrátora

 •   změna registrátora je zpoplatněná dle ceníku
 •  majitel domény se musí přihlásit do administrace na https://www.domreg.lt/registrant a povolit transfér domény - označit a "initialize transfer". Vyberte "new Registrar" = IGNUM, s.r.o. (puvodni.domena.cz)
 • následně napište na info@domena.cz žádost o převod domény, uveďte název domény, přihlašovací jméno plátce (login k účtu na puvodni.domena.cz) a informace o majiteli domény (organizace, jméno a přijmení kontaktu, adresa, email, telefon)
 • objednávka pro změnu registrátora bude zahájena po obdržení platby.

 

Změna DNS

 • o změnu DNS je nutné zažádat emailem na info@domena.cz . Změna bude provedena po autorizaci ze strany majitele domény (případně admin nebo tech kontaktu)

 

Změna údajů majitele domény

 • o změnu údajů požádejte na info@domena.cz , uveďte název domény a nové údaje
 • změnu je možné autorizovat přes email majitele domény popřípadě formulářem (ověřený podpis)

 

Změna majitele

  1. pod svým zákazníckým účtem na puvodni.domena.cz si v sekci Správa kontaktních osobzaregistruje Nový virtuální kontakt nového držitele domény
  2. napište žádost o změnu držitele domény na info@domena.cz, uveďte název domény, ID kontaktu nového držitele (viz bod 1) a login účtu na puvodni.domena.cz, změna je zpoplatněná jako registrace domény
  3. po změně majitele domény se předplacené období ztrácí, doména od změny pak platí po dobu 1 roku

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě
 • doménové jméno pak bude zrušeno automaticky po expiraci

 

Omezení

Žádné omezení

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2020-02-24 16:10


.LV - Lotyšsko

 

 

Země: Lotyšsko

Lotyšsko je prostřední ze tří pobaltských zemí. Hraničí s Litvou na jihu, s Běloruskem na jihovýchodě, s Ruskem na východě a s Estonskem na severu.

Kontinent: Evropa

Hlavní město: Riga

Centrální registr: NIC.LV

 Pravidla: https://www.nic.lv/en/policy

Doména .lv je národní internetovou doménou Lotyšska

 

Registrace

1 rok

Prodloužení

1 rok

Nejzazší den prodloužení domény

1 den před datem expirace

 

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 3 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

Registrace domény

 • registraci domény lze provést na puvodni.domena.cz
 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • doménové jméno může registrovat každý žadatel
 • doménové jméno lze registrovat pouze na 1 rok
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do 7 dní

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je 1 den před datem expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno lze prodloužit pouze na 1 rok

 

Změna registrátora

 • transfer domény je možný, změna je zdarma
 • napište na info@domena.cz žádost o převod domény, uveďte název domény, přihlašovací jméno plátce, auth-id

 

Změna DNS

 • o změnu DNS je nutné zažádat emailem na info@domena.cz . Změna bude provedena po autorizaci ze strany majitele domény (případně admin nebo tech kontaktu)

 

Změna majitele

  1. pod svým zákazníckým účtem na puvodni.domena.cz si v sekci Správa kontaktních osobzaregistruje Nový virtuální kontakt nového držitele domény
  2. napište žádost o změnu držitele domény na info@domena.cz, uveďte název domény, ID kontaktu nového držitele (viz bod 1)
  3. následně vám vygenerujeme formulář pro změnu majitele domény
  4. formálář je nutné vyplnit a zaslat přímo do centrálního registru:NIC, DNS Registry
   Institute of Mathematics and Computer Science
   Raina bulv. 29
   Riga LV-1459 LATVIA

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě
 • doménové jméno pak bude zrušeno automaticky po expiraci

 

Omezení

Žádné omezení

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2019-06-11 14:55


.ME - Černá Hora

 

Země: Černá Hora

Černá Hora je republika v jihovýchodní Evropě při pobřeží Jaderského moře sousedící s Chorvatskem, Bosnou a Hercegovinou, Srbskem, Albánii a Kosovem. Má rozlohu 13 812 km² a čítá 663 000 obyvatel. Metropolí Černé Hory je Podgorica

Kontinent: Evropa

Hlavní město: Podgorica

Centrální registr: DOMAIN.ME

 Pravidla: https://domain.me/policies/

Doména .me je národní internetovou doménou Černé Hory

 

Registrace

1 rok

Prodloužení

1 rok

Nejzazší den prodloužení domény

2 dny před datem expirace

 

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 1 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

Registrace domény

 • registraci domény lze provést na puvodni.domena.cz
 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • doménové jméno může registrovat každý žadatel
 • doménové jméno lze registrovat pouze na 1 rok
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do 48 hodin

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je 2 dny před datem expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno lze prodloužit pouze na 1 rok

 

Změna registrátora

 • transfer domény je možný, změna je zpoplatněná dle ceníku zákazníka, doména je prodloužena o 1 rok
 • od stávajícího registrátora si vyžádejte auth-id
 • doména musí být odemčena pro transfer
 • změnu zahájíte ze svého účtu na puvodni.domena.cz pomocí Změnit registrátora
 • transfer domény může trvat až 5 dnů

 

Změna DNS

 • o změnu DNS je nutné zažádat emailem na info@domena.cz . Změna bude provedena po autorizaci ze strany majitele domény (případně admin nebo tech kontaktu)

 

Změna údajů majitele domény

 • o změnu údajů požádejte na info@domena.cz , uveďte název domény a nové údaje
 • změnu je možné autorizovat přes email majitele domény popřípadě formulářem (ověřený podpis)

 

Změna majitele

  1. pod svým zákazníckým účtem na puvodni.domena.cz si v sekci Správa kontaktních osobzaregistruje Nový virtuální kontakt nového držitele domény
  2. napište žádost o změnu držitele domény na info@domena.cz, uveďte název domény, ID kontaktu nového držitele (viz bod 1)
  3. následně vám vygenerujeme formulář pro změnu majitele domény.
  4. podpisy na formuláři musí být úředně ověřené, originál pak zašlete na níže uvedenou adresu. V případě registrace na firmu je nutné zaslat také kopii výpisu z OR.
  5. změna bude provedena po obdržení formuláře do 24 hodin

 

IGNUM s.r.o., Vinohradská 190, 130 61  Praha 3

 

Nouzové obnovení domény

 • nejzazším dnem standardního prodloužení domény je 3 dny před datem expirace. Po tomto termínu je možné nouzové obnovení domény, o které můžete požádat na info@domena.cz . Cena je účtována dle aktuálního ceníku zákazníka.

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě
 • doménové jméno pak bude zrušeno automaticky po expiraci

 

Omezení

Žádné omezení

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2018-05-23 10:55


.MN - Mongolsko

 

Země: Mongolsko

Mongolsko, oficiálním názvem Stát Mongolsko, je vnitrozemský stát ve střední Asii, hraničící na severu s Ruskem a na jihu s Čínskou lidovou republikou.

Kontinent: Asie

Hlavní město: Ulánbátar

Centrální registr: MN

Pravidla domény: https://afilias-grs.info/mn-mongolia

 

Doména .mn je národní internetovou doménou Mongolska

 

Registrace

1 rok

Prodloužení

1 rok

Nejzazší den prodloužení domény

2 dny před datem expirace

 

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 3 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'.
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

Registrace domény

 • registraci domény lze provést na puvodni.domena.cz
 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • doménové jméno může registrovat každý žadatel
 • doménové jméno lze registrovat pouze na 1 rok
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do 48 hodi

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je 2 dny před datem expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno lze prodloužit pouze na 1 rok

 

Změna registrátora

 • transfer domény je možný, změna je zpoplatněná dle ceníku zákazníka, doména je prodloužena o 1 rok
 • od stávajícího registrátora si vyžádejte auth-id
 • doména musí být odemčena pro transfer
 • změnu zahájíte pod svým zákaznickým účtem na puvodni.domena.cz přes Změnit registrátora
 • změna může trvat až 10 dnů

Podmínky změny registrátora

 • platné AUTH-ID domény získané od původního registrátora domény
 • doména nesmí být po ukončení doby platnosti (expirace domény)
 • doména nesmí být uzamčena proti transferu původním registrátorem
 • doména nesmí být mladší 60 dní

 

Změna DNS

 • o změnu DNS je nutné zažádat emailem na info@domena.cz . Změna bude provedena po autorizaci ze strany majitele domény (případně admin nebo tech kontaktu)

 

Změna údajů majitele domény

 • o změnu údajů požádejte na info@domena.cz , uveďte název domény a nové údaje
 • změnu je možné autorizovat přes email majitele domény popřípadě formulářem (ověřený podpis)

 

Změna majitele

  1. pod svým zákazníckým účtem na puvodni.domena.cz si v sekci Správa kontaktních osobzaregistruje Nový virtuální kontakt nového držitele domény
  2. napište žádost o změnu držitele domény na info@domena.cz, uveďte název domény, ID kontaktu nového držitele (viz bod 1)
  3. následně vám vygenerujeme formulář pro změnu majitele domény.
  4. podpisy na formuláři musí být úředně ověřené, originál pak zašlete na níže uvedenou adresu. V případě registrace na firmu je nutné zaslat také kopii výpisu z OR.
  5. změna bude provedena po obdržení formuláře do 24 hodin

 

IGNUM s.r.o., Vinohradská 190, 130 61  Praha 3

 

Nouzové obnovení domény

 • nejzazším dnem standardního prodloužení domény je 2 dny před datem expirace. Po tomto termínu je možné nouzové obnovení domény, o které můžete požádat na info@domena.cz . Cena je účtována dle aktuálního ceníku zákazníka.

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě
 • doménové jméno pak bude zrušeno automaticky po expiraci

 

Omezení

Žádné omezení

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2018-05-23 10:56


.MS - Montserrat

 

Země: Montserrat

Montserrat je ostrov v Karibském moři, objevený v roce 1493 Kryštofem Kolumbem, který jej pojmenoval podle vápencové hory a katalánské národní svatyně Montserrat. Montserrat je zámořským územím Velké Británie.

Kontinent: Severní Amerika

Hlavní město: Plymouth

Centrální registr: NIC.MS

Pravidla domény: http://nic.ms/ms-policies

 

Doména .ms je národní internetovou doménou Montserratu

 

Registrace

1 rok

Prodloužení

1 rok

Nejzazší den prodloužení domény

3 dny před datem expirace

 

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 1 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

Registrace domény

 • registraci domény lze provést na puvodni.domena.cz
 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • doménové jméno může registrovat každý žadatel
 • doménové jméno lze registrovat pouze na 1 rok
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do 48 hodin

Upozornění: po registraci domény registr zasílá na email držitele/admin kontaktu 2 emaily. Jeden je uvítací/informační. V druhém emailu je žádost o potvrzení pravidel registrace a souhlas, že uvedené údaje majitele domény jsou validní. Je nutné toto odsouhlasit do 21 dnů, jinak bude doména zrušena (a. accept the TLD Registrant Agreement and AUP policy, b. confirm the validity of contact details)

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je 3 dny před datem expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno lze prodloužit pouze na 1 rok

Upozornění: při prodloužení domény registr zasílá na email držitele/admin kontaktu žádost o potvrzení pravidel registrace a souhlas, že uvedené údaje majitele domény jsou validní. Je nutné toto odsouhlasit do 21 dnů, jinak bude doména zrušena (a. accept the TLD Registrant Agreement and AUP policy, b. confirm the validity of contact details)

 

Změna registrátora

 • transfer domény je možný, změna je zpoplatněná dle ceníku zákazníka, doména je prodloužena o 1 rok
 • od stávajícího registrátora si vyžádejte auth-id
 • napište na info@domena.cz žádost o převod domény, uveďte název domény, přihlašovací jméno plátce, auth-id

 

Změna DNS

 • o změnu DNS je nutné zažádat emailem na info@domena.cz . Změna bude provedena po autorizaci ze strany majitele domény (případně admin nebo tech kontaktu)

 

Změna majitele

  1. pod svým zákazníckým účtem na puvodni.domena.cz si v sekci Správa kontaktních osobzaregistruje Nový virtuální kontakt nového držitele domény
  2. napište žádost o změnu držitele domény na info@domena.cz, uveďte název domény, ID kontaktu nového držitele (viz bod 1)
  3. následně vám vygenerujeme formulář pro změnu majitele domény.
  4. podpisy na formuláři musí být úředně ověřené, originál pak zašlete na níže uvedenou adresu. V případě registrace na firmu je nutné zaslat také kopii výpisu z OR.
  5. změna bude provedena po obdržení formuláře do 24 hodin

 

IGNUM s.r.o., Vinohradská 190, 130 61  Praha 3

 

Upozornění: při změně majitele domény registr zasílá na email držitele/admin kontaktu žádost o potvrzení pravidel registrace a souhlas, že uvedené údaje majitele domény jsou validní. Je nutné toto odsouhlasit do 21 dnů, jinak bude doména zrušena (a. accept the TLD Registrant Agreement and AUP policy, b. confirm the validity of contact details)

 

Nouzové obnovení domény

 • nejzazším dnem standardního prodloužení domény je 3 dny před datem expirace. Po tomto termínu je možné nouzové obnovení domény, o které můžete požádat na info@domena.cz . Cena je účtována dle aktuálního ceníku zákazníka.
 • nouzové obnovení je možné po dobu 90 dnů po datu expirace

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě
 • doménové jméno pak bude zrušeno automaticky po expiraci

 

Omezení

Upozornění: při registraci/prodloužení/změně majitele domény registr zasílá na email držitele/admin kontaktu žádost o potvrzení pravidel registrace a souhlas, že uvedené údaje majitele domény jsou validní. Je nutné toto odsouhlasit do 21 dnů, jinak bude doména zrušena (a. accept the TLD Registrant Agreement and AUP policy, b. confirm the validity of contact details)

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2016-01-28 11:31


.NL - Nizozemí

 

Země: Nizozemí

Nizozemsko, nepřesně také Nizozemí nebo Holandsko, je jedna ze čtyř zemí Nizozemského království ležící v severozápadní Evropě.

Kontinent: Evropa

Hlavní město: Amsterdam

Centrální registr: SIDN

Pravidla domény: https://www.sidn.nl/disputes-and-complaints/

 

Doména .nl je národní internetovou doménou Nizozemska.

 

Registrace

1 rok

Prodloužení

1 rok

Nejzazší den prodloužení domény

3 dny před datem expirace

 

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 3 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

Registrace domény

 • registraci domény lze provést na puvodni.domena.cz
 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • doménové jméno může registrovat každý žadatel
 • doménové jméno lze registrovat pouze na 1 rok
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do 7 dní
Upozornění (nutné sídlo v zemi)
 • pro registraci doménového jména je nutné sídlo. Tzn. zájemce musí při registraci uvést lokální kontaktní osobu, tedy osobu nebo subjekt sídlící v zemi národního správce.
 • Pokud jej neuvede bude doména zaregistrována automaticky na lokální a skrytý kontakt centrálního registru
 
Upozornění (nutné nastavení DNS)
 • pro registraci .NL domény je nezbytné, aby v momentě odeslání registračního formuláře byly korektně nastavené DNS servery, na kterých bude zvolená .NL doména provozována.
 • V případě, že při registraci použijete DNS servery IGNUM, s.r.o. (ns1.ignum.com a ns2.ignum.cz), budou všechny DNS záznamy nastaveny a zkonfigurovány automaticky systémem a registrace tak nemůže být nijak pozdržena.
 • Otestování správného nastavení (konfiguraci) DNS můžete provést na adrese https://dnscheck.sidn.nl/.
 
Pravidla nastavení DNS
 • 1. DNS servery musí obsahovat zónu registrované domény
 • 2. DNS servery musí být na rozdílných sítích
 • 3. zónový soubor musí obsahovat NS záznamy ukazující na správné DNS servery
 • 4. primární server ze SOA záznamu musí být shodný s DNS serverem v NS záznamu
 • 5. záznamy SOA, MX, NS, nemohou ukazovat na objekty, které jsou definovány jako CNAME záznamy
 • 6. zónový soubor musí obsahovat A či MX záznam

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je 3 dny před datem expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno lze prodloužit pouze na 1 rok

 

Změna registrátora

 • transfer domény je možný, změna je zpoplatněná dle ceníku zákazníka. Doména platí od úspěšného transferu 1 rok, to znamená, že předchozí předplacené období se ztrácí
 • od stávajícího registrátora si vyžádejte auth-id

 

 1. změnu zahájíte pod zákaznickým účtem na puvodni.domena.cz pomocí Změnit registrátora
 2. transfer domény bude zahájen po obdržení poplatku
 3. transfer může trvat 2 dny

 

Změna DNS

 • o změnu DNS je nutné zažádat emailem na info@domena.cz . Změna bude provedena po autorizaci ze strany majitele domény (případně admin nebo tech kontaktu)

 

Změna údajů majitele domény

 • o změnu údajů požádejte na info@domena.cz , uveďte název domény a nové údaje
 • změnu je možné autorizovat přes email majitele domény popřípadě formulářem (ověřený podpis)

 

Změna majitele

  1. pod svým zákazníckým účtem na puvodni.domena.cz si v sekci Správa kontaktních osobzaregistruje Nový virtuální kontakt nového držitele domény
  2. napište žádost o změnu držitele domény na info@domena.cz, uveďte název domény, ID kontaktu nového držitele (viz bod 1) a přihlašovací jméno plátce, změna je zpoplatněná jako registrace
  3. následně vám vygenerujeme formulář pro změnu majitele domény.
  4. podpisy na formuláři musí být úředně ověřené, originál pak zašlete na níže uvedenou adresu. V případě registrace na firmu je nutné zaslat také kopii výpisu z OR.
  5. změna bude provedena po obdržení formuláře do 24 hodin

 

IGNUM s.r.o., Vinohradská 190, 130 61  Praha 3

 

Nouzové obnovení domény

 • nejzazším dnem standardního prodloužení domény je 3 dny před datem expirace. Po tomto termínu je možné nouzové obnovení domény, o které můžete požádat na info@domena.cz . Cena je účtována dle aktuálního ceníku zákazníka.

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě
 • doménové jméno pak bude zrušeno automaticky po expiraci

 

Omezení

Žádné omezení

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2016-02-02 15:32


.NU - Niue

 

Země: Niue

Niue je ostrov v Tichém oceánu, volně přidružené zámořské území Nového Zélandu. Leží 2 400 kilometrů severovýchodně od Nového Zélandu. Ostrov zabírá území 259 km² v jižní části Tichého oceánu.

Hlavní město: Alofi

Centrální registr: IIS

 

 

Doména .nu je internetovou doménou ostrovu Niue.

 

Registrace

1 rok

Prodloužení

1 rok

Nejzazší den prodloužení domény

3 dny před datem expirace

 

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 3 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

Registrace domény

 • doménu lze registrovat na puvodni.domena.cz
 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • doménové jméno může registrovat každý žadatel
 • doménové jméno lze registrovat pouze na 2 roky
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do 48 hodin

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je 3 dny před datem expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno lze prodloužit pouze na 1 rok

 

Změna registrátora

 • transfer domény je možný, změna je zdarma
 • od stávajícího registrátora si vyžádejte auth-id
 • doména musí být odemčena pro transfer
 • napište na info@domena.cz žádost o převod domény, uveďte název domény, přihlašovací jméno plátce, auth-id
 • transfer domény je dokončen do 24 hodin

 

Změna DNS

 • o změnu DNS je nutné zažádat emailem na info@domena.cz . Změna bude provedena po autorizaci ze strany majitele domény (případně admin nebo tech kontaktu)

 

Změna údajů majitele domény

 • o změnu údajů požádejte na info@domena.cz , uveďte název domény a nové údaje
 • změnu je možné autorizovat přes email majitele domény popřípadě formulářem (ověřený podpis)

 

Změna majitele

  1. pod svým zákazníckým účtem na puvodni.domena.cz si v sekci Správa kontaktních osobzaregistruje Nový virtuální kontakt nového držitele domény
  2. napište žádost o změnu držitele domény na info@domena.cz, uveďte název domény, ID kontaktu nového držitele (viz bod 1)
  3. následně vám vygenerujeme formulář pro změnu majitele domény.
  4. podpisy na formuláři musí být úředně ověřené, originál pak zašlete na níže uvedenou adresu. V případě registrace na firmu je nutné zaslat také kopii výpisu z OR.

 

IGNUM s.r.o., Vinohradská 190, 130 61  Praha 3

 

Nouzové obnovení domény

 • nejzazším dnem standardního prodloužení domény je 3 dny před datem expirace. Po tomto termínu je možné nouzové obnovení domény, o které můžete požádat na info@domena.cz . Cena je účtována dle aktuálního ceníku zákazníka.
 • nouzové obnovení je možné po dobu 70 dnů po datu expirace

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě
 • doménové jméno pak bude zrušeno automaticky po expiraci

 

Omezení

Žádné omezení

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2016-01-28 11:31


.CO.UK - Velká Británie

 

Země: Velká Británie

Spojené království Velké Británie a Severního Irska je ostrovní stát přiléhající k severozápadu kontinentální Evropy. Zahrnuje ostrov Velká Británie, severovýchodní část ostrova Irsko, kde hraničí s Irskou republikou, a mnoho menších ostrovů

Kontinent: Evropa

Hlavní město: Londýn

Centrální registr: NOMINET

Pravidla domény: https://www.nominet.uk/resources/policy/policies-rules/ 

 

Doména .co.uk je národní internetovou doménou Velké Británie.

 

Registrace

1 rok

Prodloužení

1 roky

Nejzazší den prodloužení domény

3 dny před datem expirace

 

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 4 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

Registrace domény

 • doménu lze zaregistrovat na puvodni.domena.cz
 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • doménové jméno může registrovat každý žadatel
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do 48 hodin

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je 3 dny před datem expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)

 

Změna registrátora

 • transfer domény je možný, změna je zdarma
 • od stávajícího registrátora si požádejte o nastavení tzv tagu na hodnotu KEY-SYSTEMS-DE
 • následně zahajte změnu registrátora přes zákaznícký účet na puvodni.domena.cz a volbu Změnit registrátora

 

Změna DNS

 • o změnu DNS je nutné zažádat emailem na info@domena.cz . Změna bude provedena po autorizaci ze strany majitele domény (případně admin nebo tech kontaktu)

 

Změna údajů majitele domény a změna majitele domény

 

 1. pod svým zákazníckým účtem na puvodni.domena.cz si v sekci Správa kontaktních osob zaregistruje Nový virtuální kontakt nového držitele domény
 2. napište žádost o změnu držitele domény na info@domena.cz, uveďte název domény, ID kontaktu nového držitele (viz bod 1)
 3. následně vám vygenerujeme formulář pro změnu majitele domény.
  1. podpisy na formuláři musí být úředně ověřené, originál pak zašlete na níže uvedenou adresu. V případě registrace na firmu je nutné zaslat také kopii výpisu z OR.
  2. změna bude provedena po obdržení formuláře do 24 hodin

   

  IGNUM s.r.o., Vinohradská 190, 130 61  Praha 3

 

 

Nouzové obnovení domény

 • nejzazším dnem standardního prodloužení domény je 3 dny před datem expirace. Po tomto termínu je možné nouzové obnovení domény, o které můžete požádat na info@domena.cz . Cena je účtována dle aktuálního ceníku zákazníka.
 • doménu lze nouzově obnovit po dobu cca 90 dnů od data expirace

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě
 • doménové jméno pak bude zrušeno automaticky po expiraci

 

Omezení

Žádné omezení

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2019-03-26 09:24


.NU - Niue

 

Země: Niue

Niue je ostrov v Tichém oceánu, volně přidružené zámořské území Nového Zélandu. Leží 2 400 kilometrů severovýchodně od Nového Zélandu. Ostrov zabírá území 259 km² v jižní části Tichého oceánu.

Hlavní město: Alofi

Centrální registr: IIS

 Pravidla: https://www.iis.se/english/domains/nu/terms-and-conditions/

 

Doména .nu je internetovou doménou ostrovu Niue.

 

Registrace

2 roky

Prodloužení

2 roky

Nejzazší den prodloužení domény

3 dny před datem expirace

 

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 3 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

Registrace domény

 • doménu lze registrovat na puvodni.domena.cz
 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • doménové jméno může registrovat každý žadatel
 • doménové jméno lze registrovat pouze na 2 roky
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do 48 hodin

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je 3 dny před datem expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno lze prodloužit pouze na 1 rok

 

Změna registrátora

 • transfer domény je možný, změna je zdarma
 • od stávajícího registrátora si vyžádejte auth-id
 • doména musí být odemčena pro transfer
 • napište na info@domena.cz žádost o převod domény, uveďte název domény, přihlašovací jméno plátce, auth-id
 • transfer domény je dokončen do 24 hodin

 

Změna DNS

 • o změnu DNS je nutné zažádat emailem na info@domena.cz . Změna bude provedena po autorizaci ze strany majitele domény (případně admin nebo tech kontaktu)

 

Změna údajů majitele domény

 • o změnu údajů požádejte na info@domena.cz , uveďte název domény a nové údaje
 • změnu je možné autorizovat přes email majitele domény popřípadě formulářem (ověřený podpis)

 

Změna majitele

  1. pod svým zákazníckým účtem na puvodni.domena.cz si v sekci Správa kontaktních osobzaregistruje Nový virtuální kontakt nového držitele domény
  2. napište žádost o změnu držitele domény na info@domena.cz, uveďte název domény, ID kontaktu nového držitele (viz bod 1)
  3. následně vám vygenerujeme formulář pro změnu majitele domény.
  4. podpisy na formuláři musí být úředně ověřené, originál pak zašlete na níže uvedenou adresu. V případě registrace na firmu je nutné zaslat také kopii výpisu z OR.

 

IGNUM s.r.o., Vinohradská 190, 130 61  Praha 3

 

Nouzové obnovení domény

 • nejzazším dnem standardního prodloužení domény je 3 dny před datem expirace. Po tomto termínu je možné nouzové obnovení domény, o které můžete požádat na info@domena.cz . Cena je účtována dle aktuálního ceníku zákazníka.
 • nouzové obnovení je možné po dobu 70 dnů po datu expirace

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě
 • doménové jméno pak bude zrušeno automaticky po expiraci

 

Omezení

Žádné omezení

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2018-05-23 10:57


.ME.UK - Velká Británie

 

Země: Velká Británie

Spojené království Velké Británie a Severního Irska je ostrovní stát přiléhající k severozápadu kontinentální Evropy. Zahrnuje ostrov Velká Británie, severovýchodní část ostrova Irsko, kde hraničí s Irskou republikou, a mnoho menších ostrovů

Kontinent: Evropa

Hlavní město: Londýn

Centrální registr: NOMINET

Pravidla domény: http://www.nominet.org.uk/disputes/when-use-drs/policy-and-procedure/drs-policy

 

Doména .co.uk je národní internetovou doménou Velké Británie.

 

Registrace

1 rok

Prodloužení

1 rok

Nejzazší den prodloužení domény

3 dny před datem expirace

 

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 4 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

Registrace domény

 • doménu lze zaregistrovat na puvodni.domena.cz
 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • doménové jméno může registrovat každý žadatel
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do 48 hodin

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je 3 dny před datem expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)

 

Změna registrátora

 • transfer domény je možný, změna je zdarma
 • od stávajícího registrátora si požádejte o nastavení tzv tagu na hodnotu KEY-SYSTEMS-DE
 • následně zahajte změnu registrátora přes zákaznícký účet na puvodni.domena.cz a volbu Změnit registrátora

 

Změna DNS

 • o změnu DNS je nutné zažádat emailem na info@domena.cz . Změna bude provedena po autorizaci ze strany majitele domény (případně admin nebo tech kontaktu)

 

Změna údajů majitele domény a změna majitele domény

 

 1. pod svým zákazníckým účtem na puvodni.domena.cz si v sekci Správa kontaktních osob zaregistruje Nový virtuální kontakt nového držitele domény
 2. napište žádost o změnu držitele domény na info@domena.cz, uveďte název domény, ID kontaktu nového držitele (viz bod 1)
 3. následně vám vygenerujeme formulář pro změnu majitele domény.
  1. podpisy na formuláři musí být úředně ověřené, originál pak zašlete na níže uvedenou adresu. V případě registrace na firmu je nutné zaslat také kopii výpisu z OR.
  2. změna bude provedena po obdržení formuláře do 24 hodin

   

  IGNUM s.r.o., Vinohradská 190, 130 61  Praha 3

 

 

Nouzové obnovení domény

 • nejzazším dnem standardního prodloužení domény je 3 dny před datem expirace. Po tomto termínu je možné nouzové obnovení domény, o které můžete požádat na info@domena.cz . Cena je účtována dle aktuálního ceníku zákazníka.

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě
 • doménové jméno pak bude zrušeno automaticky po expiraci

 

Omezení

Žádné omezení

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2016-07-01 11:46


.ORG.UK - Velká Británie

 

Země: Velká Británie

Spojené království Velké Británie a Severního Irska je ostrovní stát přiléhající k severozápadu kontinentální Evropy. Zahrnuje ostrov Velká Británie, severovýchodní část ostrova Irsko, kde hraničí s Irskou republikou, a mnoho menších ostrovů

Kontinent: Evropa

Hlavní město: Londýn

Centrální registr: NOMINET

Pravidla domény: http://www.nominet.org.uk/disputes/when-use-drs/policy-and-procedure/drs-policy

 

Doména .co.uk je národní internetovou doménou Velké Británie.

 

Registrace

1 rok

Prodloužení

1 rok

Nejzazší den prodloužení domény

3 dny před datem expirace

 

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 4 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

Registrace domény

 • doménu lze zaregistrovat na puvodni.domena.cz
 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • doménové jméno může registrovat každý žadatel
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do 48 hodin

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je 3 dny před datem expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
   

 

Změna registrátora

 • transfer domény je možný, změna je zdarma
 • od stávajícího registrátora si požádejte o nastavení tzv tagu na hodnotu KEY-SYSTEMS-DE
 • následně zahajte změnu registrátora přes zákaznícký účet na puvodni.domena.cz a volbu Změnit registrátora

 

Změna DNS

 • o změnu DNS je nutné zažádat emailem na info@domena.cz . Změna bude provedena po autorizaci ze strany majitele domény (případně admin nebo tech kontaktu)

 

Změna údajů majitele domény a změna majitele domény

 

 1. pod svým zákazníckým účtem na puvodni.domena.cz si v sekci Správa kontaktních osob zaregistruje Nový virtuální kontakt nového držitele domény
 2. napište žádost o změnu držitele domény na info@domena.cz, uveďte název domény, ID kontaktu nového držitele (viz bod 1)
 3. následně vám vygenerujeme formulář pro změnu majitele domény.
  1. podpisy na formuláři musí být úředně ověřené, originál pak zašlete na níže uvedenou adresu. V případě registrace na firmu je nutné zaslat také kopii výpisu z OR.
  2. změna bude provedena po obdržení formuláře do 24 hodin

   

  IGNUM s.r.o., Vinohradská 190, 130 61  Praha 3

 

 

Nouzové obnovení domény

 • nejzazším dnem standardního prodloužení domény je 3 dny před datem expirace. Po tomto termínu je možné nouzové obnovení domény, o které můžete požádat na info@domena.cz . Cena je účtována dle aktuálního ceníku zákazníka.

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě
 • doménové jméno pak bude zrušeno automaticky po expiraci

 

Omezení

Žádné omezení

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2016-07-01 11:47


.RO - Rumunsko

 

Země: Rumunsko

Rumunsko je stát ležící z větší části na Balkánském poloostrově v jihovýchodní části Evropy. Sousedí s Ukrajinou a Moldavskem na severovýchodě, s Maďarskem na severozápadě, se Srbskem na západě a s Bulharskem na jihu.

Kontinent: Evropa

Hlavní město: Bukurešť

Centrální registr: ROTLD

Pravidla: http://www.rotld.ro/registration-agreement/

 

Doména .ro je národní internetovou doménou Rumunska.

 

Registrace

1 rok

Prodloužení

1 rok

Nejzazší den prodloužení domény

1 den před datem expirace

 

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 4 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

Registrace domény

 • doménu lze registrovat na puvodni.domena.cz
 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • doménové jméno může registrovat každý žadatel
 • doménové jméno lze registrovat pouze na 1 rok
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do 15 dnů

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je 1 den před datem expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno lze prodloužit pouze na 1 rok

 

Změna registrátora

 • transfer domény je možný, změna je zdarma
 • od stávajícího registrátora zažádejte o auth-id (heslo)
 • transfer zahájíte online pod zákaznickým účtem na www.domena.cz - v administraci kliknete na PŘEVOD

 

Změna DNS

 • o změnu DNS je nutné zažádat emailem na info@domena.cz . Změna bude provedena po autorizaci ze strany majitele domény (případně admin nebo tech kontaktu)

 

Změna údajů majitele domény

 • o změnu údajů požádejte na info@domena.cz , uveďte název domény a nové údaje
 • změnu je možné autorizovat přes email majitele domény popřípadě formulářem (ověřený podpis)

 

Změna majitele

  1. pod svým zákazníckým účtem na puvodni.domena.cz si v sekci Správa kontaktních osobzaregistruje Nový virtuální kontakt nového držitele domény
  2. napište žádost o změnu držitele domény na info@domena.cz, uveďte název domény
  3. změna je zpoplatněná dle aktuálního ceníku, zahájena bude po úhradě poplatku
  4. po úhradě Vás kontaktujteme s dalším postupem
  5. po dokončení změny se stávající předplatné obobí ztrácí

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě
 • doménové jméno pak bude zrušeno automaticky po expiraci

 

Omezení

Žádné omezení

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2020-07-01 11:59


.RU - Rusko

 

Země: Rusko

Rusko, dalším oficiálním názvem Ruská federace, je s rozlohou 17 075 400 km² největší stát světa. Zahrnuje značnou část východní Evropy a téměř celou severní Asii. S počtem 143,2 milionů obyvatel je Ruská federace devátá nejlidnatější země na světě

Hlavní město: Moskva

Centrální registr: TLD RU

Pravidla domény: https://www.nic.ru/help/terms-of-use_6009.html

 

Doména .ru je národní internetovou doménou Ruska

 

Registrace

1 rok

Prodloužení

1 rok

Nejzazší den prodloužení domény

5 dnů před datem expirace

 

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • Doménové jméno může obsahovat minimálně 3 a maximálně 63 znaků.
 • Doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'.
 • Doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka).
 • Doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou.

 

Registrace domény

 • registraci domény lze provést na puvodni.domena.cz
 • Není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná.
 • Doménové jméno může registrovat každý žadatel.
 • Doménové jméno lze registrovat pouze na 1 rok.
 • Registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ).
 • Registrace doménového jména bude provedena do 72 hodin.
Doklady pro registraci
 • Fyzické osoby - žadatel o registraci domény dokládá kopii pasu případně OP ve formátu PDF.
 • Právnické osoby - žadatel o registraci domény dokládá kopii výpisu z Obchodního rejstříku ve formátu PDF.
Upozornění (nutné nastavení DNS)
 • Pro registraci .RU domény je nezbytné, aby v momentě odeslání registračního formuláře byly korektně nastavené DNS servery, na kterých bude zvolená .RU doména provozována.
 • V případě, že při registraci použijete DNS servery IGNUM, s.r.o. (ns1.ignum.com a ns2.ignum.cz), budou všechny DNS záznamy nastaveny a zkonfigurovány automaticky systémem a registrace tak nemůže být nijak pozdržena.

 

Prodloužení domény

 • Prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény).
 • Nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je 5. den před datem expirace.
 • Prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ).
 • Doménové jméno lze prodloužit pouze na 1 rok.

 

Změna registrátora

Interní trnasfer (v rámci RU-CENTER)

 • transfer domény je možný, změna je zpoplatněna dle aktuálního ceníku
 • u registru nic.ru RU-Center v účtu  je nutné nejprve nastavit partnerské ID  16824/NIC-REG
 • následně napište na info@domena.cz a uveďte název domény a login účtu plátce domény
 • transfer domény trvá až 14 dní

 Transfer od jiného registrátora než je RU-CENTER (od 24.1.2017)

 • transfer je zpoplatněný jako registrace domény
 • doména se neprodlouží
 • od stávajícího registrátora si vyžádejte auth-id
 • následně napište na info@domena.cz a uveďte název domény a login účtu plátce domény a údaje o současném majiteli domény (je důležité, aby údaje souhlasily s registrem domén, jinak transfer skončí chybou. Změna majitele u transferu není možná)
 • transfer bude zahájem po úhradě poplatku

Změna DNS

 • o změnu DNS je nutné zažádat emailem na info@domena.cz . Změna bude provedena po autorizaci ze strany majitele domény (případně admin nebo tech kontaktu)

 

Změna majitele

Změnu majitele domény není možné provést přes IGNUM s.r.o., změna se provádí přímo u registru RU-CENTER . Změnu je možné autorizovat formulářem nebo online

 • Změna pomocí formuláře: postup
 •  Změna majitele s online autorizací - postup

Důležité: Aby společnost IGNUM zůstala i nadále registrátorem domény, pak je nutné, aby nový majitel potvrdil pod svým účtem převod k RU-CENTER Partner ID 16824/NIC-REG

Nouzové obnovení domény

 • nejzazším dnem standardního prodloužení domény je 5 dnů před datem expirace. Po tomto termínu je možné nouzové obnovení domény, o které můžete požádat na info@domena.cz . Cena je účtována dle aktuálního ceníku zákazníka.
 • nouzová obnova je možná do 14 dní od nejzazšího data prodloužení domény, tedy poslednim dnem nouzového prodlouzeni je 9 den po datu expirace

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě
 • navíc je potřeba zaslat pozemní poštou žádost o zrušení domény správci RU-CENTER, podrobné informace naleznete zde https://www.nic.ru/help/cancellation-of-domain-registration-1041/

 

Omezení

 • korektní nastavení DNS
 • emailová adresa držitele domény musí být funkční, registr toto ověřuje, pokud email nebude validní pak bude doména nastavena do stavu "error 402"

 

Autor:
Aktualizováno: 2019-08-29 10:26


.SE - Švédsko

 

Země: Švédsko

Švédsko, v místní řeči Sverige, je jedním ze severských států na Skandinávském poloostrově v severní Evropě. Švédsko hraničí na západě s Norskem, na východě s Finskem a na jihu je spojeno s Dánskem pomocí unikátního mostu-tunelu přes průliv Öresund

Kontinent: Evropa

Hlavní město: Stockholm

Centrální registr: IIS

Pravidla domény:  https://www.iis.se/english/domains/se/terms-and-conditions/

 

Doména .se je národní internetovou doménou Švédska.

 

Registrace

1 rok

Prodloužení

1 rok

Nejzazší den prodloužení domény

3 dny před datem expirace

 

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 3 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

Registrace domény

 • doménu lze zaregistrovat na puvodni.domena.cz
 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • doménové jméno může registrovat každý žadatel
 • doménové jméno lze registrovat pouze na 1 rok
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do 72 hodin
Upozornění (VAT)
 • Pro registraci domény bude vyžadováno VAT identifikační číslo vlastníka

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je 3 dny před datem expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno lze prodloužit pouze na 1 rok

 

Změna registrátora

 • transfer domény je možný, změna je zdarma
 • od stávajícího registrátora si vyžádejte auth-id
 • doména musí být odemčena pro transfer
 • změnu zahájíte ze svého účtu na puvodni.domena.cz pomocí Změnit registrátora
 • transfer je dokončen do 24 hodin

 

Změna DNS

 • o změnu DNS je nutné zažádat emailem na info@domena.cz . Změna bude provedena po autorizaci ze strany majitele domény (případně admin nebo tech kontaktu)

 

Změna údajů majitele domény

 • o změnu údajů požádejte na info@domena.cz , uveďte název domény a nové údaje
 • změnu je možné autorizovat přes email majitele domény popřípadě formulářem (ověřený podpis)

 

Změna majitele

  1. pod svým zákazníckým účtem na puvodni.domena.cz si v sekci Správa kontaktních osobzaregistruje Nový virtuální kontakt nového držitele domény
  2. napište žádost o změnu držitele domény na info@domena.cz, uveďte název domény, ID kontaktu nového držitele (viz bod 1)
  3. následně vám vygenerujeme formulář pro změnu majitele domény.
  4. podpisy na formuláři musí být úředně ověřené, originál pak zašlete na níže uvedenou adresu. V případě registrace na firmu je nutné zaslat také kopii výpisu z OR.
  5. změna bude provedena po obdržení formuláře do 24 hodin

 

IGNUM s.r.o., Vinohradská 190, 130 61  Praha 3

 

Nouzové obnovení domény

 • nejzazším dnem standardního prodloužení domény je 3 dny před datem expirace. Po tomto termínu je možné nouzové obnovení domény, o které můžete požádat na info@domena.cz . Cena je účtována dle aktuálního ceníku zákazníka.
 • nouzové obnovení domény je možné pouze do 60 dní od nejzazšího data prodloužení domény

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě
 • doménové jméno pak bude zrušeno automaticky po expiraci

 

Omezení

 • max 5 nameserverů
 • validní DIČ

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2018-05-23 11:00


.SI - Slovinsko

 

Země: Slovinsko

Slovinsko, oficiálně Republika Slovinsko, je středoevropský stát. Někteří je nedbale řadí mezi balkánské státy, což je vzhledem ke společenským a geografickým podnětům zásadní chyba

Kontinent: Evropa

Hlavní město: Lublaň

Centrální registr: REGISTER.SI

Pravidla domény: https://www.register.si/domains/general-information/policies-and-forms/?lang=en_US

 

Doména .si je národní internetovou doménou Slovinska.

 

Registrace

1 rok

Prodloužení

1 rok

Nejzazší den prodloužení domény

5 dnŮ před datem expirace

 

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 2 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

Registrace domény

 • registrace domény je možná na puvodni.domena.cz
 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • doménové jméno může registrovat každý žadatel
 • doménové jméno lze registrovat pouze na 1 rok
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do 48 hodin

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je 5 dnů před datem expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno lze prodloužit pouze na 1 rok

 

Změna registrátora

 • transfer domény je možný, změna je zdarma
 • změnu zahájíte ze svého účtu na puvodni.domena.cz pomocí Změnit registrátora
 • na email majitele domény je zaslána následně žádost o potvrzení transferu

 

Změna DNS

 • o změnu DNS je nutné zažádat emailem na info@domena.cz . Změna bude provedena po autorizaci ze strany majitele domény (případně admin nebo tech kontaktu)

 

Změna údajů majitele domény

 • o změnu údajů požádejte na info@domena.cz , uveďte název domény a nové údaje
 • změnu je možné autorizovat přes email majitele domény popřípadě formulářem (ověřený podpis)

 

Změna majitele

  1. pod svým zákazníckým účtem na puvodni.domena.cz si v sekci Správa kontaktních osobzaregistruje Nový virtuální kontakt nového držitele domény
  2. napište žádost o změnu držitele domény na info@domena.cz, uveďte název domény, ID kontaktu nového držitele (viz bod 1)
  3. následně vám vygenerujeme formulář pro změnu majitele domény.
  4. podpisy na formuláři musí být úředně ověřené, originál pak zašlete na níže uvedenou adresu. V případě registrace na firmu je nutné zaslat také kopii výpisu z OR.
  5. změna bude provedena po obdržení formuláře do 24 hodin

 

IGNUM s.r.o., Vinohradská 190, 130 61  Praha 3

 

Nouzové obnovení domény

 • nejzazším dnem standardního prodloužení domény je 5 dnů před datem expirace. Po tomto termínu je možné nouzové obnovení domény, o které můžete požádat na info@domena.cz . Cena je účtována dle aktuálního ceníku zákazníka.

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě
 • doménové jméno pak bude zrušeno automaticky po expiraci

 

Omezení

 • IPV6 není podporováno

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2018-05-23 11:01


.ST - Svatý Tomáš a Princův ostrov

 

Zěmě: Svatý Tomáš a Princův ostrov

Svatý Tomáš a Princův ostrov je ostrovní stát v Africe v Guinejském zálivu

Kontinent: Afrika

Hlavní město: São Tomé

Centrální registr: NIC.ST

 Pravidla: https://www.nic.st/terms-of-service

 

Doména .st je národní internetovou doménou ostrovu Svatý Tomáš a Princův ostrov

 

Registrace

1 rok

Prodloužení

1 rok

Nejzazší den prodloužení domény

1 den před datem expirace

 

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 3 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

Registrace domény

 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • doménové jméno může registrovat každý žadatel
 • doménové jméno lze registrovat pouze na 1 rok
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace této domény probíhá ručně, je možné že si centrální registr vyžádá od majitele domény dokumenty, také je možné, že se poplatky za registraci v takovém případě navýší. V případě zájmu o registraci takové domény napište na info@domena.cz

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je 1 den před datem expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno lze prodloužit pouze na 1 rok

 

Změna registrátora

 • transfer domény je možný, změna je zpoplatněna
 • napište na info@domena.cz žádost o převod domény, uveďte název domény, přihlašovací jméno plátce

 

Změna DNS

 • o změnu DNS je nutné zažádat emailem na info@domena.cz . Změna bude provedena po autorizaci ze strany majitele domény (případně admin nebo tech kontaktu)

 

Změna údajů majitele domény

 • o změnu údajů požádejte na info@domena.cz , uveďte název domény a nové údaje
 • změnu je možné autorizovat přes email majitele domény popřípadě formulářem (ověřený podpis)

 

Změna majitele

  1. změna je zpoplatněna
  2. pod svým zákazníckým účtem na puvodni.domena.cz si v sekci Správa kontaktních osobzaregistruje Nový virtuální kontakt nového držitele domény
  3. napište žádost o změnu držitele domény na info@domena.cz, uveďte název domény, ID kontaktu nového držitele (viz bod 1)
  4. následně vám vygenerujeme formulář pro změnu majitele domény.
  5. podpisy na formuláři musí být úředně ověřené, originál pak zašlete na níže uvedenou adresu. V případě registrace na firmu je nutné zaslat také kopii výpisu z OR.
  6. změna bude provedena po obdržení formuláře do 24 hodin

 

IGNUM s.r.o., Vinohradská 190, 130 61  Praha 3

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě
 • doménové jméno pak bude zrušeno automaticky po expiraci

 

Omezení

Žádné omezení

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2018-05-23 11:05


.TC - Turks a Caicos

 

Země: Turks a Caicos

Turks a Caicos je zámořské území Velké Británie skládající se ze dvou skupin tropických ostrovů v karibské oblasti, jihovýchodně od Bahamských ostrovů. Území patří geograficky k Bahamským ostrovům, ale ne politicky.

Hlavní město: Cockburn Town

Centrální registr: NIC.TC

 Pravidla: https://www.nic.tc/terms-and-conditions

 

Doména .tc je národní internetovou doménou ostrovů Turks a Caicos

 

Registrace

1 rok

Prodloužení

1 rok

Nejzazší den prodloužení domény

3 dny před datem expirace

 

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 1 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

Registrace domény

 • registraci můžete provést na puvodni.domena.cz
 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • doménové jméno může registrovat každý žadatel
 • doménové jméno lze registrovat pouze na 1 rok
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do 48 hodin

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je 3 dny před datem expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno lze prodloužit pouze na 1 rok

 

Změna registrátora

 • transfer domény je možný, změna je zpoplatněná dle ceníku zákazníka, doména je prodloužena o 1 rok
 • od stávajícího registrátora si vyžádejte auth-id
 • napište na info@domena.cz žádost o převod domény, uveďte název domény, přihlašovací jméno plátce, auth-id

 

Změna DNS

 • o změnu DNS je nutné zažádat emailem na info@domena.cz . Změna bude provedena po autorizaci ze strany majitele domény (případně admin nebo tech kontaktu)

 

Změna údajů majitele domény

 • o změnu údajů požádejte na info@domena.cz , uveďte název domény a nové údaje
 • změnu je možné autorizovat přes email majitele domény popřípadě formulářem (ověřený podpis)

 

Změna majitele

  1. pod svým zákazníckým účtem na puvodni.domena.cz si v sekci Správa kontaktních osobzaregistruje Nový virtuální kontakt nového držitele domény
  2. napište žádost o změnu držitele domény na info@domena.cz, uveďte název domény, ID kontaktu nového držitele (viz bod 1)
  3. následně vám vygenerujeme formulář pro změnu majitele domény.
  4. podpisy na formuláři musí být úředně ověřené, originál pak zašlete na níže uvedenou adresu. V případě registrace na firmu je nutné zaslat také kopii výpisu z OR.
  5. změna bude provedena po obdržení formuláře do 24 hodin

 

IGNUM s.r.o., Vinohradská 190, 130 61  Praha 3

 

Nouzové obnovení domény

 • nejzazším dnem standardního prodloužení domény je 3 dny před datem expirace. Po tomto termínu je možné nouzové obnovení domény, o které můžete požádat na info@domena.cz . Cena je účtována dle aktuálního ceníku zákazníka.
 • nouzové obnovení je možné po dobu 90 dnů po datu expirace

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě
 • doménové jméno pak bude zrušeno automaticky po expiraci

 

Omezení

Žádné omezení

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2018-05-23 11:06


.TO - Království Tonga

 

Země: Království Tonga

Tonga je stát v Oceánii. Království se rozkládá na souostroví Tonga v jižním Pacifiku. Skládá se ze 172 různě velkých ostrovů; 36 z nich je obydlených. Největším ostrovem je Tongatapu s rozlohou 257 km².

Hlavní město: Nuku'alofa

Centrální registr: TONIC

 Pravidla: https://www.tonic.to/faq.htm

Doména .to je internetovou doménou Království Tonga

 

Registrace

2 roky

Prodloužení

2 roky

Nejzazší den prodloužení domény

1 den před datem expirace

 

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 3 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

Registrace domény

 • registrace domény je možná na puvodni.domena.cz
 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • doménové jméno může registrovat každý žadatel
 • doménové jméno lze registrovat pouze na 2 roky
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do 48 hodin

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je 1 den před datem expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno lze prodloužit pouze na 2 roky

 

Změna registrátora

 • transfer domény je možný, změna je zpoplatněná, doména se prodlouží o další rok
 • napište na info@domena.cz žádost o převod domény, uveďte název domény, přihlašovací jméno plátce na puvodni.domena.cz, customer handle, master password a DNS password

 

Změna DNS

 • o změnu DNS je nutné zažádat emailem na info@domena.cz . Změna bude provedena po autorizaci ze strany majitele domény (případně admin nebo tech kontaktu)

 

Změna údajů majitele domény

 • o změnu údajů požádejte na info@domena.cz , uveďte název domény a nové údaje
 • změnu je možné autorizovat přes email majitele domény popřípadě formulářem (ověřený podpis)

 

Změna majitele

  1. pod svým zákazníckým účtem na puvodni.domena.cz si v sekci Správa kontaktních osobzaregistruje Nový virtuální kontakt nového držitele domény
  2. napište žádost o změnu držitele domény na info@domena.cz, uveďte název domény, ID kontaktu nového držitele (viz bod 1)
  3. změna je zpoplatněná, předchozí předplacené období se ztrácí, doména od změny platí 2 roky. Změna je zpoplatněná jako registrace domény, viz ceník zákazníka.
  4. po úhradě poplatku vám následně  vygenerujeme formulář pro změnu majitele domény.
  5. podpisy na formuláři musí být úředně ověřené, originál pak zašlete na níže uvedenou adresu. V případě registrace na firmu je nutné zaslat také kopii výpisu z OR.

 

IGNUM s.r.o., Vinohradská 190, 130 61  Praha 3

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě
 • doménové jméno pak bude zrušeno automaticky po expiraci

 

Omezení

Žádné omezení

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2018-05-23 11:08


.GEN.TR - Turecko

 

Země: Turecko

Turecko je demokratický stát ležící v Malé Asii a z menší části v jihovýchodní Evropě. Turecko hraničí na severovýchodě s Gruzií, na východě s Arménií, Ázerbájdžánem a Íránem, na jihovýchodě s Irákem a Sýrií

Hlavní město: Ankara

Centrální registr: NIC.TR

 Pravidla: https://nic.tr/index.php?USRACTN=SMGD&PHPSESSID=152706652562109143109326931

 

Doména .gen.tr je internetovou doménou Turecka.

 

Registrace

1 rok

Prodloužení

1 rok

Nejzazší den prodloužení domény

1 den před datem expirace

 

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 3 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

Registrace domény

 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • doménové jméno může registrovat každý žadatel
 • doménové jméno lze registrovat pouze na 1 rok
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do 48 hodin

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je 1 den před datem expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno lze prodloužit pouze na 1 rok

 

Změna registrátora

 • transfer domény je možný
 • napište na info@domena.cz žádost o převod domény, uveďte název domény, přihlašovací jméno plátce, auth-id

 

Změna DNS

 • o změnu DNS je nutné zažádat emailem na info@domena.cz . Změna bude provedena po autorizaci ze strany majitele domény (případně admin nebo tech kontaktu)

 

Změna údajů majitele domény

 • o změnu údajů požádejte na info@domena.cz , uveďte název domény a nové údaje
 • změnu je možné autorizovat přes email majitele domény popřípadě formulářem (ověřený podpis)

 

Změna majitele

  1. pod svým zákazníckým účtem na puvodni.domena.cz si v sekci Správa kontaktních osobzaregistruje Nový virtuální kontakt nového držitele domény
  2. napište žádost o změnu držitele domény na info@domena.cz, uveďte název domény, ID kontaktu nového držitele (viz bod 1)

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě
 • doménové jméno pak bude zrušeno automaticky po expiraci

 

Omezení

Žádné omezení

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2018-05-23 11:09


.WEB.TR - Turecko

 

Země: Turecko

Turecko je demokratický stát ležící v Malé Asii a z menší části v jihovýchodní Evropě. Turecko hraničí na severovýchodě s Gruzií, na východě s Arménií, Ázerbájdžánem a Íránem, na jihovýchodě s Irákem a Sýrií

Hlavní město: Ankara

Centrální registr: NIC.TR

 Pravidla: https://nic.tr/index.php?USRACTN=SMGD&PHPSESSID=152706652562109143109326931

 

Doména .gen.tr je internetovou doménou Turecka.

 

Registrace

1 rok

Prodloužení

1 rok

Nejzazší den prodloužení domény

1 den před datem expirace

 

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 3 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

Registrace domény

 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • doménové jméno může registrovat každý žadatel
 • doménové jméno lze registrovat pouze na 1 rok
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do 48 hodin

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je 1 den před datem expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno lze prodloužit pouze na 1 rok

 

Změna registrátora

 • transfer domény je možný
 • napište na info@domena.cz žádost o převod domény, uveďte název domény, přihlašovací jméno plátce, auth-id

 

Změna DNS

 • o změnu DNS je nutné zažádat emailem na info@domena.cz . Změna bude provedena po autorizaci ze strany majitele domény (případně admin nebo tech kontaktu)

 

Změna údajů majitele domény

 • o změnu údajů požádejte na info@domena.cz , uveďte název domény a nové údaje
 • změnu je možné autorizovat přes email majitele domény popřípadě formulářem (ověřený podpis)

 

Změna majitele

  1. pod svým zákazníckým účtem na puvodni.domena.cz si v sekci Správa kontaktních osobzaregistruje Nový virtuální kontakt nového držitele domény
  2. napište žádost o změnu držitele domény na info@domena.cz, uveďte název domény, ID kontaktu nového držitele (viz bod 1)

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě
 • doménové jméno pak bude zrušeno automaticky po expiraci

 

Omezení

Žádné omezení

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2018-05-23 11:10


.TV - ostrovy Tuvalu

 

Země: ostrovy Tuvalu

Tuvalu, dříve Ellice neboli Lagunové ostrovy, je ostrovní stát v Oceánii. Leží mezi Havají a Austrálií. Tuvalu znamená v tuvalštině „osm stojících pohromadě“. Vyjma Vatikánu má nejmenší počet obyvatel ze všech nezávislých států

Kontinent: Afrika

Hlavní město:  Funafuti

Centrální registr: Ministry of Finance and Tourism

Pravidla domény: https://www.icann.org/resources/pages/approved-with-specs-2013-09-17-en 

 

Doména .tv je národní internetovou doménou ostrovů Tuvalu

 

Registrace

1 rok

Prodloužení

1 rok

Nejzazší den prodloužení domény

40 dnů po datu expirace

 

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 3 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

Registrace domény

 • registraci lze provést přes puvodni.domena.cz
 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • doménové jméno může registrovat každý žadatel
 • doménové jméno lze registrovat pouze na 1 rok
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do 48 hodin

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je 1 den před datem expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno lze prodloužit pouze na 1 rok

 

Změna registrátora

 • transfer domény je možný, změna je zpoplatněná dle ceníku zákazníka, doména je prodloužena o 1 rok
 • od stávajícího registrátora si vyžádejte auth-id
 • doména musí být odemčena pro transfer
 • doména nesmí být mladší 60 dnů
 • změnu zahájíte ze svého účtu na puvodni.domena.cz pomocí Změnit registrátora
 • změna bude zahájena po úhradě poplatku
 • změna může trvat 1 - 2 týdny

 

Změna DNS

 • o změnu DNS je nutné zažádat emailem na info@domena.cz . Změna bude provedena po autorizaci ze strany majitele domény (případně admin nebo tech kontaktu)

 

Změna údajů majitele domény

 • o změnu údajů požádejte na info@domena.cz , uveďte název domény a nové údaje
 • změnu je možné autorizovat přes email majitele domény popřípadě formulářem (ověřený podpis)

 

Změna majitele

  1. pod svým zákazníckým účtem na puvodni.domena.cz si v sekci Správa kontaktních osobzaregistruje Nový virtuální kontakt nového držitele domény
  2. napište žádost o změnu držitele domény na info@domena.cz, uveďte název domény, ID kontaktu nového držitele (viz bod 1)
  3. následně vám vygenerujeme formulář pro změnu majitele domény.
  4. podpisy na formuláři musí být úředně ověřené, originál pak zašlete na níže uvedenou adresu. V případě registrace na firmu je nutné zaslat také kopii výpisu z OR.
  5. změna bude provedena po obdržení formuláře do 24 hodin

 

IGNUM s.r.o., Vinohradská 190, 130 61  Praha 3

 

Nouzové obnovení domény

 • nejzazším dnem standardního prodloužení domény je 1 dny před datem expirace. Po tomto termínu je možné nouzové obnovení domény, o které můžete požádat na info@domena.cz . Cena je účtována dle aktuálního ceníku zákazníka.
 • nouzové obnovení je možné po dobu 70 dnů po nejzazším dni prodloužení domény

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě
 • doménové jméno pak bude zrušeno automaticky po expiraci

 

Omezení

Žádné omezení

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2018-05-23 11:11


.COM.UA - Ukrajina

 

Země: Ukrajina

Ukrajina je země ležící ve východní Evropě; na východě hraničí s Ruskem, na jihozápadě s Moldavskem, Rumunskem, na západě s Maďarskem, Slovenskem a Polskem, na severu s Běloruskem.

Kontinent: Evropa

Hlavní město: Kyjev

Centrální registr: Communication Systems Ltd

 Pravidla: https://hostmaster.ua/policy/?ua

 

Doména .com.ua je internetovou doménou Ukrajiny.

 

Registrace

1 rok

Prodloužení

1 rok

Nejzazší den prodloužení domény

1 den před datem expirace

 

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 3 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'.
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

Registrace domény

 • registraci lze provést přes puvodni.domena.cz
 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • doménové jméno může registrovat každý žadatel
 • doménové jméno lze registrovat pouze na 1 rok
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do 48 hodin

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je 1 den před datem expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno lze prodloužit pouze na 1 rok

 

Změna registrátora

 • transfer domény je možný, změna je zpoplatněná dle ceníku zákazníka, doména je prodloužena o 1 rok
 • napište na info@domena.cz žádost o převod domény, uveďte název domény, přihlašovací jméno plátce a auth-id domény (auth-id vám vygeneruje stávající registrátor)

 

Změna DNS

 • o změnu DNS je nutné zažádat emailem na info@domena.cz . Změna bude provedena po autorizaci ze strany majitele domény (případně admin nebo tech kontaktu)

 

Změna údajů majitele domény

 • o změnu údajů požádejte na info@domena.cz , uveďte název domény a nové údaje
 • změnu je možné autorizovat přes email majitele domény popřípadě formulářem (ověřený podpis)

 

Změna majitele

  1. pod svým zákazníckým účtem na puvodni.domena.cz si v sekci Správa kontaktních osobzaregistruje Nový virtuální kontakt nového držitele domény
  2. napište žádost o změnu držitele domény na info@domena.cz, uveďte název domény, ID kontaktu nového držitele (viz bod 1)
  3. následně vám vygenerujeme formulář pro změnu majitele domény.
  4. podpisy na formuláři musí být úředně ověřené, originál pak zašlete na níže uvedenou adresu. V případě registrace na firmu je nutné zaslat také kopii výpisu z OR.
  5. změna bude provedena po obdržení formuláře do 24 hodin

 

IGNUM s.r.o., Vinohradská 190, 130 61  Praha 3

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě
 • doménové jméno pak bude zrušeno automaticky po expiraci

 

Omezení

Žádné omezení

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2018-05-23 11:13


.IN.UA - Ukrajina

 

Země: Ukrajina

Ukrajina je země ležící ve východní Evropě; na východě hraničí s Ruskem, na jihozápadě s Moldavskem, Rumunskem, na západě s Maďarskem, Slovenskem a Polskem, na severu s Běloruskem.

Kontinent: Evropa

Hlavní město: Kyjev

Centrální registr: Communication Systems Ltd

  Pravidla: https://hostmaster.ua/policy/?ua 

 

Doména .com.ua je internetovou doménou Ukrajiny.

 

Registrace

1 rok

Prodloužení

1 rok

Nejzazší den prodloužení domény

1 den před datem expirace

 

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 3 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'.
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

Registrace domény

 • registraci lze provést přes puvodni.domena.cz
 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • doménové jméno může registrovat každý žadatel
 • doménové jméno lze registrovat pouze na 1 rok
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do 48 hodin

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je 1 den před datem expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno lze prodloužit pouze na 1 rok

 

Změna registrátora

 • transfer domény je možný, změna je zpoplatněná dle ceníku zákazníka, doména je prodloužena o 1 rok
 • napište na info@domena.cz žádost o převod domény, uveďte název domény, přihlašovací jméno plátce
 • po zahájení transferu zašle registr email na držitele a admin-c. Tento email musí být potvrzen do 5 dnů, jinak bude objednávka stornována

 

Změna DNS

 • o změnu DNS je nutné zažádat emailem na info@domena.cz . Změna bude provedena po autorizaci ze strany majitele domény (případně admin nebo tech kontaktu)

 

Změna údajů majitele domény

 • o změnu údajů požádejte na info@domena.cz , uveďte název domény a nové údaje
 • změnu je možné autorizovat přes email majitele domény popřípadě formulářem (ověřený podpis)

 

Změna majitele

  1. pod svým zákazníckým účtem na puvodni.domena.cz si v sekci Správa kontaktních osobzaregistruje Nový virtuální kontakt nového držitele domény
  2. napište žádost o změnu držitele domény na info@domena.cz, uveďte název domény, ID kontaktu nového držitele (viz bod 1)
  3. následně vám vygenerujeme formulář pro změnu majitele domény.
  4. podpisy na formuláři musí být úředně ověřené, originál pak zašlete na níže uvedenou adresu. V případě registrace na firmu je nutné zaslat také kopii výpisu z OR.
  5. změna bude provedena po obdržení formuláře do 24 hodin

 

IGNUM s.r.o., Vinohradská 190, 130 61  Praha 3

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě
 • doménové jméno pak bude zrušeno automaticky po expiraci

 

Omezení

Žádné omezení

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2018-05-23 11:14


.US - Spojené státy americké

 

Země: Spojené státy americké

Spojené státy americké je federativní prezidentská republika v Severní Americe, rozkládající se od Atlantského po Tichý oceán. Na souši sousedí s Kanadou a Mexikem.

Kontinent: Amerika

Hlavní město: Washington, D.C.

Centrální registr: NeuStar, Inc.

Pravidla domény:  http://www.about.us/policies

 

Doména .us je internetovou doménou Spojených států amerických.

 

Registrace

1 rok

Prodloužení

1 rok

Nejzazší den prodloužení domény

1 den před datem expirace

 

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 3 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'.
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

Registrace domény

 • registraci lze provést na puvodni.domena.cz
 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • doménové jméno může registrovat každý žadatel
 • doménové jméno lze registrovat na více let (min. 1 rok, max. 10 let)
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do 48 hodin

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je 1 den před datem expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno lze prodloužit na více let (min. 1 rok, max. 10 let)

 

Změna registrátora

 • transfer domény je možný, změna je zpoplatněná dle ceníku zákazníka, doména je prodloužena o 1 rok
 • od stávajícího registrátora si vyžádejte auth-id
 • doména musí být odemčena pro transfer
 • změnu registrátora zahájíte z účtu na puvodni.domena.cz pomocí tlačítkaZměna registrátora
 • změna bude zahájena po úhradě poplatku
 • změna může trvat až 10 dní

 

Změna DNS

 • o změnu DNS je nutné zažádat emailem na info@domena.cz . Změna bude provedena po autorizaci ze strany majitele domény (případně admin nebo tech kontaktu)

 

Změna údajů majitele domény

 • o změnu údajů je nutné zažádat emailem na info@domena.cz .
 • změnou údajů majitele se rozumí změna
  • telefonního čísla
  • adresy
 • změna bude provedena po autorizaci z emailu majitele domény

 

Změna majitele

  1. pod svým zákazníckým účtem na puvodni.domena.cz si v sekci Správa kontaktních osobzaregistruje Nový virtuální kontakt nového držitele domény
  2. napište žádost o změnu držitele domény na info@domena.cz, uveďte název domény, ID kontaktu nového držitele (viz bod 1)
  3. následně vám vygenerujeme formulář pro změnu majitele domény.
  4. podpisy na formuláři musí být úředně ověřené, originál pak zašlete na níže uvedenou adresu. V případě registrace na firmu je nutné zaslat také kopii výpisu z OR.
  5. změna bude provedena po obdržení formuláře do 24 hodin

    

   IGNUM s.r.o., Vinohradská 190, 130 61  Praha 3

 

Nouzové obnovení domény

 • nejzazším dnem standardního prodloužení domény je 1 den před datem expirace. Po tomto termínu je možné nouzové obnovení domény, o které můžete požádat na info@domena.cz . Cena je účtována dle aktuálního ceníku zákazníka.
 • nouzové obnovení je možné po dobu 30 dnů po datu nejzazšího dne prodloužení domény

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě
 • doménové jméno pak bude zrušeno automaticky po expiraci

 

Omezení

Žádné omezení

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2019-06-13 09:12


.VC - Svatý Vincenc a Grenadiny

 

Země: Svatý Vincenc a Grenadiny

Svatý Vincenc a Grenadiny, ostrovní stát v Karibiku v souostroví Malé Antily, patří mezi Návětrné ostrovy, které leží při severním pobřeží Jižní Ameriky.

Hlavní město: Kingstown

Centrální registr: NIC.VC

Pravidla domény: https://www.icann.org/resources/pages/approved-with-specs-2013-09-17-en 

 

Doména .vc je národní internetovou doménou Svatého Vincenta a Grenadiny

 

Registrace

1 rok

Prodloužení

1 rok

Nejzazší den prodloužení domény

2 dny před datem expirace

 

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 3 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'.
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

Registrace domény

 • registraci lze provést přes puvodni.domena.cz
 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • doménové jméno může registrovat každý žadatel
 • doménové jméno lze registrovat pouze na 1 rok
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do 48 hodin

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je 3 dny před datem expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno lze prodloužit pouze na 1 rok

 

Změna registrátora

 • transfer domény je možný, změna je zpoplatněná dle ceníku zákazníka, doména je prodloužena o 1 rok
 • od stávajícího registrátora si vyžádejte auth-id
 • doména musí být odemčena pro transfer
 • doména nesmí být mladší 60 dnů
 • změnu registrátora zahájíte z účtu na puvodni.domena.cz pomocí tlačítkaZměna registrátora
 • změna bude zahájena po úhradě poplatku
 • změna může trvat až 10 dní

 

Změna DNS

 • o změnu DNS je nutné zažádat emailem na info@domena.cz . Změna bude provedena po autorizaci ze strany majitele domény (případně admin nebo tech kontaktu)

 

Změna údajů majitele domény

 • o změnu údajů požádejte na info@domena.cz , uveďte název domény a nové údaje
 • změnu je možné autorizovat přes email majitele domény popřípadě formulářem (ověřený podpis)

 

Změna majitele

  1. pod svým zákazníckým účtem na puvodni.domena.cz si v sekci Správa kontaktních osobzaregistruje Nový virtuální kontakt nového držitele domény
  2. napište žádost o změnu držitele domény na info@domena.cz, uveďte název domény, ID kontaktu nového držitele (viz bod 1)
  3. následně vám vygenerujeme formulář pro změnu majitele domény.
  4. podpisy na formuláři musí být úředně ověřené, originál pak zašlete na níže uvedenou adresu. V případě registrace na firmu je nutné zaslat také kopii výpisu z OR.
  5. změna bude provedena po obdržení formuláře do 24 hodin

 

IGNUM s.r.o., Vinohradská 190, 130 61  Praha 3

 

Nouzové obnovení domény

 • nejzazším dnem standardního prodloužení domény je 3 dny před datem expirace. Po tomto termínu je možné nouzové obnovení domény, o které můžete požádat na info@domena.cz . Cena je účtována dle aktuálního ceníku zákazníka.

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě
 • doménové jméno pak bude zrušeno automaticky po expiraci

 

Omezení

Žádné omezení

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2018-05-23 11:18


.VG - Britké panenské ostrovy

 

Země: Britké panenské ostrovy

Britské Panenské ostrovy jsou zámořské území Spojeného království sestávajícího se z více než 50 ostrovů souostroví Panenské ostrovy.

Hlavní město: Road Town

Centrální registr: MERIDIAN

 Pravidla: http://nic.vg/terms.php

 

Doména .vg je národní internetovou doménou Britských panenských ostrovů.

 

Registrace

1 rok

Prodloužení

1 rok

Nejzazší den prodloužení domény

3 dny před datem expirace

 

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 3 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'.
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

Registrace domény

 • registraci lze provést přes puvodni.domena.cz
 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • doménové jméno může registrovat každý žadatel
 • doménové jméno lze registrovat pouze na 1 rok
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do 48 hodin

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je 3 dny před datem expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno lze prodloužit pouze na 1 rok

 

Změna registrátora

 • transfer domény je možný, změna je zpoplatněná dle ceníku zákazníka, doména je prodloužena o 1 rok
 • od stávajícího registrátora si vyžádejte auth-id
 • doména musí být odemčena pro transfer
 • změnu registrátora zahájíte z účtu na puvodni.domena.cz pomocí tlačítkaZměna registrátora
 • změna bude zahájena po úhradě poplatku

 

Změna DNS

 • o změnu DNS je nutné zažádat emailem na info@domena.cz . Změna bude provedena po autorizaci ze strany majitele domény (případně admin nebo tech kontaktu)

 

Změna údajů majitele domény

 • o změnu údajů požádejte na info@domena.cz , uveďte název domény a nové údaje
 • změnu je možné autorizovat přes email majitele domény popřípadě formulářem (ověřený podpis)

 

Změna majitele

  1. pod svým zákazníckým účtem na puvodni.domena.cz si v sekci Správa kontaktních osobzaregistruje Nový virtuální kontakt nového držitele domény
  2. napište žádost o změnu držitele domény na info@domena.cz, uveďte název domény, ID kontaktu nového držitele (viz bod 1)
  3. následně vám vygenerujeme formulář pro změnu majitele domény.
  4. podpisy na formuláři musí být úředně ověřené, originál pak zašlete na níže uvedenou adresu. V případě registrace na firmu je nutné zaslat také kopii výpisu z OR.
  5. změna bude provedena po obdržení formuláře do 24 hodin

 

IGNUM s.r.o., Vinohradská 190, 130 61  Praha 3

 

Nouzové obnovení domény

 • nejzazším dnem standardního prodloužení domény je 3 dny před datem expirace. Po tomto termínu je možné nouzové obnovení domény, o které můžete požádat na info@domena.cz . Cena je účtována dle aktuálního ceníku zákazníka.

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě
 • doménové jméno pak bude zrušeno automaticky po expiraci

 

Omezení

Žádné omezení

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2018-05-23 11:19


.WS - Samoa

 

Země: Samoa

Samoa, stát v západní části souostroví Samoa v Polynésii. Rozloha 2944 km², 176 908 obyvatel. Administrativně se člení na 11 distriktů. Hlavní město Apia

Hlavní město: Apia

Centrální registr: WEBSITE

 Pravidla: http://www.website.ws/

 

Doména .ws je internetovou doménou ostrovu Samoa

 

Registrace

2 roky

Prodloužení

2 roky

Nejzazší den prodloužení domény

5 dnů před datem expirace

 

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 3 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'.
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

Registrace domény

 • registraci lze provést přes puvodni.domena.cz
 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • doménové jméno může registrovat každý žadatel
 • doménové jméno lze registrovat pouze na 1 rok
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do 48 hodin

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je 5 dní před datem expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno lze prodloužit pouze na 2 roky

 

Změna registrátora

 • pozor: transfer .ws domény nemusí být podporován všemi registrátory, nejprve prosím kontaktujte stávajícího registrátora, jestli převod domény umožnuje
 • transfer domény je možný, změna je zpoplatněná dle ceníku zákazníka, doména je prodloužena o 1 rok
 • od stávajícího registrátora si vyžádejte auth-id
 • doména musí být odemčena pro transfer
 • napište na info@domena.cz žádost o převod domény, uveďte název domény, přihlašovací jméno plátce, auth-id
 • transfer domény může trvat až 5 dní

 

Změna DNS

 • o změnu DNS je nutné zažádat emailem na info@domena.cz . Změna bude provedena po autorizaci ze strany majitele domény (případně admin nebo tech kontaktu)

 

Změna údajů majitele domény

 • o změnu údajů požádejte na info@domena.cz , uveďte název domény a nové údaje
 • změnu je možné autorizovat přes email majitele domény popřípadě formulářem (ověřený podpis)

 

Změna majitele

  1. pod svým zákazníckým účtem na puvodni.domena.cz si v sekci Správa kontaktních osobzaregistruje Nový virtuální kontakt nového držitele domény
  2. napište žádost o změnu držitele domény na info@domena.cz, uveďte název domény, ID kontaktu nového držitele (viz bod 1)
  3. následně vám vygenerujeme formulář pro změnu majitele domény.
  4. podpisy na formuláři musí být úředně ověřené, originál pak zašlete na níže uvedenou adresu. V případě registrace na firmu je nutné zaslat také kopii výpisu z OR.
  5. změna bude provedena po obdržení formuláře do 24 hodin

 

IGNUM s.r.o., Vinohradská 190, 130 61  Praha 3

 

Nouzové obnovení domény

 • nejzazším dnem standardního prodloužení domény je 5 dní před datem expirace. Po tomto termínu je možné nouzové obnovení domény, o které můžete požádat na info@domena.cz . Cena je účtována dle aktuálního ceníku zákazníka.

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě
 • doménové jméno pak bude zrušeno automaticky po expiraci

 

Omezení

Žádné omezení

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2018-05-23 11:20


gTLD - nové generické domény

 

 

Nové generické domény (generic TLD, gTLD) mají stejný význam, jako generické domény běžné, avšak na rozdíl od nich jsou více zaměřené na určité oblasti (např. ski- lyžování, sportovní potřeby apod.).

 

Práva a povinnosti držitele v gTLD dle pravidel ICANN: https://www.icann.org/resources/pages/responsibilities-2014-03-14-en

Výhody a povinnosti držitele doménových jmen pro gTDL domény: https://www.icann.org/resources/pages/benefits-2013-09-16-en

Pravidla alternativních řešení sporů gTLD domén: https://www.icann.org/resources/pages/dndr-2012-02-25-en

Pravidla registrace ICANN: https://www.icann.org/resources/pages/approved-with-specs-2013-09-17-en

gTLD

 

Registrace

1 rok

Prodloužení

1 rok

Nejzazší den prodloužení domény

25 dní po datu expirace

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 3 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

Registrace domény

 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • doménové jméno může registrovat každý žadatel
 • doménové jméno lze registrovat pouze na 1 rok
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do 24 hodin

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je den expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno lze prodloužit pouze na 1 rok

 

Změna registrátora

 1. u stávajícího registrátora požádejte o auth-id a odemčení domény
 2. o změnu registrátora požádejte na info@domena.cz
 3. v žádosti uveďte název domény + auth-id
 4. změna je zpoplatněna, bude zahájena po obdržení poplatku
 • při změně registrátora domény se prodlužuje platnost domény o jeden rok od data expirace
 • změna registrátora je provedena do 5 dní
 • po úspěšném transferu se doména zablokuje na 60 dní (transfer lock)

Podmínky změny registrátora

 • platné AUTH-ID domény získané od původního registrátora domény
 • doména nesmí být po ukončení doby platnosti (expirace domény)
 • doména nesmí být uzamčena proti transferu původním registrátorem
 • doména nesmí být mladší 60 dní

 

Změna DNS

 • o změnu DNS je nutné zažádat emailem na info@domena.cz . Změna bude provedena po autorizaci ze strany majitele domény (případně admin nebo tech kontaktu)

 

Změna údajů majitele domény

 • o změnu údajů je nutné zažádat emailem na info@domena.cz .
 • změnou údajů majitele se rozumí změna
  • telefonního čísla
  • adresy
 • změna bude provedena po autorizaci z emailu majitele domény

 

Změna majitele domény

 1. pod svým zákazníckým účtem na puvodni.domena.cz si v sekci Správa kontaktních osob zaregistruje Nový virtualní kontakt nového držitele domény
 2. napište žádost o změnu držitele domény na info@domena.cz, uveďte název domény, ID kontaktu nového držitele (viz bod 1)
 3. po zahájení objednávky na email původního i nového držitele dorazí žádost o potvrzení změny.
 4. změna bude provedena po potvrzení obou stran

Potvrzovací email vám dorazí z emailové adresy info@domena.cz . Potvrzení je potřeba provést do 14 dnů. APROVE = souhlasím se změnou, DENY = nesouhlasím se změnou .

Poznámka: pokud emailová adresa stávajícího držitele není funkční, prosím informujte nás předem. Změnu emailové adresy bude potřeba provést nejprve na základě formuláře, který vám připravíme. Po změně emailové adresy může být zahájen proces změny majitele domény viz výše

 

Nouzové obnovení domény

 • pro nouzové obnovení domény prosím napište na info@domena.cz
 • nouzové obnovení je možné po dobu 30 dní po nejzazším dni prodloužení

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě
 • doménové jméno pak bude zrušeno automaticky po expiraci

 

Omezení

Žádné omezení

 

Registrujeme tyto koncovky:

.ADULT
.AGENCY

.APP - pro provoz je potřeba mít na doméně SSL certifikát (https)

.ARMY
.ART
.BABY
.BAND
.BAR
.BEER
.BEST
.BIKE
.BIO
.BLUE
.CAFE
.CAMP
.CARE
.CASH
.CITY
.CLOUD
.CLUB
.COFFEE
.COMPANY
.COOL
.DATE
.DESIGN
.DIGITAL
.DOG
.EMAIL
.ENERGY
.ESTATE
.EXPERT
.FAIL
.FAMILY
.FASHION
.FARM
.FINANCE
.FISH
.FIT
.GLASS
.GOLD
.GOLF
.GROUP
.GURU
.HOST
.HOW
.CHAT
.LAND
.LIFE
.LIMO
.LIVE
.LOVE
.MARKET
.MEDIA
.MEN
.MENU
.MODA
.NEWS
.ONE
.ONLINE
.OOO
.PARTNERS
.PARTS
.PHOTOS
.PINK
.PLUS
.PORN
.RED
.REST
.RESTAURANT
.RICH
.RIP
.ROCKS
.RUN
.SALE
.SALON
.SEXY
.SHOP
.SHOW
.SITE
.SKI
.SOCIAL
.TAX
.TAXI
.TEAM
.TECH
.TIPS
.TOP
.TOYS
.VET
.VIDEO
.VIP
.WIKI
.WIN
.WORK
.WTF
.XYZ
.YOGA
.ZONE.

 

Autor:
Aktualizováno: 2018-10-17 14:40


.IO - Britské indickooceánské území

 

Země: Britské indickooceánské území

Britské indickooceánské území je britské zámořské území. Je to skupina ostrovů na západě Indického oceánu, vzdálená asi 2000 km od ostrova Mauricius, přibližně na půlce cesty mezi Afrikou a Indonésií.

Kontinent: Asie

Rozloha: 60 km²

Hlavní město: Diego García

Centrální registr: NIC.IO

Pravidla domény: http://www.nic.io/dres.html

 

Doména .io je národní internetovou doménou Britského indickooceánského území

 

Registrace

1 rok

Prodloužení

1 rok

Nejzazší den prodloužení domény

3 dny před datem expirace

 

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 3 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'.
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

Registrace domény

 • registraci lze provést přes www.domena.cz
 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • doménové jméno může registrovat každý žadatel
 • doménové jméno lze registrovat pouze na 1 rok
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do 48 hodin

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je 3 dny před datem expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno lze prodloužit pouze na 1 rok

 

Změna registrátora

 • transfer domény je možný, změna je zpoplatněná dle ceníku zákazníka, doména je prodloužena o 1 rok
 • od stávajícího registrátora si vyžádejte auth-id
 • doména musí být odemčena pro transfer
 • napište na info@domena.cz žádost o převod domény, uveďte název domény, přihlašovací jméno plátce, auth-id

 

Změna DNS

 • o změnu DNS je nutné zažádat emailem na info@domena.cz . Změna bude provedena po autorizaci ze strany majitele domény (případně admin nebo tech kontaktu)

 

Změna údajů majitele domény

 • o změnu údajů požádejte na info@domena.cz , uveďte název domény a nové údaje
 • změnu je možné autorizovat přes email majitele domény popřípadě formulářem (ověřený podpis)

 

Změna majitele

  1. pod svým zákazníckým účtem na puvodni.domena.cz si v sekci Správa kontaktních osobzaregistruje Nový virtuální kontakt nového držitele domény
  2. napište žádost o změnu držitele domény na info@domena.cz, uveďte název domény, ID kontaktu nového držitele (viz bod 1)
  3. následně vám vygenerujeme formulář pro změnu majitele domény.
  4. podpisy na formuláři musí být úředně ověřené, originál pak zašlete na níže uvedenou adresu. V případě registrace na firmu je nutné zaslat také kopii výpisu z OR.
  5. změna bude provedena po obdržení formuláře do 24 hodin

 

IGNUM s.r.o., Vinohradská 190, 130 61  Praha 3

 

Nouzové obnovení domény

 • nejzazším dnem standardního prodloužení domény je 3 dny před datem expirace. Po tomto termínu je možné nouzové obnovení domény, o které můžete požádat na info@domena.cz . Cena je účtována dle aktuálního ceníku zákazníka.
 • nouzové obnovení je možné po dobu 90 dnů po datu expirace

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě
 • doménové jméno pak bude zrušeno automaticky po expiraci

 

Omezení

Žádné omezení

 

Autor:
Aktualizováno: 2016-08-17 11:45


.IM -Isle of Man

 

Země: Isle of Man (ostrov Man)

Ostrov Man je britské korunní závislé území, rozkládající se na stejnojmenném ostrově, jenž leží v Irském moři mezi Anglií, Skotskem, Irskem a Walesem. Tento ostrov není je samosprávným britským korunním závislým územím.

Kontinent: Evropa

Rozloha: 572 km²

Hlavní město: Douglas

Centrální registr: NIC.AM

Pravidla domény: https://www.nic.im/public/terms.mth

 

Doména .im je národní internetovou doménou Ostrovu Man

 

Registrace

1 rok

Prodloužení

1 rok

Nejzazší den prodloužení domény

3 dny před datem expirace

 

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 3 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'.
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

Registrace domény

 • registraci lze provést přes puvodni.domena.cz
 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • doménové jméno může registrovat každý žadatel
 • doménové jméno lze registrovat pouze na 1 rok
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do 48 hodin

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je 4 dny před datem expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno lze prodloužit pouze na 1 rok

 

Změna registrátora

 • transfer domény je možný, změna je zpoplatněná dle ceníku zákazníka, doména je prodloužena o 1 rok
 • od stávajícího registrátora si vyžádejte auth-id
 • doména musí být odemčena pro transfer
 • napište na info@domena.cz žádost o převod domény, uveďte název domény, přihlašovací jméno plátce, auth-id

 

Změna DNS

 • o změnu DNS je nutné zažádat emailem na info@domena.cz . Změna bude provedena po autorizaci ze strany majitele domény (případně admin nebo tech kontaktu)

 

Změna údajů majitele domény

 • o změnu údajů požádejte na info@domena.cz , uveďte název domény a nové údaje
 • změnu je možné autorizovat přes email majitele domény popřípadě formulářem (ověřený podpis)

 

Změna majitele

  1. pod svým zákazníckým účtem na puvodni.domena.cz si v sekci Správa kontaktních osobzaregistruje Nový virtuální kontakt nového držitele domény
  2. napište žádost o změnu držitele domény na info@domena.cz, uveďte název domény, ID kontaktu nového držitele (viz bod 1)
  3. následně vám vygenerujeme formulář pro změnu majitele domény.
  4. podpisy na formuláři musí být úředně ověřené, originál pak zašlete na níže uvedenou adresu. V případě registrace na firmu je nutné zaslat také kopii výpisu z OR.
  5. změna bude provedena po obdržení formuláře do 24 hodin

 

IGNUM s.r.o., Vinohradská 190, 130 61  Praha 3

 

Nouzové obnovení domény

 • nejzazším dnem standardního prodloužení domény je 4 dny před datem expirace. Po tomto termínu bohužel NENÍ MOŽNÉ doménu nouzově obnovit

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě
 • doménové jméno pak bude zrušeno automaticky po expiraci

 

Omezení

 • tato doménová koncovka umožnuje registraci 1 nebo 2 znakových domén, ovšem ty jsou prémiové a ty bohužel neregistrujeme. Vaše objednávka na 1 nebo 2 znakovou doménu bude tedy automaticky stornována

 

Autor:
Aktualizováno: 2018-06-08 16:02


.LY - Libye

 

Země: Lybie

Lybie je arabský stát v severní Africe u Středozemního moře. Jejími sousedy jsou Egypt, Súdan, Čad, Niher, Alžírsko a Tunisko.

Kontinent: Afrika

Rozloha: 1 759 541 km²

Hlavní město: Tripolis

Centrální registr: NIC.LY

Pravidla domény: http://nic.ly/regulations.php

 

Doména .ly je národní internetovou doménou Libye

 

Registrace

1 rok

Prodloužení

1 rok

Nejzazší den prodloužení domény

50 dní po datu expirace

 

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 4 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'.
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

Registrace domény

 • registraci lze provést přes www.domena.cz
 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • doménové jméno může registrovat každý žadatel
 • doménové jméno lze registrovat pouze na 1 rok
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do 48 hodin

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je 50 dní po datu expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno lze prodloužit pouze na 1 rok

 

Změna registrátora

 • transfer domény je možný, změna je zpoplatněná dle ceníku zákazníka, doména je prodloužena o 1 rok
 • napište na info@domena.cz žádost o převod domény, uveďte název domény, přihlašovací jméno plátce, auth-id
 • transfer může trvat až 10 dnů

 

Změna DNS

 • o změnu DNS je nutné zažádat emailem na info@domena.cz . Změna bude provedena po autorizaci ze strany majitele domény (případně admin nebo tech kontaktu)

 

Změna údajů majitele domény

 • o změnu údajů požádejte na info@domena.cz , uveďte název domény a nové údaje
 • změna bude provedena po autorizaci ze strany majitele domény

 

Změna majitele

  1. pod svým zákazníckým účtem na puvodni.domena.cz si v sekci Správa kontaktních osobzaregistruje Nový virtuální kontakt nového držitele domény
  2. napište žádost o změnu držitele domény na info@domena.cz, uveďte název domény, ID kontaktu nového držitele (viz bod 1)
  3. změna je zpoplatněna dle aktuálního ceníku, pozor doména se za tento poplatek neprodlužuje
  4. po úhradě poplatku vám vygenerujeme a zašleme emailem formulář pro změnu majitele domény.
  5. podpisy na formuláři musí být úředně ověřené, originál pak zašlete na níže uvedenou adresu. V případě registrace na firmu je nutné zaslat také kopii výpisu z OR.
  6. změna bude provedena po obdržení formuláře do 24 hodin

 

IGNUM s.r.o., Vinohradská 190, 130 61  Praha 3

 

Nouzové obnovení domény

 • nejzazším dnem standardního prodloužení domény je 50 dní po datu expirace. Po tomto termínu není možné žádat nouzové obnovení domény

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě
 • doménové jméno pak bude zrušeno automaticky po expiraci

 

Omezení

Žádné omezení

 

Autor:
Aktualizováno: 2016-08-18 15:42


.SK - Slovenská republika

 

Země: Slovensko

Slovenská republika je vnitrozemský stát nacházející se ve střední Evropě. Na východě sousedí s Ukrajinou, na jihu s Maďarskem, na jihozápadě s Rakouskem, na západě s Českem a na severu s Polskem. V roce 2013 zde žilo přibližně 5 410 728 lidí.

Kontinent: Evropa

Hlavní město: Bratislava

Centrální registr: SK-NIC

Pravidla: https://sk-nic.sk/pravidla/

 

Doména .sk je národní internetovou doménou Slovenska.

Tato pravidla platí od 1. 9. 2017. Přehled změn naleznete zde.

Registrace

1 - 10 let

Prodloužení

1 - 10 let

Nejzazší den prodloužení domény

40 dní po datu expirace

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 2 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

Registrace domény

 • registraci domény lze provést na www.domena.cz
 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • držitelem .sk domény může být kdokoliv s existující poštovní/doručovací adresou v rámci EÚ/EHS/ESVO prostoru
 • doménové jméno lze registrovat až na 10 let
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do 24 hodin od přijetí platby

Prodloužení domény

 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je 40 den po datu expirace.
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno lze prodloužit o 1-10 let
 •  maximální předplacená lhůta, kterou nelze překročit, je 10 let.
 • doménu lze prodloužit kdykoliv

 Změna majitele

 1. Prihlašte se do svého zákaznického účtu na puvodni.domena.cz - pokud jej nemáte, zvolte  Založit nový účet a vytvořte si jej
 2. Pokud doménu na tomto účtu nemáte, po přihlášení si doménu importujte do seznamu - odkaz Importovat doménu v sekci Pro odborníky.
 3. V sekci Správa kontaktních osob si založte  Nový SK kontakt na nového vlastníka
 4. Následně přejděte do Správa domén kde u vybrané domény zvolte Změnit vlastníka a vyberte požadovaný kontakt nového vlastníka. Jako způsob autorizace můžete zvolit:
  • Autorizace emailem (domény .SK) - autorizační e-mail je zaslán současnému i budoucímu držiteli a obě strany jej musí potvrdit.
  • Notářská autorizace změny - ten je zaslán na emailovou adresu zadanou do pole Email pro zaslání formuláře. Formulář podepíše kontakt původního a nového vlastníka. Podpisy musí byt úředně ověřeny, ověřený formulář nám zašlete poštou. V případě právnické osoby připojte kopii výpisu z Obchodního rejstříku. Potvrzený formulář musí být doručen společnosti IGNUM nejpozději do 3 měsíců od data vygenerovaní objednávky. Po uplynutí lhůty 3 měsíců je objednávka automaticky stornována a formulář pozbývá platnosti.
Poznámka: pokud je majitelem .sk domény zástupný kontakt IGNUM-SK (pobočka IGNUM s.r.o, Bratislava) , změnu nelze zahájit, pak kontaktujte prosím helpdesk na info@domena.cz

Změna registrátora

 • autorizace změny registrátora domény probíhá na základě AUTH-ID, které vám poskytne současný registrátor
 • změnu zahájíte ze svého účtu na puvodni.domena.cz
 • po přihlášení si překontrolujte, zdali v sekci Správa kontaktních osob máte vhodný kontakt vlastníka domény, případně si ho založte pomocí Nový SK kontakt
 • změnu následně zahájíte pomocí Změnit registrátora
 • změna je zpoplatněná dle ceníku zákazníka.
 • po úhradě poplatku na náš účet bude změna zahájena a dokončena do 1 hodiny. Po změně registrátora je doména prodloužena o 1 rok. Maximální předplacená lhůta, kterou nelze překročit, je 10 let.
 • změna registrátora je možná také po expiraci

Odchozí transfer (změna registrátora)

 • k převodu budete potřebovat auth-id, to si nechte zaslat ze zákaznického účtu http://puvodni.domena.cz v sekci Správa domén
 • heslo bude zasláno na email majitele domény v centrálním registru

Změna DNS

https://napoveda.ignum.cz/content/17/35/cs/zm%C4%9Bna-nameserver%C5%AF-sk-domen.html

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě
 • doménové jméno pak bude zrušeno automaticky po expiraci

 

Omezení

 • držitelem .sk domény může být kdokoliv s existující poštovní/doručovací adresou v rámci Evropské unie

 

Kód Názov [SK] Názov [EN] EU / EHS / EEA
AT Rakúsko Austria EU, EEA
BE Belgicko Belgium EU, EHS, EEA
BG Bulharsko Bulgaria EU, EEA
BE Belgicko Belgium EU, EHS, EEA
HR Chorvátsko Croatia EU, EEA
CY Cyprus Cyprus EU, EEA
CZ Česká republika Czech Republic EU, EEA
DK Dánsko Denmark EU, EHS, EEA
EE Estónsko Estonia EU, EEA
EU Inštitúcie Európskej únie European Union Institutions EEA
FI Fínsko Finland EU, EEA
FR Francúzsko/td> France EU, EHS, EEA
DE Nemecko Germany EU, EHS, EEA
GR Grécko Greece EU, EHS, EEA
HU Maďarsko Hungary EU, EEA
IS Island Iceland EEA
IE Írsko Ireland EU, EHS, EEA
IT Taliansko Italy EU, EHS, EEA
LV Lotyšsko Latvia EU, EEA
LI Lichtenštanjsko Liechtenstein EEA
LT Litva Lithuania EU, EEA
LU Luxembursko Luxembourg EU, EHS, EEA
MT Malta Malta EU, EEA
NL Holandsko Netherlands EU, EHS, EEA
NO Nórsko Norway EEA
PL Poľsko Poland EU, EEA
PT Portugalsko Portugal EU, EHS, EEA
RO Rumunsko Romania EU, EEA
SK Slovenská republika Slovakia EU, EEA
SI Slovinsko Slovenia EU, EEA
ES Španielsko Spain EU, EHS, EEA
SE Švédsko Sweden EU, EEA
CH Švajčiarsko Switzerland EEA
GB Veľká Británia United Kingdom EU, EHS, EEA

Autor:
Aktualizováno: 2019-12-11 09:51


.SK - přehled o změnách platných od 1. 9. 2017

 

 

Od 1. září 2017 se zásadně mění pravidla registrací .sk domén. Registrace domény již nebude omezena pouze na slovenské subjekty.

 

Přinášíme vám zásadní změny v registraci .sk domén:

 1. Veškerou administrativu (včetně změny vlastníka nebo registrátora) budete nově provádět přímo přes určeného registrátora domény/kontaktu. V našem případě tedy přes DOMENA.cz/IGNUM, nikoliv přes centrální registr SK-NIC.
 2. Doménu budete moci nově prodloužit nebo registrovat až na 10 let.
 3. Vlastníkem SK domény se bude moci stát kdokoliv (doručovací adresa musí být v EU).
 4. SK-NIC ruší poplatek za změnu registrátora, respektive změna registrátora bude podmíněna prodloužením domény.
 5. Změna registrátora probíhá na základě AUTH-ID.
 6. Doménu budete moci prodloužit kdykoliv, nejen před její expirací.
 7. Nová SK doména přinese zjednodušený cyklus. Doménu lze registrovat na 1-10 let. Dnem expirace přestává fungovat a je v ochranné lhůtě po dobu 40 dní. 41 den je doména smazána a uvolněna k registraci.
 8. SK-NIC zavede tzv ADR (alternativní řešení sporů). 

Drtivá většina námi spravovaných domén je registrována na náš zástupný kontakt na Slovensku. Pokud jste tedy dle předchozích pravidel využívali k registraci kontakt naší slovenské společnosti IGNUM s.r.o., toto již není dále potřeba. Všechny takto zaregistrované domény postupně převedeme na skutečné vlastníky. Koncem září Vám dáme vědět podrobnosti a domluvíme vše potřebné pro změnu vlastníka. 

 

 Podrobné informace o SK doménách a pravidlech (platných od 1. 9. 2017) naleznete v naší nápovědě

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2017-08-30 10:24


Webhosting » Lite, Medium, Full » Aplikace

Statistiky návštěvnosti

Awstats 

 

Statistiky návštěvnosti poskytují detailní informace o návštěvnících Vašich stránek. Díky nim můžete vyhodnocovat výsledky reklamních akcí, bannerových kampaní, zjišťovat oblíbenost jednotlivých stránek, přenosy dat a mnoho dalších informací.

 

Statistiky návštěvnosti Awstats jsou nabízeny ke všem variantám zdarma.

 

Webhosting na linuxové platformě:

Statistiky jsou zřízeny automaticky pro všechny hostingy. Tedy jak pro standardní varianty, objednané přes ignum.cz, tak pro webcloud variantu, objednanou na webcloud.cz. Jsou dostupné v FTP ve složce /stats. Ke statistikám se také můžete přihlásit z webového rozhraní.

 

Pro přihlášení použijte tyto údaje:

 

Adresa: http://vasedomena.cz/stats

Uživatelské jméno: vasedomena.cz

Heslo: stejné jako k FTP

 

Pokud jste heslo zapomněli, nebo ho budete chtít změnit, pak prosím postupujte takto:

Přihlašte se do FTP vašeho hostingu. Heslo pro statistiky je uloženo v zakódovaném tvaru v složce /stats/ v souboru .htpasswd_stats . Nové heslo bude potřeba také zakódovat. Zakódování provedete v htpasswd generátoru (např. zde) .

 

Vytvořený řádek může vypadat takto:

vasedomena.cz:$apr1$w/bcHX06$kNGZyGAadUtr6byUHNDSd1

 

Vytvořený řádek s  pak následně překopírujete a uložíte do souboru .htpasswd_stats .

 

Webhosting na windows platformě:

Objednání statistik k Vašemu hostingu je možné přes zákaznický účet Webcontrol a záložku Přehled služeb.

 

Pro přihlášení použijte tyto údaje:

 

Adresa: http://statistika-aw.vasedomena.cz

Uživatelské jméno: vasedomena.cz

Heslo: heslo zaslané při zřízení

 

Pro změnu hesla je potřeba napsat autorizovaný požadavek z Vašeho zákaznického účtu webcontrol (záložka Nastavení).

 

 

Autor: Lucie Vojtíková
Aktualizováno: 2016-03-09 21:44


Mailer

 

 

Mailer je aplikace pro hromadné rozesílání emailů

 

Pomocí této aplikace můžete snadno a rychle zaslat velké množství emailů, např. ceníků zboží Vašim zákazníkům. Mailer používá několik speciálních postupů, které zajistí velice rychlé doručení adresátům.

 

Hlavní funkce

 • vyřazení duplicitních emailových adres (pouze totožných řádků v seznamu příjemců)
 • setřídění emailů podle domén (a SMTP serverů) a následné hromadné zaslání
 • můžete si budovat vlastní adresáře příjemců
 • statistika provedených akcí
 • možnost připojení příloh


Nastavení

 • maximální velikost každé přílohy je 2 MB
 • soubor s emaily musí obsahovat na každé řádce jeden email, případně ještě navíc jméno příjemce. Pak ale musí být adresy uvozené ve špičatých závorkách <> Příklad: Jan Novak <jan.novak@domena.cz>
 • mailer zasílá emaily každých 30 minut dávkově
 • po odeslání můžete v sekci Statistika najít přesný čas odeslání


Mailer je dostupný pro každého zákazníka, který má u nás aktivovaný virtuální server. Přístupný je z aplikace Webcontrol.

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2013-10-08 12:53


WebFTP

 

 

WebFTP je služba na pohodlnou vzdálenou práci s vašimi soubory na vašem virtuálním serveru.

 

 Služba WebFTP je přístupná na adrese webftp­.ignum.cz.

 

Pro přípojení k FTP na platformě linux, používejte následující server:

ftp.ignum.cz

 

Pro přípojení na FTP na platformě windows, používejte následující servery:

wh11.core.ignum.cz:

- 217.31.49.17

- 217.31.49.29

- 217.31.49.53

- 217.31.49.67

- 217.31.49.126

- 217.31.49.225

 

windows3.ignum.cz:

- 217.31.49.2

- 217.31.49.8

 

windwos25.ignum.cz:

- 217.31.49.124

- 217.31.49.125

windows20.ignum.cz:

- 217.31.49.106

- 217.31.49.108

- 217.31.49.109

- 217.31.49.164

Autor: David Málek
Aktualizováno: 2017-09-27 15:34


Awstats

 

Statistiky návštěvnosti poskytují detailní informace o návštěvnících Vašich stránek. Díky nim můžete vyhodnocovat výsledky reklamních akcí, bannerových kampaní, zjišťovat oblíbenost jednotlivých stránek, přenosy dat a mnoho dalších informací.

 

Statistiky návštěvnosti Awstats jsou nabízeny ke všem variantám zdarma.

 

Webhosting na linuxové platformě:

Statistiky jsou zřízeny automaticky pro všechny hostingy. Tedy jak pro standardní varianty, objednané přes ignum.cz, tak pro webcloud variantu, objednanou na webcloud.cz. Jsou dostupné v FTP ve složce /stats. Ke statistikám se také můžete přihlásit z webového rozhraní.

 

Pro přihlášení použijte tyto údaje:

 

Adresa: http://vasedomena.cz/stats

Uživatelské jméno: vasedomena.cz

Heslo: stejné jako k FTP

 

Pokud jste heslo zapomněli, nebo ho budete chtít změnit, pak prosím postupujte takto:

Přihlašte se do FTP vašeho hostingu. Heslo pro statistiky je uloženo v zakódovaném tvaru v složce /stats/ v souboru .htpasswd_stats . Nové heslo bude potřeba také zakódovat. Zakódování provedete v htpasswd generátoru (např. zde) .

 

Vytvořený řádek může vypadat takto:

vasedomena.cz:$apr1$w/bcHX06$kNGZyGAadUtr6byUHNDSd1

 

Vytvořený řádek s  pak následně překopírujete a uložíte do souboru .htpasswd_stats .

 

Webhosting na windows platformě:

Objednání statistik k Vašemu hostingu je možné přes zákaznický účet Webcontrol a záložku Přehled služeb.

 

Pro přihlášení použijte tyto údaje:

 

Adresa: http://statistika-aw.vasedomena.cz

Uživatelské jméno: vasedomena.cz

Heslo: heslo zaslané při zřízení

 

Pro změnu hesla je potřeba napsat autorizovaný požadavek z Vašeho zákaznického účtu webcontrol (záložka Nastavení).

 

 

Autor: Lucie Vojtíková
Aktualizováno: 2016-03-09 21:14


SmarterStats

 

Statistiky návštěvnosti poskytují detailní informace o návštěvnících Vašich stránek. Díky nim můžete vyhodnocovat výsledky reklamních akcí, bannerových kampaní, zjišťovat oblíbenost jednotlivých stránek, přenosy dat a mnoho dalších informací.

 

Statistiky SmarterStats nabízíme zdarma k variantě Full. V rámci ostatních hostingových variant lze tyto statistiky doobjednat za 39 Kč bez DPH /měsíc a to přes zákaznický účet https://webcontrol.ignum.cz -> Přehled služeb

 

Hlavní přednosti SmarterStats

 • Generování výstupu online

 • Online informace o aktuálních návštěvnících webu

 • Úprava reportů dle vlastních požadavků

 • Různé druhy hotových reportů (CEO, SEO, webmaster...)

 • Zjištění hledaných řetězců vyhledávači včetně českých

 • Statistiky jsou uchovávány minimálně 2 roky nazpět

 • Zobrazení statistik pro zadané období

 • Zasílání vlastních statistik emailem ve formátu HTML

 • Zjišťování klíčových slov

 • Výstup na tiskárnu

 

Další výhody

 • Velmi detailní statistiky

 • Rychlé a přehledné výstupy

 • Generování dle zadaného období

 • Zasílání reportů emailem

 • Zná české vyhledávače

 


Před objednáním si statistiky můžete prohlédnout zde:

Adresa: http://statistika-smart.napoveda.ignum.cz

Jméno uživatele: napoveda.ignum.cz

Heslo: DemoStatistiky

Site name or ID: napoveda.ignum.cz

 

Takto (pro ukázku) vypadá webová aplikace statistik

 

 

Podrobný návod k používání statistik SmarterStats naleznete zde .

 

 

Autor: Lucie Vojtíková
Aktualizováno: 2016-03-30 08:55


Vizitka

Obecně o webové vizitce

 

Co je to webová vizitka? Webová vizitka je jednoduchá webová stránka pro Vaši doménu. Připravit si ji můžete velice snadno do 15 minut, a to bez jakékoliv znalosti programování.

 

Kdo má na vizitku nárok? Nárok na získání webové vizitky zdarma má každý zákazník, který má u společnosti IGNUM s.r.o. registrovanou a aktivní doménu (ve správě).

Jaká je platnost vizitky? Platnost webové vizitky je shodná s obdobím platnosti registrace domény, ke které byla zřízena. Nárok na webovou vizitku a vstup do editoru vizitky zaniká v okamžiku expirace domény, případně v okamžiku transferu domény k jinému registrátorovi.  

Jak lze vizitku objednat? Objednat si ji může správce/plátce domény ze zákaznického účtu na https://puvodni.domena.cz v sekci Správa domén  

DNS V případě, že jsme i technickým správcem domény a doména používá naše DNS, pak se o nasměrování Vaší domény na vizitku postaráme. Pokud však používáte jiné DNS záznamy, pak je zapotřebí doménu nasměrovat u Vašeho technického správce na IP 217.31.62.38  

Jak se přihlásím k administraci webové vizitky?  K webové vizitce se můžete přihlásit přes Váš zákaznický účet v sekci Správa domén. Označíte doménu v seznamu a kliknete na tlačítko Webová vizitka. V dalším kroku zvolíte Spustit editor V dalším okně se Vám již otevře editor vizitky.  

Jak zruším webovou vizitku?  Vizitku zrušíte formou autorizovaného požadavku z účtu správce vizitky (https://puvodni.domena.cz)                   

 

Autor:
Aktualizováno: 2018-04-26 12:48


Administrace webové vizitky

 

Správa webové vizitky je velmi jednoduchá a zvládne ji každý, a to bez jakékoliv znalosti programování. Sami si určujete, které prvky na stránce chcete zveřejnit.  

Logo pod kterým Vás zákazníci znají nebo teprve poznají

 • Text – textové logo do 26 znaků
 • Obrázek – nahrajte obrázkové logo ve formátu jpg, png nebo gif

Titulní obrázek  Pozadí vizitky by mělo zaujmout na první pohled. I zde máte dvě volby: 

 • Vlastní obrázek – nahrajte si vlastní obrázek ve formátu jpg, png nebo gif
 • Nebo si vyberte jeden z nabízených obrázků z galerie

Nemáte vlastní obrázek a nezaujal vás ani obrázek z galerie? Pak můžete použít obrázky z níže uvedených zdrojů. Fotografie jsou ve velkém rozlišení a lze je použít také ke komerčním účelům.

Pro ilustrační foto (na šířku) je ideální šířka 1280 pixelů, pro portrétové foto výška 900 pixelů. Je to proto, aby fotografie měla dostatečné rozlišení a byla ostrá i na velkém monitoru. Obrázky na web postačí mít ve velikosti 300 kB a menší. Máte-li celostránkový obrázek (třeba na pozadí), neměl by být větší než 1 MB.

 

Slogan  Upoutejte návštěvníky vhodným sloganem, díky kterému si vás zapamatují.

Akční tlačítko  Nabídněte lidem možnost dozvědět se víc, prohlédnout si Vaše produkty, fotogalerii apod. Vyberte vhodnou volbu a napište odkaz. 

Text vaší vizitky  Sdělte něco víc o sobě, Vaší firmě, službě, akci.  

Kontakty  Uveďte kontakt, pomocí kterého chcete, aby se s Vámi návštěvníci spojili.  

Mapa  Usnadní návštěvníkům najít cestu k Vám. Zadejte adresu místa, které chcete zobrazit na mapě. 

 

ŠABLONA A STYL

Vyberte si ze 3 připravených šablon.  V tomto kroku máte také možnost ovlivnit styl písma, případně kombinaci barev.

 

NÁHLED VIZITKY 

V novém okně se zobrazí náhled Vámi vytvořené prezentace. Zde máte tedy možnost si zobrazit webovou vizitku přesně tak, jak bude vypadat po zveřejnění.

ZVEŘEJNĚNÍ

Pokud je Vaše vizitka připravena podle Vašich představ, je třeba ji zveřejnit pomocí tlačítka v horním menu (a také případně po každé další úpravě).

MOBIL, TABLET, PC

Tato akční tlačítka v horním menu Vám umožní náhled Vaší vizitky přesně tak, jak bude vypadat na mobilním telefonu, tabletu nebo PC.

Autor:
Aktualizováno: 2018-04-26 12:48


Domény » Změna držitele (vlastníka)

Změna držitele (vlastníka) CZ domén

 

Touto změnou fyzicky změníte vlastníka domény na jiný subjekt.

Změna nelze uskutečnit bez autorizace současného vlastníka domény. Pokud tento subjekt již neexistuje (firma zanikla, osoba zemřela a doména není součástí dědického řízení), nelze změnu provést.

Pozor!
Změnou vlastníka zůstane původní plátce. Pro změnu plátce navštivte Změna plátce domény

 1. Přihlašte se do svého zákaznického účtu na puvodni.domena.cz - pokud jej nemáte, zvolte  Založit nový účet a vytvořte si jej
 2. Pokud doménu na tomto účtu nemáte, po přihlášení si doménu importujte do seznamu - odkaz Importovat doménu v sekci Pro odborníky.
 3. V sekci Správa kontaktních osob si buď založte kontakt na nového vlastníka nebo importujte již existující kontakt
 4. Následně přejděte do Správa domén,kde u vybrané domény zvolte Změnit vlastníka a vyberte požadovaný kontakt nového vlastníka. Jako způsob autorizace můžete zvolit:
  • Autorizace e-mailem (domény .CZ) - autorizační e-mail je zaslán současnému i budoucímu držiteli a obě strany jej musí potvrdit.
  • Notářská autorizace změny - ten je zaslán na e-mailovou adresu zadanou do pole E-mail pro zaslání formuláře. Formulář podepíše kontakt původního a nového vlastníka. Podpisy musí byt úředně ověřeny (ne nutně notářsky, postačí CzechPoint), ověřený formulář nám zašlete poštou. V případě právnické osoby připojte kopii výpisu z Obchodního rejstříku. Potvrzený formulář musí být doručen společnosti IGNUM nejpozději do 3 měsíců od data vygenerovaní objednávky. Po uplynutí lhůty 3 měsíců je objednávka automaticky stornována a formulář pozbývá platnosti.

Autor:
Aktualizováno: 2017-05-16 09:37


Změna držitele (vlastníka) EU domén

 

Touto změnou fyzicky změníte vlastníka domény na jiný subjekt.

K autorizaci je nutné znát auth-id domény. Pokud je však u současného majitele zadaná špatná emailová adresa a auth-id tak nemá kam dorazit, pak bude potřeba nejprve email u držitele změnit. Pro změnu emailu nám napište na info@domena.cz

Pozor!
Změnou vlastníka zůstane původní plátce. Pro změnu plátce navštivte Změna plátce domény

   1. Prihlašte se do svého zákaznického účtu na puvodni.domena.cz - pokud jej nemáte, zvolte  Založit nový účet a vytvořte si jej
   2. Pokud doménu na tomto účtu nemáte, po přihlášení si doménu importujte do seznamu - odkaz Importovat doménu v sekci Pro odborníky
   3. V sekci Správa kontaktních osob si buďto založte kontakt na nového vlastníka Nový EU kontakt nebo importujte již existující kontakt
   4. K potvrzení změny, budete potřebovat auth-id, které si nechte zaslat ze sekce Správa domén možností  Zaslat AUTH-ID. To bude zasláno na email současného vlastníka
   5. Následně přejděte do Správa domén kde u vybrané domény zvolte Změnit vlastníka a vyberte požadovaný kontakt nového vlastníka. Do kolonky pro auth-id zadejte kód, který vám přišel
   6. Pokud jste zadali správné auth-id, pak bude změna provedena ihned po obdržení poplatku za změnu majitele domény

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2014-07-28 16:22


Změna držitele (vlastníka) generických domén (COM, NET, ORG, INFO, BIZ)

 

Touto změnou fyzicky změníte vlastníka domény na jiný subjekt.

Generické domény - COM, NET, ORG, INFO, BIZ

Pozor!
Změnou vlastníka zůstane původní plátce. Pro změnu plátce navštivte Změna plátce domény

   1. Prihlašte se do svého zákaznického účtu na puvodni.domena.cz - pokud jej nemáte, zvolte  Založit nový účet a vytvořte si jej
   2. Pokud doménu na tomto účtu nemáte, po přihlášení si doménu importujte do seznamu - odkaz Importovat doménu v sekci Pro odborníky.
   3. V sekci Správa kontaktních osob si založte kontakt na nového vlastníka Nový generický kontakt
   4. Následně přejděte do Správa domén kde u vybrané domény zvolte Změnit vlastníka a vyberte požadovaný kontakt nového vlastníka.
   5. Notářská autorizace změny - email pro zaslání formuláře vepište do políčka Email pro zaslání formuláře. Formulář podepíše kontakt původního a nového vlastníka. Podpisy musí byt úředně ověřeny, ověřený formulář nám poté zašlete poštou. V případě právnické osoby připojte kopii výpisu z Obchodního rejstříku. Potvrzený formulář musí být doručen společnosti IGNUM nejpozději do 3 měsíců od data vygenerovaní objednávky. Po uplynutí lhůty 3 měsíců je objednávka automaticky stornována a formulář pozbývá platnosti.

 

Autor: Lucie Vojtíková
Aktualizováno: 2014-07-28 16:23


Změna držitele (vlastníka) ostatních TLD

 

Touto změnou fyzicky změníte vlastníka domény na jiný subjekt.

Pozor!
Změnou vlastníka zůstane původní plátce. Pro změnu plátce navštivte Změna plátce domény

Podrobné informace o každé TLD naleznete v naší TLD WIKI popřípadě se prosím informujte na info@domena.cz .

 

 

Autor:
Aktualizováno: 2016-02-02 12:17


Problematika nároku na domény spojené s pozůstalostí a následným dědickým vypořádáním

 

Problematika nároku na domény spojené s pozůstalostí a následným dědickým vypořádáním

Autor: Zuzana Průchová Durajová, právník sdružení CZ.NIC, správce české národní domény .CZ
Datum: 6. 8. 2012
 
Čas od času se setkáváme s dotazy ze strany zákazníků i registrátorů, které se týkají změny držitele v případě, že původní držitel zemře. Pokusím se tedy shrnout aspekty přechodu práv k užívání domény formou dědění.Čas od času se setkáváme s dotazy ze strany zákazníků i registrátorů, které se týkají změny držitele v případě, že původní držitel zemře. Pokusím se tedy shrnout aspekty přechodu práv k užívání domény formou dědění.

Držiteli práv k užívání českých doménových jmen mohou být, jak známo, právnické osoby mající právní subjektivitu, přičemž nejčastěji jde o obchodní společnosti, družstva, sdružení či stát a vedle nich pochopitelně fyzické osoby, ať už podnikatele, kteří domény užívají pro potřeby propagace svých výrobků a služeb nebo osoby nepodnikající, užívající doménu pro uspokojování svých soukromých potřeb.

Dojde-li k zániku právnické osoby s právním nástupcem, pak je situace jednoduchá. V případě subjektů, které jsou zapisovány do obchodního rejstříku, je kontinuita mezi původním a novým subjektem zřejmá a jednoduše doložitelná. Po provedení změny v zápisu v obchodním rejstříku by při žádosti o změnu v centrálním registru neměly ve většině případů nastat žádné obtíže. Dojde-li k zániku právnické osoby bez právního nástupce a není-li právo k užívání domény vypořádáno v rámci procesu likvidace, pak buď registrace domény zanikne, neboť o ni držitel – zaniklý subjekt1, již nemá zájem, nebo její platnost obnovuje z nějakého důvodu jiná osoba, a ta pak dříve či později bude muset nesoulad údajů v registru se skutečností řešit.

U fyzických osob je ale situace o něco složitější. Předně je třeba říci, že doménové jméno jako tzv. jiná majetková hodnota je pochopitelně předmětem občanskoprávních vztahů a tedy může být i předmětem dědění. Podle českého práva nabývá dědic dědictví smrtí zůstavitele (tedy zemřelého), nicméně stávající právní úprava vychází z principu ingerence státu při nabývání dědictví a každé dědictví tak musí být soudem projednáno a musí o něm být rozhodnuto. Dědic může doménu nabýt buď ze závěti anebo ze zákona v rámci dědické posloupnosti. V obou případech však proběhne řízení o dědictví dle občanského soudního řádu, jehož účelem je zjištění majetku a závazků zemřelého, zjištění dědiců a právě rozdělení majetku mezi tyto dědice. Toto řízení zahajuje soud i bez návrhu, a to poté, co se dozví o tom, že někdo zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého. Úkony soudu v rámci tohoto řízení jsou prováděny notářem jako soudním komisařem, příslušným podle posledního bydliště zemřelého. Nebudu se na tomto místě věnovat detailům o tom, jak dědické řízení probíhá, protože si je buď můžete najít v zákoně, nebo s ním možná máte praktickou zkušenost. Pro účely dispozice s doménou zůstavitele je důležité, že na konci řízení o dědictví vydává soud usnesení o dědictví. A právě toto pravomocné usnesení bude tím správným dokumentem, který bude v případě žádosti o změnu v registraci domény příslušný registrátor vyžadovat.

 

Soud může v usnesení o dědictví rozhodnout takto:

 1. Potvrdí, že dědictví nabyl jediný dědic: pak nemusí být doména v soupisu majetku zůstavitele výslovně uvedena, dědic nabude veškerý majetek zůstavitele, tedy včetně doménového jména. Obdobně lze postupovat, pokud soud potvrdí, že dědictví připadlo státu.

 2. Schválí dohodu o vypořádání dědictví nebo dohodu o přenechání předluženého dědictví věřitelům k úhradě dluhů

 3. Potvrdí nabytí dědictví podle dědických podílů, pokud se dědicové nedohodnou.

V případech 2. a 3. pak musí být doménové jméno v soupisu majetku zůstavitele výslovně uvedeno, aby bylo bez pochybností zřejmé, který z dědiců jej nabyl. Neuvedení si lze představit snad jen v případě, že jeden z dědiců nabude např. podnik zůstavitele, přičemž doména je registrována na zůstavitele jako fyzickou osobu – podnikatele a je tudíž objektivně seznatelné, že doména tvoří součást podniku. Bohužel, doposud jsem se v usneseních o dědictví, která jsem při řešení změny držitele po úmrtí stávajícího, setkala s uvedením domény v majetku zůstavitele snad jen jednou.

 

Co se týče nakládání s doménou v průběhu řízení, pak platí, že dědicové (případně správce dědictví, je-li ustanoven) mohou s věcmi či jiným majetkem, který do dědictví náleží, nakládat pouze v rámci obvyklého hospodaření, nad jeho rámec pak jen se svolením soudu. V této souvislosti vyvstává otázka, zda jsou dědicové povinni udržovat registraci doménového jména, resp. zda k neprodloužení platnosti domény, které je právním úkonem omisivním (nekonání), jsou povinni získat souhlas soudu. Osobně jsem přesvědčena, že dědicové mohou doménu užívat, avšak zrušení registrace, byť provedené formou nekonání (ať již úmyslného či opomenutí) je nakládáním nad rámec obvyklého hospodaření (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu, 26 Cdo 5258/2008), neboť může mít nevratné následky (registrace uvolněné domény třetí osobou mimo okruh dědiců) a jaké takové vyžaduje svolení soudu; soud je povinen dbát, aby nedošlo k poškození žádného z dědiců nebo ohroženo uspokojení pohledávek věřitelů, pokud je dědictví předluženo. Nelze v této souvislosti nepoznamenat, že v případě obecného zájmu či důležitého zájmu účastníků může soud zajistit dědictví – to se v případě movitých věcí provede například uložením u notáře, v případě domény by tedy šlo o zablokování domény proti zrušení registrace a/nebo jejímu převodu na 3. osobu, obdobně, jako v případě vydaných předběžných opatření. Takové zajištění pak zanikne nejpozději právní mocí usnesení o dědictví, není-li soudem zrušeno dříve.

Pokud tedy výše uvedené shrnu – máte-li být účastníky dědického řízení, kdy součástí majetku zůstavitele je/bude doménové jméno, pak:

 

1. je vhodné, aby bylo výslovně uvedeno v soupisu zjištěného majetku a následně v rozhodnutí soudu o dědictví, ve kterém bude i uvedeno, kterému dědici doménové jméno připadlo.

2. v případě obav o zachování existence doménového jména (týká se především neprodloužení registrace, ale dotknout se může rovněž převodu domény, a to tehdy, pokud např. registrátor autorizuje žádost o převod pomocí authinfo-hesla a některý z dědiců má přístup k e-mailu zemřelého držitele v registru) upozornit na tuto skutečnost pověřeného notáře, ten pak může adresovat CZ.NIC rozhodnutí ukládající zablokování registrace.

3. pro účely doložení získání domény jako dědictví si nechat vyznačit na rozhodnutí o dědictví doložku právní moci

 

 

 

Autor:
Aktualizováno: 2014-01-27 10:11


Změna držitele (vlastníka) ES domén

 

Touto změnou fyzicky změníte vlastníka domény na jiný subjekt.

Na rozdíl od jiných TLD tuto změnu autorizuje stávající a nový admin kontakt

Pozor!
Změnou vlastníka zůstane původní plátce. Pro změnu plátce navštivte Změna plátce domény

Pro změnu majitele domény s koncovkou .es si předem připravte tyto údaje:

 • Údaje o novém majiteli (organizace/jméno, adresa, email, telefon, ičo)
 • Údaje o novém admin kontaktu (jméno, adresa, email, telefon)
 • Kopii OP nebo Pasu současného i nového majitele a to ve formátu .jpg o maximální velikosti 2MB (do 600 px) . U OP je potřeba mít naskenované obě strany dokladu.


O změnu majitele domény nám napište autorizovaný požadavek z účtu plátce/správce domény (https://puvodni.domena.cz) a k žádosti, připojte:

 • název domény
 • ID virtuálního kontaktu nového majitele domény
 • ID virtuálního kontaktu administrativního kontaktu domény
 • číslo OP nebo Pasu nového admin kontaktu

Virtuální kontakt založíte pod zákaznickým účtem https://puvodni.domena.cz v sekci Správa kontaktních osob


Na rozdíl od ostatních TLD, zde změnu autorizuje nový i původní admin kontakt. Změnu majitele tedy zahájíme v systému dle vašeho požadavku. Odpovědí obdržíte tzv ID španělského registru pro nového majitele a nový administrativní kontakt (New registrant, New ACP) a pro jistotu ještě ID stávajícího admin kontaktu.

 

Po zahájení této změny z naší strany je zapotřebí celou změnu z vaší strany dokončit do 10 dne od zahájení změny. Pokud to neuděláte, žádost expiruje a vše se bude muset provést od začátku.


Další potřebné kroky pro změnu majitele domény zákazník provádí sám podle tohoto návodu:

 

1. Potvrzení ze strany současného admin kontaktu

 • po zahájení změny z naší strany nejprve dorazí link s žádostí o potvrzení, případně zamítnutí změny na email současného admin kontaktu. Než samotnou změnu potvrdíte, budete potřebovat přístupové údaje do španělského registru domén
 • ID současného admin kontaktu jsme vám již poskytli, pro reset hesla k přihlašovacímu ID můžete použít tento odkaz
 • přihlašovací ID admin kontaktu (Identifier), lze také zjistit v whois na stránkách registru http://www.dominios.es/dominios/en ve vyhledávání informací o doméně (ADMINISTRATIVE CONTACT PERSON). Zde také zjistíte na jaký email vám registr zaslal link pro reset hesla ke stávajícímu admin kontaktu
 • překontrolujte si po příhlášení do registru  tzv "Identification (ID):", což je číslo OP nebo Pasu nebo jíného dokladu. Uvedné číslo dokladu musí být aktuální, jinak změna majitele nebude akceptována. Možnost náhledu případně změny ID najdete pod tlačítkem "Edit" napravo nahoře vedle vašeho přihlašovacího ID.
 • pokud tedy máte přístupové údaje k účtu a překontrolovali jste si číslo dokladu, nyní můžete potvrdit link, zaslaný ze strany registru z adresy plandedominios@red.es, přihlásíte se, provedete souhlas a vyzvou vás k přiložení kopie OP nebo PASu (do 2MB, max 600 px)

2. Potvrzení ze strany nového admin kontaktu

 • jakmile současný admin kontakt změnu potvrdí, na email nového kontaktu dorazí link z registru z adresy plandedominios@red.es pro potvrzení nebo zamítnutí změny
 • stejně tak jako současný, i nový admin kontakt si musí nejprve resetovat heslo (pokud ho nezná) a to pomocí linku , ID nového kontaktu jsme vám již poskytli na základě prvotní žádosti (New ACP)
 • jakmile znáte přihlašovací údaje, pak klikněte na link v zaslaném emailu, přihlašte se. Jako nový správce máte možnost v účtu navíc ovlivnit nastavení nameserverů (případně je ponechat ve stávajícím nastavení) a také určit svého registrátora. Zde prosím, pokud si přejete doménu ponechat u nás, pak je důležité v poli MANAGER zaškrtnout volbu Accredited Registrar a vybrat našeho partnerského registrátora KEY-SYSTEMS
 • na další stránce potvrdíte pravidla a přiložíte kopii OP nebo pasu (do 2MB, max 600 px)

Nyní jste změnu dokončili, prověřovat ji bude španělský registr, který vás bude o výsledku informovat emailem.

Autor:
Aktualizováno: 2018-03-19 18:54


Domény » Změna registrátora (transfer)

Změna registrátora CZ domén

 

Změnou registrátora si doménu převedete k jinému správci. Tato změna je zdarma a je možná i po expiraci domény

Ke změně registrátora budete potřebovat auth-id, které vám poskytne současný registrátor, případně si jej můžete nechat zaslat přimo ze stránek centrálního registru (bude zasláno na email držitele + admin kontaktu)  http://www.nic.cz/whois/publicrequest/ 

 

 1. Přihlaste se pod váš účet na puvodni.domena.cz (pokud jej nemáte, zvolze Založit nový účet a vytvořte si jej)
 2. Po přihlášení si v levém sloupci klikněte na tlačícko Změna registrátora
 3. Vyplňte název domény a auth-id

Autor:
Aktualizováno: 2013-10-18 14:48


Změna registrátora generických domén (COM, NET, ORG, INFO, BIZ)

 

Změnou registrátora si doménu převedete k jinému správci. Tato změna je zpoplatněná a doména se s ní prodlouží o 1 rok

 

Podmínky pro změnu registrátora:

 • platné AUTH-ID domény získané od původního registrátora domény
 • doména nesmí být po ukončení doby platnosti (expirace domény)
 • doména nesmí být uzamčena proti transferu původním registrátorem
 • doména nesmí být mladší 60 dní

 

 1. Přihlaste se pod váš účet na puvodni.domena.cz (pokud jej nemáte, zvolte Založit nový účet a vytvořte si jej)
 2. Po přihlášení si v levém sloupci klikněte na tlačícko Změna registrátora
 3. Vyplňte název domény,  doplňte auth-id a vyberte kontakt majitele (pokud v seznamu nemáte vhodný kontakt, založte ho v sekci Správa kontaktních osob
 4. Po úhradě poplatku bude zaslána žádost o potvrzení změny registrátora  (ze strany současného registrátora) na email držitele a administrativního kontaktu. Po jeho potvrzení bude doména převedena a prodloužena o 1 rok od data expirace. Změna registrátora je provedena do 10 dnů.

 

Poznámka: pokud Vás stávájící registrátor domény registruje generické domény u Joker.com, pak transfer této domény je možný pouze skrze společnost, která ji nyní spravuje.

Je zapotřebí aby váš registrátor změnil platební kontakt:

 

 • pro .com domény - CCOM-19878
 • pro .net domény - CNET-106933
 • pro .biz domény - CNEU-57162
 • pro .info domény - CAFI-357583
 • pro .org domény - CORG-91486

 

a provedl interní transfer na naše ID: 321 a email  dom-reg-joker@ignum.cz.

Následně nás kontaktujte na info@domena.cz, kde uvedete název domény a login k účtu na puvodni.domena.cz, který bude doménu spravovat. Interní změna registrátora je zdarma. Datum expirace domény se nemění.

 

Autor:
Aktualizováno: 2018-05-25 13:58


Změna registrátora EU domén

 

Změnou registrátora si doménu převedete k jinému správci. Tato změna je zpoplatněná a doména se s ní prodlouží o 1 rok

Ke změně registrátora budete potřebovat auth-id, které vám poskytne současný registrátor domény.

 

 1. Přihlaste se pod váš účet na puvodni.domena.cz (pokud jej nemáte, zvolze Založit nový účet a vytvořte si jej)
 2. Po přihlášení si v levém sloupci klikněte na tlačícko Změna registrátora
 3. Vyplňte název domény a auth-id

 

Se změnou registrátora je zárověn možné požádat o změnu držitele domény a také změnu DNS. Pro změnu vlastníka je nutné mít již přidaný kontakt v sekci Správa kontaktních osob

Změna bude zahájena po obržení poplatku. Pokud je vyplňené auth-id správné, změna proběhne okamžitě a doména se prodlouží o 1 rok.

Autor:
Aktualizováno: 2013-10-18 14:47


Změna registrátora kontaktu CZ domén

 

Změnou registrátora si kontakt převedete pod puvodni.domena.cz (Ignum)

Ke změně registrátora kontaktu budete potřebovat auth-id, které vám poskytne současný registrátor, případně si jej můžete nechat zaslat přimo ze stránek centrálního registru (bude zasláno na email držitele + admin kontaktu)  http://www.nic.cz/whois/publicrequest/ 

 

 1. Přihlaste se pod váš účet na puvodni.domena.cz (pokud jej nemáte, zvolze Založit nový účet a vytvořte si jej)
 2. Po přihlášení si v levém sloupci klikněte na tlačícko Správa kontaktních osob
 3. Zde klikněte na tlačítko Změnit registrátora
 4. Zadejte ID kontaktu a auth-id, změna bude provedená okamžitě

Autor:
Aktualizováno: 2013-10-18 14:46


Změna registrátora ostatních TLD

 

Postup změny registrátora domén na společnost Ignum

 

Podrobné informace o každé TLD naleznete v naší TLD WIKI popřípadě se prosím informujte na info@domena.cz .

 

 

Autor: Lucie Vojtíková
Aktualizováno: 2016-05-09 15:47


Domény » Změna údajů kontaktu

Ověření správnosti údajů (změna údajů v kontaktu)

 

Ověření správnosti údajů je informační email zaslaný nikoliv z naší strany, ale přímo centrálním registrem www.nic.cz. Nabádá ke kontrole údajů u určitého kontaktu pro CZ domény. 

Nesprávné údaje lze změnit, nelze ovšem editovat vlastníka - tedy v případě fyzické osoby jméno a příjmení a v případě právnické osoby název společnosti. Pro tuto změnu je nutné vytvořit kontakt zcela nový a provést Změnu vlastníka.

 

Pro kontakty, u kterých jsme určeným registrátorem, můžete tyto údaje editovat po přihlášení na puvodni.domena.cz (pokud jej nemáte, zvolze Založit nový účet a vytvořte si jej).

 1. v levém menu v sekci "Pro Odborníky" volbu "Správa kontaktních osob"
 2. najdete daný kontakt (případně pokud nebude v seznamu, můžete zvolit možnost "Importovat" a vložit jej) ten vyberete a kliknete na "Editovat"
 3. následně jej upravíte a zvolíte autorizaci:
 • a) emailem - změnu je nutné autorizovat z původní emailové adresy uvedené u kontaktu (tedy před změnou)
 • b) notářsky - na adresu zadanou do pole "Email pro zaslání formuláře" Vám bude zaslán fomrulář, který musí podespat vlastník kontaktu a ověřený nám jej v originále zaslat poštou na naši adresu.

 

Autor:
Aktualizováno: 2013-11-21 08:31


Změna údajů kontaktu pro CZ domény

 

Změnou můžete provést opravu kontaktních ůdajů, které jsou navázány na doménu .CZ a to buďto jako vlastník nebo administrativní kontakt.

Nesprávné údaje lze změnit, nelze ovšem editovat vlastníka - tedy v případě fyzické osoby jméno a příjmení a v případě právnické osoby název společnosti. Pro tuto změnu je nutné vytvořit kontakt zcela nový a provést Změnu vlastníka.

 

Pro kontakty, u kterých jsme určeným registrátorem, můžete tyto údaje editovat po přihlášení na puvodni.domena.cz (pokud jej nemáte, zvolze "ZALOŽIT NOVÝ ÚČET" a vytvořte si jej).

 1. v levém menu v sekci "Pro Odborníky" volbu "Správa kontaktních osob"
 2. najdete daný kontakt (případně pokud nebude v seznamu, můžete zvolit možnost "Importovat" a vložit jej) ten vyberete a kliknete na "Editovat"
 3. následně jej upravíte a zvolíte autorizaci:
 • a) emailem - změnu je nutné autorizovat z původní emailové adresy uvedené u kontaktu (tedy před změnou)
 • b) notářsky - na adresu zadanou do pole "Email pro zaslání formuláře" Vám bude zaslán fomrulář, který musí podespat vlastník kontaktu a ověřený nám jej v originále zaslat poštou na naši adresu.

 

Autor:
Aktualizováno: 2013-11-21 08:31


Změna údajů kontaktu pro generické domény (COM, NET, ORG, INFO, BIZ)

 

Změnou můžete provést opravu kontaktních ůdajů, které jsou navázány na doménu.  

Změna údajů držitele domény nelze provést pomocí editace kontaktu, ale probíhá stejným způsobem jako změna držitele domén.

 

 1. Prihlašte se do svého zákaznického účtu na puvodni.domena.cz - pokud jej nemáte, zvolte  ZALOŽIT NOVÝ ÚČET a vytvořte si jej
 2. Pokud doménu na tomto účtu nemáte, po přihlášení si doménu importujte do seznamu - odkaz Importovat doménu v sekci Pro odborníky.
 3. V sekci Správa kontaktních osob si založte kontakt na nového vlastníka Nový generický kontakt
 4. Následně přejděte do Správa domén kde u vybrané domény zvolte Změnit vlastníka a vyberte požadovaný kontakt nového vlastníka.
 5. Notářská autorizace změny - email pro zaslání formuláře vepište do políčka Email pro zaslání formuláře. Formulář podepíše kontakt původního a nového vlastníka. Podpisy musí byt úředně ověřeny, ověřený formulář nám poté zašlete poštou. V případě právnické osoby připojte kopii výpisu z Obchodního rejstříku. Potvrzený formulář musí být doručen společnosti IGNUM nejpozději do 3 měsíců od data vygenerovaní objednávky. Po uplynutí lhůty 3 měsíců je objednávka automaticky stornována a formulář pozbývá platnosti.

 

 

Editací kontaktu lze změnit údaje u kontaktu, který je uvedený jako administrativní nebo technický

 

 1. Prihlašte se do svého zákaznického účtu na puvodni.domena.cz - pokud jej nemáte, zvolte  NOVÝ ÚČET a vytvořte si jej
 2. V sekci Správa kontaktních osob si označte požadovaný kontakt a dejte Editovat
 3. Opravte údaje a zvolte autorizaci formulářem nebo emailem
 4. Notářská autorizace změny - email pro zaslání formuláře vepište do políčka Email pro zaslání formuláře. Formulář podepíše kontakt původního a nového vlastníka. Podpisy musí byt úředně ověřeny, ověřený formulář nám poté zašlete poštou. V případě právnické osoby připojte kopii výpisu z Obchodního rejstříku. Potvrzený formulář musí být doručen společnosti IGNUM nejpozději do 3 měsíců od data vygenerovaní objednávky. Po uplynutí lhůty 3 měsíců je objednávka automaticky stornována a formulář pozbývá platnosti.

 

 

Autor:
Aktualizováno: 2014-02-25 08:29


Změna údajů kontaktu pro EU domény

 

Změnou můžete provést opravu kontaktních ůdajů, které jsou navázány na doménu .EU.

Nesprávné údaje lze změnit, nelze ovšem editovat vlastníka - tedy v případě fyzické osoby jméno a příjmení a v případě právnické osoby název společnosti. Pro tuto změnu je nutné vytvořit kontakt zcela nový a provést Změnu vlastníka.

 

Identifikátor kontaktu pro doménu .eu můžete zjistit na whois na puvodni.domena.cz (identifikator má tvar c123456) a upravit ho pak můžete pod zákaznickým účtem na puvodni.domena.cz (pokud jej nemáte, zvolze "ZALOŽIT NOVÝ ÚČET" a vytvořte si jej).

 

 1. v levém menu v sekci "Pro Odborníky" volbu "Správa kontaktních osob"
 2. najdete daný kontakt (případně pokud nebude v seznamu, můžete zvolit možnost "Importovat" a vložit jej) ten vyberete a kliknete na "Editovat"
 3. následně jej upravíte a zvolíte autorizaci:
 • a) emailem - změnu je nutné autorizovat z původní emailové adresy uvedené u kontaktu (tedy před změnou)
 • b) pokud emailová adresa u kontaktu není funkční, pak zahajte změnu přes váš účet (viz výše uvedený postup), a číslo objednávky pak s žádostí o změnu napište žádost na info@domena.cz, vygenerujeme vám formulář. Podpis na formuláři pak musí být úředně ověřený

 

Autor:
Aktualizováno: 2016-02-07 22:15


Domény » Změna nameserverů (DNS)

Změna nameserverů CZ domén

 

Změnou nameserverů převedete správu DNS domén k jinému poskytovateli. Pokud tedy například nastavíte naše nameservery, převedete správu DNS k nám. Pokud nastavíte nameservery jinam, budete mít správu DNS mimo nás a jakékoliv změny v zónovém souboru v naší administraci se tedy již neprojeví!

Převedením správy se nepřevádí DNS záznamy od původního poskytovatele! Je tedy potřeba si je nastavit znovu.

 
Pro změnu nameserverů použijte následující postup:

 1. Přihlaste se na svůj účet na puvodni.domena.cz
 2. V případě, že chcete nastavit cizí nameservery přejděte do Správa nameserverů a zde buďto importujte existující sadu nameserverů přes možnost Importovat nebo vytvoříte novou. Sada je určena pouze pro domény .CZ.
 3. Přejdete do Správa domén kde vyberete doménu a zvolíte Editovat 
 4. Vyberete importovanou či založenou sadu a vyberte autorizaci
 • a) emailem - budete ji muset potvrdit emailem z adresy, uvedené u kontaktu vlastníka, administrativního nebo technického kontaktu
 • b) formulářem - na email zadaný do pole Email pro formulář se zašle formulář, který  podepíše vlastník domény nebo admin či tech kontakt. Podpisy musí byt úředně ověřeny (ne nutně notářsky, postačí CzechPoint), ověřený formulář nám zašlete poštou. V případě právnické osoby připojte kopii výpisu z Obchodního rejstříku. Potvrzený formulář musí být doručen společnosti IGNUM nejpozději do 3 měsíců od data vygenerovaní objednávky. Po uplynutí lhůty 3 měsíců je objednávka automaticky stornována a formulář pozbývá platnosti.

 

Změna se projeví do 24 hodin

 

Poznámka: pokud převádíte DNS na IGNUM, pak je potřeba, abyste si nejprve v sekci Editace DNS záznamů založili zonu pro danou doménu Záznamy je pak možné kdykoliv upravovat -  editovat DNS v naší administraci, po přihlášení na puvodni.domena.cz.

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2019-12-11 09:24


Změna nameserverů generických domén (COM, NET, ORG, INFO, BIZ)

 

Změnou nameserverů převedete správu DNS domén k jinému poskytovateli. Pokud tedy například nastavíte naše nameservery, převedete správu DNS k nám. Pokud nastavíte nameservery jinam, budete mít správu DNS mimo nás a jakékoliv změny v zónovém souboru v naší administraci se tedy již neprojeví!

Převedením správy se nepřevádí DNS záznamy od původního poskytovatele! Je tedy potřeba si je nastavit znovu.

 
Pro změnu nameserverů použijte následující postup:

 1. Přihlaste se na svůj účet na puvodni.domena.cz
 2. V případě, že chcete nastavit cizí nameservery přejděte do Správa nameserverů a zde vložíte jednotlivé nameservery pomocí tlačítka Nový
 3. Přejdete do Správa domén kde vyberete doménu a zvolíte Editovat 
 4. Vyberete  požadované nameservery a vyberte autorizaci
 • a) emailem - budete ji muset potvrdit emailem z adresy, uvedené u kontaktu vlastníka nebo administ. kontaktu
 • b) formulářem - na email zadaný do pole Email pro formulář se zašle formulář, který bude muset podepsat vlastník domény. Podpisy musí byt úředně ověřeny (ne nutně notářsky, postačí CzechPoint), ověřený formulář nám zašlete poštou. V případě právnické osoby připojte kopii výpisu z Obchodního rejstříku. Potvrzený formulář musí být doručen společnosti IGNUM nejpozději do 3 měsíců od data vygenerovaní objednávky. Po uplynutí lhůty 3 měsíců je objednávka automaticky stornována a formulář pozbývá platnosti.

K replikaci následně dojte podle nastavené hodnoty TTL v původní zóně - maximálně do 24 hodin.

 

Pokud převedete správu k nám, můžete si následně editovat DNS záznamy v naší administraci, po přihlášení na puvodni.domena.cz.

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2019-12-11 09:27


Změna nameserverů SK domén

 

Změnou nameserverů převedete správu DNS domén k jinému poskytovateli. Pokud tedy například nastavíte naše nameservery, převedete správu DNS k nám. Pokud nastavíte nameservery jinam, budete mít správu DNS mimo nás a jakékoliv změny v zónovém souboru v naší administraci se tedy již neprojeví!

Převedením správy se nepřevádí DNS záznamy od původního poskytovatele! Je tedy potřeba si je nastavit znovu.

 

Pro změnu nameserverů použijte následující postup:

 1. Přihlaste se na svůj účet na puvodni.domena.cz
 2. V případě, že chcete nastavit cizí nameservery přejděte do Správa nameserverů a zde vložíte jednotlivé nameservery pomocí tlačítka Nový
 3. Přejdete do Správa domén kde vyberete doménu a zvolíte Editovat 
 4. Vyberete  požadované nameservery a vyberte autorizaci
 • a) emailem - budete ji muset potvrdit emailem z adresy, uvedené u kontaktu vlastníka
 • b) formulářem - na email zadaný do pole Email pro formulář se zašle formulář, který bude muset podepsat vlastník domény. Podpisy musí byt úředně ověřeny (ne nutně notářsky, postačí CzechPoint), ověřený formulář nám zašlete poštou. V případě právnické osoby připojte kopii výpisu z Obchodního rejstříku. Potvrzený formulář musí být doručen společnosti IGNUM nejpozději do 3 měsíců od data vygenerovaní objednávky. Po uplynutí lhůty 3 měsíců je objednávka automaticky stornována a formulář pozbývá platnosti.

 

Poznámka: pokud převádíte DNS na IGNUM, pak je potřeba, aby jste si nejprve v sekci Editace zonového souboru založili zonu pro danou doménu Záznamy je pak možné kdykoliv upravovat -  editovat DNS v naší administraci, po přihlášení na puvodni.domena.cz.

 

Autor:
Aktualizováno: 2019-12-11 09:45


Změna nameserverů EU domén

 

Změnou nameserverů převedete správu DNS domén k jinému poskytovateli. Pokud tedy například nastavíte naše nameservery, převedete správu DNS k nám. Pokud nastavíte nameservery jinam, budete mít správu DNS mimo nás a jakékoliv změny v zónovém souboru v naší administraci se tedy již neprojeví!

Převedením správy se nepřevádí DNS záznamy od původního poskytovatele! Je tedy potřeba si je nastavit znovu.

 
Pro změnu nameserverů použijte následující postup:

 1. Přihlaste se na svůj účet na puvodni.domena.cz
 2. V případě, že chcete nastavit cizí nameservery přejděte do Správa nameserverů a zde vložíte jednotlivé nameservery pomocí tlačítka Nový
 3. Přejdete do Správa domén kde vyberete doménu a zvolíte Editovat 
 4. Vyberete  požadované nameservery a vyberte autorizaci
 • a) emailem - budete ji muset potvrdit emailem z adresy, uvedené u kontaktu vlastníka
 • b) formulářem - na email zadaný do pole Email pro formulář se zašle formulář, který bude muset podepsat vlastník domény. Podpisy musí byt úředně ověřeny (ne nutně notářsky, postačí CzechPoint), ověřený formulář nám zašlete poštou. V případě právnické osoby připojte kopii výpisu z Obchodního rejstříku. Potvrzený formulář musí být doručen společnosti IGNUM nejpozději do 3 měsíců od data vygenerovaní objednávky. Po uplynutí lhůty 3 měsíců je objednávka automaticky stornována a formulář pozbývá platnosti.

 

K replikaci následně dojte podle nastavené hodnoty TTL v původní zóně - maximálně do 24 hodin.

 

Pokud převedete správu k nám, můžete si následně editovat DNS záznamy v naší administraci, po přihlášení na puvodni.domena.cz.

 

Autor:
Aktualizováno: 2019-12-11 09:26


Založení sady nameserverů pro CZ domény

 

U .cz domén se při změně DNS záznamů používá tzv sada jmenných serverů. ID sady vám sdělí buďto poskytovatel, případně si můžete přes svůj účet založit sadu novou

 
Pro založení sady použijte následující postup:

 1. Přihlaste se na svůj účet na puvodni.domena.cz
 2. Klikněte do sekce Správa nameserverů a použijte tlačítko Nový
 3. Jako typ záznamu vyberte  Sada nameserverů (CZ domény)
 4. Otevře se vám formulář, kde vepíšete tyto hodnoty:
 • a) identifikátor ID - zadáte identifikátor (ID), který bude sloužit pro označení NSSetu v seznamu nameserverů. Pokud políčko necháte prázdné, ID vám bude přiděleno
 • b) adresu primárního , sekundárního a případně dalších nameserveru - název DNS serveru musí být na doméně alespoň 3. řádu (ns1.ignum.com)
 • Vyberte technický kontakt nameserverů - kontakt musí existovat v sekci Správa kontaktních osob

 

Pak stačí jen dole kliknout na tlačítko  Přidat a sada se během několika minut zaregistruje

 

Pro změnu nameserverů u vaší domény pak postupujte podle návodu, který naleznete na tomto odkazu

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2014-07-28 17:14


Domény » Platby a fakturace

Zahraniční plátce z členství EU

 

Vzhledem k členství České republiky v EU je možné účtovat naše služby bez DPH všem zákazníkům ze zemí EU

 

Pokud jste tedy plátcem daně ve vašem státu, zašlete nám pro ověření DIČ. Ihned po ověření budou všechny doklady vystavovány s 0% DPH. Informace o Vaší společnosti zasílejte prosím na emailovou adresu fakturace@ignum.cz

Autor:
Aktualizováno: 2013-08-26 13:06


Zavedení daňového dokladu do účetnictví v PDF

 

Dle Zákona 235/2004 Sb., Zákona o dani z přidané hodnoty (Hlava II, §33), je možné daňové doklady zasílat i v elektronické podobě a to ve formátu PDF. Tyto doklady obsahují veškeré náležitosti a je možné je zanést do Vašeho účetnictví.

 

Pokud máte zájem o jejich zaslání pozemní poštou, zašlete svou žádost na email fakturace@ignum.cz (V žádosti je nutné uvést číslo daňového dokladu).

Tuto žádost nám zašlete vždy, když budete chtít konkrétní doklad zaslat pozemní poštou, není možné nastavit automatické zasílání pro všechny budoucí doklady není možné.

 

Autor:
Aktualizováno: 2013-08-26 13:08


Daňový doklad

 

Daňový doklad obdržíte na základě přijaté platby na náš účet

 Daňový doklad není potvrzením skutečného provedení služby. O úspěšném či neúspěšném vyřízení objednávky jste tedy následně informováni dalším emailem.

(například v případě pozdního zaplacení prodloužení domény, která již následně prodloužit nelze vám sice přijde daňový doklad, ale následně email o neúspěšném vyřízení objednávky).

 

Výzva k platbě NENÍ daňový doklad. Daňový doklad je vystaven automaticky systémem po identifikaci vaší platby na účtu společnosti IGNUM. 

Daňový doklad je distribuován jen emailem ve formátu PDF/HTML a to pouze na kontaktní adresy, které máte v detailech účtu na puvodni.domena.cz

Doklady najdete po přihlášení na puvodni.domena.cz v sekci Daňové doklady

 

Dle Zákona 235/2004 Sb., Zákona o dani z přidané hodnoty (Hlava II, §33), je možné daňové doklady zasílat i v elektronické podobě a to ve formátu PDF. Tyto doklady obsahují veškeré náležitosti a tudíž je můžete zanést do Vašeho účetnictví.

 

Autor:
Aktualizováno: 2013-12-10 10:43


Výzva k platbě

 

Výzva k platbě je dokument obsahující informační text včetně platebních údajů nutných k úhradě objednané služby (registrace, prodloužení, změna registrátora domény atd.).

Výzva k platbě NENÍ daňový doklad! Ten obdržíte až po přijaté platbě a je pouze potvrzením této přijaté platby (tedy neznamená, že fakturovaná služba byla provedena, to následně závisí na tom, zda provést lze - například pokud pošlete platbu na prodloužení domény příliš pozdě, obdžíte sice daňový doklad, ale doména se neprodlouží).

 

Výzvy najdete po přihlášení na puvodni.domena.cz v sekci Výzvy k platbám

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2013-08-26 13:10


Hromadná platba

 

Hromadnou platbou můžete uhradit například prodloužení více domén najednou.

 

Pro vystavení hromadné výzvy stačí ve Správa domén u konkrétní domény zvolit Prodloužit a následně odškrtnout pole Vygenerovat výzvu k platbě (tedy tak, aby nebylo zatrženo). Až takto vygenerujete prodloužení všech potřebných domén, přejdete do sekce Objednávky a u libovolné z nich kliknete na Vygenerovat variabilní symbol. Následně si budete moct zakliknout všechny čekající objednávky, čímž se přidají na jednu společnou výzvu, kterou následně můžete uhradit.

 

Další možností je zaslat kredit na Váš zákaznícký účet a nastavit automatické prodlužování domén z kreditu. Toto nastavení provedete v sekci Nastavení a fakturační údaje

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2017-04-26 10:08


Chybně zaslaná platba - chybný variabilní symbol nebo částka

 

Platbou se špatně zadaným VS ani částkou nedojde k automatickému zpracování objednávky.

Každá objednávka má jedinečný variabilní symbol. Platbou pod jiným nebo špatně zadaným VS tedy nedojde ke spárování platby s objednávkou.

 

Provedete-li platbu s chybným variabilním symbolem, kontaktujte neprodleně fakturační oddělení e-mailem na adrese fakturace@ignum.cz a uveďte:

 • chybný variabilní symbol
 • správný variabilní symbol
 • přesnou částku
 • číslo bankovního účtu, z kterého byla platba provedena
 • datum provedení platby

 Výzvy jsou dostupné po přihlášení na puvodni.domena.cz v sekci Výzvy k platbám.  

 

Provedete-li platbu s chybnou částkou, platba Vám pravděpodobně bude připsána na kredit zákaznického účtu, viz. Daňový doklad za elektronickou službu (kreditní servis)

V případě nastavení v zákaznickém účtu na domena.cz, v sekci Nastavení a fakturační údaje, Nepárovat platby na kredit Vám bude částka vrácena zpět na bankovní účet, ze kterého přišla.

O aktuálním stavu Vaší platby se můžete informovat na fakturace@ignum.cz.

 

 

 

 
Autor:
Aktualizováno: 2013-10-31 16:19


Daňový doklad za elektronickou službu (kreditní servis)

 

 Tento doklad obdržíte, pokud se zaslaná platba načte na kredit vašeho účtu na puvodni.domena.cz

Pozor, při následné úhradě výzev z kreditu již neobdržíte daňový doklad k dané výzvě, neboť na tyto prostředky již byl vystaven právě doklad za kreditní servis!

 

Daňový doklad „Přijetí platby za elektronickou službu (kreditní servis)“ vznikne v několika různých případech:

 • když zašlete platbu s variabilním symbolem kreditních plateb - a tedy si chcete vědomě dobít kredit na vašem účtu
 • když zadáte chybný variabilní symbol nebo špatnou částku
 • když zaplacená objednávka nemůže být z nějakého důvodu provedena

S kreditem můžete libovolně manipulovat a platit z něj objednané služby.

Přehled kreditu najdete po přihlášení na puvodni.domena.cz  pod Platby a Fakturace a Pohyby kreditu. Zde máte přehled použití kreditu i s historií, včetně jednotlivých objednávek. Tento dokument stačí přiložit k daňovému dokladu.

Autor:
Aktualizováno: 2013-10-31 16:05


Oprava fakturačních údajů u výzvy k platbě

 

 Opravou změníte údaje u zálohové faktury (výzvy k platbě)

 

Aktualizaci fakturačních údajů proveďte po přihlášení na puvodni.domena.cz v sekci Nastavení a fakturační údaje. Neznáte-li přístupové údaje zvolte možnost  ZAPOMNĚLI JSTE HESLO? a nechte si zaslat email pro obnovu hesla.


Pokud Vám ještě nebyl vydán daňový doklad, nestačí uhradit stávající výzvu k platbě. Je potřeba údaje nejprve změnit v zákaznnickém účtu a vygenerovat si novou vývzu v sekciSpráva domén - Prodloužit

Daňový doklad, který použijete do účetnictví, obdržíte již s aktuálními údaji automaticky po přijetí Vaší platby.

Autor:
Aktualizováno: 2016-07-26 14:54


Oprava fakturačních údajů u daňových dokladů

 

Opravou docílíte změnu údajů na konečném daňovém dokladu.

Nejdříve opravte své údaje v systému puvodni.domena.cz, v sekci Nastavení a fakturační údaje. Následujícím způsobem lze upravit faktury vystavené v aktuálním měsíci.

Pokud se jedná o drobnou změnu vzniklou v rámci překlepu, opravte své údaje v systému puvodni.domena.cz. Následně nás informujte na emailovou adresu fakturace@ignum.cz. Opravený doklad Vám bude znovu vygenerován a zaslán emailem.

V případě úplné změny fakturačních údajů (název odběratele, IČO a DIČ) na již vystaveném dokladu, je nutné zaslat tzv. Čestné prohlášení původního subjektu, že doklad není zanesen v jeho účetnictví a tedy souhlasí s přepracováním údajů na nového plátce. Toto Čestné prohlášení s podpisem a případným razítkem naskenujte a zašlete na fakturace@ignum.cz, popř. odfaxujte na číslo +420 296 332 222, nebo zašlete pozemní poštou na naši kontaktní adresu. Čestné prohlášení naleznete ZDE

Úplnou změnu fakturačních údajů provádíme nejpozději patnáctý den následujícího měsíce po vystavení daňového dokladu.

 

Autor:
Aktualizováno: 2020-01-27 16:24


Poskytované slevy a možnost získání slev

 

Stačí registrovat domény a výhodný ceník si Vás najde sám. Nastavuje se automaticky dle ročního obratu Vašeho zákaznického účtu v systému puvodni.domena.cz a získáte tak lepší ceny na domény.

 

Podmínky a pravidla získání zvýhodněných cen naleznete ZDE .

Ceny odpovídající ceníku může získat každý zákazník, u jehož uživatelského účtu bude celkový součet částek daňových dokladů za doménové služby, které byly vystaveny prostřednictvím služby DOMENA.CZ v posledních 12 měsících, odpovídat dané částce - pro "Partnerský ceník" jde například o částku 12 000 Kč s DPH.

Pokud nemáte v systému DOMENA.CZ dostatečné množství služeb a celkový obrat nedosahuje požadované hodnoty, je možné zvýhodněné ceny získat zasláním chybějící částky na kredit uživatelského účtu. Pro zaslané finanční prostředky bude vystaven daňový doklad, který bude do celkového obratu započítán a tím budou splněna požadovaná kritéria. Kredit pak můžete používat pro snadnou úhradu objednávaných služeb.

Zřízení partnerského ceníku již není podmíněno uzavřením Smlouvy o zajišťování registrace doménových jmen.

Autor:
Aktualizováno: 2013-08-26 14:01


Změna plátce domény

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2014-07-28 11:00


Upozornění před expirací domény

 

Dříve než dojde ke zrušení registrace domény z důvodu neuhrazení registračního poplatku, postupuje IGNUM dle následujícího schématu zasílání upozornění.

 

Výzvy najdete po přihlášení na puvodni.domena.cz v sekci Výzvy k platbám.


A. U domény je aktivována služba autofakturace (v systému DOMENA.CZ je u nastavení Autofakturace označena volba Ano)

1. 60 dní před expirací je na kontaktní e-mail odeslána notifikace o prodloužení domény s informací o tom, že 30 dní před expirací bude automaticky vygenerována a zaslána výzva k platbě.
2. 30 dní před expirací - zaslání výzvy k platbě.
3. 15 dní před expirací - zaslání 1. urgence výzvy.
4. 7 dní před expirací - zaslání 2. urgence výzvy.
5. V pondělí v týdnu expirace domény – zaslání SMS s upozorněním na expiraci *
6. V den expirace - zaslání 3. urgence výzvy.

Pokud by zákazník výzvu a objednávku po jejím vygenerování stornoval, dojde při další každé notifikaci k jejímu automatickému vygenerování.

* SMS se týká výhradně CZ domén a SMS je odeslána pouze pokud zákazník uvede mobilní telefonní číslo.

B. U domény není aktivována služba autofakturace (v systému DOMENA.CZ je u nastavení Autofakturace označena volba Ne)

1. 60 dní před expirací je na kontaktní e-mail odeslána informační zpráva o nutnosti prodloužení domény.
2. 7 dní před expirací je zaslána 2. a poslední notifikace o nutnosti prodloužení domény.

Výše uvedený postup platí pro CZ domény. U některých TLD je celé urgenční schéma posunuto o určitý počet dnů do minulosti, jelikož nejzazší termín pro prodloužení domény je o několik dnů až týdnů dříve, než den expirace.

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2014-10-02 14:17


Nejzazší den prodloužení domén

Tento záznam není revize a nemůže být zobrazen.

Autor:
Aktualizováno: 2013-12-06 10:18


Užitečné informace k doménám

JAK MŮŽETE VÝZVU K PLATBĚ UHRADIT CO NEJRYCHLEJI?

- ONLINE přímo z Vašeho účtu na https://puvodni.domena.cz (sekce Výzvy k platbám) kartou či kreditem

- bankovním převodem z účtu u Raiffeisenbank či z její pokladny

 

EJHLE, SNAŽÍTE SE PŘIHLÁSIT DO VAŠEHO ÚČTU, ALE BEZÚSPĚŠNĚ?

Nikdo přece nemůže myslet na všechno, třeba si pamatovat léta nepoužívané heslo!

Nic se neděje, přes níže uvedený link si můžete heslo resetovat podle názvu domény nebo přihlašovacího jména: https://puvodni.domena.cz/account/info.html

Link pro reset Vám obratem zašleme na e-mailovou adresu uvedenou ve Vašem účtu jako kontaktní.

 

PRAVIDLA JEDNOTLIVÝCH TLD aneb OBEZŘETNOST JE NA MÍSTĚ!

Možná ještě nevíte, že důležitější než termín splatnosti výzvy je datum expirace domény. Jelikož má každá doménová koncovka svoje vlastní pravidla, liší se i termíny jejich nejzazšího možného prodloužení platnosti.

Přehled o tom, do kdy můžete domény prodloužit za standardní poplatek, jak dlouho je lze obnovit nouzově a kdy jsou zcela zrušeny, naleznete v naší nápovědě:

http://ignm.cz/nejzazsi-den-prodlouzeni

  

CO S DOMÉNOU, KTERÁ JIŽ MÁ DOSLOUŽENO?

Stane se, že doménu již skutečně potřebovat nebudete a rádi ji třeba do budoucn přenecháte někomu jinému k nové registraci. Abyste nic nezanedbali a mohli tak doméně zajistit zasloužený odpočinek, pro jistotu prověřte pár následujících okolností:

 

1) Je u domény aktivní služba DOMÉNOVÁ POJISTKA?

(ve Vašem účtu je v sekci Správa domén u příslušné domény ikonka ochranného deštníčku)

Tuto službu je tedy třeba případně DEAKTIVOVAT pomocí oranžového tlačítka Doménová pojistka. Pokud byste ji totiž ponechali aktivní, doménu bychom jistojistě prodloužili za Vás a zpětně Vás navíc požádali o úhradu, což byste v této situaci nejspíš příliš neocenili.

Po deaktivaci již jednoduše postačí výzvu k platbě neuhradit a doména bude dle příslušných pravidel po expiraci automaticky zrušena.

 

2) Jedná se o doménu s koncovkou .DE nebo .AT? VÝJIMKA POTVRZUJE PRAVIDLO!

Pokud se jedná o doménu s jednou z těchto koncovek, pak vězte, že oba naši západní sousedé Vás mohou po nesprávně provedeném zrušení domény pěkně pozlobit. Mají totiž úplně jiná pravidla, která se určitě nevyplácí podcenit. Bližší informace pro Vás máme připravené v naší nápovědě:

               https://napoveda.ignum.cz/de

               https://napoveda.ignum.cz/at

ÚKLID - pro lepší přehled je praktické mít ve svém účtu pořádek. Pokud tomu již nic nebrání, výzvu k platbě, objednávku na prodloužení i samotnou doménu tedy můžete ze svého účtu odstranit, aby uvolnila místo třeba nějaké nové a zajímavější.

 

A ZASE TA PRAVIDLA!

Od 1. 3. 2015 jsou platná nová pravidla pro registraci CZ domén, která jsou dostupná na http://ignm.cz/pravidla-cz-20150301. Pravidla mj. obsahují ustanovení o novém systému mimosoudního řešení sporů o doménová jména.

Autor: helpdesk
Aktualizováno: 2015-12-16 10:36


Automatické platby z kreditu

Funkci automatických plateb z kreditu můžete využít pro pohodlnější úhrady za služby na DOMENA.cz.

 
Funkci si aktivujete ve svém zákaznickém účtu v sekci Nastavení účtuNastavení a fakturační údaje- v části Způsob úhrady a nastavení autofakturace.

Po aktivaci funkce se budou všechny nově vystavené výzvy k platbě automaticky hradit z kreditu.
Pokud kredit nebude k úhradě výzvy dostačující, na kontaktní e-mail Vám zašleme zprávu o výšce zbylého kreditu a také která výzva nebyla uhrazena. Nezaplacenou výzvu je potřeba uhradit manuálně i po navýšení kreditu - buď v sekci Platby a fakturace - Výzvy k platbě zvolte u příslušné nazaplacené výzvy Zaplatit z kreditu, nebo jinými platebními metodami. Po navýšení kreditu budou všechny nově vystavené výzvy znovu automaticky uhrazeny z kreditu.

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2017-04-26 10:02


Domény » Obecné dotazy

Funkce, služby a nástroje DOMENA.CZ

 

Funkce, služby a nástroje DOMENA.CZ

 

 • Je možné získat zapomenuté přihlašovací údaje?

Samozřejmě. Použijte službu pro zaslání zapomenutých přihlašovacích údajů a informace Vám budou zaslány emailem.

 

 • Jakým způsobem vytvořím nový uživatelský účet?

Pro vytvoření nového uživatelského účtu použijte tento formulář.

 

 • Budu mít po registraci domény možnost upravit její detaily?

Ano. DOMENA.CZ nabízí online nástroje pro všechny možné změny.

 

 • Nabízí DOMENA.CZ také správu daňových dokladů, objednávek a výzev k platbám?

Ano. Všechny nástroje pro správu fakturace jsou online a bezplatně k dispozici.

 

 • Je možné měnit DNS záznamy či přímo nameservery?

Samozřejmě. DNS záznamy i nameservery domén lze libovolně měnit přímo z administračního rozhraní DOMENA.CZ.

 

 • Jakým způsobem mohu zaregistrovat doménu?

Doménu zaregistrujete snadno v sekci Ověření domény. Do políčka 'Jméno domény' napište jméno Vámi požadované domény a dále se řiďte interaktivní nápovědou u všech formulářů.

 

 • Jaké všechny domény DOMENA.CZ nabízí k registraci?

Přehled všech TLD (Top Level Domain), tedy domén, které DOMENA.CZ nabízí k registraci, najdete na straně Ověření domény po rozbalení nabídky vedle políčka 'Jméno domény'.

 

 • Co potřebuji pro registraci domény?

Tak především uživatelský účet na DOMENA.CZ. Pak bude nutné zaregistrovat kontaktní osobu a pro CZ domény také subjekt. Pokud nejste pokročilý uživatel doporučujeme registraci domény zahájit zde. A následně se řiďte pokyny a nápovědou uvedenou u formulářů.

 

 • Co to je WHOIS a čemu slouží?

Služba WHOIS slouží pro zjištění informací o doménách a detailů s nimi souvisejících. WHOIS umožňuje zjistit zda je doména volná k registraci. Pokud volná není je možné vyhledat detaily o jejím vlastníkovi, datu registrace či expirace, nameserverech, apod. U CZ domén DOMENA.CZ nabízí také možnost prohledávat subjekty a kontaktní osoby.

 

 

Autor: Daniel Totka
Aktualizováno: 2013-10-18 15:58


Pravidla registrace CZ domén

 

Pravidla registrace CZ domén

 

 • Kde najdu aktuální verzi pravidel registrace CZ domén?
Kompletní přehled všech dokumentů najdete v sekci Pravidla.
 
 • Na jak dlouho mohu registrovat doménu?
Doménu je možné registrovat na 1 rok až 10 let.
 
 • Proč vyžadujete datum narození kontaktní osoby u domény?
Řídíme se pravidly registrace domén CZ, které jasně stanovují požadované údaje. Konkrétně datum narození slouží k jednoznačné identifikaci kontaktní osoby uvedené u každé domény.
 
 • Mohu uzavřít písemnou smlouvu o registraci domény?
Písemná smlouva není nutná - zcela úplně ji nahrazují smluvní podmínky, akceptované při registraci kontaktní osoby/domény.

Autor: Daniel Totka
Aktualizováno: 2013-10-21 14:24


Nejzazší den prodloužení domén

 

Přehled o tom, do kdy je možné domény prodloužit za standardní poplatek, do kdy můžete domény prodloužít nouzově a kdy je doména zrušena .

 

Hodnoty v tabulce jsou počítány od data expirace. Datum expirace zjistíte v databázi whois popřípadě pod zákaznickým účtem na puvodni.domena.cz v sekci Správa domén

 

 TLD Země / Typ
Nejzazší den prodloužení Nouzové obnovení Zrušení domény

gTLD

nové generické

 

Generická

 

25

 

 30

 
.CZ Česká republika 60 n/a 61
.EU Evropská unie 40 n/a 41
.BIZ Generická 30 60 65
.COM Generická 30 60 65
.INFO Generická 30 60 65
.MOBI Generická 30 60 65
.NAME Generická 30 60 65
.NET Generická 30 60 65
.ORG Generická 30 60 65
.PRO Generická 30 60 65
.TEL Generická 30 60 65
.XXX Generická 30 60 65
.AC Ostrov Ascension -3 90 91
.AG Antigua a Barbuda -3 75 76
.AM Arménie -3 10  
.AS Americká Samoa -3 n/a  
.CO.AT Rakousko -32 0  
.OR.AT Rakousko -32 0  
.AT Rakousko -32 0 viz nápověda pro .AT 
.BE Belgie -3  na dotaz  
.BZ Belize -2 28  
.CA Kanada -1 n/a  
.CC Kokosové ostrovy -1  na dotaz  
.CN Čína -2  na dotaz  
.CO Kolumbie -2  90  
.CX Vánoční ostrovy -2 90  
.DE Německo -3 na dotaz  viz nápověda pro .DE
.DJ publika Djibouti -2 n/a  
.DK Dánsko -35  n/a  
.COM.ES Španělsko -9 na dotaz   
.NOM.ES Španělsko -9 na dotaz   
.ORG.ES Španělsko -9  na dotaz  
.ES Španělsko -9  na dotaz  
.FM Mikronésie -2  na dotaz  
.FR Francie -2 28  
.GD Grenada  -3  na dotaz  
.HK Hong Kong -1  n/a  
.HN Honduras -2  90  
.CO.HU Maďarsko -2  45  
.HU Maďarsko -2  45  
.CH Švýcarsko -2 12  
.IE Irsko -1 n/a  
.CO.IL Izrael -15 na dotaz   
.ORG.IL Izrael -15  na dotaz  
.IM Ostrov Man -3 n/a  
.CO.IN Indie -2  na dotaz  
.FIRM.IN Indie -2  na dotaz  
.GEN.IN Indie -2  na dotaz  
.IND.IN Indie -2  na dotaz  
.NET.IN Indie -2  na dotaz  
.ORG.IN Indie -2  na dotaz  
.IN Indie -2 na dotaz   
.IO Britské indicko. území
-3 na dotaz  
.IT Itálie -2 na dotaz   
.JP Japonsko -20 na dotaz   
.LC Saint Lucia -2 30  
.LI Lichtenštejnsko -3  14  
.LT Litva -1 na dotaz   
.LV Lotyšsko -1  n/a  
.LY Lybie 50 n/a  
.ME Montenegro -2  na dotaz  
.MN Mongolsko -2  na dotaz  
.MS Montserrat -3 90  
.NL Holandsko -3 na dotaz   
.NU Ostrov Niue -3 70  
.BIZ.PL Polsko -3 na dotaz   105
.COM.PL Polsko -3 na dotaz   105
.INFO.PL Polsko -3 na dotaz   105
.NET.PL Polsko -3  na dotaz  105
.ORG.PL Polsko -3 na dotaz  105 
.WAW.PL Polsko -3 na dotaz  105 
.PL Polsko -3 na dotaz   105
.RO Rumunsko -1 n/a  
.RU Rusko -5 9  
.SE Švédsko -3 57  
.SI Slovinsko -5 na dotaz   
.SK Slovensko 40 n/a 43
.ST  Sao Tome and Principe -1  na dotaz  
.TC Ostrovy Turci a Caicos -3 n/a  
.TO Království Tonga -1 n/a  
.GEN.TR Turecko -1  n/a  
.WEB.TR Turecko -1 n/a  
.TV Ostrovy Tuvalu 40  69  
.COM.UA Ukrajina -1  n/a  
.IN.UA Ukrajina -1  n/a  
.CO.UK Velká Británie -3 na dotaz   
.ME.UK Velká Británie -3 na dotaz   
.ORG.UK Velká Británie -3 na dotaz   
.US USA -1  29  
.VC Svatý Vincenc a Grenadiny -2 na dotaz   
.VG Britské panenské ostrovy -3  na dotaz  
.WS Ostrov Samoa -5  n/a

 

       

 

 

 

 

Autor:
Aktualizováno: 2020-03-11 14:29


Validace kontaktů generických domén - .com, .net, .org, .biz, .info, .name

 

Validace kontaktů se týká pouze generických domén. Níže uvedený postup a popis platí u těchto kocovek .com, .net, .org, .biz, .info, .name

 

Od 1. 1. 2014 probíhá validace e-mailových kontaktů držitelů generických domén podle pravidel ICANN RAA2013.

Správnost emailové adresy musí být provedena při registraci/prodloužení nebo změny majitele domény, validace musí být provedena do 14 dnů, v opačném připadě bude doména vyřazena ze zóny.

Tento proces je nutné provést pouze jednou pro každou emailovou adresu, to tedy znamená, že pokud jednou validujete správnost vaší emailové adresy, pro další domény pak již nebude potřeba toto ověření.

Pokud jste validační e-mail neobdželi, kontaktujte prosím zákaznickou podporu na info@domena.cz

 

 

Jak validační email vypadá?

 

Email obdržíte z emailové adresy: info@domena.cz

Předmět zprávy: DULEZITE: Overeni e-mailoveho kontaktu pro genericke domeny

 

Text emailu:

Vazeny zakazniku,

dekujeme Vam za objednavku registrace domen(y) vasedomena.com

Venujte prosim pozornost nasledujici zprave.

Z duvodu zmen pravidel ICANN RAA2013 je nutne pro registraci domeny i registraci kontaktu potvrdit spravnost Vasi e-mailove adresy vas@email.cz  pomoci nasledujiciho odkazu:

OVERENI VASI E-MAILOVE ADRESY

Overeni Vaseho e-mailu vas@email.cz je nutne provest do 14 dnu, jinak dojde k deaktivaci domeny (vyrazeni ze zony).


S pozdravem,
tym DOMENA.CZ

IGNUM, s.r.o., Vinohradska 190, 130 61 Praha 3
ignum.cz | domena.cz | webcloud.cz

Podpora: 603 111 111 | napoveda.ignum.cz
Ohodnotte nas: hodnoceni.ignum.cz
Zustante s nami: facebook.com/ignum | twitter.com/ignum

 

Jak tedy emailovou adresu ověřit?

 

V emailu pro validaci kliknete na odkaz pod "OVERENI VASI E-MAILOVE ADRESY", otevře se vám okno, kde potvrdite platnost zakliknutím volby "Yes, I confirm this owner email address"

 

 

 Jak vypadá vaše webová stánka, když je zablokovaná?

 

Fungují na doméně emaily v době, kdy je doména zablokována?

 

Bohužel ne.

 

Jak změním emailovou adresu držitele domény, pokud ta stávající již není funkční, nebo na ní nemám přistup?

 

Je několik způsobů jak změnu provést:

 • pomocí formuláře a ověřeného podpisu, návod naleznete zde
 • zavoláte z telefonního čísla, které je uvedeno u držitele domény v registru. Tato informace není veřejná, proto kontaktujte helpdesk na info@domena.cz
 • autorizovaným požadavkem z účtu plátce/správce domény z puvodni.domena.cz (záložka technická podpora)

 

Autor: Lucie Vojtíková
Aktualizováno: 2018-08-01 10:10


DNS

 

Zde se dozvíte co je to DNS, o službě záložního nameserveru.

 

DNS

Domain Name System je hierarchický systém doménových jmen, realizovaný DNS servery a protokolem stejného jména, kterým si vyměňují informace. Jeho hlavním úkolem jsou vzájemné převody doménových jmen a IP adres uzlů sítě. DNS má i další funkce, např. pro elektronickou poštu či IP telefonii a slouží jako distribuovaná databáze síťových informací.

 

DNSSEC

Je rozšíření systému doménových jmen (DNS), které zvyšuje jeho bezpečnost. DNSSEC poskytuje uživatelům jistotu, že informace, které z DNS získal, byly poskytnuty správným zdrojem, jsou úplné a jejich integrita nebyla při přenosu narušena. DNSSEC zajišťuje důvěryhodnost údajů, získaných z DNS.

 

DNS server (nameserver)

Ohlašuje jméno autoritativního DNS serveru pro danou doménu. Pro domény .CZ jsou dané nameservery součástí celé sady nameserverů.

 

DNS záznam

Slouží k nasměrování domény na určitý server pomocí IP adresy nebo doménového názvu. Existuje několik různých typů záznamů, mezi základní patří záznam typu A, směrující na IP adresu, záznam typu CNAME, směrující na doménové jméno, nebo záznam typu MX, směrující na název e-mailového serveru.

 

Služba poskytnutí záložního nameserveru:

Tuto službu poskytujeme těm zákazníkům , kteří mají u naší společnosti doménu zaregistrovanou, tedy jsme-li registrátorem nebo je na dané doméně jiná placená  službu. Tato služba je zdarma.

Je nutné provést tyto kroky:

 

1. povolení stahování zóny z primárního nameserveru

Povolení stahování zón pro sekundární server IGNUM ze zákaznického primárního serveru (je nutné povolit rozsah):

 • IPv4: 217.31.48.192/29
 • IPv6: 2001:1ab0:7e1e:3::/64
 • nebo je možné povolit stahování zón libovolnému serveru (any)

2. nastavení zóny na našem DNS

Pod zákaznickým účtem na puvodni.domena.cz v sekci Editace DNS zázamůklikněte na tlačítko Přidat. Zvolte libovolný název zónového souboru, a klikněte na "vlastní nastavení (pro pokročilé)". V prvním bodu "zvolte DNS servery" zvolte "sekundarní server je IGNUM, primár jiný". Do okénka napište název vašeho primárního nameserveru a klikněte na Uložit

3. změna DNS u domény

Proveďte změnu DNS u domény, dle návodu, který naleznete na tomto odkazu

Autor:
Aktualizováno: 2019-01-14 09:12


Validace kontaktů generických domén

 

Validace kontaktů se týká pouze generických domén. Níže uvedený postup a popis platí u těchto kocovek .pro, .mobi, .tel, .xxx

 

Od 1. 1. 2014 probíhá validace e-mailových kontaktů držitelů generických domén podle pravidel ICANN RAA2013.

Správnost emailové adresy musí být provedena při registraci/prodloužení nebo změny majitele domény, validace musí být provedena do 14 dnů, v opačném připadě bude doména vyřazena ze zóny.

Tento proces je nutné provést pouze jednou pro každou emailovou adresu, to tedy znamená, že pokud jednou validujete správnost vaší emailové adresy, pro další domény pak již nebude potřeba toto ověření.

Pokud jste validační e-mail neobdželi, kontaktujte prosím zákaznickou podporu na info@domena.cz

 

Jak validační email vypadá?

 

Email obdržíte z emailové adresy: info@domena.cz

Předmět zprávy: Request for email address validation

 

Text emailu: Jak bude validační email vypadat?

Dear registrant or prospective registrant,

due to the requirements under the ICANN Registrar Accreditation Agreement we are required to confirm the validity of the email address provided for the domain name registration application or contact creation.You will only have to do this once for each email address used.

Please click on the following link to confirm that you have received
this email and to validate your email address:

http://emailverification.info?trigger=MTM5MjgyMTgyMi41MjMwNCMxMTcxODA0MzU3MjQ4NzU%3D&email=vas@email.cz>

If the above shown link should be broken please proceed to

http://emailverification.info

and enter your personal validation token into the form field:

trigger = MTM5MjgyMTgyMi41MjMwNCMxMTcxODA0MzU3MjQ4NzU=

Please note that in case you do not validate your email address, we are required to suspend your domain name registration(s) using these contact details no later than:

Thursday March 06. 2014 14:57:02 UTC

After the suspension date you can always re-activate your domain name(s) by confirming the address as described above.

IMPORTANT NOTE:
If you do not carry out this confirmation, the domain registration guidelines prescribe that the status of your domain (s) mentioned above is changed to "on hold". In consequence your domain(s) can not be reached anymore.

* Vazeny zakazniku, venujte prosim pozornost nasledujici zprave. Z duvodu zmen pravidel ICANN RAA2013 bude nutne pro registraci domeny/registraci kontaktu potvrdit správnost vasi emailove adresy. Prosim potvrde spravnost kliknutim na vyse uvedeny link, a do pole zadejte vyse uvedeny kod (trigger) a kliknete na SUBMIT.Pokud nedojde k overeni vaseho emailu, pak muze byt vase domena vyrazena ze zony. Pro reaktivaci vsak staci opet kliknout na vyse uvedeny link. *

Thank you very much for your cooperation!

Best regards,
IGNUM s.r.o., Vinohradska 190, Praha 3, tel: +420,603111111

 

Jak tedy emailovou adresu ověřit?

V textu emailu naleznete link, na který kliknete a tím je validace provedena. Alternativou je provést validaci zadáním adresy do prohlížeče - http://emailverification.info - a zadáním tzv "trigger", který také naleznete v textu emailu.

 

 

Jak vypadá vaše webová stánka, když je zablokovaná?

Webové stránky ani emaily nejsou funkční, vaše prezentace se nezobrazí.

 

Fungují na doméně emaily v době, kdy je doména zablokována?

Bohužel ne.

 

Jak změním emailovou adresu držitele domény, pokud ta stávající již není funkční, nebo na ní nemám přistup?

Napište autorizovaný požadavek z vašeho zákaznického účtu na puvodni.domena.cz

 

Autor: Lucie Vojtíková
Aktualizováno: 2018-08-01 10:16


Extra Partner

Tento záznam není revize a nemůže být zobrazen.

Autor: Lucie Vojtíková
Aktualizováno: 2017-06-26 14:06


DNS

Poskytnutí záložního nameserveru

 

Zde se dozvíte jak nastavit záložní nameserver

Služba poskytnutí záložního nameserveru:

Tuto službu poskytujeme těm zákazníkům , kteří mají u naší společnosti doménu zaregistrovanou, tedy jsme-li registrátorem nebo je na dané doméně jiná placená  službu. Tato služba je zdarma.

Je nutné provést tyto kroky:

 

1. povolení stahování zóny z primárního nameserveru

Povolení stahování zón pro sekundární server IGNUM ze zákaznického primárního serveru (je nutné povolit rozsah):

 • IPv4: 217.31.48.192/29
 • IPv6: 2001:1ab0:7e1e:3::/64
 • nebo je možné povolit stahování zón libovolnému serveru (any)

2. nastavení zóny na našem DNS

Pod zákaznickým účtem na puvodni.domena.cz v sekci Editace DNS zázamůklikněte na tlačítko Přidat. Zvolte libovolný název zónového souboru, a klikněte na "vlastní nastavení (pro pokročilé)". V prvním bodu "zvolte DNS servery" zvolte "sekundarní server je IGNUM, primár jiný". Do okénka napište název vašeho primárního nameserveru a klikněte na Uložit

3. změna DNS u domény

Proveďte změnu DNS u domény, dle návodu, který naleznete na tomto odkazu

Autor:
Aktualizováno: 2016-07-26 10:21


Webhosting » Varianty z dřívější nabídky

Parametry dříve nabízených variant

 

Zde naleznete přehled námi dříve nabízených webhosting variant a jejich parametrů

 

Varianta Email Fast Standard Complete Expert Enterprise
počet emailů 30  10  25  50  100  200
velikost MB -  150 MB  300 MB  600 MB  1200 MB  2400 MB
skripty ne  PHP  PHP ASP/NET, PHP  ASP/NET,PHP, CGI, PERL ASP/NET,PHP, CGI, PERL 
statistiky ne  ne  awstats  awstats awstats/deepmetrix  awstats/deepmetrix
Frontpage ne  ne  ano  ano  ano  ano
databáze Lin ne  ne  ne  1x mySQL  2 x mySQL/ 2x PgSQL   3 x mySQL/ 2x PgSQL
databáze Win ne  ne  ne  Access  Access, 2xMXSQL  Access, 3xMXSQL
aliasy ne  1  2  4  8  16

 

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2016-01-29 10:44


Webhosting » Obecné návody » Emaily

Blokace e-mailů

 

V tomto návodu jsou uvedeny důvody, proč může dojít k blokaci odesílání zpráv z Vaší emailové schránky a postupy jak danou situaci řešit

 

Na všech mailfarmách je nasazen limit pro odesílání mailů na 75 emailů za 15 minut. Současně je také limitován počet neúspěšných pokusů o přihlášení na 20. 

 

Jak se počítá limit odeslaných zpráv?

Pokud 1 odeslaná zpráva je směrována 1 příjemci, je počítána jako 1.
V případě že odešlete 1 zprávu pro 10 příjemců, je počítána jako 10 odchozích zpráv.

Pokud dojde k překročení povoleného limitu, je schránka na 7 dnů zablokována pro odesílání.

 

Pokud víte, že jste neodeslali žádnou zprávu, nebo jen velmi malý počet a přesto jste zablokováni, mohlo dojít k prolomení hesla k Vaší schránce a následné rozesílce SPAMu. V takovém případě doporučujeme nejprve provést změnu hesla ke schránce a poté kontaktovat naši zákaznickou podporu na emailové adrese helpdesk@ignum.cz

 

Proč jsou e-maily limitovány?

Limit nemá sloužit k omezení odesílání e-mailů obecně, ale k omezení rozesílání nevyžádaných zpráv (SPAM). Rozesílání nevyžádané pošty má za následek to, že adresy našich serverů jsou zablokovány jinými poskytovateli e-mailových služeb. Na jejich servery pak naše servery nemohou doručit žádné zprávy.

V případě, že již dopředu víte, že hodláte posílat více zpráv, než je stanovený limit, kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu. V odůvodněných případech můžeme limit pro konkrétní schránku navýšit.

 

Jako důvod prosím neuvádějte např. rozesílku newsletteru na 10 000 adres. K tomuto účelu je možné využít například aplikaci Mailer, kterou nabízíme zákazníkům automaticky zdarma, případně existuje velké množství společností, které se rozesílkou těchto zpráv zabývají.

 

Překročení počtu přihlášení do emailové schránky

Po 10 neúspěšných pokusech o přihlášení do emailové schránky zablokujeme vaši IP adresu. Automatické odblokování proběhne za 3 hodiny od posledního špatného přihlášení. V případě, že jste situaci vyřešili a potřebujete IP odblokovat dříve, kontaktujte zákaznickou podporu helpdesk@ignum.cz 

 

Jak poznáte, že blokujeme právě vaši IP? V podstatě se Vám nezobrazí ani přihlášení do Webmailu https://e-mail.ignum.cz . 

 

IP adresu blokujeme také v případě úmysleného rozesílání SPAMu. V takovém případě se IP neodblokuje. Pokud je to Váš případ a k rozesílání došlo například prolomením hesla, nejprve doporučujeme si hesla změnit a pak kontaktujte helpdesk@ignum.cz 

 

Autor: Miroslav Semera
Aktualizováno: 2019-11-18 13:12


Webhosting » Obecné návody » Jak nahrát data (FTP)

Šifrované FTP/TLS

Šifrované FTP/TLS


Při běžném připojování pomocí protokolu FTP jsou přihlašovací údaje (jméno a heslo) přenášeny v textové podobě a každý trochu schopnější uživatel může za pomocí lehce dostupných návodů tyto údaje odchytit. Následně vám můžou být vaše data zcizena nebo upravena. Často slyšíte a čtete, jak se hackeři nabourali do serverů a nezřídka jim k tomu stačil tento triviální úkon – zachycení nešifrovaného FTP hesla.

Klademe důraz na bezpečnost vašich dat a proto naše servery podporují šifrovaný přístup přes FTP na váš virtuální server, neboli FTP TLS. Abyste mohli využít šifrovaný přenos dat FTP TLS, musíte mít kompatibilní FTP program podporující FTP TLS nebo AUTH SSL. Číslo portu je standardní, tedy 21. Podpora FTP TLS je připravena na všech linuxových serverech a Windows serverech.

Pasivní režim přenosu dat


V případě, že se vyskytují potíže s přihlášením na váš FTP server i při použití správných přístupových údajů, aktivujte ve Vašem FTP klientu pasivní režim přenosu. Eliminujete tak problémy s přihlášením k vašemu FTP serveru, které jsou obvykle způsobené připojením přes firewall či proxy server.

Autor: Eliáš Knor
Aktualizováno: 2014-07-09 10:05


Total Commander - nastavení

Total Commander - nastavení
Total Commander je především souborový manažer. Kromě toho se umí připojit k FTP serverům, proto se dá s úspěchem využít jak pro správu lokálních souborů, tak i pro správu webových stránek a souborů. Cena programu je příznivá, program si je možné zdarma vyzkoušet po dobu 30ti dnů.

Klikněte v horní liště na Síť > Protokol FTP - připojit k serveru. V novém okně klikněte na tlačítko Nové připojení.


76

 

Vyplňte kolonku Název relace - zde si můžete zadat libovolný text, podle kterého následně poznáte toto připojení.
Do kolonky Hostitel zadejte adresu vašeho virtuálního serveru (např. http://www.vasedomena.cz).
Do kolonek Jméno uživatele a Heslo zadejte uživatelské jméno a heslo, které jste dostali po zřízení virtuálního serveru.
Zatrhněte kolonku Použít pasivní režim přenosu a klikněte na tlačítko OK.
Nyní se vám toto nastavení uložilo i pro pozdější použití. Po kliknutí na tlačítko Připojit dojde k navázání spojení s FTP serverem.

Autor: Eliáš Knor
Aktualizováno: 2014-08-20 13:39


Připojení SSH - Security Shell

Připojení SSH - Security Shell

 

Vedle FTP přístupu k datovému prostoru je možné použít i připojení skrze SSH, což je protokol sloužící (podobně jako Telnet) k přístupu ke vzdálenému počítači,
důležitý rozdíl však spočívá v tom, že veškerá komunikace probíhající pomocí protokolu SSH je šifrovaná, a tedy podstatně bezpečnější. Kromě přístupu ke vzdálenému terminálu umožňuje také např. přenos souborů.

 

Pro Windows existuje několik alternativ SSH klientů, které jsou volně přístupné. Jednou z nejpoužívanějších je PuTTY, dále to můžou být programy jako WinSCP či FileZilla, které fungují na grafické bázi uživatelského prostředí
a jsou tak jednoduché na užívání.

 

Jak se připojit například ve zmiňovaném WinSCP?

1. Při vytváření nového připojení je potřeba vybrat přenosový protokol: SFTP
2. Jako hostitel se vkládá název serveru: ssh.ignum.cz
3. Číslo portu bude vždy: 22
4. Uživatelské jméno a heslo se nastavuje stejné jako pro přihlášení přes FTP

Po přihlášení je v tomto SSH klientovi možná správa souborů, změna atributů složek, zjištění jejich velikosti a další nastavení.

 

Poznámka: Připojení na SSH nelze s účtem pro subhosting, povolené jsou pouze účty pro hlavní hosting.

Autor: Petr Janků
Aktualizováno: 2019-01-10 10:20


Webhosting » Obecné návody » Databáze

SQL admin (MSSQL backup/restore)

SQL admin (MSSQL export/import)
V tomto rozhraní lze snadno provádět zálohy a obnovy databází Microsoft SQL 2005/2008 z webového prohlížeče. Tento nástroj řeší nejčastější problém, jak přesunout databázi včetně všech dat, pohledů, procedur z testovacího nebo vývojového prostředí na produkční server. 

Hlavní funkce:

 • backup databáze a její stažení
 • nahrání databáze na produkční server a její restore
 • správa více backupů databáze
 • kontrola integrity databáze


Rozhraní je dostupné je na adrese https://db.ignum­.cz

Ukázka rozhraní:
71

Autor: Eliáš Knor
Aktualizováno: 2014-08-20 13:38


SQL admin (MS SQL)

Správa MSSQL (myLittleAdmin)
S tímto špičkovým nástrojem můžete kompletně spravovat databáze Microsoft SQL 2005/2008 z webového prohlížeče. Z hlediska běžných funkcí tento nástroj může nahradit SQL Management Studio. Dostupný je na adresehttps://db.ignum­.cz

Vyzkoušejte si demoverzi tohoto nástroje.

Ukázka rozhraní:
72

Autor: Eliáš Knor
Aktualizováno: 2014-08-20 13:37


SQL admin (phpPgAdmin)

Správa PostgreSQL (phpPgAdmin)

Pomocí aplikace phpPgAdmin můžete snadno administrovat PostgreSQL databáze. Aplikace je přístupná na adrese https://db.ig­num.cz.
Pomocí phpPgAdmin můžete:
 • vytvářet, kopírovat, mazat a upravovat tabulky,
 • přidávat, mazat a upravovat pole,
 • vykonávat SQL příkazy,
 • spravovat primární a unikátní klíče,
 • vytvářet a nahrávat dumpy tabulek.

Zde je příklad spojení do PostgreSQL databáze:
KÓD:
<?php
$dbconn = pg_connect("host=ADRESA_SERVERU dbname=DATABAZE user=UZIVATEL password=HESLO")
   or die('Nelze se pripojit: ' . pg_last_error());
pg_close($dbconn);
?>


Pokud nemáte zřízenou PostgreSQL databázi, můžete si ji objednat v aplikaci Webcontrol. Zašleme vám informace, které použijete ve vašich skriptech a přes které se můžete přihlásit do aplikace phpPgAdmin.

Více informací naleznete na adrese phppgad­min.sourcefor­ge.net.

Autor: Eliáš Knor
Aktualizováno: 2016-02-02 16:21


SQL admin (phpMyAdmin)

Správa mySQL (phpMyAdmin)

Pomocí aplikace phpMyAdmin můžete snadno a rychle administrovat vaše mySQL databáze. Aplikace phpMyAdmin je přístupná na adrese https://db.ig­num.cz.

Pomocí phpMyAdminu můžete
 • vytvářet, kopírovat, mazat a upravovat tabulky
 • přidávat, mazat a upravovat pole
 • vykonávat SQL příkazy
 • nahrávat textové soubory do tabulek
 • vytvářet a nahrávat dumpy tabulek
 • exportovat data do formátu CSV

Pokud nemáte zřízenou mySQL databázi, můžete si ji doobjednat v aplikaci Webcontrol. Zašleme vám informace, které použijete ve vašich skriptech a přes které se můžete přihlásit do aplikace phpMyAdmin.

Zde je příklad spojení do mySQL databáze:
KÓD:
<?
$p_spojeni = mysql_connect("ADRESA_SERVERU", "UZIVATEL", "HESLO");
if (!$p_spojeni){
die("Nelze se pripojit");
}
mysql_select_db("databaze");
?>


Více informací k phpMyAdmin naleznete na adrese http://www.phpmy­admin.net.

Autor: Eliáš Knor
Aktualizováno: 2016-02-02 16:22


SQL admin

SQL admin – správa databází přes www prohlížeč

Servery IGNUM podporují provoz databází MS SQL Server 2000/2005/2008, mySQL a PostgreSQL. Pro všechny typy databází je klientům k dispozici nástroj pro jejich správu. 


Administrace
Administrační rozhraní je k dispozici na adrese https://db.ignum­.cz
Webová administrace nabízí:

 • Správu mySQL databází - phpMyAdmin
 • Správu mySQL databází ve flash rozhraní
 • Správu PostgreSQL databází - phpPgAdmin
 • Správu MS SQL Server 2000/2005/2008 databází - myLittleAdmin 
 • Správu starších MS Access databází

Webová rozhraní průběžně aktualizaujeme na nejnovější verze.

Autor: Eliáš Knor
Aktualizováno: 2014-07-03 14:55


mySQL zálohování

Zálohy mySQL databází prováděné automaticky

Zálohy každé vaší databáze provádíme automaticky každý den po půlnoci na zvláštní zálohovací server. Navíc udržujeme zálohy zpětně za několik týdnů, můžeme vám tedy poskytnout i starší verze databází. 

Vlastní zálohy
Pokud máte navíc zájem o vlastní zálohy, existuje několik způsobů:

phpMyAdmin
Webové rozhraní k mySQL mužete nalézt na adrese https://db.ig­num.cz/ – po přihlášení stačí kliknout na ikonku s nápisem Export a zvolit tabulky k záloze. 

Přímý přístup k mySQL
Pokud máte vlastního mySQL klienta, můžete se připojit k našim mySQL serverům přímo a provádět si zálohy dat sami bez jakéhokoliv dalšího zásahu z naší strany.

PHP skript
Samozřejmě si na své stránky mužete dát PHP skript, který vám celou databázi uloží do vašeho adresáře do jednoho souboru, navíc zabalenou. Na internetu zcela jistě najdete nějaké takové skripty. Neměly by ovšem využívat funkce, keré máme z bezpečnostích důvodů zakázané - přehled zakázaných funkcí najdete ZDE.

Takový skript se navíc může volat zcela automaticky, automatické spouštění skriptu si můžete nastavit sami v aplikaci Webcontrol, sekce Cron.

Autor: Eliáš Knor
Aktualizováno: 2016-02-02 17:37


Webhosting » Obecné návody » Linuxové prostředí

Omezení přístupu na FTP - ftpaccess

Omezení přístupu na FTP

Na linuxových serverech lze omezit přístup uživatelů na FTP server pomocí souboru .ftpaccess, podobně jako se nastavuje soubor .htaccess.
 

Pokud soubor .ftpaccess vytvoříte v kořenovém adresáři nad WWW (na úrovni adresářů www, log a cgi-bin), budou pravidla aplikována pro celou adresářovou strukturu včetně podadresářů. Pokud soubor vytvoříte i v libovolném podadresáři, pravidla se pak aplikují na daný adresář a podadresáře.

Omezení dle IP adres – syntaxe a příklady:
Deny all
Allow 217.31.49.10
Order allow,deny
Nyní je zakázán přístup odkudkoliv, kromě IP 217.31.49.10.

Deny 217.31.49.6
Allow all
Order deny,allow
Obracená funkce – nyní je povolen přístup odkudkoliv, ale zakázán z IP 217.31.49.6.

Lze uvést více IP adres a oddělit je čárkou. Příkaz <Limit ALL> lze nahradit příkazy <Limit Read> nebo <Limit Write>, přičemž první z nich nastavuje právo číst soubory, druhý pak zapisovat.

Omezení dle uživatele
Pomocí souboru .ftpaccess lze také omezit práva jednotlivých FTP uživatelů, a to pomocí direktivy DenyUser. Pomocí klíčových slov u direktivy Limit můžeme jmenovaným uživatelům zakázat upload souborů, stahovaní souborů, listování souborů v adresáři (nebo samozřejmě všechno nebo kombinaci těchto možností).

Syntaxe a příklady:
<Limit Write>
DenyUser user1,user2
</Limit>

Uživatelé user1 a user2 nyní nemohou do tohoto adresáře uploadovat.

Místo klíčového slova Write můžeme použít ještě následující slova: 
 • Read – omezení stahování souborů
 • Dirs – omezení listování adresáře
 • All – omezení veškerého přístupu

 

Tato slova lze i kombinovat, např. při použití nebudou uživatelé definovaní v direktivě DenyUser moci ani stahovat soubory, ani listovat adresář, na druhou stranu ale mohou uploadovat.

 

Autor:
Aktualizováno: 2017-11-22 13:56


mod_rewrite a htaccess

Tento záznam není revize a nemůže být zobrazen.

Autor: Eliáš Knor
Aktualizováno: 2019-02-20 10:34


Heslovaný přístup do adresářů

Heslovaný přístup

Na našich serverech můžete využít jednoduchý a spolehlivý systém pro zaheslování adresářů vašich virtuálních serverů – zavedený standard na platformě Linux/Apache a souborů htaccess/htpasswd. Počet uživatelů není omezen, vše funguje plně automaticky bez nutnosti dalších nastavení našich administrátorů. Jakýkoliv adresář virtuálního serveru lze chránit heslem – při vstupu na takové stránky bude uživatel vyzván k zadání jména a hesla.

Celý tento systém zajišťují 2 soubory – .htaccess a .htpasswd. Důležitá je tečka na začátku souboru, neboť pokud je na začátku názvu souboru tečka, nelze jej přečíst přes www prohlížeč.


Struktura souboru .htaccess
KÓD:
AuthUserFile /data/web/virtuals/VaseDomena.cz/www/adresar/.htpasswd
AuthName "Restricted Area"
AuthType Basic

<Limit GET POST >
require valid-user
</Limit>

Je potřeba editovat první řádek a vložit do něj cestu k souboru .htpasswd, jehož strukturu si ukážeme dále. Můžete také editovat řádek AuthName a uvést text, kterým bude uživatel vyzván k zadání jména a hesla.

Struktura souboru .htpasswd
Vnitřní strukturu souboru není nutné popisovat. Tento soubor obsahuje uživatelská jména a hesla uživatelů, kteří mají přístup do adresáře. Soubor si vytvoříte lokálně u sebe na počítači stejně jako soubor .htaccess. Na internetu najdete mnoho odkazů, jak se soubor vytvoří, případně můžete využít některé z online rozhraní.

Autor: Eliáš Knor
Aktualizováno: 2016-02-02 13:55


Nastavení PHP - phpinfo

Nastavení PHP - phpinfo

Na linuxových serverech máte k dispozici mnoho PHP modulů, nikoliv pouze jejich základní sadu. Další moduly Vám rádi přidáme po domluvě.

Aktuální nabízené verze PHP pro standardní varianty hostingu (www.ignum.cz):

 

PHP 5.3.3. - phpinfo

PHP 5.4.45 - phpinfo

PHP 5.6.17 - phpinfo

PHP 7.0 - phpinfo

PHP 7.2 - pouze testovací - phpinfo

 

Aktuální nabízené verze PHP pro Webcloud (www.webcloud.cz):

 PHP 5.4.45 - phpinfo

PHP 5.6.17 - phpinfo

 PHP 7.0 - phpinfo

PHP 7.2 - pouze testovací - phpinfo

Zjistit konfiguraci vašeho hostingu můžete také pomocí funkce phpinfo(); Vytvoříte si soubor s libovolným názvem (například phpinfo.php) s následujícím obsahem:

 

<?php
phpinfo();
?>

 

Tento soubor si potom uložíte do složky www (web). Výpis konfigurace pak získáte na adrese http://vasedomena.cz/phpinfo.php .


Z PHP skriptů na serverech IGNUM lze spouštět pomocí příkazů exec(), popen() a dalších níže uvedené programy. Spouštění ostatních je z bezpečnostních důvodů zakázáno. Další programy Vám rádi přidáme po domluvě.

- příkazy balíku ImageMagick 
- gunzip 
- gzip 
- mysql 
- mysqldump 
- pgp 
- tar 
- unarj 
- unrar 
- untar 
- unzip

Autor: Eliáš Knor
Aktualizováno: 2018-01-22 19:42


PHP 7

Tento záznam není revize a nemůže být zobrazen.

Autor:
Aktualizováno: 2017-04-18 18:37


Zakázané PHP funkce

V rámci zabezpečení našich webových serverů jsou zakázány tyto funkce:

 

apache_child_terminate
apache_setenv
diskfreespace
disk_free_space
disk_total_space
dl
exec
link
openlog
passthru
pfsockopen
popen
posix_getgrnam
posix_getpgid
posix_getpwnam
posix_getpwuid
posix_getrlimit
posix_initgroups
posix_kill
posix_mkfifo
posix_mknod
posix_setpgid
posix_setsid
posix_setuid
posix_uname
proc_close
proc_get_status
proc_nice
proc_open
proc_terminate
putenv
readlink
shell_exec
symlink
syslog
system

 

 

Autor:
Aktualizováno: 2016-02-23 16:19


Verze PHP

 

U webhostingu vedeného u společnosti IGNUM je k dispozici technologie PHP ve verzi PHP 7.3, PHP 7.2 (také starší verze 7.0, 5.6, 5.4, 5.3 a 5.2)

Pozor PHP 7.3 již neobsahuje PHP modul mcrypt .

 

Také upozorňujeme, že všechny starší verze PHP: 5.2, 5.3, 5.4, 5.6 a 7.0 jsou zastaralé verze a již k nim nevychází žádné (ani bezpečnostní) aktualizace. Proto zákazníkům doporučujeme přejít minimálně na PHP 7.2.

 

Jak provedete změnu PHP?

Změnu verze PHP provedete změnou IP adresy pro směrování Vaší domény. V příloze této nápovědy naleznete přehled dostupných verzí na našich serverech. Orientovat se můžete buď pomocí názvu serveru (linux1.ignum.cz), který se Vám zobrazuje ve webcontrol účtu, případně také podle stávající IP adresy, na kterou je vaše doména nasměrovaná.

Otevřete si tedy prosím přílohu a pokud je Vaše doména směrována na IP adresu s hvězdičkou v poznámce, pak je navíc ještě třeba kontaktovat zákaznickou podporu, a to formou autorizovaného požadavku z webcontrol účtu. V ostatních případech stačí jen změnit směrování na novou IP adresu.

Příklady:

 • Webová prezentace běží na IP 217.31.49.32 (server linux10.ignum.cz), tedy na verzi PHP 5.3. Pokud si přejete změnit PHP na 5.6, kontaktujte zákaznickou podporu.
 • Webová prezentace běží na IP 217.31.62.7 (server web1.cloud.ignum.cz). Tedy na verzi PHP 5.3. Pokud si přejete změnit verzi PHP na 5.6, v zónovém souboru si změňte směrování domény na 217.31.62.12 .

 

Jak otestujete, že právě váš web bude na vyšším PHP fungovat?

Před změnou verze PHP doporučujeme si odzkoušet funkčnost svých stránek na novém webserveru.  Zde je potřeba na svém PC nasměrovat doménu přímo na IP adresu nového serveru. Tomuto směrování se říká úprava hosts souboru (soubor hosts umožňuje na klientském počítači přenastavit DNS záznamy). 

 

Umístění souboru hosts závisí na operačním systému, který používáte.

 • Windows 7, 8, 10 / 32bit - c:\windows\system32\drivers\etc\hosts
 • Windows 7, 8, 10 / 64bit - c:\windows\system32\drivers\etc\hosts nebo c:\windows\sysnative\drivers\etc\hosts
 • Windows 2000, XP a Vista - c:\windows\system32\drivers\etc\hosts
 • Windows 95 a 98 - c:\windows\hosts
 • Linux - /etc/hosts
 • Mac OS X - /private/etc/hosts (editovat můžete v Terminálu příkazem sudo nano /private/etc/hosts)

 

Úpravu souboru hosts je třeba provádět s administrátorskými právy. Po ukončení testování Vámi přidaný řádek ze souboru hosts smažte, aby doména do budoucna směrovala na správnou IP adresu dle skutečného stavu.

 

Příklad hosts souboru s PHP 5.6:

# Komentar
127.0.0.1 localhost
217.31.62.12 www.vasedomena.cz
217.31.62.12 vasedomena.cz

 

Aktuální nabízené verze PHP pro standardní varianty hostingu (www.ignum.cz):

PHP 5.3.3. - phpinfo

PHP 5.4.45 - phpinfo

PHP 5.6.17 - phpinfo

PHP 7.0 - phpinfo

PHP 7.2 - phpinfo

 PHP 7.3 - phpinfo

Aktuální nabízené verze PHP pro Webcloud (www.webcloud.cz):

 PHP 5.4.45 - phpinfo

PHP 5.6.17 - phpinfo

 PHP 7.0 - phpinfo

PHP 7.2 -  phpinfo

PHP 7.3 - phpinfo

 

 

Autor:
Aktualizováno: 2019-11-27 12:01


Přihlašovací údaje k FTP

FTP (anglicky File Transfer Protocol) je protokol používaný pro přenos souborů Vaší prezentace na diskový prostor, ze kterého budou Vaše stránky prezentovány.

 

Pro práci s FTP je třeba mít nějaký program - ať už je to váš prohlížeč, či nějaký ze speciálních FTP klientů bez kterého se stejně pro plnohodnotný FTP přístup neobejdete. FTP klient vám umožní také hromadné operace se soubory a adresáři, jako jsou např. kopírování, mazání, editace, přejmenování, uploadování dat na server a jejich download ze serveru na Váš počítač. V FTP klientovi je třeba nadefinovat přístup ke vzdálenému serveru.

Pro práci s FTP je možné využívat tyto způsoby:

Pro připojení je zpravidla zapotřebí zadat tyto tři údaje:

 • FTP server: ftp.ignum.cz
 • Uživatelské jméno: zpravidla název vaší domény
 • Přístupové heslo

Pokud se vám lépe pamatuje přihlášení přes FTP server ftp.jmenovasidomeny.cz, pak i toto je možné, je ovšem zapotřebí si nejprve do zóny vaší domény přidat tento záznam:

ftp IN CNAME ftp.ignum.cz.

Pasivní režim:

Vhodné je též "Použít pasivní režim přenosu (jako WWW browser)". Tato volbu je možno nastavit ve většině FTP klientů buďto přímo při definování spojení nebo někde v nastavení klienta. Pokud tuto volbu nebudete mít zatrženu, může se stát, že budete mít problémy při spojení či při přenosu přes některé internetové rozhraní.

 

Pokud se Vám nedaří pomocí Vašeho klienta připojit k FTP, je nejčastější příčinou tohoto problému blokace spojení ze strany Vaše bezpečnostního softwaru například antivirového programu nebo firewallu. V takovém případě je zapotřebí toto spojení na Vašem softwaru povolit.

Autor: Eliáš Knor
Aktualizováno: 2017-10-01 09:21


Vyzkoušejte si PHP 7.2

Tento záznam není revize a nemůže být zobrazen.

Autor: Lucie Vojtíková
Aktualizováno: 2018-07-03 08:21


.htaccess

 
 

Jedná se o konfigurační soubor používaný webovými servery Apache. Konfigurační soubor přizpůsobuje výchozí nastavení programu, v tomto případě serveru. To znamená, že soubor .htaccess umožňuje, že se server chová určitým způsobem. Některé příklady využití a syntaxe naleznete níže.

Příklady použití:

# Redirect HTTPS to HTTP
RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP:X-Forwarded-Proto} https
RewriteRule ^(.*)$ http://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

# Redirect HTTP to HTTPS
RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP:X-Forwarded-Proto} !https
RewriteCond %{HTTPS} !=On [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

# Redirect subdoména - nasměrování do podadresáře (shop.domena.cz -> www.domena.cz/shop)
RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^shop\.domena\.cz$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://www.domena.cz/shop/$1 [L,R=301]

 

Autor:
Aktualizováno: 2019-02-25 17:08


Webhosting » Obecné návody » Windows prostředí

SMTP spojení pro .NET

 

Zasílání emailů z webové aplikace

 

Pro zasílání emailů z webové aplikace v .NETu je možné nastavit SMTP spojení ve web.config dle tohoto příkladu:

 

<system.net>
<mailSettings>
  <smtp from="uzivatel@vase-domena.cz" deliveryMethod="Network">
    <network host="mail.vase-domena.cz" port="25" userName="uzivatel@vase-domena.cz" password="vase-heslo" />
   </smtp>
</mailSettings>
</system.net>

 

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2016-02-24 09:24


Web.config

 

Soubor slouží k nastavení virtuálního serveru.

Soubor Web.config lze vytvořit pomocí textového editoru, například programu Poznámkový blok. Vytvořte textový soubor s názvem Web.config v kořenovém adresáři vaší aplikace technologie ASP.NET.

 

Soubor Web.config musí obsahovat pouze položky pro konfigurace položky, které potlačí nastavení v souboru Machine.config. V souboru Web.config musí mít minimálně, element < configuration > a < system.web > element. Tyto prvky budou obsahovat jednotlivé konfigurační prvky.

Následující příklad ukazuje soubor Web.config, minimální:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
 <system.web>

 </system.web>
</configuration>

První řádek souboru Web.config popisuje dokument jako formátu XML a určuje typ kódování znaků. Tento první řádek musí být stejné pro všechny soubory .config.

Řádky, které následují označí začátek a konec elementu < configuration > a < system.web > element v souboru Web.config. Tyto řádky sami, neprovádějte žádnou akci. Řádky však stanovit strukturu, která vám umožní přidat další nastavení. Přidat většinu nastavení konfigurace technologie ASP.NET mezi < system.web > a < /system.web > řádky. Tyto řádky označit začátek a konec nastavení konfigurace technologie ASP.NET.

 

 • Jak nastavit přesměrování domena.tld na www.domena.tld ?

 

<configuration>
<system.webServer>
<rewrite>
  <rules>
    <rule name="Redirect to WWW" stopProcessing="true">
      <match url=".*" />
      <conditions>
        <add input="{HTTP_HOST}" pattern="^domain.tld$" />
      </conditions>
      <action type="Redirect" url="http://www.domain.tld/{R:0}"
           redirectType="Permanent" />
    </rule>
  </rules>
</rewrite>
</system.webServer>
</configuration>

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2016-02-24 09:24


SMTP spojení pro .NET

Tento záznam není revize a nemůže být zobrazen.

Autor: Eliáš Knor
Aktualizováno: 2016-02-02 17:01


Heslovaný přístup do adresářů (Windows 2008)

Tento záznam není revize a nemůže být zobrazen.

Autor: Eliáš Knor
Aktualizováno: 2014-07-09 10:44


Webhosting » Obecné návody » Exchange hosting

Nastavení v systému Mac OS X 10.8 - Mail

Pro nastavení pošty v zařízeních s OS X 10.8 Mountain Lion klikněte na ikonu Mail. Vyplníme zde emailovou schránku a heslo ke schránce. Do položky Full Name můžete napsat své jméno. Pro pokračování klikněte na Continue.
Nyní bude nutné zvolit Account Type: Exchange. Následné vyplňte požadované údaje dle vzoru.Předchozí krok bylo jediným nastavením, které bylo potřeba a nyní máme před sebou pouze shrnutí, kde klikněte na Create a nastavení bylo dokončeno.

Autor: Eliáš Knor
Aktualizováno: 2016-02-02 13:52


Nastavení v systému Mac OS X 10.8 - MS Outlook

 
Pro nastavení pošty v zařízeních s OS X 10.8 Mountain Lion klikněte na ikonu Microsoft Outlook. Po otevření klikněte na Outlook->Preferences...V následujícím kroku klikněte na Accounts.Nyní klikněte na Exchange Account.


Vyplňte údaje dle předlohy a klikněte na Add Account. Tím bude nastavení dokončeno.

Autor: Eliáš Knor
Aktualizováno: 2014-08-20 13:24


Windows Mobile 5

Windows Mobile 5

 

Toto je univerzální návod pro OS Windows Mobile 5 CZ, který se používá v telefonech a PDA.

 

113

 

Spusťte ActiveSync (Programy > ActiveSync), klikněte na Nabídka > Přidat zdroj serveru....


114

 

Do kolonky Adresa serveru vyplňte exmail.ignum.cz a klikněte na Další.


115

 

Do kolonky Uživ. jméno vyplňte vaše Přihlašovací jméno, které naleznete v administračním rozhraní exadmin.ignum.cz. Vyplňte uživatelské jméno uvedené v závorce - obvykle ve formátu jméno#číslo, např. jan.novak#125.
Doplňte své heslo a do kolonky Doména vyplňte IGNUM.


116

 

Zvolte, co všechno chcete synchronizovat. U některých položek můžete provést dodatečná nastavení (Kalendář, El. pošta). 
Poté klikněte na Dokončit a zkuste provést synchronizaci.

Autor: Eliáš Knor
Aktualizováno: 2016-02-02 16:23


Nokia - Mail For Exchange

Nokia - Mail For Exchange

Toto je univerzální návod pro nastavení Mail For Exchange - software pro synchronizaci emailů, kalendáře, kontaktů a poznámek s mobilními telefony Nokia s OS Symbian. Mail For Exchange je poskytován zdarma přímo výrobcem Nokia. V novějších telefonech bývá již standardně předinstalován.Konkrétní nastavení se může v různých telefonech lišit, nicméně základní postup by měl být stejný. Popisujeme zde dva postupy, první pro průvodce prvním nastavením Mail For Exchange, druhý pro úpravu existujícího nastavení.


109

 

Sekce Připojení
Do kolonky Server Exchange vyplňte exmail.ignum.cz
Zabezpečení připojení Ano.
Přístupový bod zavisí na vašem způsobu připojení na internet.


110

 

Sekce Ověřovací údaje
Do kolonky Uživatelské jméno vyplňte vaše Přihlašovací jméno, které naleznete v administračním rozhraní. Obvykle to bývá emailová adresa. V některých případech toto nastavení nefunguje a namísto něj použijte přihlašovací jméno uvedené v závorce - obvykle ve formátu jméno#číslo, např. jan.novak#244.
Doplňte heslo.
Do kolonky Doména nevyplňujte nic. Pokud jste ale přihlašovací jméno uvedli ve formátu jméno#číslo, vyplňte zde IGNUM.


111

Sekce El. pošta
Do kolonky El. adresa vyplňte vaši emailovou adresu.

Nyní můžete zkusit spustit synchronizaci, zdali je nastavení správné.

Autor: Eliáš Knor
Aktualizováno: 2016-02-02 14:29


Nastavení programu Microsoft Entourage 2008

Nastavení programu Microsoft Entourage 2008


Emailové schránky je nejdříve nutné zřídit - pomocí autorizovaného požadavku na naší podporu. 

Po spuštění programu klikněte na Entourage > Account Settings > New > Mail.

104
 
Zvolte Exchange a klikněte na OK.

105
 
Do kolonky Account name vyplňte libovolný popis emailové schránky.
Do kolonky Name vyplňte jméno odesílatele, které bude uvedeno v záhlaví emailu.
Do kolonky E-mail address vyplňte emailovou adresu.
Do kolonky Account ID vyplňte identifikátor vaší emailové schránky. Formát je obvykle ve tvaru nazevschranky#cislo.
Do kolonky Domain vyplňte IGNUM.
Do kolonky Password vyplňte heslo.
Klikněte na záložku Advanced.

106
 
Do kolonky Search base doplňte OU=nazevdomeny,DC=IGNUM,DC=cz
Do kolonky Exchange server vyplňte https://exmail.ignum.cz/EWS/Exchange.asmx
Klikněte na tlačítko OK.

107
 
Pokud se zobrazí toto okno, zatrhněte volbu Always use... a stiskněte tlačítko Allow.

108
 
Pokud se zobrazí toto okno, zadejte opětovně heslo, zatrhněte volbu Save password... a stiskněte tlačítko OK.

Autor: Eliáš Knor
Aktualizováno: 2016-02-02 14:32


Nastavení programu Outlook 2007

Nastavení programu Outlook 2007

Ve většině případů se provede nastavení programu Outlook automaticky pomocí funkce autodiscover. Za některých podmínek tato funkce nefunguje, proto je potřeba provést ruční nastavení.

87
 
Klikněte na ikonu Pošta v Ovládacím panelu a klikněte na tlačítko E-mailové účty.

88
 
Klikněte na tlačítko Nový v okně Nastavení účtu.

89
 
Zatrhněte volbu Konfigurovat ručně nastavení serveru nebo další typy serveru a pokračujte kliknutím na tlačítko Další.

90
 
Vyberte typ Microsoft Exchange a pokračujte kliknutím na tlačítko Další.

91
 
Zadejte jméno „hoboj.ad.ignum­.cz“ do kolonky Server Microsoft ExchangeUživatelské jméno a klikněte na tlačítko Další nastavení. V této fází NEKLIKEJTE na tlačítko Zkontrolovat jméno.

92
 
Vyberte záložku Připojení. Zatrhněte volbu Připojit se k poštovní schránce pomocí protokolu HTTP a klikněte na tlačítko Nastavení proxy server Exchange....

93
 
Vyplňte adresu proxy serveru (Pro připojení k serveru proxy pro server Exchange…) „exmail.ignum.cz“. Zatrhněte volbu Připojovat se pouze k serverům proxy, které mají ve svém certifikátu tento zaregistrovaný název a zadejte název „msstd:exmail­.ignum.cz“. Pro připojení v rychlých i pomalých sítích povolte upřednostňování komunikace pomocí HTTP. Typ ověřování serveru proxy vyberte „Základní ověřování“. V tomto i v nadřazeném okně potvrďte nastavení kliknutím na tlačítko OK.

94
 
Po nastavení proxy je možné Zkontrolovat jméno. Budete vyzvání k zadání uživatelského jména a hesla. Po úspěšném ověření se přihlašovací jméno změní na plné jméno a zobrazí se podtržené. Stejně tak název serveru. Konfiguraci dokončete kliknutím na tlačítko Další > Dokončit > Zavřít > Zavřít.

Autor: Eliáš Knor
Aktualizováno: 2016-02-02 13:19


SSL certifikáty » Obecné dotazy

Google Chrome přestane podporovat certifikáty vydané CAs Symantec - bude je nutné přegenerovat


TLS certifikáty Symantec budou od konce roku součástí nové infrastruktury, která vznikne sloučením Symantec PKI se společností DigiCert. S tímto krokem souvisí také nutnost přegenerování současných certifikátů. Důvodem pro přechod na novou infrastrukturu byl spor s Google.

 

Google přestane podporovat certifikáty od Symantecu vydané před 1. červnem 2016. Weby, které jej využívají, jej budou muset nahradit, tedy přegenerovat (reissue). Reissue se tedy týká SSL certifikátu RapidSSL, Thawte, GeoTrust i Symantec. Všechny nepřegenerované SSL certifikáty od Symantec budou v Chrome 70 (09/2018) zobrazeny jako nedůvěryhodné.

 

Termíny ukončení podpory SSL Symantec v Chrome

 
1. 12. 2017 Vystavování a validaci certifikátů přebírá kompletně CA DigiCert. Nové certifikáty musí splňovat kritéria CAB.
15. 3. 2018

 

Vydání Chrome 66 beta. Bude odstraněna důvěra pro všechny certifikáty Symantec vydané do 1. června 2016. Tyto certifikáty se stanou nedůvěryhodnými! Certifikáty vydané po 1. červnu 2016 nebo později nebudou prozatím ovlivněny.

13. 9. 2018

 

Plánované vydání Chrome 70 Beta, které odstraní důvěru ve starou PKI infrastrukturu společnosti Symantec. Jakýkoliv certifikát vydaný společností Symantec nebo některou z jejich značek (Geotrust, Thawte, RapidSSL) nebude v Chrome důvěryhodný.

 

Reissue SSL certifikátu by tedy mělo proběhnout následovně:

 • certifikáty vydané před 1.6.2016 a expirující před 13.9.2018 je vhodné přegenerovat okamžitě
 • certifikáty vydané před 1.6.2016 a expirující po 13.9.2018 je vhodné přegenerovat od 1.12.2017 do 15.3.2018
 • certifikáty vydané před 1.12.2017 a expirující po 13.9.2018 je vhodné přegenerovat od 1.12.2017 do 13.9.2018
 • certifikáty vydané po 1.12.2017 nebude nutné přegenerovat

 

 

 

Reissue SSL certifikátu provedete autorizovaným požadavkem z vašeho zákaznického účtu https://puvodni.domena.cz , uvedete common name, nové CSR (návod na vygenerování)

Autor:
Aktualizováno: 2017-12-07 18:38


Stav SSL/TLS na českém Internetu u HTTPS

 

 

 

Rok 2014 příliš nepřeje SSL/TLS knihovnám, v nichž bylo objeveno několik závažných chyb. Nejznámější z nich jsou asi Heartbleed, goto fail a CCS útok. Zmíněné zranitelnosti byly objeveny manuálním auditem kódu nebo automatickým „dokazovačem“. Tyto chyby nejsou chybami SSL/TLS protokolu, nýbrž chybami implementací.

My jsme se již před časem zaměřili na scanování chyb konfigurací, které jsou lépe odhalitelné a odstranitelné.

 

Co se scanovalo

Vzhledem k tomu, že TLS je citlivé na jméno domény, které se posílá rozšířením SNI (server name indication), postupovali jsme podle doménových jmen namísto enumerace IPv4 adres. Na začátku jsme vycházeli z názvu domén druhého řádu v cz registru, s nejběžnější předponou www i bez.

Celkově scanovaných domén bylo  1112865, odpovědí TLS serverů s řetězcem certifikátů na defaultním https portu se vrátilo 1088547. Unikátních serverových certifikátů zůstalo jen 24 276. Takto nízké číslo je způsobeno tím, že mnoho domén míří na hostingy a farmy, které vrací ten samý certifikát; nejvyšší počet jedné instance certifikátu byl až přes 90 tisíc. Největší délka řetězce byla 12 a vznikla spíš chybou konfigurace než záměrně.

Téměř všechny klíče v nalezených certifikátech jsou RSA (ojediněle i větší než 4096). Dnes se 1024-bit RSA moduly již nepovažují za dostatečně velké (pokud se nepoužívají jen na pár dní). Nové certifikáty by měly mít RSA modulus velikosti alespoň 2048 bit. V hashovacích algoritmech pořád převažuje SHA-1, která se už dostala do stavu „deprecated“. V nově vydávaných certifikátech by se již vyskytovat neměla.

TLS_RSA_keysizesTLS_hashes

Podrobnější pohled na šifry a protokoly podporované servery

V tomto testu jsme nejprve vyčlenili pouze servery mající nějaký certifikát řetězící se k „důvěryhodné“ CA. Hlavním důvodem je, aby různé zastaralé embedded krabičky a další testovací instalace nezkreslovaly data více, než je nutné. Zbylo nám tedy 9954 strojů. Těch jsme se postupně vyptávali, jaké protokoly a jaké šifry podporují.

TLS_protocolsTLS_ciphersuitesStále překvapivá je podpora prastarého protokolu SSLv2 na úrovni 20 %. Nebezpečí podpory rozbitého SSLv2 spočívá v tom, že aktivní útočník může způsobit downgrade útok na nejslabší verzi, kterou server i klient přijme.

Podobně je to i u šifer podporovaných serverem (ciphersuites) – man-in-the-middle útočník může opět zkusit downgrade útok a vynutit nejslabší šifru podporovanou klientem i serverem. Podle grafu výše patří do kategorie slabých šifer exportní šifry, které byly omezeny na krátké klíče (40-bitová RC4 nebo DES). Jako prolomené jsou označeny „NULL“ šifry a anonymní Diffie-Hellman, resp. anynomní Diffie-Hellman nad eliptickými křivkami.

NULL šifry způsobí, že se vlastně nešifruje – původně byly zamýšleny na použití v případě, že je TLS již vevnitř jiného šifrovaného tunelu, což většina lidí nechce (povede se jim to zapnout omylem). „Nej-NULL ciphersuite“ je TLS_NULL_WITH_NULL_NULL, která značí, že se nic neautentizuje, nepoužívá se žádný symetrický klíč ani hash.

Podobně anonymní (neautentizovaný) Diffie-Hellman je určen pro speciální případy, na které asi jen tak nenarazíte a budete chtít, aby byl anonymní DH/ECDH vypnutý. Jedno z mála regulérních využití anonymního DH je pro oportunistické šifrování u SMTP.

Proti bouřce s Heartbleedem, goto failem a CCS nejsou tyto výsledky až tak špatné. Největší prohřešky představují možnost downgrade útoku mezi klientem a serverem na nejslabší možný protokol nebo nejslabší šifru podporovanou oběma stranami.

Jak nejrychleji nastavit a otestovat svůj server

Bylo by potřeba vypnout SSLv2 (ideálně SSLv3), exportní šifry, NULL šifry a anonymní key-exchange. Naopak pokud možno zapněte šifry podporující pefect forward secrecy, novější TLSv1.1, TLSv1.2 a podle možností i HSTS.

Velmi populární „testovač“ je Qualys SSL Server Test. Většinu nalezených problémů umí vysvětlit a odhalit chyby s nekompletním nebo transvalidním řetězcem certifikátů. Naštěstí už před nějakým časem přestal klást důraz na velmi teoretický BEAST útok.

Pro nastavení nejběžnějších serverů Apache, nginx a lighttpd existuje celkem pěkný „cheatsheet“ na cipherli.st. Nastavení lze odsud rovnou copy-pastovat, ale stejně je lepší si nejprve přečíst, co člověk tímto způsobem dělá – když se špatně nastaví HSTS, můžete klienty na dlouhý čas odříznout od poddomén domény, kde jste HSTS nastavili.

Podrobnější příručku k nastavení TLS najdete v SSL/TLS Deployment Best Practices od zmiňovaného Qualysu.

Autor: Ondrej Mikle, blog CZ.NIC

Autor:
Aktualizováno: 2016-02-02 09:02


Intermediate certifikát

 

Intermediate certifikát zajišťuje důvěryhodnost SSL certifikátu a to díky vazbě na root certifikáty autority, která je přítomna v operačních systémech a prohlížečích. Pokud tento certifikát na serveru není nainstalován, zobratuje se návštěvníkům webu varování o nedůvěryhodnosti vydavateli certifikátu.

 

Kde Intermediate certifikát najdete?

Certifikát obdržíte emailem, zároveň s vydaným certifkátem, popřípadě na stránkách certifikačních autorit:

 

Intermediate certifikát RapidSSL

Intermediate certifikát GeoTrust

Intermediate certifikát Thawte

Intermediate certifkát Symantec

Intermediate certifikát AlphaSSL

Intermediate certifikát GlobalSign

Intermediate certifikát Comodo

 

 

 

Autor:
Aktualizováno: 2014-12-22 14:52


Konec podpory SHA-1

 

SHA (Secure Hash Algoritm) - je rozšířená hašovací funkce, která vytváří ze vstupních dat výstup (otisk) fixní délky.

 

Konec podpory SHA-1 certifikátů

Od 1.1.2016 nebude žádná certifikační autorita z CAB fóra vydávat SSL certifikáty s použitím SHA-1. Od 16.1.2015 by CA neměla vydávat zákaznické certifikáty s použitím SHA-1 a expirací po 1.1.2017.

Zákaznické SHA-2 certifikáty by neměly být používány se SHA-1 Intermediaty, protože jsou dostupné jejich SHA-2 verze. 

Společnost Microsoft přestane ve svých produktech SHA-1 certifikáty (včetně Code Signing) podporovat po roce 2016 (tedy od 1.1.2017).

 

Proč změna hash algoritmu?

S vývojem výpočetního výkonu počítačů stoupá i možné riziko v prolomení algoritmu. Z tohoto důvodu je nutné jednou za čas vyměnit algoritmus za silnější a to buďto za matematicky složitější, nebo pouze použití délky klíčů.

 

Konec podpory SHA-1 certifikátů v Google Chrome

Prohlížeč Google Chrome začne u některých certifikátů s SHA-1 zobrazovat nepříjemné varování, v nejhorším případě chybu zabezpečení, která se běžně projevuje u neplatných certifikátů. Více informací k je k dispozici zde.

 

Jak provést změnu certifikátu z SHA-1 na SHA-2?

Během platnosti vystaveného certifikátu lze zdarma provést tzv "reissue" (přegenerování certifikátu). O reissue si prosím požádejte zákaznickou podporu na info@domena.cz

 

Kde najdete Intermediate certifikáty pro SHA-2?

Intermediate certifikát RapidSSL

Intermediate certifikát GeoTrust

Intermediate certifikát Thawte

Intermediate certifkát Symantec

Intermediate certifikát AlphaSSL

Intermediate certifikát GlobalSign

Intermediate certifikát Comodo

 

Autor:
Aktualizováno: 2014-12-22 15:05


Veřejný klíč (CSR)

 

 

Veřejný klíč neboli CSR je nezbytný k vystavení SSL certifikátu. Tento veřejný klíč vám vygeneruje správce Vašich stránek (webhostingová společnost) nebo přímo administrátor serveru, kde je umístěna doména, na kterou se SSL certifikát vystavuje. V případě, že máte tedy prezentaci u IGNUM, o nasazení certifikátu se vám postará naše technická podpora.

 

Pro vygenerování veřejného klíče (CSR) je nutné znát následující:

Common name: přesný název domény (puvodni.domena.cz)
Organization: jméno firmy, majitele domény (Ignum s.r.o.)
Organizational unit: jednotka, účel (IT)
City/locality: město (Prague)
State/province: stát (Czech Republic)
Country/region: kód země (CZ)
Key Size: 2048 bit

 

Ve veřejném klíči nepoužívejte diakritiku.  Také je důležité přesně zadat název domény do políčka common name. Při přístupu na jiný název stránek než je uveden v certifikátu, je zobrazováno chybové hlášení o certifikátu pro jinou doménu.

 

Přesný postup jak veřejný klíč vygenerovat, najdete také u certifikačních autorit.

Comodo

RapidSSL

Geotrust

Thawte

Symantec

Globalsign

 

Autor:
Aktualizováno: 2015-02-13 13:38


Omezení platnosti SSL certifikátů na 3 roky

Tento záznam není revize a nemůže být zobrazen.

Autor:
Aktualizováno: 2015-02-17 15:05


Reissue

 

Přegenerování SSL certifikátu využijete například v případě, že ztratíte privání klíč, při kompromitování privátního klíče nebo při změně z SHA1 na SHA2 apod.

 

O přegenerování certifikátu požádejte autorizovaným požadavkem z vašeho zákazníckého účtu na puvodni.domena.cz a uveďte:

 

1. common name

2. nové CSR

 

Nový ssl certifikát bude zaslán certifikační autoritou po potvrzení emailem.

 

 

Autor:
Aktualizováno: 2015-04-29 14:41


Porovnání parametrů ssl certifikátů

 

 Zde si můžete porovnat parametry námi nabízených ssl certifikátů

 

Autor:
Aktualizováno: 2016-09-20 16:49


Konec vydávání SSL certifikátů s platností 3 roky


Od 01.02.2018 všechny námi nabízené certifikační autority přestanou vystavovat SSL certifikáty s platností 3 roky. Nově budou vystavovány SSL certifikáty s platností nejvýše 27 měsíců (825 dní).

Změna maximální délky platnosti SSL certifikátů na 2 roky se týká všech certifikačních autorit: Comodo, RapidSSL, Thawte, GeoTrust, Symantec. Změna se netýká SSL certifikátů s EV (extended validaton), které již několik let mají platnost nejvýše 2 roky.

Jaký bude mít tato změna vliv na 3 leté certifikáty?

Všechny SSL certifikáty s platností 3 roky vystavené nejpozději 31.01.2018 nebudou ovlivněny. Jejich platnost bude 3 roky. Upozorňujeme, že u stávajících SSL certifikátů s platností 3 roky, které přegenerujete po 01.02.2018 v prvním roce své platnosti, bude certifikační autoritou jejich platnost zkrácena na 825 dní, a to zcela bez náhrady!

Má tato změna také nějaké výhody?

Rozhodně ano. Tato změna nepřináší pouze omezení, ale také řadu výhod. Například u CA Digicert (řada Symantec) je ověření pro vystavení certifikátu s OV nebo EV platné po dobu právě 2 let. Pokud tedy váš SSL certifikát obnovíte včas (tedy před vypršením platnosti) pak se vyhnete novému ověřovacímu procesu a vystavení certifikátu bude tak velmi rychlé, oproti dřívějšímu často i několikadennímu procesu.

Autor:
Aktualizováno: 2018-01-24 08:26


SSL certifikáty » Ověření SSL certifikátu

Ověření společnosti (organization validation)

 

Certifikáty s ověřením společnosti umožňují všem návštěvníkům webu, aby si ověřili, zda webová stránka skutečně patří dané společnosti. Ověření včetně vystavení certifikátu probíhá do několika pracovních dní.

 

Proces vystavení SSL certifikátu je manuální. Ověření probíhá ve 3 krocích:

 

1. krok: ověření domény

 

2. krok - ověření společnosti: certifikační autorita si ověřuje informace o společnosti, která bude majitelem SSL certifikátu v obchodním rejstříku.

 

3. telefonické ověření: kontaktní údaje získává certifikáční autorita z databází firem třetích stran jako například www.zlatestranky.cz . Následuje telefonické ověření firmy certifikační autoritou.

Poznámka:
Pokud CA (certifikační autorita) není schopna některé informace dohledat, vyžádá si dodatečné ověření. Vystavení certifikátu se pak v tomto případě může prodloužit.

Vystavení certifikátu trvá běžně několik pracovních dní.

 

Autor:
Aktualizováno: 2016-08-18 12:50


Rozšířené ověření (extended validation)

 

Certifikáty s rozšířeným zabezpečením jsou uživatelsky jasně deklarovány jako důvěryhodné. V prohlížečích se projevují výrazným zeleným adresním řádkem a ikonkou zámečku. V ní se každý dozví o organizaci, která certifikát vlastní i certifikační autoritě, která ho vystavila.

 

Pro zajištění té nejvyšší bezpečnosti je postup ověření EV SSL důkladnější, veškeré informace jsou zjišťovány z více zdrojů, proto z tohoto důvodu trvá vystavení certifíkátu déle než u běžných SSL s ověřením organizace. Proces má čtyři kroky, ověření majitele domény, ověření společnosti, ověření zaměstnaneckého poměru kontaktní osoby a telefonické ověření kontaktní osoby.

1. krok zaslání dokumentů

Comodo vyžaduje podepsání těchto dokumentů

Certificate Request Form
EV SSL Subscriber Agreement
Certificate Request Form (příklad)
EV SSL Subscriber Agreement (příklad)

Symantec/GeoTrust/Thawte do 3 dnů obdržíte emailem od certifikační autority formuláře k potvrzení

2. krok ověření společnosti: certifikační autorita si ověřuje informace o společnosti, která bude majitelem SSL certifikátu v obchodním rejstříku.

 

3. krok ověření domény: ověření domény

 

4.krok telefonické ověření společnosti a zaměstnance

kontaktní údaje získává certifikáční autorita z databází firem třetích stran jako například www.zlatestranky.cz . Následuje telefonické ověření autorizační osoby, která podepisovala dokumenty - viz bod 1

Poznámka:
Pokud CA (certifikační autorita) není schopna některé informace dohledat, vyžádá si dodatečné ověření. Vystavení certifikátu se pak v tomto případě může prodloužit. 

Autor:
Aktualizováno: 2016-08-18 12:49


Ověření domény (domain validation)

 

Certifikáty nabízející základní ověření na úrovni domény. Jsou cenově nejdostupnější. Představují plnohodnotné řešení bezpečnosti pro menší webové projekty, intranet nebo interní systémy. K ověření domény postačí kontrolní e-mail. Instalace DV certifikátů je proto zdaleka nejrychlejší.

 

SSL certifikáty s ověřením na doménu (DV - domain validation) se standardně ověřují přes email, který je poslán na ověřovanou doménu. U některých typů certifikátů je možné alternativní ověření přes DNS záznam, popřípadě přes vložení meta-tag do kódu vašich stránek.

Ověrení emailem

V objednávce SSL certifikátu si zvolíte jeden z 5 emailů admin@, administrator@, hostmaster@, postmaster@, webmaster@. Na vámi vybraný email vám dorazí link pro potvrzení

DNS CNAME ověření

Pokud na doméně nemáte emaily, máte možnost využít ověření přes DNS CNAME hash kod. Tento typ ověření může trvat až 24 hodin. Pokud si přejete validovat ssl certifikát tímto způsobem, kontaktujte po zaplacení objednávky zákaznickou podporu

META tag

Další rychlá metoda jak provést validaci ssl certifikátu pomocí vložení unikátního meta tagu do vašich stránek. Pokud si přejete validovat ssl certifikát tímto způsobem, kontaktujte po zaplacení objednávky zákaznickou podporu

 

Namátkové kontroly v některých případech si certifikační autorita náhodně vybere objednávku k prověření, vystavení ssl certifikátu se tak může pozdržet až od 2 dny. Vystavení ssl certifikátu může tedy ve vyjímečných případech i zamítnout. Manuální kontrola probíhá zejména v těchto případech:

- objednávka ze států jako je Severní Korea, Sudan, Iraq, apod..

- doména obsahuje názvy chráněných značek jako sony-shop.net, dellshop.com, facebook.com..

- doména obsahuje názvy tzv "stop words" jako například pay, online, secure, booking, shop, bank, transfer, money, e-payment, payment, protection, violence ...

Autor:
Aktualizováno: 2016-08-18 12:21


Webhosting

Hlavička emailu

 

Hlavička emailu obsahuje důležité informace, ze kterých jde například zjistit kde se email zpozdil nebo jestli jej skutečně odeslala adresa, kterou běžně vidíte v položde "Od".

 

Jak z emailu získat hlavičku, abyste nám ji případně mohli přeposlat? Jak číst hlavičku emailu a co která informace znamená? 

Postup pro zobrazení hlavičky se liší podle toho, jaký používáte poštovní program. Vetšinou se tato možnost jmenuje "Zobrazit zdrojový kód zprávy" nebo jemon "Zdroj" a podobně. Zkusíme si tedy vypsat různé klienty a postup na získání hlavičky v nich.

 

Thunderbird

otevřete si danou zprávu a v pravé části klikněte na  Další akce a  Zobrazit zdrojový kód

Thunderbird

 

Outlook Express

na požadovaný email kliknete pravým tlačítkem a vyberete Vlastnosti . Otevře se vám nové okno kde kliknete na Podrobnosti 

Outlook Express

 

Microsoft Outlook 2007

podobně jako ve výše uvedeném Outlook Express kliknete pravým tlačítkem myši na email a vyberete Možnosti zprávy . Otevře se vám nové okno ve kterém úplně dole uvidíte položku "Internetová záhlaví" a tedy hlavičku zprávy.

 

Microsoft Outlook 2010

email je nutné otevřít a následně vybrat v menu Soubor a  Vlastnosti . Otevře se vám nové okno ve kterém úplně dole uvidíte položku "Internetová záhlaví" a tedy hlavičku zprávy.

 

Microsoft Outlook 2013

email je nutné otevřít a následně vybrat v menu Soubor a  Vlastnosti . Otevře se vám nové okno ve kterém úplně dole uvidíte položku "Internetová záhlaví" a tedy hlavičku zprávy.

 

 

Jak číst hlavičku?
Hlavičku čteme naopak, tedy ne od shora dolů, ale odspodu nahoru. Zde je několik nejdůležitějších prvků v hlavičce a jejich popis:

X-Mailer - Program, přes který byl email odeslán
X-Country - Země, odkud byl email odeslán
X-Spam-Status - Bodové ohodnocení antispamem, určuje do jaké míry je email považován za spam (čím více bodů, tím více je považován za spam a může být následně odmítnut).
Content-Type - Kódování obsahu a znaková sada
From - Adresa odesilatele
To - Adresa příjemce
Date - Datum a čas odeslání zprávy
Subject - Předmět zprávy
Received - Adresa emailového serveru a IP adresa počítače, který email odeslal
Další Received - Ukazuje přes jaké servery šel email k cílovému příjemci
Reply-To - Adresa, kterou si odesílatel nastaví jako adresu pro odpověď
Delivered-To - Adresa na kterou byl email finálně doručen

Mezi prvním časem a následnými časy uvedenými u Received můžete určit, zda došlo ke zpoždění a kde. Dejte si ovšem pozor na časové formáty, napříkald ve tvaru -0700 (PDT) a podobné, u některých serverů může být jiný formát a pokud jej přehlédnete a nepřepočítáte si čas do stejného časového pásma, může to vypadat, že došlo ke zpoždění i když tomu tak ve skutečnosti není.

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2014-01-26 11:50


Nastavení filtrů Webmailu

Webmail navštivte na adrese https://e-mail.ignum.cz

 

Náhled administrace

Náhled

 

Vytvoření sady filtrů

V Nastavení > Filtry přidejme nový filtr kliknutím na tlačítko  Přidat sadu filtrů.

 Uložíme filtr s novým názvem. 

Nová sada filtrů

 

  Po přidání sady filtrů je možné přiřadit již jednotlivé filtry tlačítkem Přidej filtr

 

Vytvořme si jednoduchý filtr, který bude přeposílat všechny zprávy, které obsahují v předmětu slovo test

 

 Nový filtr

 

 

 

 

Zpět

Logické porovnání

Pokud je třeba nastavit více podmínek pro jedno pravidlo, může se hodit i logické porovnávání.

Proto Webmail umožňuje nastavit filtr tak, aby zároveň prošly všechny podmínky (AND), alespoň jedna (OR), nebo všechny zprávy bez ohledu na podmínky.

and_or

 

 

 

Zpět

Odpověď v nepřítomnosti

Odpověď v nepřítomnosti.

Tento filtr bude odpovídat na všechny doručené e-maily zprávou. 

Po skončení platnosti filtrů je lze smazat nebo pouze deaktivovat. 

 

 

Upozornění na mail

zvětšete obrázek kliknutím

Upozornění

Tato sada pravidel zjistí, zda e-mail odeslal kolega, kolega2 nebo kolegyne, pokud ano, pošle upozornění na muj-mail@googlemail.com z adresy moje@domena.cz, poté přesune zprávu do složky Pracovní, a kolegové dostanou odpověď, že zpráva byla přijata. 

 

Zpět

Vytvoření složky

 Vytvoření složky

 

Zpět

 

Autor: Amin Shakery
Aktualizováno: 2015-02-03 16:22


Serverhosting » Platby a fakturace

Nenalezená odpověď / zaslání dotazu

Jestliže jste nenašli odpověď na některou z otázek, kontaktujte fakturační oddělení na adrese fakturace@ignum.cz.

Autor: Filip Novotný
Aktualizováno: 2014-07-09 11:50


Platba s chybným variabilním symbolem

Provedete-li platbu s chybným variabilním symbolem, kontaktujte neprodleně fakturační oddělení e-mailem na adrese fakturace@ignum.cz a uveďte:
• chybný variabilní symbol,
• správný variabilní symbol,
• přesnou částku,
• číslo bankovního účtu, z kterého byla platba provedena,
• datum provedení platby.

Následně bude platba dohledána a poukázána na správný variabilní symbol.

Autor: Filip Novotný
Aktualizováno: 2014-07-09 11:50


Způsob úhrady daňového dokladu

Daňový doklad za serverhosting není možné z kreditu na zákaznickém účtu uhradit. Úhradu je možné provést převodem na uvedený bankovní účet nebo popřípadě složením uvedené částky v hotovosti do pokladny na naší kontaktní adrese.

Autor: Filip Novotný
Aktualizováno: 2014-07-09 11:51


Zaslání daňového dokladu

Daňové doklady odesíláme v den jejich vystavení na zadaný kontaktní e-mail.

Autor: Filip Novotný
Aktualizováno: 2014-07-09 11:51


Dohledání daňového dokladu a evidence

Faktury je možné najít, prohlédnout si a vytisknout po přihlášení k zákaznickému účtu na http://puvodni.domena.cz
V levém sloupci najdete odkaz na sekci „Daňové doklady“.

puvodni.domena.cz → platby a fakturace "Daňové doklady"

Autor: Filip Novotný
Aktualizováno: 2014-07-09 11:54


Daňové doklady / výzvy k platbě

K serverhostingovým službám výzvy k platbě nejsou vystavovány.
Zasílány jsou rovnou faktury daňové doklady, které je třeba v termínu splatnosti uhradit na uvedený bankovní účet.

Autor: Filip Novotný
Aktualizováno: 2014-07-09 11:55


Serverhosting » Pronájmy RACKů

Ovladatelné IP 220V zásuvky

Ovladatelné IP 220V zásuvky
Racky lze vybavit APC IP ovladatelnými zásuvkami. Standardně osazujeme rack 20U sedmi 220V zásuvkami, rack 42U pak čtrnácti zásuvkami o napětí 220V. Ovladatelné zásuvky instalujeme po osmi kusech. Zároveň získáváte přístup do webového online rozhraní, kde můžete každou zásuvku vypnout/zapnout/restartovat. Ceník služby naleznete na adrese www.ignum.cz/serverhosting/pronajem-racku.

Autor: Filip Novotný
Aktualizováno: 2014-07-09 11:58


Patch kabely

Patch kabely
Mezi jednotlivými racky běžně zřizujeme metalické a optické propoje,a to buď přímo nebo přes centrální rozvaděč. Cena je většinou jednorázová za zřízení služby.

Pro konkrétní cenu a podobu řešení nás kontaktujte.

Autor: Filip Novotný
Aktualizováno: 2014-07-09 11:59


Napájecí zásuvky IEC320 C19

Napájecí zásuvky IEC320 C19
V rackách je možné namísto standardních zásuvek zřídit zásuvky typu IEC320 C19, které se používají běžně pro APC IP zásuvky, pro větší CISCO routery a různá Blade řešení. Cena je individuální dle počtu zásuvek a typu racku. Zásuvky je možné zřídit i u existujících racků.

Autor: Filip Novotný
Aktualizováno: 2014-07-09 11:59


E-mail » FlexiMail/Mailbox

Přihlášení do webového rozhraní

 

Webové rozhraní slouží pro práci s vaší poštou. Využít jej můžete odkudkoliv, například pokud zrovna nejste v práci nebo pokud vůbec nepoužíváte emailové programy jako Outlook, Thunderbird a jiné.

Přihlášení do webového rozhraní je možné provést na adrese

https://e-mail.ignum.cz 

zadáním údajů ve tvaru:

 

Uživatel: schranka@vasedomena.cz
Heslo: vaseheslo

 

Login

Autor: Tomáš Hora
Aktualizováno: 2018-04-26 13:03


Zřízení emailové schránky

 

Chcete si založit novou emailovou adresu k Vaší doméně? Emailových adres můžete mít neomezené množství a můžete si tak vytvořit jakékoliv názvy, které budete potřebovat.

Nejprve je potřeba se přihlásit do hlavní administrační schránky root@vasedomena.cz. To je možné provést na adrese https://e-mail.ignum.cz zadáním údajů, které Vám dorazily na kontaktní emailovou adresu

Login

 

Po přihlášení půjdete do sekce Nastavení, zde záložka Administrace, poté Správa mailboxů a vyplníte pole v Přidat nový mailbox

Zrizeni schranky

Název mailboxu – název, který chcete mít před @, např. info pro vytvoření schránky info@vasedomena.cz
Heslo pro mailbox – libovolné heslo, které chcete mít pro přístup do schránky. Nezadávejte prosím hesla ve tvaru 12345, 1111, heslo, password a podobná, která jsou velmi snadno prolomitelná. Nemělo by ani obsahovat název schránky nebo domény.
Celé jméno – vyplňte, pokud chcete, aby se při odeslání zprávy z webmailu příjemci zobrazil kromě emailové adresy i vyplněný text v kolonce odesílatele
Maximální velikost mailboxu – zde je možné nastavit kapacitu mailboxu v MB
Maximální počet aliasů – zde můžete určit maximální počet mailových aliasů, tedy názvů před zavináčem, které je možné nastavit.

 

Autor: Tomáš Hora
Aktualizováno: 2018-04-26 13:03


Přesměrování schránky na jinou adresu

 

Touto funkcí si můžete přeposílat emaily na zcela jinou, libovolnou adresu a to buďto pouze jako kopii nebo přímo - email tedy bude pouze v cílové schránce, na kterou přesměrování provedete.

Přesměrování je možné zřídit z administrační root schránky. Přihlaste se do webového rozhraní na https://e-mail.ignum.cz a poté jděte do NastaveníAdministrace a Správa mailboxů. Zde klikněte na tlačítko upravit u schránky, kterou chcete přesměrovat a následně na přidat přesměrování.

Poté již jen stačí vyplnit cílovou emailovou adresu a případně zaškrtnout Vytvořit kopii emailu, pokud chcete zachovávat kopii zprávy ve schránce na serveru.

Pomocí znaku + , který najdete pod polem pro zadání cílové adresy, je možné přidat více adres pro přesměrování

Presmerovani

Autor: Tomáš Hora
Aktualizováno: 2018-04-26 13:03


Zřízení doménového koše

 

Doménový koš slouží k zachytávání emailů, které jsou zaslány na neexistující adresy vaší domény (tedy například i na xyzavc@vasedomena.cz). To může být užitečné v případě, kdy se uživatel splete a udělá překlep ve vaší emailové adrese - email vám následně přesto dojde.

Zapnutím doménového koše se ovšem zvyšuje riziko příjmu SPAMu, může vám tedy chodit více nevyžádané pošty!

 Po přihlášení do administrační root schránky půjdete do sekce Nastavení, zde záložka Administrace a poté Správa domény.

V případě, že schránka, kterou chcete jako doménový koš využít již existuje, stačí vyplnit pouze položku Mailbox doménového koše. V případě, že neexistuje, vyplňte prosím ještě políčko pro heslo a klikněte na políčko Nastavit doménový koš.

 

Domenovy kos

Autor: Tomáš Hora
Aktualizováno: 2018-04-26 13:04


Velikost schránky

 

Velikost schránky můžete omezit, pokud nechcete, aby se zbytečně zaplňovala nad určitou hodnotu. Pokud následně dojde k jejímu zaplnění na tento nastavený limit, bude nutné schránku promazat, aby bylo opět možné přijímat zprávy.

Velikost schránky je možné nastavit z administrační root schránky. Přihlaste se do webového rozhraní na https://e-mail.ignum.cz a poté jděte do NastaveníAdministrace a Správa mailboxů. Zde klikněte na tlačítko Upravit u schránky, pro kterou chcete nastavit velikost. Velikost je zadávána v MB, případně zaškrtněte políčko Neomezeně pro neomezenou velikost schránky.

 Nastaveni velikosti

 

Obsazený prostor je možné zjistit přihlášením do dané schránky přes webové rozhraní. Obsazenost je zobrazena v levém dolním rohu v procentech. Po najetí myší nad tuto položku se zobrazí přesný obsazený prostor.

Zjisteni velikosti

 

Autor: Tomáš Hora
Aktualizováno: 2018-04-26 13:04


Automatický podpis ve webmailu

 

Automatický podpis slouží k přidání podpisu (jména, názvu společnosti, dalších kontaktních údajů a podobně) do každé odesílané zprávy.

Automatický podpis je možné vyplnit po přihlášení do dané schránky v sekci NastaveníProfily a kliknutím na vytvořený profil. Zde je již možné vyplnit text, který se bude automaticky vkládat do každého emailu, který odešlete z webového rozhraní.

Pro správnou funkčnost je nutné vyplnit pole Zobrazit jméno a E-mail

Automaticky podpis

Autor: Tomáš Hora
Aktualizováno: 2018-04-26 13:04


Zřízení emailového aliasu

 

Aliasy slouží k přijetí pošty na adresy, které nechcete mít založené fyzicky, ale přesto byste chtěli dostávat poštu, na ně zaslanou. Pokud tedy například máte schránku novak@vasedomena.cz a chtěli byste dostávat i emaily zaslané na pepa@vasedomena.cz je alias přesně k tomuto určen.

Emailový alias je možné zřídit z administrační root schránky. Přihlaste se do webového rozhraní na https://e-mail.ignum.cz a poté jděte do NastaveníAdministrace a Správa aliasů. Zde u požadované schránky klikněte na

Poté již jen stačí vyplnit název aliasu, který chcete zřídit. Pokud chcete, aby daná schránka přijímala emaily pro adresu alias@vasedomena.cz, vyplňte do daného pole slovo alias.

Autor:
Aktualizováno: 2018-04-26 13:04


Práce se složkami

Vytvoření nové složky

Nová složka se vytváří v sekci Nastavení.

 

 

Vyberte kategorii složky.

 

 

Novou složku přidejte pomocí tlačítka +.

 

 

Do kolonky Jméno složky vyplňte jméno složky.

Kolonku nadřazená složka doporučujeme nastavit na ---. Můžete ale pomocí této volby vytvářet podsložky ve Vámi zvoleném adresáři.

Režim zobrazení seznamu si můžete nastavit na Seznam nebo Konverzace.

 

 

Stisknutím tlačítka Uložit dokončíte vytvoření nové složky.

 

Úprava složky a informace o složce

 V sekci Nastavení v kategorii Složky vyberte ze seznamu složku, kterou chcete editovat.

 

 

Zobrazí se Vám okno Vlastnosti složky, kde můžete editovat Jméno složky, Nadřazenou složku a Režim zobrazení. Dále zde můžete zjistit počet zpráv ve složce a celkovou velikost složky.

 

 

Smazání složky a vymazání zpráv ve složce

V sekci Nastavení v kategorii Složky vyberte ze seznamu složku, kterou chcete smazat a klikněte na tlačítko s ikonou ozubeného kolečka.

 

 

Vybranou složku poté smažete kliknutím na Smazat. Pokud si přejete pouze smazat zprávy, obsažené ve složce, klikněte na Vymazat.

 

 

Zobrazování složek

V sekci Nastavení v kategorii Složky vedle názvu zaškrtněte políčko pro zobrazení dané složky.

 

Autor: Filip Novotný
Aktualizováno: 2018-04-26 13:04


Odpověď v nepřítomnosti

Odpověď v nepřítomnosti

Jedná se o předem definovanou zprávu, která bude odeslána jako odpověď na každý příchozí email.

 

Nastavení

 V sekci Nastavení v kategorii Filtry  klikněte na tlačítko + pro přidání nového filtru.

 

 

 • Do kolonky Název filtru vyplňte název Vašeho filtru (například Odpověd v nepřítomnosti).

 

 • V další sekci Pravidla pro příchozí zprávu vyberete možnost Odpovídají všechna pravidla, pokud budete chtít specifikovat čas od kdy do kdy se má toto oznámení poslat. Chcete-li nastavit odpověď v nepřítomnosti neomezeně, vyberete možnost Všechny zprávy

 

 • V sekci ...vykonej následující akce v první kolonce vyberte ze seznamu Odpovědět se zprávou.
 •  Do kolonky Zpráva vyplňte text emailu, který bude odeslán jako zpráva o nepřítomnosti.
 • Předmět zprávy vyplňte předmět Vaší zprávy (například "Zpráva o nepřítomnosti").
 • Do kolonky Adresa odesílatele odpovědi a případně Moje další emailové adresy vyplňte Vaši emailovou adresu, popřípadě další s tímto ůčtem spojené adresy.
 • Do kolonky počet dnů mezi automatickými odpověďmi vyplňte 1.

 

Kliknutím na tlačítko Uložit dokončíte tvorbu Vaší odpovědi v nepřítomnosti.

Autor: Filip Novotný
Aktualizováno: 2018-07-03 13:29


Možnosti mazání pošty

V sekci Nastavení v kategorii Vlastnosti vyberte ze seznamu Nastavení serveru.

 

 

V následujícím menu si pak můžete nastavit vlastní nastavení mazání pošty.

 

Autor: Filip Novotný
Aktualizováno: 2018-04-26 13:05


Parametry pro nastavení emailového klienta

 

Schránky lze prostřednictvím protokolů IMAP, SMTP a POP3 jednoduše propojit s jakoukoli klientskou aplikací. Všechny kanály je samozřejmě možné využívat i v zabezpečené podobě.

 

PŘÍJEM POŠTY:

IMAP - emaily na serveru se synchronizují s Vašimi zařízeními jako notebook, mobil, tablet pod.

Server pro příchozí poštu: email.ignum.cz

Port: 143 (nebo 993 pro zabezpečené spojení)

 

POP3 - emaily si stahujete k sobě do počítače

Server pro příchozí poštu: email.ignum.cz

Port: 110 (nebo 995 pro zabezpečené spojení)

 

ODESÍLÁNÍ POŠTY:

Server odchozí pošty (SMTP): email.ignum.cz

Port: 587 (zabezpečení TLS) / 465 (zabezpečení SSL) / 25 (bez šifrování)

Autor:
Aktualizováno: 2020-04-07 11:41


AntiSPAM

 
Co je to SPAM?

SPAM je email, který vám byl zaslán, přestože jste nikoho nežádali o jeho zaslání, obtěžuje vás nabídkami na různé produkty a přístupy na placené webové stránky. Prakticky každá emailová adresa se časem dostane do databáze nějakého spammera a bude zahlcována nevyžádanými nabídkami.

 

Nastavení AntiSPAMU

Nejprve je potřeba se přihlásit do hlavní administrační schránky root@vasedomena.cz. To je možné provést na adrese https://e-mail.ignum.cz zadáním údajů, které Vám dorazily na kontaktní emailovou adresu

 

 Po přihlášení půjdete do sekce Nastavení, zde záložka Administrace, poté Správa antispamu

Úroveň antispamu

Každý email je vyhodnocován dle různých kontrol a následně je přiřazeno HIT hodnocení.

Úroveň HIT
Nízké 20
Mírné 15
Střední 10
Vysoké 9
Přísné 7
Velmi přísné 5
Nejpřísnější 2

 

Informace o SPAM kontrole ze zapisuji do hlavičky zprávy. V případě, že zpráva přesáhne body v HIT hodnocení, bude přesunuta do složky SPAM. V případě, že antispamové řešení  zaznamená zprávu s infikovanou přílohou, ta bude přesunuta také do složky SPAM, do složky hlavní (INBOX) pak obdržíte informaci o přesunutí zprávy.

Whitelist / Blacklist pravidla

Do políčka Pravidlo napište emailovou adresu, kterou chcete přidat na wihite nebo blacklist. Pokud budete chtít nastavit celou doménu, pak ji přidejte ve tvaru @domena.tld .

 

Úroveň antispamu, tak i nastavení white/black listu se vztahuje vždy na všechny vaše emailové schránky.

 

Tlačítko je/není SPAM

V příchozí poště máte nyní možnost označit zprávu jako spam a to pomoci tlačítka SPAM v menu. Zpráva bude okamžitě přesunuta do složky SPAM, filtr si navíc zapamatuje vaši volbu a veškeré další zprávy od tohoto uživatele budou pak přesunuty do složky SPAM. 

Ve složce SPAM máte naopak tlačítko pro označení zprávy že není spam (NO JUNK). Zpráva bude přesunuta do příchozí pošty a veškerá další pošta od tohoto uživatele nebude považována za SPAM.

 

Obecně

Nejprve je třeba zdůraznit, že české právo definuje nevyžádanou poštu (jak papírovou, tak elektronickou), konkrétně v Zákonu č. 480/2004 – Zákon o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů. Problematiky řeší ÚOOÚ, tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Nicméně vzhledem k faktu, že 99% veškerého spamu přichází ze zemí mimo Českou republiku, je třeba použít další prostředky jako antispamové filtry. Všechny emailové schránky na serverech IGNUM jsou chráněny výkonnými filtry, které analyzují veškeré emaily. Na základě dlouhodobého zkoumání struktury a obsahu spamu jsou schopné určit, s jakou pravděpodobností se jedná o SPAM. Každý takový email je možné buďto označit do předmětu emailu anebo rovnou smazat.

 

Odkud se SPAM bere?

Většina SPAMů pochází z USA, nicméně jedná se většinou o zneužité počítače, které ovládají skupiny lidí z Ruska a Číny. Podrobné statistiky o zdrojích SPAMů naleznete na http://www.spamhaus.org/statistics/countries.lasso.

Autor:
Aktualizováno: 2018-12-05 16:32


Co vám toto emailové řešení nabízí

 

Emailové schránky od IGNUM máte neustále po ruce. Jsou dostupné v počítaci i mobilu.

 • přehledné prostředí nového webmailu
 • zobrazení kvóty pro jednotlivou schránku
 • zobrazení celkové kvóty e-mailového hostingu u administrační schránky (root@vasedomena.cz)
 • možnost nastavení kvóty pro schránku dle vlastní potřeby
 • nastavení doménového koše
 • podpora SPF, DKIM
 • antivirový a antispamový filtr s možností nastavení
 • podpora POP3, SMTP, IMAP4 + šifrovaný přístup
 • denní zálohování
 • autodiscover
 • automatické mazání nepotřebných zpráv (spam, koš)

Autor: Tomáš Hora
Aktualizováno: 2018-04-26 13:05


Videonávody

Autor: Tomáš Hora
Aktualizováno: 2018-04-26 13:05


Automatické mazání nepotřebných zpráv

 

Předpokládáme, že zprávy, které byly do složky Spam a Koš doručeny samy nebo jste je tam přesunuli Vy, nemáte chuť číst. Pokud ale obsah složek aktivně nemažete, nepotřebné zprávy se hromadí a zabírají stále víc předplaceného místa

Nadbytečné zprávy ze složek Spam a Koš za Vás automaticky smažeme 30. den od přesunutí do dané složky. Natrefíte-li mezitím na zprávu ve Spamu nebo v Koši, která je důležitá a chcete si ji ponechat, není nic jednoduššího, než ji přesunout do jiné složky, třeba mezi doručené e-maily.

Proces odstraňová zpráv je nastaven automaticky.

Autor:
Aktualizováno: 2018-04-26 13:06


Změna hesla emailové schránky

 

Chcete si změnit heslo ke své schránce? Heslo si lze změnit přes webmail https://e-mail.ignum.cz a to buťo přes hlavní administrační schránku root@vasedomena.cz případně přes konkrétní schránku

Změna hesla pomocí administrační schránky root

Pokud jste zapomněli nebo ztratili heslo k vaší schránce, heslo si můžete obnovit přes administrační schránku root. Zde je postup:

 

 • přihláste se do webmailu https://e-mail.ignum.cz
 • kliknete v horním menu na NASTAVENÍ - ADMINISTRACE - SPRÁVA MAILBOXŮ
 • zde uvidíte seznam zřízených emailových schránek, u každé je na konci řádku tlačítko UPRAVIT
 • v řádku HESLO PRO MAILBOX zadáte nové heslo a kliknete na ULOŽIT

Pokud nemáte heslo k root schránce, kontaktujte zákaznickou podporu. Přístupové údaje vám zašlou na kontaktní email v zákaznickém účtu.

Změna hesla emailové schránky

Pokud znáte stávající heslo k vaší schránce a chcete ho změnit, postupujte takto:

 

 • přihláste se do webmailu https://e-mail.ignum.cz
 • kliknete v horním menu na NASTAVENÍ - ADMINISTRACE -ZMĚNIT HESLO

 

Bezpečné heslo: nezadávejte prosím hesla ve tvaru 12345, 1111, heslo, password a podobná, která jsou velmi snadno prolomitelná. Nemělo by ani obsahovat název schránky nebo domény. Bezpečné heslo by mělo obsahovat minimálně 8 znaků (kombinace velkých, malých písmen a číslic, případně i speciálních znaků) .

Autor:
Aktualizováno: 2018-04-26 13:06


FTP hosting

Co je FTP hosting

 

Služba je určena k ukládání či výměně dat přes protokol FTP.

 

Webhostingová varianta FTP nabízí provoz vlastního plnohodnotného FTP serveru s mnoha možnostmi, na vlastní IP adrese a s neomezeným počtem uživatelů. 

Upozornění: Součástí služby není provoz WWW serveru

 

Konektivita:     
Vlastní IP adresa     
100Mbps propustnost     
Neomezený měsíční přenos dat     
 
Uživatelé:     
Neomezený počet uživatelů     
Definování přístupu do libovolného adresáře     
Definování práv (čtení, zápis, přepis atd.)     
Omezení kvóty     
Nastavení poměru upload/download     
Omezení počtu současných uživatelů     
Omezení rychlosti uploadu/downloadu     
Nastavení expirace uživatele     
Třídění uživatelů do skupin     
 
Bezpečnost:     
Omezení připojení dle IP adres     
Podpora šifrování FTP/TLS     
Editace systémových hlášek     
Prohlížení LOG souboru     
Online info o uživatelích

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2016-02-03 13:51


FTP hosting - administrační rozhraní

 

Služba je určena k ukládání či výměně dat přes protokol FTP.

 

Administrační rozhraní naleznete na adrese http://ftphosting.ignum.cz. Přístupové údaje vám budou zaslány ihned po objednání služby:

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2016-02-03 13:56


DNS » DNSSEC

DNS/DNSSEC

 

DNSSEC = (Domain Name System Security Extensions)

 

Poskytuje uživatelům internetu ochranu před podvrženými webovými stránkami

 

K čemu slouží DNSSEC?

Zabezpečení domén pomocí technologie DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) poskytuje uživatelům internetu ochranu před podvrženými webovými stránkami, vytvářenými nejčastěji s cílem získat citlivé osobní informace. U domén podepsaných pomocí DNSSEC má návštěvník stránek jistotu, že je skutečně připojen ke správné internetové adrese.

U všech CZ domén, u kterých je registrátorem IGNUM, probíhá každý den kontrola správné funkčnosti DNSSEC. V případě zjištění problému informujeme o této skutečnosti technického správce domény.

Které CZ domény jsou podepsány automaticky?

Jedná se o CZ domény splňující tyto podmínky:

 1. Doména byla registrována prostřednictvím DOMENA.CZ.
 2. Doména má přiřazenu sadu nameserverů s identifikátorem „IGNUM“.
 3. Doména má aktivní zónový soubor na nameserverech ns1.ignum.com a ns2.ignum.cz.
IP adresy nameserverů IGNUM
IP adresy primárního serveru (ns1.ignum.com):
 • IPv4: 195.226.217.5
 • IPv6: 2001:67c:278::d45
IP adresy sekundárního serveru (ns2.ignum.cz):
 • IPv4: 217.31.48.201
 • IPv6: 2001:1ab0:7e1e:2::5
Rozsah IP adres pro zákazníky s vlastním primárním serverem:

Povolení stahování zón pro sekundární server IGNUM ze zákaznického primárního serveru (je nutné povolit rozsah):

 • IPv4: 217.31.48.192/29
 • IPv6: 2001:1ab0:7e1e:3::/64
 • nebo je možné povolit stahování zón libovolnému serveru (any)
Individuální nastavení DNSSEC

 

K CZ doménám, které nebyly podepsány automaticky, nabízíme následující doplňkové služby:

 1. Zřízení KEYSETu
 2. Změna klíčů KEYSETu
 3. Přiřazení KEYSETu k CZ doméně
 • Všechny doplňkové služby je nutné objednat na info@domena.cz.
 • Zřízení vlastního KEYSETU je zpoplatněno 300 Kč (363 Kč s DPH).
 • Změna klíčů vlastního KEYSETU je zpoplatněno 300 Kč (363 Kč s DPH).
 • Přiřazení vlastního KEYSETu ke každé CZ doméně je zdarma.

Pokud jste majitelem CZ domény, která není zabezpečená DNSSEC, kontaktujte naši technickou podporu na info@domena.cz nebo 603 111 111. Rádi Vám pomůžeme s jejím zabezpečením případně transferem.

Autor:
Aktualizováno: 2016-01-22 13:59


Individuální nastavení DNSSEC

 

DNSSEC = (Domain Name System Security Extensions)

 

Poskytuje uživatelům internetu ochranu před podvrženými webovými stránkami

 

Individuální nastavení DNSSEC

 

K CZ doménám, které nebyly podepsány automaticky, nabízíme následující doplňkové služby:

 1. Zřízení KEYSETu
 2. Změna klíčů KEYSETu
 3. Přiřazení KEYSETu k CZ doméně
 • Všechny doplňkové služby je nutné objednat na info@domena.cz.
 • Zřízení vlastního KEYSETU je zpoplatněno 300 Kč (363 Kč s DPH).
 • Změna klíčů vlastního KEYSETU je zpoplatněno 300 Kč (363 Kč s DPH).
 • Přiřazení vlastního KEYSETu ke každé CZ doméně je ZDARMA.

Pokud jste majitelem CZ domény, která není zabezpečená DNSSEC, kontaktujte naši technickou podporu na info@domena.cz nebo 603 111 111. Rádi Vám pomůžeme s jejím zabezpečením případně transferem.

 

Pro zřízení KEYSETU bude potřeba nám sdělit tyto informace:

a) požadované RRID nově vytvářeného KEYSETu (musí být volné dle WHOIS CZ-NIC)
b) tech-c kontakt/y, které mají být přiřazeny ke KEYSETu
c) nazvy DNS serverů,  které obsahují podepsanou zónu domény
d) podobu veřejného KSK klíče z DNS včetně údajů flags/protocol/algorithm (delka klice 257)

Jak zprovoznit DNSSEC na vlastních nameserverch ?

 

 

Autor:
Aktualizováno: 2019-07-23 16:48


DNS » Editace DNS záznamů

Editace DNS záznamů

 

Editací DNS záznamu provádíte pouze úpravu dat v databázi.

 

Úpravy nejsou ihned promítnuty na DNS server. Aby se projevily změny na DNS serverech, je nezbytné po skončení editace stisknout tlačítko Aktivovat/Aktualizovat, čímž právě editovanou zónu obnovíte na DNS serverech.

 

Popis jednotlivých typů DNS záznamu naleznete v sekci Slovníček pojmů

Editace DNS záznamu si nejlépe vysvětlíme na příkladech. Příklady níže neobsahují kompletní zónový soubor, který se ještě skládá ze SOA záznamu a NS záznamu. V příkladech je použita fiktivní doména "nejaka-domena.cz".

Příklad A:
Nejčastějším požadavkem na směrování domény je přesměrovaní domény pouze pro web na IP adresu Vašeho serveru, či IP adresu Vašeho poskytovatele hostingu.
Chcete směrovat nejaka-domena.cz a http://www.nejaka-domena.cz na IP adresu Vašeho serveru:

@ A 1.2.3.4
* CNAME vase-domena.cz.

Vysvětlení:
@ - nahrazuje samotné jméno domény, tedy např. "nejaka-domena.cz". Záznam typu @ určuje, kam bude směrovat doména 2. úrovně "nejaka-domena.cz".
* - znak, který "nahrazuje vše", co není dále v DNS záznamu definováno. Záznam typu "*" určuje, kam bude směrovat doména 3. úrovně, např.: http://www.nejaka-domena.cz, ftp.nejaka-domena.cz, atd. Záznam typu CNAME s hodnotou "nejaka-domena.cz" se přeloží na IP adresu 1.2.3.4, neboť doménový název "nejaka-domena.cz" je explicitně definován ve stejném zónovém souboru.

Příklad neobsahuje kompletní zónový soubor, který se ještě skládá ze SOA záznamu a NS záznamu.

Příklad B:
Chcete-li konkrétní doménu 3. úrovně, např. http://www.nejaka-domena.cz směrovat na jednu IP adresu, a jinou doménu 3. úrovně, např. ftp.nejaka-domena.cz na jinou IP adresu, můžete použít zápis:

www A 10.20.30.40
ftp A 20.30.40.50

Vysvětlení:
V zásadě nezáleží na tom, jestli použijete záznam typu A či CNAME, neboť doménový záznam je vždy možné přeložit na IP adresu. Výjimkou je MX záznam, kde se doporučuje jeho definování jako typ CNAME. MX záznam určuje, kam bude směrována pošta dané domény a má parametr priorita pro rozlišení primárního a sekundárního mailserveru (sekundární mailserver postu nedoručuje, pouze ji pozdrží v případě výpadku primárního mailserveru a následně ji doručí).

Příklad neobsahuje kompletní zónový soubor, který se ještě skládá ze SOA záznamu a NS záznamu.

Příklad C:
Chcete směrovat postu domény vase-domena.cz na Váš server mail.nejaka-domena.cz, který funguje také pod IP adresou 1.2.3.4, stejně jako web. Směrování provedete tak, že nejprve definujete záznam mail.nejaka-domena.cz, a ve stejném zónovém souboru na něj nasměrujete poštu. MX záznam by neměl směrovat na CNAME záznam, který je opět definován jako CNAME!

@ A 1.2.3.4
* CNAME nejaka-domena.cz.
mail CNAME nejaka-domena.cz.
@ MX 10 mail.nejaka-domena.cz.
@ MX 20 druhyserver.cz.

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2016-01-22 14:02


Slovníček pojmů

DNS – Domain Name Systém – označení databázového systému, který překládá jména domén do numerických IP adres.

DNS server – server, kde jsou uloženy záznamy o doménách a jejich směrovaní. Server zajišťuje překlad slovního vyjádření (např.: domena.cz) na IP adresy (4 čísla oddělená tečkami) a zpět.

DNS záznam – záznam o směrování domény.

IP adresa – unikátní identifikace počítače v síti (4 čísla oddělená tečkami).
Ipv4 – aktuálně používaná forma IP adresy zapsaná ve formě čísel oddělených tečkou, např. 217.31.49.7.

Ipv6 – nová verze IP adresy, jež pro svůj větší rozsah postupně nahradí adresu Ipv4, např. 0204:76ff:fe4­7:8e81.


Co znamená A, CNAME, NS v DNS záznamu?
Typy záznamů určují, kam má směrovat doména pro web i pro poštu:

typ A
  – směruje doménu na IP adresu.
typ CNAME – CNAME (Canonical Name)
  směruje na doménové jméno. Tento typ záznamu musí být ukončen tečkou „.“.
typ MX
  – směruje na doménové jméno (může jít o doménu 3. úrovně definovanou jiným záznamem v témže zónovém souboru).
typ NS
  – určuje DNS servery, které obsahují zónu domény. NS záznamy se definují doménovým jménem. Tyto záznamy neměňte a nemažte!
typ AAAA
  – definuje se IP adresou nové generace Ipv6.
typ TXT
  – vkládá se do uvozovek, např. „DOMENA.CZ je doménový portál“
 

Funkční rozdělení:
  typy A, CNAME, AAAA – zajišťují směrování záznamů pro WWW, FTP, POP3, IMAP a další.
  typ MX – směrování pošty – SMTP
  typ NS – určuje DNS servery, které obsahují zónu domény.
   typ TXT – informační popisek o doméně.

 

 

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2016-01-22 14:05


Jaký je rozdíl mezi DNS servery a DNS záznamy?

 

Na počítače v síti Internet se lze odkazovat pomocí IP adres. Pro lepší orientaci se používá doménových jmen, protože jsou snáze zapamatovatelná.
V DNS záznamu jsou uloženy informace o doménách a jejich směrovaní síti Internet a to jak pro web, tak i pro emaily.
DNS server je fyzický server, kde jsou tyto DNS záznamy uloženy.

 

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2016-01-22 14:02


Chci přesměrovat doménu, jak na to?

 

Portál DOMENA.CZ umožňuje dva způsoby přesměrování domény, úpravou DNS záznamů nebo úpravou DNS serverů.

1. Chci přesměrovat doménu úpravou DNS záznamů – informace jak upravit DNS záznam naleznete v samostatné sekci Editace DNS záznamů.

2. Chci přesměrovat doménu úpravou DNS serverů – změna se provádí následujícím způsobem:

 1. Přihlaste se na svůj účet na puvodni.domena.cz
 2. V případě, že chcete nastavit cizí nameservery přejděte do Správa nameserverů a zde buďto importujte existující sadu nameserverů přes možnost Importovat nebo vytvoříte novou. Sada je určena pouze pro domény .CZ.
 3. Přejdete do Správa domén kde vyberete doménu a zvolíte Editovat 
 4. Vyberete importovanou či založenou sadu a vyberte autorizaci
 • a) emailem - budete ji muset potvrdit emailem z adresy, uvedené u kontaktu vlastníka, administrativního nebo technického kontaktu
 • b) formulářem - na email zadaný do pole Email pro formulář se zašle formulář, který  podepíše vlastník domény nebo admin či tech kontakt a bude potřeba ho zaslat zpět faxem či v naskenované podobě

 

Změna se projeví do 24 hodin

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2016-01-22 14:04


Práce s DNS záznamy

 

SuperDNS Vám umožní spravovat domény, jejichž jste vlastníkem (plátcem) a které jsou registrované, tedy jsou zařazeny v zóně TLD (Top Level Domain).

 

Pokud máte doménu přiřazenu pod Vaším účtem v sekci Správa domén, ale nenaleznete ji v seznamu DNS záznamů v sekci Editace DNS záznamů doména nevyužívá DNS servery IGNUM (ns1.ignum.com, ns2.ignum.cz).
Informaci, jaké DNS servery jsou pro danou doménu autoritativní, si snadno ověříte v databázi WHOIS. V takovém případě stačí:

1. Vytvořit nový DNS záznam a následně provést editaci.
Aby se projevily změny na DNS serverech, je nezbytné po skončení editace stisknout tlačítko Aktivovat/Aktualizovat, čímž právě editovanou zónu obnovíte na DNS serverech.

2. Vytvořit objednávku na změnu DNS serverů na IGNUM (ns1.ignum.com, ns2.ignum.cz).
Vytvoření objednávky na změnu DNS serverů na IGNUM lze provést v sekci Správa domén volbou Editovat. Podrobný návod je k dispozici v části Chci přesměrovat doménu, jak na to?.

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2016-01-22 14:02


Přidání DNS záznamu

 

Pokud má být doména na DNS Ignum, pak je nutné záznam o doméně nejprve na naše DNS přidat

  Vytvoření nového DNS záznamu je možné v sekci Editace DNS záznamů po kliknutí na tlačítko Přidat V následujících polích zvolíte Název DNS souboru a Jméno domény. V obou případech doporučujeme zadat název domény, např. "nejaka-domena.cz".

Pro vlastní vytvoření DNS záznamu máte k dispozici dvě možnosti:

I. Nastavení pomocí šablony (pro začátečníky)
Založení DNS záznamu se provede formou šablony, která je pro zjednodušení připravena. Šablona obsahuje základní nastavení, které si můžete snadno upravit. Stačí kliknout na uložit a DNS záznam bude založen.

II. Vlastní nastavení (pro pokročilé)

1. Volba 1 Zvolte DNS servery - pokud zvolíte variantu Primární i sekundární server IGNUM, budou automaticky jako DNS servery nastaveny:
ns1.ignum.com (primární DNS server)
ns2.ignum.cz (sekundární DNS server)

V případě druhé volby bude nastaven pouze sekundární DNS server IGNUM (ns2.ignum.cz). Primární DNS server záleží na Vaší volbě. Jeho jméno vyplňte do pole Primární DNS jako typ CNAME (např.: ns1.muj-server.cz). Jméno DNS serveru bude automaticky systémem přeloženo na IP adresu.

2. Volba 2 Určete parametry zónového souboru je nepovinná. Pokud nic nevyplníte a nezvolíte žádnou možnost z 2a, 2b, bude vytvořen prázdný DNS záznam.

3. Volba 2A Zónový soubor umožňuje vložit externí datový soubor, kde jsou definovány parametry zónového souboru. Soubor musí být ve formátu text/plain s maximální velikostí 20KB ve formátu pro software "BIND" (http://www.isc.org/sw/bind/).


Příklad zónového souboru:
@ IN SOA ns1.ignum.com. hostmaster.ignum.cz. 2010011000 10800 3600 604800 86400
@ IN NS ns1.ignum.com.
@ IN NS ns2.ignum.cz.
@ IN A 217.31.49.17
* IN CNAME ufo.core.ignum.cz.
mail IN CNAME bobik.core.ignum.cz.
pop3 IN CNAME bobik.core.ignum.cz.
smtp IN CNAME bobik.core.ignum.cz.
webmail IN CNAME webmail.ignum.cz.
@ IN MX 10 mail.ignum.cz.
@ IN MX 20 mail2.ignum.cz.

2B. Volba 2B Kopie zónového souboru je vhodná pro vytvoření DNS záznamu jako kopie již existujícího DNS záznamu jiné domény. Pouze určíte, respektive vyberete ze seznamu, který záznam má být zkopírován.

Po provedení požadovaného nastavení klikněte na tlačítko Uložit

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2016-01-22 14:03


Editace SOA záznamů

 

SOA záznam je součástí každého zónového souboru

 

obsahuje zejména informace o platnosti DNS záznamu v síti Internet. Tyto hodnoty jsou užitečné při plánování změn ve směrování domény, jelikož se s jejich pomocí dá minimalizovat replikace DNS záznamu, tj. doba potřebná pro rozšíření změn do celého Internetu. Editace SOA záznamu je určena pouze pokročilým uživatelům a správcům sítí.

 

Refresh – po uplynutí této doby si sekundární DNS servery aktualizují záznamy o doméně z primárních DNS serverů, pokud byly změněny.


Retry – tato hodnota určuje periodu, po které zkouší opakovaně sekundární DNS servery stáhnout záznamy o doméně z primárních, pokud stažení neproběhlo korektně.


Expire – pokud nebyl zónový soubor úspěšně stažen na sekundární DNS server, určuje tato hodnota dobu, po kterou se snaží sekundární DNS server stáhnout opětovně zónový soubor z primárního DNS serveru.


TTL – doba, po kterou ostatní DNS servery ukládají do vyrovnávací paměti veškeré informace o doméně. Jakmile uplyne, zaktualizují si informace o doméně z autoritativního nameserveru.


Serial number – pořadové číslo zónového souboru. Pro jeho aktualizaci, se musí zvýšit hodnota čísla. Dle RFC má být ve formátu ‚YYYYMMDDxx‘, kde xx je pořadové číslo v rámci jednoho dne (DNS manažer toto, z bezpečnostních důvodů, neumožňuje definovat).

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2016-01-22 14:03


Aktivace, aktualizace a deaktivace DNS záznamů

 

Návod jak vybraný zónovy soubor aktualizovat případně smazat

 

Aktivace a aktualizace

Funkce Aktivovat/Aktualizovatslouží k promítnutí změn v DNS záznamu na DNS serverech IGNUM (ns1.ignum.com, ns2.ignum.cz).
Při úpravě jednotlivých položek DNS záznamu nedochází ihned k aktualizaci údajů na DNS serverech. Pro aktualizaci všech změn je nutné vždy kliknout na tlačítko Aktivovat/Aktualizovat.

Deaktivace

Na DNS serveru může být vždy aktivní pouze jeden DNS záznam. Pokud jste si připravili jiný DNS záznam, který chcete zanést do DNS serverů, je nutné dodržet následující postup:
1. deaktivace současného aktivního DNS záznamu,
2. aktivace nového DNS záznamu.

Pokusíte-li se deaktivovat DNS záznam současně s aktivací jiného DNS záznamu, systém Vám ohlásí chybu a požadovanou operaci neprovede.

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2016-01-22 14:04


Jak nastavím reverzní záznam (záznam PTR)?

 

PTR neboli reverzní záznam

 

Záznam PTR, neboli reverzní záznam, nastavuje vlastník IP adresy, respektive rozsahu IP adresy. Vlastníka IP adresy je možné dohledat např. na http://www.ripe.net/.

Službu nastavení reverzních DNS záznamů poskytuje IGNUM vlastním serverhostingovým zákazníkům, kteří využívají pevnou IP adresu z rozsahu společnosti IGNUM.

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2016-01-22 14:04


SPF (Sender Policy Framework)

 

SPF pomáhá bojovat proti spamu tím, že ověřuje, jestli email s určitou doménou v adrese odesílatele přichází ze serverů, které odesílatel označil, že je k odesílání pošty opravdu používá. K tomu využívá záznam typu SPF v DNS záznamech domény ve specifickém formátu.

Více info také zde: http://cs.wikipedia.org/wiki/SPF 

 

Nastavení SPF pro odchozí poštu z IGNUM:

Pokud využíváte webové nebo emailové služby společnosti IGNUM, přidejte do zóny dané domény následující TXT záznam:

 

@ IN TXT "v=spf1 include:_spf.ignum.cz -all"

 

V případě, že jsme technickým správcem vaší domény, pak záznam přidáte v administraci na puvodni.domena.cz v sekci Editace DNS záznamů. Popřípadě nám ze svého účtu napište autorizovaný požadavek a záznam nastavíme za vás.

 

Možné zápisy SPF záznamu

•  v=spf1 -all“ – vše zakázáno, emaily se na dané doméně nepoužívají

•  v=spf1 +mx -all – k odesílání povoleny jen ty server, které jsou definovány v MX záznamu dané domény

•  v=spf1 mx mx:mail.firma1.cz –all – k odesílání povoleny jen ty server, které jsou definovány

•  v=spf1 include:_spf.ignum.cz –all – použití SPF nastavení jiné domény

•  v=spf1 ip4:62.109.128.0/25 –all – povolení ipv4 rozsahu

 

Volitelný parametr:

+all – zpráva od ostatních zdrojů je doručena

-all – zpráva od ostatních zdrojů není doručena

~all – „polozákaz“, softfail – zpráva je doručena, avšak označena

?all – neutral, není definována žádná politika

 

Pokud potřebujete pomoci s vytvořením SPF záznamu, můžete také použít dostupné generátory, například http://www.spfwizard.net/

 

Autor: Jan Škorvánek
Aktualizováno: 2016-01-22 14:04


DKIM: obrana proti zneužití e-mailu k rozesílání SPAMu

Víte, že je ve skutečnosti poměrně jednoduché zneužít Vaši e-mailovou adresu, a tedy Vaším jménem rozesílat nevyžádanou poštu (SPAM)? Jednou z metod, jak se bránit proti zneužití vlastní e-mailové adresy, je systém DKIM. Jak tento systém funguje, co dokáže  a co nedokáže? Jak ho aktivovat pro své e-mailové adresy? To se dozvíte v následujícím textu.

 

Co DKIM dělá?

DKIM je technologie, která dokáže ověřovat, zda je odesílatel pošty oprávněn odesílat jménem určité domény (třeba @vasedomena.cz). Jinak řečeno, pokud je DKIM u Vašich schránek aktivní, pak je každá odchozí zpráva automaticky elektronicky podepsána a server příjemce si potom může podle tohoto podpisu ověřit, že zpráva pochází skutečně od odesílatele, za kterého se vydává. Když se naopak někdo pokusí odeslat SPAM (třeba jménem neco@vasedomena.cz), nezná jedinečný elektronický podpis pro Vaši doménu a příjemce pak snadno zjistí, že zpráva není podepsaná a jedná se tedy s největší pravděpodobností o nevyžádanou poštu.

 

Jak funguje podepisování e-mailových zpráv? Co je to DKIM klíč?

Aby mohl každý příjemce pošty, respektive přijímající server, provést ověření odesílatele s pomocí DKIM, potřebuje vědět, jak se má který odesílatel "správně podepsat”. DKIM funguje za pomoci tzv. elekronických podpisů, tedy vlastně asymetrické kryptografie, která vždy vyžaduje jedinečnou dvojici klíčů: veřejný a soukromý. Soukromý klíč je uložen na serveru, kde jsou umístěny Vaše e-mailové schránky. Když pak odesíláte e-mail, je zpráva tímto klíčem elektronicky podepsána. Veřejný klíč je uložen jako DNS záznam ve veřejném systému DNS, takže se k němu může kdykoliv dostat kterýkoliv příjemce pošty a tím si ověřit, zda přijímaná zpráva pochází od odesílatele, od kterého sama tvrdí, že je, nebo zda byla adresa odesílatele podvržena. Jako DKIM klíč se tedy většinou označuje veřejná část klíče uložená jako DNS záznam k doméně, na které je zřízena schránka, která poštu odesílá.

 

Co DKIM nedělá?

DKIM jako odesílatele neověřuje konkrétní schránku (např. nekdo@vasedomena.cz), ale pouze doménu, na které je odesílající schránka zřízena (např. @vasedomena.cz).